Megújulásunk támogatója:  

Jankovich-Bésán-kastély, melléképületei és parkja

azonosító:
11424
törzsszám:
11186
szélesség (lat):
N 47° 25,961'
hosszúság (lon):
E 17° 45,461'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kastély
megye:
Veszprém
helység:
helyrajzi szám:
157/1, 157/3 (környezet: 112/1, 112/2, 113, 115, 114, 116, 118, 149/1, 149/2, 151, 152, 154, 155, 157/2, 117/1, 117/2, 148/2, 148/3)
település KSH kódja:
16717
földhivatal:
Pápa Körzeti Földhivatal
állapot:
Használaton kívül
rövid leírás:
Az egykori Jankovich-Bésán-kastély és gazdasági épületei szabadon állnak a szabálytalan négyszög alaprajzú parkban. A kastély F alaprajzú, egyszintes, tagolt tömbje több ütemben épült. Romantikus stílusú, saroktornyokkal közrefogott főhomlokzatát ívsoros és konzoltagos párkányfríz és az ablakait fogrovatos szemöldökpárkány díszíti. A lefutó szárny változatosan képzett tengelyei szabálytalan kiosztásban állnak.
A kastélytól K-re álló, egykori gazdasági épület véghomlokzatainak architekturális kialakítása igazodik a főépület rizalitjához. A kastélytól délre és keletre - az egykori park területén - több, változatos alaprajzú, főleg a 20. század második felében készült épület áll. A melléképületek egy részében a Sztehló Gábor Gyógypedagógiai Intézet működik.
külső leírás:
Kastély
Külső
Az F alaprajzú kastély egyszintes, tagolt tömegű, palafedésű. Az épületlábazat a terep adta lehetőségekhez igazodva, eltérő magasságban fut körbe. Az utca felőli, rizalitos főhomlokzat 6 tengelyes (2+2+2), amelyet a sarkok mentén poligonális alaprajzú, a nyolcszög öt oldalával záródó kúpsisakkal fedett tornyok fognak közre. A középrizalit tört orommezejét ívsoros párkányfríz díszíti. A főhomlokzat főpárkányzatának utcai és udvar felőli szakaszait, valamint tornyait konzolok díszítik. A tornyok frízmezői stukkósak, falmezőit ablakok törik át. A középrizalitot egy-egy előreugró falpillér fogja közre, amelyek fiatoronyszerűen emelkednek ki, ezeket vázák koronázzák. A rizalit két pillértagját és orommezejét kisebb-nagyobb tárcsadíszek gazdagítják.
A főépület eltérő nagyságú, félköríves záródású ablakait vállkonzolokról indított, fogrovatos szemöldökpárkányok hangsúlyozzák. Az oldalhomlokzat egy ablakzónás, innen pincelejáró nyílik. Az udvari homlokzat 7 tengelyes. Középtengelyében 7 lépcsőfokkal megközelíthető, szélfogós, félköríves záródású bejárati ajtó nyílik, amelyet két-két ugyancsak félköríves záródású, tükörmezős ablakzóna fog közre.
A lemenő szárny homlokzata 5 tengelyes, szabálytalan kiosztású tükörmezőkkel tagolt, délről egy ajtó, utána négy ablak töri át. Ezeken a szakaszokon a főpárkányzat konzoltagjai elmaradnak.
A következő kis alapterületű épületszakasz előreugratott, 3 tengelyes, a középső tengely szalagkeretes ajtónyílását befalazták. Falfelülete ugyancsak tükörmezőkkel tagolt, eltérő nagyságú ablakokkal áttört. Itt a lábazat homlokzatonként eltérő szintmagasságú.
A hátsó, a főépületnél alacsonyabb szintmagasságú, hosszan lemenő szárny homlokzatsíkjából kisebb-nagyobb épületrészek lépnek elő, részben oromzatos lezárással. Szabálytalan kiosztású ablakai egyenes és félköríves záródásúak. A tetőszerkezet itt is palafedéses, illetve egy épületrész síktetős. A lábazatot téglány alaprajzú pinceszellőzők törik át.
Véghomlokzatáról lépcsővel megközelíthető, előtetős bejárat nyílik. A falfelület tagolatlan.
A Ny-i homlokzatot részben félköríves, szabályos, részben egyenes záródású, szabálytalan kiosztásban álló ablakok törik át.

Gazdasági épület
Külső
A gazdasági épület téglány alaprajzú, egyszintes, nyeregtetős, palafedéses. Véghomlokzatai a főépület rizalitjának kialakításához igazodnak. Az utcai homlokzat két ablakát háromkaréjos lezárású szalagkeret fogja össze. A falpilléreket vázadíszek koronázzák. A hosszoldali homlokzat eredeti ajtó- és ablaknyílásait kicserélték.

Egyéb épületek
A kastélyhoz tartozott az attól D-re fekvő, kisebb téglány alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős, palafedéses, valamint a gazdasági épülettől K-re elhelyezkedő, egyszintes épület is. Ez utóbbi az utcavonallal párhuzamosan áll, téglány alaprajzú, a véghomlokzat kialakítása egykor a kastély középrizalitjának megfelelő lehetett, jelenleg hiányoznak díszítőelemei.
A gazdasági épülettől DK-re álló, hosszan elnyúló, téglány alaprajzú épület - az egykori nevelői ház - több lakásra osztott. Egyszintes, nyeregtetős, palafedésű. A lakásokhoz előkert tartozik.

Az épületek gondozott, nagy kiterjedésű parkban állnak. A park fás-ligetes.
állapot leírása:
A 157/1 helyrajzi számon lévő kastély és gazdasági épület üresen áll, a 157/3 helyrajzi számon lévő álló egykori kiszolgáló és gazdasági épületek használatban vannak. Az eddig végzett külső és belső átalakítások nem okoztak helyreállíthatatlan károkat a műemléki értékekben, a tulajdonos- és funkcióváltással azonban újabb átalakítások várhatók.
Az épületek külső homlokzatai jó állapotúak, belső terei elhanyagoltak. Jelenleg közművesítés folyik. A falakon néhol vizesedés nyomai láthatók.
A kastély eredetileg földszintes volt, az elmúlt években tetőterét beépítették, hálószobákat, közösségi helyiségeket és vizesblokkokat alakítottak ki. A szobák parkettaburkolatán néhol égésnyomok találhatók. A lemenő szárny hátsó részén a padlás megmaradt.
A gazdasági épület (157/1) déli véghomlokzatát átalakították, és ablakokkal törték át. Hosszoldalán az ablakokat kicserélték. A két gazdasági épület közé, feltehetően az 1970-es években, összekötő szárny épült.
A 157/3 helyrajzi számon nyilvántartott egykori gazdasági épület homlokzati díszítőelemei hiányoznak.
A később épült épületrészek jelenleg is használatban vannak, állapotuk jó.
A park gondozott, kerítéssel elválasztott.

Állapotjelentések

2018.06.24 11:44 Emese62 állapot: 2 - pont: 73

Láttam már ezt az épületet két éve is de akkor még nem jelentettem, azóta is sokat romlott az álapota, nincs igazi gazdája.A tetőt lecserélték.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.