Megújulásunk támogatója:  

Szent István Egyetem

azonosító:
11541
törzsszám:
11124
szélesség (lat):
N 47° 35,582'
hosszúság (lon):
E 19° 21,676'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
oktatási és gyermekintézmény
eredeti típus:
egyetem
jelenlegi kategória:
Középület
jelenlegi főtípus:
oktatási és gyermekintézmény
jelenlegi típus:
egyetem
megye:
Pest
helység:
helyrajzi szám:
4855/1, 4872, 4908/1, 4933/1, 4933/2, 4940, 4947/1, 4947/2, 4948/1, 4948/2, 4948/3, 4951/7, 4957/2, 4957/8, 4957/9, 4882 (környezet: 443, 4855/1, 4908/1, 4933/1, 4933/2, 4940, 4947/2, 4948/1, 4948/2, 4948/3, 4957/2, 4957/8, 4957/9, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419/1, 4419/2, 4419/3, 4419/4, 4419/5, 4419/6, 4419/7, 4419/8, 4419/9, 4420, 4422, 4423, 4424, 4425, 4842, 4849/2, 4850, 4851, 4852, 4855/2, 4856/1, 4856/3, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906/1, 4907, 4908/2, 4909, 4910/1, 4906/2, 4906/3, 4910/2, 4912/2, 4913, 4914/1, 4914/2, 4914/3, 4915, 4917, 4918, 4919, 4920/2, 4920/3, 4922/1, 4922/5, 4922/6, 4922/7, 4923, 4924, 4927, 4928, 4931, 4932, 4933/3, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946, 4948/4, 4949, 4950, 4951/2, 4951/4, 4951/5, 4951/6, 4951/8, 4951/9, 4951/10, 4951/11, 4951/12, 4953/1, 4953/2, 4954/2, 4957/5, 4957/7, 4957/10, 4957/11, 4856/2)
település KSH kódja:
32559
földhivatal:
Gödöllő Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:

A település Ny-i felében elterülő campus enyhén lejtős, nyugatról vasút által határolt, parkosított szabad területen fekszik, különböző periódusban épült, elszórtan elhelyezkedő épületei egymáshoz laza kapcsolattal kötődnek.
A főépület magja az egykori premontrei gimnázium (gimnázium, rendház és kollégium) tagolt tömegű, négyszög alaprajzú, belső, parkosított udvart magába foglaló, reprezentatív nyugati főhomlokzatú, oldalanként eltérő homlokzatokkal képzett, három- és négyszintes épülete (hrsz.: 4940). Kertész K. Róbert és Sváb Gyula tervei alapján, 1923-29, neobarokk.
Az eredeti, neobarokk épülethez a 20. században épített egyetemi épületek csatlakoznak.
Szeminárium (hrsz.:4940) A szeminárium épülete a gimnázium északi falához épült, két udvart körbezáró, tagolt tömegű, síkfedésű épület, folyosókkal és három nagyobb előadóteremmel. A szeminárium északi homlokzatának középtengelyéről egy kisebb folyosó nyílik a Gépészmérnöki Kar felé, dél felől pedig három helyen kapcsolódik a régi épülethez. Zöldy Emil tervei alapján, 1967.
Gépészmérnöki Kar (hrsz.:4940) Az egykori premontrei gimnáziumtól északra, enyhén lejtős terepen áll a Gépészmérnöki Kar téglány alaprajzú, tömbszerű, négyszintes, síkfedésű épülete. A gimnázium mellett felépült szeminárium-épülettel egyszintes nyaktag köti össze. Az épület előrelépő, függönyfalas főhomlokzata tíz, szabályos kiosztásban álló pillérlábra állított. Zöldy Emil tervei alapján, 1961-1970. Auláját Amerigo Tot: A Mag apoteózisa című alkotása díszíti, 1983.
Lakóépületek Rimanóczy Gyula és építészirodaája tervei alapján, 1954-1958. 'A' típusú lakóházak: (4948/1, 4948/2, 4948/3) A három lakóház az egyetem főépületétől délre, enyhén lejtős terepen, egymással párhuzamosan áll. Az épületek téglány alaprajzúak, háromszintesek, nyeregtetejük padlásszellőzős, véghomlokzatuk oromzatos lezárású. Jellegzetes sarokoszlopos, portikuszos bejáratuk. A házakban 27 lakás található. 'C' típusú lakóházak: (hrsz.: 4957/8, 4957/9) Szabadon állnak a téglány alaprajzú, kétszintes, nyeregtetős épületek. Az északi homlokzat 5 tengelyes, a középső tengelyben a földszinten önálló fél nyeregtetős kapuépítménnyel. 'E' típusú lakóház: (hrsz: 4947/2) Az épületegyüttes délnyugati részén, lejtős területen, szabadon áll a téglány alaprajzú, háromszintes, nyeregtetős, oromzatos lezárású épület.
Víztorony (hrsz.: 4855/1) A központi épülettől délkeletre, a temető közelében, kerítéssel körbezárt területen, szabadon áll a kör alaprajzú, hengeres kialakítású víztorony. Téglával burkolt, hengeres alépítményét kis résablakok, a felső szinten körben négyzet alakú ablakok törik át. Jánossy György tervei alapján, 1954.
Kútházak (hrsz.:4957/2, 4908/1, 4872) Három darab poligonális alaprajzú, cseréppel fedett, gúlatetős építmény, az egyetemváros területén elszórtan elhelyezve. 1954.
Kálmán herceg lovas-szobra (hrsz.: 4947/1) Róna József szobrászművész alkotása, 1931, historizáló.
Fadrusz-kereszt (hrsz.: 4951/7) Dr. Takács Menyhért alapító prépost síremléke, Fadrusz János modellje alapján, 1936, historizáló.
külső leírás:
I. Az egyetem főépülete, a premontrei rend egykori építményei (Hrsz : 4940)

