Megújulásunk támogatója:  

Szapáry-kastély

azonosító:
11674
törzsszám:
11184
szélesség (lat):
N 47° 14,747'
hosszúság (lon):
E 18° 54,327'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kastély
jelenlegi kategória:
Középület
jelenlegi főtípus:
egészségügyi és szociális épület
jelenlegi típus:
szociális otthon
megye:
Fejér
helység:
helyrajzi szám:
93/1, 93/2 (környezet: 78, 79, 80, 81, 82, 83/1, 84, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 130, 131, 132/5)
település KSH kódja:
23603
földhivatal:
Dunaújváros Körzeti Földhivatal
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
A település központjától délre, szabálytalan négyszög alaprajzú, az utca felől falazott kerítéssel határolt telken, szabadon álló, L alaprajzú, földszintes épület. A két szárny udvar felőli homlokzatait 10 tengelyes boltíves (nyugati szárny), illetve 13 tengelyes pilléres-gerendás, mellvédes (keleti szárny) tornác nyitja meg. A főépülettől délre az ún. almapince romos boltozatai láthatók. A kastélyhoz egykor nagy kiterjedésű angolpark tartozott.
külső leírás:
A település központjától D-re, szabálytalan négyszög alaprajzú telken, szabadon álló épület, amelyet az utca felől falazott kerítés határol. Az épület cserép-héjazatos tetőszerkezete felső csonkakontyos, Ny-on a homlokzat lezárása hiányzik. A főépülettől D-re romos épület alapfala található, amelynek csak boltozott pincéje maradt meg (ún. almapince). A kastélyhoz egykor nagy kiterjedésű park tartozott.

A Ny-i szárny feltehetően a 18. század közepén épült; udvari homlokzata előtt 10 tengelyes, árkádíves, mellvédes tornác húzódik. A tengelyek szabályos kiosztásban állnak, az utolsó tengely nyílása keskenyebb (későbbi hozzáépítésből származik), a 2. és 5. tengelyt befalazták, bennük egy-egy egyenes záródású ajtó áll. A 2. tengelyben az ajtó mellett az egykori falazást nagy területen áttörték. A 3. tengely mellvédjét elbontották, a 4. árkádnyílást beüvegezték. A 6., 7. és 9. tengelyben a mellvédet áttörték, bejáratot alakítottak ki.
A homlokzatot pálca és negyedhomorlat tagos párkányzat zárja.
A tornác döngölt és betonozott járószintjét egy lépcsőfok választja el az udvar szintjétől; boltszakaszai hevederekkel elválasztott csehsüvegesek. A tornác véghomlokzatai lefalazottak.
Az épületet szabálytalan kiosztásban álló, eltérő nagyságú, egyenes záródású ajtó- és ablaknyílások törik át.
A Ny-i homlokzat lábazat nélküli, 2 tengelyes. A földszinthez közel elhelyezett könyöklőpárkányos ablakok kőkeretesek, az északi befalazott, a Ny-i üvegezése hiányos.
A hosszan elnyúló Ny-i homlokzat, 20 tengelyes szabálytalan kiosztásban álló, eltérő nagyságú nagyrész szalagkeretes ablakok és ajtók törik át. Az utolsó négy tengely előtt oldalfeljárós, vaskorlátos mellvédű terasz húzódik. Ezen a szakaszon a három ablak tagolt könyöklőpárkányos, szalagkeretes. Itt a homlokzat falsíkja falsávos keretezésű. A főpárkányzat negyedhomorlat-tagos. A toldaléképület párkányzat nélküli.
A K-i homlokzat 2 tengelyes, osztott ablakos. A fal síkja vízszintesen sávozott. A szintén falsávokkal keretezett orommezőben egy szalagkeretes ablak áll.

A K-i szárny valószínűleg a 19. század közepén épülhetett. Az udvar felől az épület előtt 13 tengelyes pilléres-gerendás, mellvédes tornác húzódik. A pilléreket összekötő párkány eltérő közöket ível át, a tengelyek közül kettő befalazott. A tornác síkmennyezetes, járószintje az udvar járószintjétől egy lépcsőfokkal emelkedik.
A homlokzat itt tagolatlan.
Az utcai homlokzat lábazatos, egytengelyes oromzata tagolatlan. A K-i homlokzat 11 tengelyes. A szabályos kiosztásban álló ablakok egyenes záródásúak.

Az L alaprajzú főépület által két oldalról közrefogott udvar elhanyagolt. Az egykori istálló helyén romos melléképületek állnak.

A gazdasági épület
A kastélytól D-re állt egykor a barokk kori gazdasági épület, az ún. almáspince. Ma az épület felépítménye csak romokban látható, amelyet kőből és téglából falaztak. A pince is romos, látható helyiségei boltozottak.
Az ettől D-re álló épületeket elbontották.
A területet az utca felől falazott kerítés határolja.
A telket K-ról határüló út mentén húzódó támfalban egykor az ún. dézsmapincék sorakoztak, amelyeket feltöltöttek, befalaztak.
A korábbi építésű, É-D irányú téglafalazású támfalat később szabályosan faragott kővel burkolták.
D-ről és K-ről dróthálós kerítés zárja az épülethez tartozó gondozatlan parkot és a kiskerteket.

