Megújulásunk támogatója:  

Református templom és parókia

azonosító:
11586
törzsszám:
11114
szélesség (lat):
N 47° 11,154'
hosszúság (lon):
E 21° 26,293'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
ref. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
ref. templom
megye:
Hajdú-Bihar
helység:
helyrajzi szám:
592 (környezet: 591, 593/1, 608, 609, 612, 613, 611, 635)
település KSH kódja:
15167
földhivatal:
Berettyóújfalu Körzeti Földhivatal
állapot:
Vegyes
rövid leírás:
A település egykori központjában, utcavonalon, szabadon álló, egyhajós, egyenes záródású, kontyolt nyeregtetős templom Ny-i homlokzatán hagymasisakos toronnyal, D-i oldalán téglány alaprajzú, kontyolt nyeregtetős előtérrel. A templom egyhajós, síkmennyezetes, két végében karzattal. Az 1784-es szószék falazott, faszerkezetű koronával. A templomtól D-re, szabadon álló, L alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, részben alápincézett parókia.

külső leírás:
A jelenlegi templom azon református templomok közé sorolható, amelyek a türelmi rendeletet követő építési időszakban készültek. Az emlék-együttes egyik legjellegzetesebb vonása a klasszikus barokk formák késői megjelenése a tér- és tömegformálásban. Ennek oka abban kereshető, hogy a sokáig háttérbe szorított református egyház az újonnan épített templomok formai jegyeivel is hangsúlyozni kívánta egyenrangúságát.
1928-ban fagalériás, tűsisakos tornyát átépítették, ezzel a templom kialakítása egyszerűbb lett, mint a hasonló jellegű, eredeti állapotukban megmaradt templomoké.
Belső kialakítása a hagyományt követi, életben tartotta a két évszázados református templomépítészet gyülekezeti szertartásának elvárásait.
A parókia a 19. század második felében épült. Klasszicizáló homlokzata igazodik a templomhoz, meghatározza a települést.

Külső
A település egykori központjában, utcavonalon, szabadon áll az homlokzati tornyos, egyhajós, egyenes záródású templom. Kétszintes, hagymasisakos tornya bádoggal, a hajó kontyolt nyeregteteje palával fedett. A hajó déli oldalhomlokzatához téglány alaprajzú, önálló félnyeregtetős, ugyancsak palával fedett előcsarnok kapcsolódik. A torony déli oldalához kis toldalékot emeltek.
A homlokzat elé lépő kétszintes torony sarkaihoz az alsó szinten lépcsőzötten alakított, vízvetős, rézsűs támpillérek kapcsolódnak. A homlokoldalak falsávos keretezésűek. A bejárati ajtó egyenes záródású, felette körablak áll. A felső szint magasabb alsó zónájának felső szakasza minden oldalon egy félköríves ablakkal áttört, órapárkánnyal záródik. A felső szint későbbi beépítés, az egykori fagaléria átépítése után alakult ki. Sisakja horganyzott lemezzel fedett, benne felirat: 1928.
A tornyot két oldalról a hajó íves oromfala fogja közre. Háromszakaszos, ablakai könyöklőpárkányosak, félköríves záródásúak, a középső tengelyekben álló ajtók szegmensíves záródásúak. Az északi oldalhomlokzat egykori bejáratát befalazták. Az előcsarnok szegmensíves bejárata délről nyílik. A hajó tetőszerkezete a torony felől keskeny szakaszon bádoglemezzel fedett.
A keleti véghomlokzatot kis félköríves záródású ablak töri át.

A templomkertben II. világháborúban elesett katonák emlékműve áll.

Parókia
Külső
Az templomtól délre, szabadon áll az előkertes L alaprajzú, egyszintes, nyeregtetős, délről oromzatos lezárású parókia. Az utcai szárny nyugati főhomlokzata 5 tengelyes, a szabályos kiosztásban álló egyenes záródású, szalagkeretes ablakok szemöldökpárkánya egyenes. A tengelyeket falsávok tagolják. A templom felőli első tengelyt befalazták.
A lefutó szárny északi homlokzata 4 tengelyes, ablak-kialakítása megegyezik a főhomlokzatéval. Mindkét szárny udvari homlokzatát átalakították. A főszárny udvari homlokzatát a folyosó nagy méretű ablakai törik át. A két szárny találkozásánál, a könyökben önálló tetőszerkezetű, bádoggal fedett toldalékot emeltek. A lefutó szárny déli homlokzata egytengelyes, deszkaoromzatos.

állapot leírása:
A templom valamennyi homlokzatán kb. 2 m magasságban vizesedés nyomai fedezhetők fel. A homlokzatokat díszítő lezáró párkányzat töredékes, hiányos.
A torony lehulló vakolata a hajó cserepezését folyamatosan veszélyeztette, ezért javítások történtek. Ennek következtében a torony felőli szakaszon a palafedést bádogra cserélték. A torony alsó szakaszán található ovális ablaktokok elkorhadtak.
A toronyhoz délről 1912 vagy 1928 körül lépcsős toronyfeljáratot emeltek. A hajó északi bejáratát befalazták.
A torony egykori fagalériáját 1928-ban befalazták, gúlasisakját hagymasisakra cserélték.
A régi kémény helyére az elmúlt években új kéményt emeltek.
Az egykori kőpilléres kerítést elbontották, helyére egyszerű kialakítású vaskerítést emeltek.
A belsőben megmaradtak a fakarzatok és a szószék, a padozatba a közelmúltban a fűtővezeték tartóvasait rögzítették. A templom középterében elhelyezett vaskályha tűzveszélyes.
Az ablakoknál kialakított vízelvezető nem megfelelő, veszélyezteti a falazatot.
A mennyezeten nagyobb repedések láthatók. A templom tömege dél felé kissé megsüllyedt. A járószint burkolata egy-két helyen hiányzik.
Az orgona nem működik.

A parókia felújítása jelenleg folyamatban van. Egy korábbi átalakítás során az eredetileg nyitott folyosót befalazták, beüvegezték. A két szárny találkozásánál toldalékot emeltek. A lefutó szárnyban gyülekezeti termet alakítottak ki. A homlokzati kialakítása változott: a főhomlokzaton egy tengelyt befalaztak, az északi falon a kiosztás megváltozott, a díszítő tagozatok hiányoznak.
A belső helyiségek felújítottak, a szabadkéményeket elbontották. A pince boltozatát újra boltozták.

Állapotjelentések

2021.01.02 11:03 Kimberli1 + Imi30 állapot: 4 - koordináta: N 47° 11,154' E 21° 26,293' - pont: 9

A templom szépen fel lett újítva, át lett színezve. Az utcafront felőli része tökéletes állapotban van, de az oldalainak a külső vakolata már több helyen, nagy kiterjedésben elkezdett leválni.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.