Nyugati főépület - egykori rendház (IV.8 Térképmelléklet: 15 szám)
Külső
A főépület északi szárnya háromszintes, tagolt tömegű, közép- és sarokrizalitos, tengelyeinek száma 29,1+3+7+3+7+1+3+1+3 kiosztásban. A közép- és sarokrizalitok háromtengelyesek. A lábazat azonos magasságban fut körbe, alagsori ablakokkal áttört. Az alsó szint lábazatszerűen képzett, vízszintes falsávokkal díszített, övpárkánnyal tagolt, kovácsoltvas rácsos ablakai egyenes záródásúak, könyöklőpárkányosak. A két felső szint ablakai ugyancsak egyenes záródásúak, a középső szint ablakai füles keretezésűek, szemöldök- és könyöklőpárkányosak, illetve -mezősek, amelyeket kis konzoltagok támasztanak alá. A felső szint ablakai szalagkeretezésűek. A homlokzatot teljes főpárkányzat zárja. Manzárd- és nyerges tetőszerkezete igazodik az épület tagolt tömegéhez.
A rizalitok attikásak, a mellvédmezőkön kővázák állnak, két felső szintjét óriáspilaszterek fogják össze, melyeknek alsó zónái kannelurásak. Az emeleti szintek ablakai egyenes záródásúak, míg az attika ablakai oválisak.
A középrizalit alsó szintjéhez árkádíves, három boltszakaszos, mellvédmezős, erkélyes portikusz kapcsolódik. A portikusz homlokoldalai félhengeres oszlopokkal tagoltak, nyílásuk középen kosárívben, a széleken félkörívben záródik. A falpillérek oszlopszéken állnak, teljes főpárkányzat zárja őket. A mellvédmező áttört, pillérekkel tagolt. A két szélső pillértagot kővázák díszítik. A kosáríves középtengely párkányzatának frízében felirat áll: SZENT ISTVÁN EGYETEM. A két felső szint ablakai eltérő kialakításúak. Alul egyenesen, felül félkörívben záródnak, amelyek fölé ovális ablakokat helyeztek. Keretezésük a homlokzat ablakainál gazdagabban díszített. Az erkélyre nyíló ajtót oszlopszékre állított, négyszögpillérek és hengertagos ikeroszlopok fogják közre, amelyeket golyvázott, tört oromzatos aedicula zár le. Az oromzata fölötti ablak felül kagylómotívumos. A középrizalit címeres oromzata konvex és konkáv íves, fogrovattal gazdagított.
Udvari homlokzat
Aszimmetrikus homlokzata 4+7+3+4 tengelyes, három- és négyszintes emelettel. A négyszintes épületszakasz későbbi hozzáépítés eredménye. A rizalit 3 tengelyes. Az alsó szint középtengelyében álló félköríves keretezésű, volutás, zárókődíszes bejárati ajtót oszlopszékre állított páros falpillérek és egy-egy dór fejezetes oszlop keretezi, amelyet teljes párkányzattal záródó tört volutatagos oromzat zár le, középen oromdísszel. A két szélső tengely falmezőjét vízszintes falsávok díszítik. A felső két szintet kannelurázott, füzéres, ión fejezetes óriáspilaszterek fogják össze, konzoltagos teljes párkányzat és aediculás oromzat zárja le. Ez utóbbit falazott pillértagos mellvédmező fogja közre. Valamennyi ablaka osztott, egyenes záródású, szemöldök- és könyöklőmezős, néhol konzolokkal alátámasztott. Középen hármas ikerablakokkal áttört. A szemöldökmezők gazdagon díszítettek. A rizalitot közrefogó, eltérő tengelykiosztású szárnyak aszimmetriáját a negyedik tengelyben álló falpillérek ellensúlyozzák. A három alsó szint ablakai egyenes záródásúak, kivétel a toldalékrész felső szintje, amely félköríves keretezésű, de valamennyi könyöklőmezős. A középsők konzoltagos szemöldökpárkányosak. Az alsó szint homlokoldalait vízszintes falsávok díszítik.

Déli szárny - egykori gimnázium (IV.8 Térképmelléklet: 16 szám)
Külső
A 36 tengelyes rizalitokkal megmozgatott homlokzat eredetileg 23 tengelyes, szimmetrikus homlokzat volt, 3+5+1+5+1+5+3 kiosztásban, amelyet nyugati irányban 13 tengellyel bővítettek. Attikás középrizalitja 7 tengelyes (1+5+1), lépcsőzötten tagolt. Az attikán felirat áll: AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM. A két alsó szintet vízszintes falsávok, a felsőt a falpillérre állított széleken páros, középen páratlan kannelurázott pilaszterek fogják össze. A két-két szintet osztópárkány választja el. A három felülvilágítós bejárati ajtóhoz tömör mellvédes kandeláberekkel díszített lépcső vezet. Tagolt keretsávos íves és egyenes záródású nyíláskeretezései füzérekkel, fogrovatokkal, triglifekkel díszítettek, zárókövei profilos és félprofilos dombormű fejdíszekkel gazdagítottak. A harmadik szint ablakai egyenes záródásúak, könyöklőmezősek, a negyedik szinten félköríves záródásúak, erkélyesek.
A kis kiülésű sarokrizalitok 3 tengelyesek. A rizalitokkal közrefogott falmezők 5-5 tengelyesek. Faltagolásuk a középrizalit alsó szintjével megegyezik. A felső szint két ablaksora a tengelykiosztásnak megfelelően tükörmezőkben áll. Ablakai egyenes záródásúak, a harmadik szint falmezőinek szemöldökmezői vakívekkel, a rizalitokban konzoltagos szemöldökpárkányokkal záródnak.
Az épületrész padlásterének beépítése jelenleg folyamatban van. A tetőn világítóablakokat helyeztek el.
A keletre beforduló oldalhomlokzat 8 tengelyes, első tengelye befalazott, kis rizalittal képzett, a hosszoldalnak megfelelő díszítéssel.
A 13 tengelyes foghíj-beépítés ablakkiosztása az előbbi épületrészhez igazodik, de nem azonos vele. Itt az alsó szint felett húzódik a vízszintes osztópárkány.

