Megújulásunk támogatója:  

Széchenyi-emlék és -kilátó (egykori gloriette)

azonosító:
11690
törzsszám:
16170
szélesség (lat):
N 47° 29,676'
hosszúság (lon):
E 18° 59,235'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Egyéb építmény
eredeti főtípus:
egyéb
jelenlegi kategória:
Egyéb építmény
jelenlegi főtípus:
egyéb
jelenlegi típus:
gloriett
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
9239
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
A kilátó-építmény eredetileg a Városligetben a mai Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén, Zsigmondy Vilmos geológus által 1868-ban fúrt artézi kút fölé 1895-ben Ybl Miklós tervei alapján emelt ideiglenes kútház és milleniumi emlékmű volt. Az 1897-ben lebontott gloriettet a kiegyezés korában már kedvelt kirándulóhelynek számító Svábhegy déli részén, a Széchenyi-hegyen állították fel kilátóként. Tőle nem messze, a fogaskerekű állomás közelében Stróbl Alajostól megrendelt Széchenyi-bronzszobrot állítottak fel.
külső leírás:
A kilátó
A ma kilátóként funkcionáló egykori gloriette a Széchenyi-emlék úton, a Rege út torkolatánál áll. A nyolcszög alaprajzú építményre kétoldalt széles, ballusztrádos korlátú lépcső vezet fel. A rusztikus falazatú alépítményen emelkedő teraszt ballusztrádos mellvéd övezi, sarkain pillérekkel, amelyeket kőbábok díszítenek. A lépcsők ballusztrádjainak indításánál álló hengeres pilléreken Budapest volutás keretű címere, fölötte oroszlánmaszk. A homlokoldal hármas ablaknyílása fölött félköríves párkány, a terasz mellvédjéhez kapcsolódó lezárásának sarkaiban dekoratív mintaként tekeredő delfinpár. Az orommező felirata:
"Széchenyi István gróf, a legnagyobb magyar dicsőségére Ybl Miklósnak ezt az alkotását az artézi kúttól idehozták 1898-ban Márkus József főpolgármester, Halmos János polgármester idejében. Átépítették 1926-ban Ripka Ferenc Dr. főpolgármester, Sipőcz Jenő Dr. polgármester idejében."
A homlokfal előtt, a lépcsőkarok közötti ívesen előreugró peremű egykori medence ma pázsittal van feltöltve, ennek közepén az 1991-ben felállított bronz Széchenyi-büszt.
A túloldalon a hegy lankája felé két támfallal övezett plató előtt lépcsősor vezet a kútház kétszárnyú, csillagdíszes bronzajtajához.
A terasz közepén magasodik a kútház kupoláját eltakaró, kőből falazott hengertest, amelynek tetején lépcsőzetes átvezetés után emelkedik a harang formájú, fém zászlórúdtartó. Felületét gyöngy- és palmettasoros párkány fölött groteszk maszkok és gyümölcsfűzérek sora, szárnyas oroszlánfejek és fesztonmotívum tagolja. Karcsúsodó gyöngy- és rozettadíszű átvezető tagja után emelkedik a magas zászlórúd.

A Széchenyi-emlékpad
Az építménytől balra ívsoros díszítésű, faragott kőpad. Homlokoldalának felirata:
"Vándor, kit utad erre hoz,
e kéz hordta kőrakáshoz,
tudd a legnagyobb magyar nevét
a dicsők dicsője, a nagy Széchenyiét!
Keresztelője volt a honfi […]
tisztelve, áldva a nemes […]
viseli ez orom,
most és mindenkoron."

A Széchenyi-emlékmű
A kilátó mögött kétoldalt egy-egy széles ívben kanyarodó lépcső vezet lefelé ahhoz a magaslathoz, ahol a Széchenyi-emlékmű áll. A hegyoldal kivájásával kialakított fennsíkot szélei felé alacsonyodó, tetején vaskorláttal szegélyezett küklopszfal határolja. Közepén az egykori mellszobrot befogadó kőkeret dús profilozással, volutás-kagylós kereteléssel. A keretezett falmezőben újabb, ovális formájú kőkeret, a büsztöt tartó talapzattal.

állapot leírása:
A Széchenyi-emlék és -kilátó a Széchenyi-hegynek a Széchenyi-emlék út és az Evetke út által határolt magaslatán emelkedik.
A kilátó és a Széchenyi-emlékmű állapota általában jónak mondható. Sérülések és hiányok leginkább a kilátó kőből faragott részein mutatkoznak. Néhány lépcsőfok és az alépítmény párkánya töredezett, a korlát és a mellvéd az illesztéseknél több helyütt szétvált, a mellvéd kőbábjai közül négy hiányzik illetve sérült.
átfedő műemlék:
Egyéb (2010.05.07 12:06 prozak01)

Állapotjelentések

2009.12.03 11:47 prozak01 állapot: 5 - pont: 3

A környezet rendezett, szép a park, a szobor ,és a kilátó is.Kilátás sajnos nemigen volt, nagy volt a köd..

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.064 km)
Lakóépület (0.089 km)
Lakóépület (0.102 km)
Lakóépület (0.120 km)
Lakóépület (0.164 km)
villa (0.169 km)
Lakóépület (0.179 km)
Lakóépület (0.184 km)
Lakóépület (0.187 km)