A kastélytól távolabb, D-re áll az egyik magtár. A magtár négyszintes, lábazatos, osztópárkányokkal tagolt, nyeregtetős, cserép-héjazatos. A falsíkot függőleges és vízszintes falsávok tagolják. Fektetett téglány alakú ablakai szabályos kiosztásban állnak, szalagkeretesek. (Ez az épület a kastélytól már teljesen elszakadt, külön helyrajzi számon áll. Az épületek között lakóházakat, utcasort alakítottak ki.)
állapot leírása:
Az épületben jelenleg szociális lakások vannak. A lakások létrehozásakor az eredeti kialakítás jelentősen megváltozott. Az épület egésze romos állapotú, sok helyen életveszélyes. Külső- és belső felújítására az utóbbi ötven évben nem került sor. A vakolat az épület nagy részén hiányos, a falakat több helyen áttörték. A tető szerkezete rossz, cserép-héjazata hiányos. Az ablakokat részben befalazták, áthelyezték, a kőkereteiket kibontották, vagy új helyre falazták be.
Az egykori tornác nyílásait befalazásokkal, beüvegezésekkel átépítették. Az újabb szárny egykori belső udvari portikuszát elbontották. A tornác elé több helyen fából ácsolt építményeket emeltek. A belső helyiségek elhanyagoltak.
Az udvaron közös mellékhelyiséget építettek.

Az egykori dézsmapincéket befalazták.
Az egykori istálló-magtárt és almapince épületét elbontották. A pince megmaradt, állapota elhanyagolt.
Az épülethez kapcsolódó park gondozatlan.

A kastélyhoz tartozó majorsági épületek közül a magtár és a többi majorsági épület átalakítva, de állnak.

Eredeti kialakítása:
A KÖH Regionális Irodájában található 1959-es műemléki vizsgálat mellékleteként csatolt helyszínrajz alapján az L alaprajzú főszárnytól ÉNy-ra még állt az egykori istálló épülete. A kastély DK-i szárnyának középtengelyében még megvolt a portikusz, valamint ugyanehhez a szárnyhoz D-ről kisebb terasz kapcsolódott.
Az egykori ún. almapince mögött kisebb épületek helyezkedtek el. A csatolt fekete-fehér felvételek alapján megállapítható, hogy az egyszintes istálló csonkakontyos, nyeregtetős, cserép-héjazatos volt.
A felvételeken még jól látszik az egykori almapince barokk épülete, illetve az egykori dézsmapincesor is.
1959-ben már a DNy-i szárny tetőtér beépítését visszabontották

A KÖH Fotótárában őrzött fekete-fehér felvételek a barokk kori almapince jobb állapotát mutatják. A falsíkja vízszintesen sávozott volt, csonkakontyos, cserép-héjazatos tető fedte.
(A kastély Ny-i szárnyának keleti homlokzatához hasonló kialakítású.) Mögötte feltehetően téglány alaprajzú, egyszintes, kontyolt tetős, cserép-héjazatos, romos állapotú istálló állt. (63.447. sz. felvétel)

A régi képeslapokon látható a kastély klasszicista homlokzatalakítása, portikusza, festett szalagkeretes ablakai, az árkádíves tornácos Ny-i szárny és 1930-as évekbeli beépítése, a cselédház, a rendezett angolpark részletei, az egykor törökkút, az elbontott kőfalszerű kerítés helyére állított faléces kerítés is.

Szóbeli közlések szerint a kastély klasszicista főszárnyának északi végén fürdő, majd szobák sorakoztak. A főbejárattól jobbra a sarokban hatalmas szalon volt, amely átfordult a másik szárnyba is. Hozzá nagy terasz kapcsolódott. A másik szárny végén volt a konyha, amelyből egy folyosón, az ún. sötétfolyosón keresztül lehetett átmenni az almapincébe. Ennek a folyosónak csak az egyik oldalán voltak ablakok. Az épületrészt a háború után elbontották. A pince földszintjén zöldségraktár és éléskamra volt. A boltozott pince hatalmas belső tereiben egy kocsi is meg tudott fordulni. (Jelenleg a pincerész még megvan, romos állapotú.)
Az 1930-as években készült padlástérbe a konyha mellett álló lépcsőházból, cseresznyefalépcsőn lehetett felmenni. Ekkor ugyancsak a Ny-i szárnyban egy kápolnát is kialakítottak.

Állapotjelentések

2017.12.28 14:51 Ego103 állapot: 2 - koordináta: N 47° 14,750' E 18° 54,333' - pont: 7

A szeméthalmok és a "lakók" már eltűntek. Az állaga viszont továbbra sem javult...
Kár érte, értékes történelmi épület. A város is felkarolhatná. Számtalan célra lehetne hasznosítani.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.