Udvari homlokzat
Az udvar felől az épület középső szakaszához tornaterem kapcsolódik, amely az udvar felé jelentősen előrelép. A homlokzat architekturális részlete a külső viszonylag egyszerűbb megoldását követi.

Keleti homlokzat - egykori kollégium (IV.8 Térképmelléklet: 17 szám)
Külső
A sarokrizalitokkal közrefogott épületrész 17 tengelyes, 5 szintes. A tengelyek kiosztása 3+11+3.
A déli rizalit középső tengelyének alsó szintjében álló felülvilágítós bejárati ajtót ión pilaszterek keretezik. Szemöldökpárkányán volutákkal közrefogott szoborfülke áll, amelyet félköríves tört oromzat zár le, középen kehelydísszel. Az északi rizalit második szintjének egykori ablakát áttörték, ajtót nyitottak, ehhez egy zárt üvegfolyosó kapcsolódik, amely az étterembe vezet.
Az alsó két szintet és a negyedik szintet osztópárkány választja el a harmadik és az ötödik szinttől. Az előbbi szintek falmezőit vízszintes falsávok és az ablakok tükörmezői tagolják. A harmadik és negyedik szint ablaksorát is tükörmezők fogják közre, itt az ablakok szemöldök- és könyöklőmezőit tábladíszek gazdagítják. Az ablakok egyenes záródásúak.

Udvari homlokzat
A kollégium udvari homlokzatának közepén álló, tört oromzatos lezárású rizalit alsó három emeletszintje 3 tengelyes, a felsők 2 tengelyesek. A homlokzat valamennyi ablaka egyenes záródású. Az osztópárkányok és a tükörmezőkbe foglalt ablakok kialakítása a külső homlokzatnak felel meg. A második szint ablaksorának szemöldökmezői lunettásak. Az épületszakaszt négyszöghasábból hengeres felépítménybe átmenő, tornyos lépcsőház zárja.

Északi homlokzat - az egykori rendház és kollégium befordulói szárnyai (IV.8 Térképmelléklet: 15 és 17 szám)
Külső
Az északi szárny nyugatról és keletről beforduló, két, eltérő szintmagasságú, 3 és 5 emeletes épületszakaszból áll, amelynek külső homlokzatához új szárnyat emeltek az 1960-as években. Külső homlokzat-kiképzése csak részben látható.

Udvari homlokzat
A háromszintes épületszakaszhoz kővázás, pillértagos mellvéd kapcsolódik, előtte díszkút áll. A középső emeletet kovácsoltvas mellvédes, konzolokon álló függőfolyosó emeli ki. Az alsó szint ablaksora félköríves, gazdagon tagolt keretsávja volutákkal, törtívű szemöldökpárkánnyal közrefogott, szemöldökmezejében rozettadíszes. A két felső szint szalagkeretezéses nyílásait alul konzolokon álló szemöldökpárkány, felül zárókő díszíti. Valamennyi ablak könyöklőpárkányos.
Az ötszintes épületszakasz homlokzatkialakítása a keleti udvari homlokzatnak felel meg.

Kálmán herceg bronz lovas-szobra
A rendház főbejárata előtt, két sétaút között, a park centrumában áll a neobarokk stílusban készült, feliratos kő-posztamensen álló Kálmán herceget ábárzoló, bronz lovas-szobor, Róna József munkája. A felirata: KÁLMÁN HERCEG/HALICSI KIRÁLY/ÁRPÁD NEMZETSÉGÉNEK A MOHI CSATÁBAN/ HALÁLRA SEBZETT HŐSI IVADÉKA.
A posztamens szabályosan faragott fehér mészkőből készült. Négy élét faragott voluták, négy oldalát feliratok és egy-egy keretbe foglalt szoborfej díszíti. Az egyik szoborfej UGRIN KALOCSAI ÉRSEK, a másik JAKAB TEMPLOMOSOK MESTERE. A negyedik felirat Kálmán hercegre, mint a rend segítőjére emlékezik: A JÁSZÓI PREMONTREI MONOSTOR/BŐKEZŰ JÓTEVŐJE.

Temető hrsz.:4951/7 (IV.8 Térképmelléklet: 4 szám)
A temetőt a premontrei szerzetesrend 1926-ban alapította. A temetőkert a főépülettől délkeletre helyezkedik el, 552 m2 alapterületű. A középtengelyben áll Takács Menyhért síremléke, a posztamensre állított kereszten Fadrusz János feszületének bronz másolatával. A kőkereszten elhelyezett bronz lemez felirata: INRI, a posztamens oldalán: FADRUSZ-FESZÜLET 1861/ TAKÁCS MENYHÉRT DR. A JÁSZÓ/PREMONTREI KANONOK/REND PRÉPOST PRELÁTUSA/1933 felirat olvasható.

