Megújulásunk támogatója:  

Lakóház

azonosító:
11466
törzsszám:
11187
szélesség (lat):
N 47° 41,018'
hosszúság (lon):
E 17° 37,332'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
eredeti típus:
polgárház
eredeti altípus:
városi polgárház
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
lakóház
jelenlegi típus:
polgárház
jelenlegi altípus:
városi polgárház
megye:
Győr-Moson-Sopron
helység:
helyrajzi szám:
7903
település KSH kódja:
25584
földhivatal:
Győr Körzeti Földhivatal
állapot:
Pusztuló
rövid leírás:
Az egy helyiségsort magába foglaló, L alaprajzú épület a keskeny telek nyugati oldalán az utcára merőleges helyzetben fekszik. Zárt homlokzati beépítésű, főhomlokzata háromtengelyes, az épület e szakasza alápincézett. Két álló, téglalap alakú ablak, keleti oldalát pedig kosáríves lezárású kőkeretes, korabeli fa kapuszárnyakkal záródó portál tagolja.
A délről számított 4-8. helyiségekben formai jegyeik nyomán XVIII. századi építésről tanúskodó boltozatok láthatók. Az épület déli, Kossuth utca felé eső része az 1880-as években Tosch Károly hentes tulajdonában volt.
külső leírás:
Külső:
A védetté nyilvánítandó, feltehetően XVIII. századi eredetű lakóház a Rába nyugati oldalán fekvő Újváros egykori Fő utcájának északi oldalán áll. A lakóház a mai Kossuth Lajos utca középső szakaszán a római katolikus plébániatemplomtól nyugatra a harmadik épület. A ház keskeny, hosszan elnyúló téglalap alaprajzú telken fekszik. Az egy helyiségsorból álló ház a telek nyugati oldalát teljes hosszában elfoglalja, északi és déli (Bercsényi ligetre, illetve a Kossuth Lajos utcára néző) homlokzata a telek szélességében befordul. Az épület utcai szakaszait és hosszan elnyúló udvari részét nyeregtető fedi. A tetőt lekerekített végű cserép borítja. Az ház főhomlokzata délfelé, a Kossuth Lajos utcára néz. A homlokzat háromaxisos, keleti harmadát kapualj foglalja el. A kosáríves lezárású kapu igényes kivitelű, kőkeretes, két kapuszárnya eredeti. A kaput két oldalt egy-egy négyzetes, hasábforma pillér fogja közre, melyek bázisát kerékvetőkő bővíti. A szemcsézett felületű pilléreket egyszerű fejlemez zárja. Az archivolt pálcatagos keretű, középütt ívelt vonalvezetésű, vájatolt felületű zárókővel díszített, szépen faragott kő. A kapuszárnyak fából készültek, faragottak. A kapu alsó részét két-két keretezett tábla, az ívmezőt napmotívum díszíti. A jobb szárnyon látható kilincs műves kialakítású. A déli homlokzat nyugati szakaszát két, egymástól távolabb álló téglalap alakú ablak tagolja. Az ablakokat keskeny sekély mélységű faltükör övezi, keresztosztós nyíláskereteik fából készültek. A homlokzatot nagyon egyszerű vakolatarchitektúra díszíti. Az ablakok két oldalán faltáblák tűnnek fel, középütt pedig téglalap alaprajzú faltükör látható, melynek felső harmadában fekvő, téglalap alaprajzú faltábla látható. A falkorona alatt egyszerű lépcsőzetesen profilált vakolatpárkány fut. A lábazatot szemcsézett felületű vörösmárvány lapok burkolják. A délebbi ablak alatt a vörösmárvány táblá(ka)t öntvénnyel a közelmúltban pótolták, ugyanitt apró fekvő téglalap alaprajzú ablak látható: az épület Kossuth utcai szakasza alá van pincézve. A vakolat sötétbarna. A kapualj síkfödémes, nyugati falán a lepergett vakolat alatt a téglafalban (téglából rakott) szegmensíves archivolt látható, amely valószínűleg a pinceboltozattal függ össze. A kapualj nyugati falának belső sarkának lábazati részére három kváderkő van befalazva. A kapualj az udvar felé is szegmensíves árkáddal nyílik meg. A déli épületrész udvari falkoronáját homorú vakolatpárkány zárja. Nyugati végében pincelejáratot rejtő ajtó nyílik. A hosszan elnyúló udvari szárny falkoronáját erőteljes kiülésű, vízszintes kialakítású ereszpárkány bővíti. Az egy helyiségsort magába foglaló udvari épületszakasz homlokzata, szabálytalan kiosztású, tizenhét axisos a(ajtó)-b(ablak)-b-b-a-a-b-b-b-a-a-b-b-b-b-a-b-b). Az ablaknyílások azonos méretűek, álló téglalap alakúak. Nehezen állapítható meg, hogy mi tartozott az eredeti állapothoz. A délről harmadik és negyedik nyílás között váltás figyelhető meg: ettől északra az ereszpárkány és a tetőgerinc vonala is alacsonyabb. (A tetőgerinc és ereszpárkány magasságának váltása nem esik egybe a belső helyiségkiosztással!). A déli kapualj felőli ajtót és ablakot széles, kosáríves lezárású vakárkád fogja össze. A Bercsényi ligetre néző homlokzat ötaxisos, középütt egyszerű, lekerekített sarkú nyílással keskeny, síkmennyezetes átjáró nyílik ennek két oldalán két-két téglalap alakú, hatosztatú fa nyíláskerettel kitöltött ablak nyílik. A falkorona vakolatpárkánya a déli épületrész udvari homlokzatához hasonlóan ívelt kialakítású.
állapot leírása:
A ház állapota kritikus. Bercsényi liget felőli részét - részben a felvizesedés okozta már helyreállíthatatlan károk miatt - lebontásra ítélték. A Kossuth utcai homlokzaton a külső vakolat a lábazat feletti zónában lemállott, illetve folyamatosan pereg, helyenként látható a nyers téglafal. A tetőfedés állapota viszonylag megfelelő, a padlásablakok körüli tetőcserepek ki vannak cserélve (a Bercsényi liget felőli részen a tetőn kisebb lyuk látható). A lábazatot burkoló vörösmárványlapok közül a pinceablak körülit műkő öntvénnyel váltották ki. A kapuszárnyak enyhén rongáltak, bekarcolt és felfestett firkák éktelenkednek rajtuk. A kapualj le van betonozva, vakolat enyhén pereg, a nyugati oldalon a lábazati részen hiányzik. Az udvari homlokzat előtt keskeny betoncsík fut, az udvar földes, hátsó északkelti részében a ideiglenes építmények, az itt lakók lim-lomjaival. Az ereszpárkányról a vakolat több helyen leszakadt, a csatornákat ki kellene cserélni. Fa nyíláskeretek állapota rossz, többet ki kellene cserélni, de felújítással megmenthető részletek is vannak. Üvegezés néhol hiányzik. A belsőben uralkodó állapotok elkeserítők. A falak komolyan vizesednek, penészesednek. Ennek következtében a vakolat pereg (a néhány hónapos friss meszelés is) a padlók folyamatosan feláznak, a boltozott terekben a falakon vízcseppek ülnek ki. A helyiségek dohosak, penészesek. Az itt lakók részben a ház állapotából fakadóan nyomorúságos, egészségtelen körülmények között élnek.

Állapotjelentések

2009.03.14 17:26 Fairy állapot: 3 - koordináta: N 47° 41,020' E 17° 37,331' - pont: 5

A jelentést a felhasználó kérésére töröltük.
Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.024 km)
Lakóház (0.027 km)
Lakóház (0.042 km)
Lakóház (0.059 km)
Lakóház (0.069 km)
Lakóház (0.071 km)
Lakóház (0.086 km)
Lakóház (0.089 km)
Lakóház (0.089 km)