Lakóházak (IV.9. Rajzok jegyzéke: 3. rajz)
"A" típusú lakóházak hrsz: 4948/1, 4948/2,4948/3( IV.8 Térképmelléklet: 1. szám)
Külső
A három lakóház az egyetem főépületétől délre, enyhén lejtős terepen, egymással párhuzamosan áll. Az épületek téglány alaprajzúak, háromszintesek, nyeregtetősek, kis padlásszellőzőkkel, véghomlokzatuk oromzatos lezárású.
Keleti és nyugati homlokzatuk 15 tengelyes. A két épület bejárati főhomlokzata egymás felé van fordítva, egy térre néznek.
Az egy tengelyes bejáratok az alsó két szinten rizalitszerűen előre lépnek, portikuszokat alkotva, egyenes záródású kapuval, az első emeleten két sudarasodó sarokoszloppal alátámasztott, áttört vasmellvédes erkéllyel. Az erkély nyílása szegmensíves, a második szint magasságáig felnyúló gerendázatát kis bádoggal fedett, az oldalfalhoz állított kontyolt féltető fedi.
A másik hosszoldalát falmezők tagolják, egyenes és szegmensíves lezárású ablakok váltakoznak. A háromtengelyes falmezők első emeletének középtengelyében falazott mellvédű erkélyek húzódnak. Az egyenes záródású ablakok szalagkeretesek.
A lábazat igazodik a terep adta lehetőséghez, felette néhol kis félköríves szellőzők húzódnak.
A rövidebb homlokzatok kéttengelyesek, szintén szalagkeretes, egyenes záródású ablakokkal. Az orommező egy ablakkal áttört. A déli homlokzat földszinti és első emeleti tengelyei között kis négyzetes táblában reliefek állnak. A táblákban félprofilos férfi-ábrázolások: Cserháti Sándor 1852-1909, Pethe Ferenc 1762-1832, Újhelyi Imre 1866-1923.

"C" típusú lakóházak hrsz: 4957/8,4957/9 (IV.8 Térképmelléklet: 2. szám)
Külső
A téglány alaprajzú, kétszintes, nyeregtetős lakóházak szabadon állnak. Az északi homlokzat 5 tengelyes, a középső tengelyben a földszinten önálló fél-sátortetős előcsarnokkal. A bejárati ajtó nyílása szegmensíves, orommezeje relieffel díszített: Nap motívum látható itt. Az ablakok szabályos kiosztásban állnak, nagyrészt szalagkeretesek, az oldalhomlokzatok kéttengelyesek, azonos kialakítású ablakokkal. A homlokzat falsávos keretezésű, a körbefutó lábazat felett a nyugati oldalon félköríves pinceszellőzőkkel.
A két ház kialakítása közel azonos, csak kisebb eltérések láthatók az előcsarnok homlokoldalán.

'E' típusú lakóház hrsz: 4947/2 (IV.8 Térképmelléklet: 3. szám)
Külső
Az épületegyüttes délnyugati részén, lejtős területen, szabadon áll a téglány alaprajzú, háromszintes, nyeregtetős, oromzatos lezárású épület. A keleti hosszoldal árkádívszerűen képzett, üvegfalas földszintje 11 tengelyes, íves záródású ablakokkal és ajtókkal áttört. A felső szintek 1+2+2+1+1+2+2+1+1+2 kiosztásban állnak. Egyenes záródású ablakokkal és az egytengelyes falmezőkben az első emeleten egyenes záródású, a felső szinten szegmensíves nyílású kilépőkkel képzett franciaajtókkal áttörtek. A homlokzat falsíkját az árkádívek pilléreiről indított falpillérek tagolják.
A nyugati oldal szabályos kiosztásban álló egyenes záródású ablakokkal, a felső szinteken részben erkélyekkel, a földszinten három lépcsőházi bejárattal képzett.
Az északi és déli homlokzat kéttengelyes, hosszoldallal azonos kiosztású árkádívekkel, felül szalagkeretes ablakokkal áttört.

Kollégium hrsz.: 4937 ( IV.8 Térképmelléklet: 5. szám IV.9. Rajzok jegyzéke: 4. rajz)
A B épület előtt Antal Károly két, egymásba kapaszkodó lányt ábrázoló aktszobra áll, 1966.
A bejárattól délre Pátzay Pál Nyisztor Györgyöt ábrázoló bronz mellszobrát helyezték el. A posztamens Weichinger Károly építészmérnök alkotása. (1970)

Szeminárium hrsz: 4940 (IV.8 Térképmelléklet: 6. szám, IV.9. Rajzok jegyzéke: 5. rajz)
Külső
A szeminárium tagolt tömegű épülete a gimnázium északi falához épült, három előadóteremmel, amelyek két udvart fognak közre. A három párhuzamosan elhelyezett előadótermet északról négyszintes épület zárja le. Az épületszárnyakat egy-, és kétszintes folyosók kötik össze. Az épületek síkfedésűek.
A nagyelőadókat megvilágító 8 álló téglány alakú ablakot kis kiülésű keret fogja össze. Az udvarok felé egyszintes üvegfolyosó kapcsolódik a szárnyakhoz.
Az előadókat a lezáró szárnnyal egytengelyes, alul üvegajtókkal, felül nagyobb ablakokkal áttört lépcsőház és folyosórendszerrel kapcsolja össze.
A folyosók az udvar felé egész hosszukban üvegajtókkal és ablakokkal képzettek, néhol az ablakok könyöklőmezői zöld kerámialapokkal díszítettek.

Gépészmérnöki Kar hrsz.: 4940 IV.8 (Térképmelléklet: 8. szám, IV.9. Rajzok jegyzéke: 6. rajz)
Külső
Az egykori premontrei gimnáziumtól északra, enyhén lejtős terepen, nyugatról dobogószerűen képzett lépcsős alépítményen áll a Gépészmérnöki Kar téglány alaprajzú, tömbszerű, négyszintes, síkfedésű épülete. A szeminárium épületével egyszintes folyosóként és tanteremként is használt nyaktag köti össze.
Az épülettől nyugatra húzódó téren medencét alakítottak ki, nyugati főhomlokzatához egypihenős lépcsősor vezet. A lépcsősor több helyen ellentétes irányba fordított trapéz alakú kisebb teraszokkal megtört. (A trapézokban részben füvesített területet, részben kisebb, a lépcsősor alá süllyesztett tereket alakítottak ki. Utólagos átalakítás.)
Az épület előrelépő függönyfalas főhomlokzata szabályos kiosztásban álló tíz pillérlábra állított. A földszint mészkő burkolatú homlokzata öt nagy méretű, osztott üvegajtóval áttört. Az épület igazodik a terep adta lehetőségekhez, ezért a keleti homlokzat középtengelyéhez pár lépcső vezet.
Minden oldalon a szintek ablakzónája három részes: alul tömör mellvédmezős, felette kis fekvő téglányablak, majd legfelül bukó- és simaablak következik. A szinteket keskeny falsáv választja el, amely mészkőlapokkal burkolt.
A déli és északi homlokzaton az ablakrendszert a lépcsőházak szintenként négyablakos, kétzónás mezője töri meg.
A síktetőt minden oldalon visszaléptetett, 5-8-5-8 tengelyes, síkfedésű, téglány alaprajzú felülvilágító koronázza. A felépítmény ablakai háromosztásúak.

Víztorony hrsz.: 4855/1 (IV.8. Térképmelléklet: 10. szám, IV.9. Rajzok jegyzéke: 7. rajz)
Az egykori premontrei gimnáziumtól délkeletre, a temető közelében, kerítéssel körbezárt területen, szabadon áll a kör alaprajzú, hengeres kialakítású víztorony. Téglával burkolt hengeres alépítményét kis résablakok, a felső szinten körben négyzet alakú ablakok törik át. Főbejárata nyugatról nyílik, felette bronz relief található. Az Ariont ábrázoló művet Borsos Miklós készítette. Egyenes záródású ajtója profilozott műkőkeretes. A keleti oldalon hasonló kialakítású ajtó található, mindkét bejárathoz két lépcsőfok vezet.
A felépítményt visszaléptetett, poligonális alaprajzú, vasszerkezetű, üvegfalas, bádoggal fedett kúpsisak koronázza. A felépítmény előtt kis körbejáró húzódik, mellvédje vaskorlátos.
Az épületen belül vas csigalépcső vezet fel a körbejáróhoz.
Az építmény körül a 12 állatöv jegyeinek szobrai sorakoznak. A szobrokat Nagy Géza és Molnár László készítette. A szobrok kőből faragott, totemoszlopokra emlékeztető, zárt, tömbszerű alkotások.

Kútházak (IV.8 Térképmelléklet: 11. szám)
Hrsz.: 4872
Az épületegyüttestől keletre, távolabb, enyhén lejtős területen, szabadon áll a poligonális alaprajzú, cseréppel fedett, gúlatetős kútház. Homlokoldalai részben szalagkeretes téglány ablakokkal áttörtek, észak felé szegmensíves záródású ajtó nyílik. Körbefutó lábazata terméskő. Az épület üresen áll, vascsigalépcső vezet a földalatti kútházba.
Hrsz.: 4908/1
A kollégiumtól északkeletre, szabadon áll a poligonális alaprajzú, gúlatetős, cseréppel fedett, egyszintes kútház. A falmezőket rézsűs támpillérek tagolják, minden második mező kis ablakkal áttört, bejárata észak felől nyílik. Jelenleg üresen áll.


Hrsz: 4957/2
A lakóépületekhez közel, két utca által határolt területen áll a poligonális alaprajzú, gúlatetős, cseréppel fedett egykori kútház. Lábazata körbefut, falmezőit 2 ajtó és kisebb téglány alaprajzú, szalagkeretes ablakok törik át. Jelenleg virágbolt működik benne.

Építészeti összegzés az újabb épületekről
A Szent István Egyetem új épületei a korabeli építészeti technológiák, megvalósítható eljárások és szerkezetük alapján korukban korszerűeknek mondhatók, és a mai napig is megfelelnek az egyetemi oktatás elvárt követelményeinek. Jól átgondolt, funkcionálisan szervezett épületek, igazodnak az elvárt követelményekhez, kapcsolódnak az építészeti hagyományokhoz, ugyanakkor új, modern szemlélet sugároznak.
Valamennyi épület alaprajza egyértelműen tiszta, világos felépítésű, a szárnyak tagolása logikus. Zöldy Emil, Ybl-díjas tervező igyekezett az épületek szerkezetének leginkább megfelelő architektonikus megjelenést biztosítani, ezért a választott szerkezetek olyanok, hogy a maguk tisztaságában külső és belső díszítőelemként hatnak. Épületeire jellemző, hogy az építészeti kifejezőeszközök, részletek gondosan megválasztottak. Modern épületeinek kialakításával nem kapcsolódott a meglévő épülethez, új utat választott, az egyetemváros északi és keleti része mégis egységes képet mutat, amely alkalmazkodik a régi épülethez. Ezt a kialakítást úgy érte el, hogy az új szárny előtt önálló teret hozott létre, nem kapcsolta egybe a már meglévő premontreiek által kialakított neobarokk kerttel. Így az épületek önálló, 'kiöblösödő' terekkel rendelkeznek.
A Rimanóczynál gyakran előforduló portikuszok (várpalotai vájáriskola, műegyetem) sudarasodó, hatalmas oszlopokkal itt is hangsúlyos elemei az épületeknek. A homlokzatot ritmikusan tagoló ablak-kialakítások, falsávok, egy-egy falazott erkéllyel megmozgatott tömbszerű épületek színezése is meghatározó volt. Eltérő színekkel festették le a falsíkot, a falsávokat, az ablak- és ajtókereteket, de a három épületnél más-más színt használtak, ezzel további játékosságot kölcsönöve a homlokzatoknak és az épületeknek, barátságossá téve a lakóházakat. Az épületeket tábladíszek, stilizált növényi ornamentika is gazdagítja. A szolgáltató helyiségeket magába foglaló épület árkádíves alsó zónája népi építészet tornácos kialakítására utal.
A Jánossy György által tervezett víztorony zömök tömege egy középkori lakótorony hangulatát idézi, és sajátos megjelenésűek a kútházak is. A torony nemcsak ipari létesítményként épült, hanem a zodiákus jegyeket is magába foglalta, mint szakrális szimbólum vagy napóra. A szobrokkal és a környezettel együtt spirális csigavonalú alaprajzot követett volna. A szobrokat Nagy Géza (Bika, Rák, Oroszlán, Nyilas, Vízöntő, Halak) és Molnár László (Kos, Ikrek, Szűz, Mérleg, Bak, Skorpió) készítette. A szobrok a totemoszlopokra és a tömbszerű egyiptomi szobrokra emlékeztetnek. Időtálló anyaghasználatukkal ma is kifejező ábrázolásokként őrzik a víztorony környezetét.
A kollégium épületei hangulatilag egy hegyvidéki üdülőövezetbe kívánkoznak, azonban a három, párhuzamosan felállított, egymástól enyhén eltolt épületalakítás visszautal a három lakóház elrendezésére is. Az épületek között azonban itt fontos a kapcsolat. A táji és funkcionális feltételeket figyelembe véve a pillérekre állított, 'légies' üvegfolyosók jelentették a legjobb megoldást a kapcsolat kiépítésére. Ezzel irányt szabtak a későbbi összekötő tagok kialakításának is. Az épületek háromszintesek, a középső épületben helyezték el a közösségi helyiségeket, a földszintjéről nyíló bejárati ajtó az egész létesítmény főbejárata. A szobák a korabeli modern lakóépületek színvonalának megfelelően ellátva, három személyre készültek. A szobák előtt kialakított loggiarendszer pedig kapcsolatot teremtett a külső környezettel és egyben megnövelte a helyiségek méretét is.
Építészetileg a legnagyobb gondot a főépület és az új épületek kapcsolatának megteremtése jelentette. A ma is használatos üvegfolyosók talán a legjobb megoldást és akkoriban a legkorszerűbb technikát jelentették. Ezek az üvegfolyosók nem befolyásolják károsan a főépület zárt tömegét, sejtszerű, szerves kapcsolatot teremtenek az épületegységek, a szeminárium és a főépület között. Az előadótermek tömege pedig jól takarja az északi homlokzat változatos, kissé széteső alakítását.
A megépült épületek tájolásukban, kialakításukban, szerkezeti felépítésükben a funkcionalitás, jól megvilágított belső terek a jellemzőek. Ezeket főként a szemináriumi épületeknél lehet nyomon követni. A termek, valamint az összefogó szemináriumi épület jól megoldott folyosórendszerrel kapcsolja össze a régi és új épületeket. A folyosókkal, zsibongókkal bővített belső terek az üvegfalas belső udvari folyosókkal nyitottak a természet felé, állandó megvilágítást biztosítva. A rajztermek a kívánalmaknak megfelelően általában keleti és északi tájolásúak. Belső burkoló elemei mind a mai napig emelik az épület színvonalát.
Szintén üvegfolyosó kapcsolja össze az éttermet a főépülettel. A Gépészmérnöki Karból, tanműhelyekből és régi épületből is jól megközelíthető folyosó az emeleti szintre vezet, innen nyílik a nagy tömeget befogadó étterem. Itt az á la carte rendszerű kiszolgáló rendszer a mindenkori gyors étkeztetést szolgálja. Klinkertégla lábazata kissé eltér a többi épület kialakításától, hatalmas üvegablakai azonban igazodnak hozzájuk.
Az épületegyüttes talán legszebb eleme a Gépészmérnöki Kar, melynek főbejáratához vezető lépcsősor tekintélyt és hangsúlyt ad az épületnek. A szökőkutas medencével képzett előtér szinte rávezet a lépcsősorra, visszatükrözi a főépületet. Az épület tulajdonképpen az organikus modern építészet szocreál stílusú megvalósulása. A szökőkutas medence és a függönyfalas főhomlokzat Wright építészeti elgondolását tükrözi, elméletének késői, modern változata. Az épületben Zöldy Emil jól oldotta meg a funkcionális igényeket, kielégítve a modern oktatás igényeit. Az anyaghasználatból adódó hiányosságok miatt a központi magját alkotó aula akusztikája sajnos nem jó. A terem külső és belső megjelenése egyszerű monumentalitást sugároz.
Az épületekben és környezetükben felállított vagy elhelyezett képzőművészeti alkotások jelentős értéket képviselnek.

állapot leírása:
Nyugati főhomlokzat - egykori rendház hrsz.: 4940
Külső
Az épület eredeti homlokzata az átépítések következtében kissé megváltozott. Jelenleg szerkezeti elemei épek. Díszítő tagozatainak és szobrászati díszítéseinek egy részét kicserélték, vagy funkcióváltás következtében leszedték.
Az épület eredetileg aszimmetrikus homlokzattal épült, északon három-, délen egytengelyes kis kiülésű rizalittal.
Az eredeti tervekben kéttornyú templom is szerepelt, amely nem épült fel, fenntartott helyén az 1950-es években L alakban a foghíjat beépítették. A rendház egytengelyes rizalitját lépcsőzetesen tagolt, öttengelyes rizalittá bővítették. Ettől délre 3 tengellyel a homlokzatot kiszélesítették, a délre forduló homlokzat 13 tengelyes lett. A középrizalit előcsarnoka kosáríves középbejáratának gerendázatán a felirat új: SZENT ISTVÁN EGYETEM. A felirat 2000-ben került elhelyezésre. A záróköveket díszítő motívumok nem eredetiek.
A mellvéd pillértagjainak egykor játszó puttókat ábrázoló szobrai hiányoznak, csak a sarkokon álló két kőváza maradt meg.
A második szint tört oromzatának egykori puttói és a középmező füzérdísze hiányzik.
A harmadik szint középtengelyében álló ablak helyén, eredetileg szoborfülkében, Szent Norbert monumentális kőszobra állt. (Ohmann Béla szobrász alkotása volt, készült 1928-ban, összetört a leszereléskor, 1950-ben.) A felette álló kartusban eredetileg a szent neve volt olvasható.
A rizalitot lezáró, ugyancsak tört orommező középmezőjében álló, egykori premontrei címert leszedték és a mindenkori állami címer került a helyére. Napjainkban a Magyar Köztársaság koronás címere található a középmezőben. A párkányzat feletti adoráló angyalszobrok és a keresztet tartó puttók szintén hiányoznak.
Az udvar felőli homlokzat timpanonjában Sidló Ferenc alkotása, Takács Menyhért prépost bronzreliefje állt, eltűnt.

Belső
Az alagsori lakásokat tantermekké alakították. A földszinti ovális alaprajzú előcsarnok, a főlépcsőház és a két melléklépcsőház kialakítása nem változott.
Az első emeleti díszterem részben átalakult. Az egykori szoborfülkében jelenleg cserépkályha áll, eredetileg Mária kis Jézussal szobra állt ott. Az átlóiban elhelyezett fűtőnyílások felett kis fülkék voltak, ezeket befalazták.
A folyosókról egykor szerzetesi lakrészek nyíltak, körtáblás ajtóik egy részét kicserélték.
A folyosó boltozata megmaradt, a déli részen minden szinten a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően tűzbiztos üvegajtókat szereltek fel napjainkban.
A rizalit legfelső szintjén helyezkedett el a rendház kápolnája, a háromtengelyes helyiségben jelenleg tanterem működik. Egykor befalazott, kívülről szoborfülkeként használt középső tengelyét ablakkal áttörték.

Déli homlokzat - egykori gimnázium hrsz.: 4940
Külső
Az eredetileg 23 tengelyes homlokzat szabad véghomlokzatához a szinteknek megfelelően részben nyitott, részben zárt lépcsőház kapcsolódott, ezt 13 tengelyes új épületrésszel bővítették. A tengelykiosztás megegyezik az eredetivel, de díszítőelemei hiányosak. Az ablakok könyöklő- és szemöldökmezőinek füzérdíszeit részben leszedték, a középrizalit attikás orommezejének sarkain álló, egy-egy többalakos szobrot és a glóbuszos keresztet ugyancsak leszedték. A jelenlegi AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM helyett korábban latin felirat állt: VIRTUTE VINCES, ez részleteiben még mai is kivehető. Az óriás pilaszterekkel közrefogott falmezők eredeti füzérdíszei nincsenek meg.
Az épületrész padlásterének beépítése jelenleg folyamatban van. A munkákat 2003-ban kezdték. A tetőn világítóablakokat helyeztek el.
A keletre beforduló oldalhomlokzat 8 tengelyes, első tengelye befalazott, kis rizalittal képzett, itt megmaradt az eredeti díszítés is.

Belső
Az előcsarnok architekturális részletei és szobrászati alkotásai megmaradtak.
1. Homérosz és Vergilius mellszobrai,
2. Arisztotelész és Cicero műkő szobrai.
A lépcsőház második emeleti pihenőjében kialakított fülkékben egykor egy-egy szobor állt, jelenleg üresek.
A középrizalit felső szintjén 5 tengelyes díszterem található. A helyiséget eredetileg is díszteremnek építették, azonban ideiglenesen kápolnaként használták.
Nyugati falszakaszának középtengelyében egykor Nagy Sándor által készített, Gödöllő alapítása című festmény állt. Jelenleg nincs meg. Berendezési tárgyai elvesztek.

Keleti homlokzat - egykori kollégium hrsz.: 4940
Külső
A sarokrizalitokkal közrefogott épületrész 17 tengelyes, 5 szintes, eredeti kialakítását őrzi.
A déli rizalit szoborfülkéjében egykor Krisztus szobor állt, a volutákon egy-egy puttó szoborral, ezek hiányoznak. Az ajtó gerendájának egykori latin nyelvű felirata ma nem olvasható.
Az északi rizalit második szintjének egykori ablakát áttörték, ajtót nyitottak, ehhez egy zárt üvegfolyosó kapcsolódik, amely az étterembe vezet.
A kollégium belső udvar felőli homlokzatát nyugatról megkülönböztetett tömegű, négyszöghasábból hengeres felépítménybe átmenő tornyos lépcsőház zárja. Ezt eredetileg hagymakupolás sisak fedte, amely most hiányzik. Az épületszakasz középtengelyében álló tört oromzatos lezárású rizalit tagozatdíszei, valamint kővázái, glóbuszos keresztje, a második szint középtengelyében álló ablak szemöldökmezejének plasztikus díszei és az orommező órája mind hiányoznak.
Az északkeleti sarokhoz vezető, egykor nyitott lépcsős feljárót beüvegezték.

Belső
A padlásteret jelenleg beépítik, kisebb irodákat, előadótermeket alakítanak ki. Ennek következtében a kivitelezés alatti időben a kivitelező hibájából nagyobb beázások keletkeztek, az alsó szinteken ezért javítások nyomai láthatók.

Északi homlokzat- egykor rendház és kollégium befordulói szárnyai hrsz.: 4940
Külső
A rendház északra beforduló szárnyának tetőzete fölé kupolás csillagvizsgálót terveztek, ennek napjainkra csak belső kialakítása maradt meg.
A rendház tetőszerkezetén egykor padlásszellőzők voltak.
A kollégium szintén északra beforduló szárnya előtt egykor íves alaprajzú, balusztrádos mellvédű terasz húzódott, amely közrefogott egy hengeres kéményt. Ezeket elbontották.
Helyére, az épület teljes északi tagolt tömegű homlokzatához az 1960-as években egy- és kétszintes modern stílusú szárnyat emeltek, amelybe előadótermeket alakítottak ki. A folyosószerűen kialakított épületegységek kapcsolják össze a főépületet a Gépészmérnöki Karral.
A rendház és a kollégium között a középső szintet egykor kápolna foglalta el. A középtengelyben az udvar felé előrelépő homlokzatának gazdag tagozatdíszeit teljesen átalakították.

Belső
A keleti szárny rendházhoz tartozó épületszárnyának alsó szintjén egykor társalgó és refektórium működött, boltozatos belső helyiségekkel. A refektórium falait több jelentős műalkotás díszítette, jelenleg több megmaradt. Refektóriumból a belső udvar felé nyíló terasz ma is azonos kialakítású. Ez jelentős károkat szenvedett, majd a képeket restaurálták. Ma a rektori díszterem működik a helyiségben.
Az első emeleten a rend magasabb tisztségviselőinek szobái voltak, ezeket tantermekké és irodákká alakítottak át.
A kollégium rendház felőli szakaszának első emeletén egykor kápolna állt, ma itt tanterem működik. A kápolna szentélyét megvilágító két fémkeretes üvegablak megmaradt. Ez volt a salvator apácák kápolnája, mellette az apácák szobái sorakoztak, majd pedig a tanárlakások álltak.
Az épületszárny északi végén a rend könyvtára volt, emellett állt az egykori csillagvizsgáló.

A lakóépületek külső homlokzati díszítése, a falak színezése ma is látható. Az egyik épület külső felújítása az elmúlt években történt. A lakóházak belső tereit egyénileg átalakították, komfortosították.

A kollégium közösségi helységeit megbontották. Gorka Lívia műalkotásához két ponton válaszfalat erősítettek. Ezen a területen a többi műalkotás nem veszélyeztetett.
A szeminárium belső helyiségeit többször felújították, a padok nagy részét kicserélték. A járószint burkolatai jó állapotúak, a műalkotások eredeti helyükön, szintén jó állapotban találhatók. Az üvegfal kereteit többször kicserélték.
A Gépészmérnöki Karhoz vezető lépcsőt 2002-ben átalakították, megtörték, kisebb teraszokat hoztak létre, eredeti kialakítása megváltozott.
Belső burkolatai a szerkezeti és az anyaghasználati hiányából adódóan felújításra, sok helyen cserére szorulnak.
A víztorony üresen áll, jelenleg még jó állapotú, parkja rendezett. Ürességéből adódóan állapota romlik.
A két kútház, amelyeket nem használnak, elhanyagoltak. A kollégiumhoz közel álló építmény tetőszerkezete felújított.
Az épületeket körülvevő park gondozott.

Állapotjelentések

2018.12.25 10:42 klo állapot: 4 - pont: 26

Az egyetem területén lévő épületek állapota változatos. A neobarokk főépület többnyire rendben van, azonban nagyon csúnya párkány hibák és a domb felőli oldalon erőteljes lábazati vizesedés látható.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.404 km)
Lakóépület (0.440 km)
Lakóépület (0.531 km)
Lakóépület (0.565 km)
Lakóépület (0.571 km)
Lakóépület (0.645 km)
Lakóépület (0.651 km)