Megújulásunk támogatója:  

Villaépület

azonosító:
11380
törzsszám:
11115
szélesség (lat):
N 46° 57,285'
hosszúság (lon):
E 17° 53,485'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
villa
jelenlegi kategória:
Lakóépület
jelenlegi főtípus:
villa
megye:
Veszprém
helység:
helyrajzi szám:
94
település KSH kódja:
21175
földhivatal:
Balatonfüred Körzeti Földhivatal
állapot:
Vegyes
rövid leírás:
A Vaszary Kolos hercegprímás által Czigler Győző építésszel 1891-92-ben építtetett balatonfüredi villa az eklektikus villaépítészet kiemelkedő példája. A kétszintes, loggiás, tornyos épület 10 ha területű angolkertben, a Kerektemplom és számos klasszicizáló villa szomszédságában áll az egykor a tihanyi bencés apátság tulajdonát képező birtokon. Központi elhelyezkedése, építészeti igényessége és tulajdonosa népszerűsége folytán az egyik legjelentősebb balatonfüredi épület.
1926-ban a Magyar Királyi Honvédség tulajdonába került, akik üdülőként használták és 1928-ban nyugati oldalánál 3 szintes, loggiás épülettömbbel bővítették. 1945-ben a telek a Szovjet Hadsereg tulajdonába került. Az 1960-as években a villa keleti oldalához 3 szintes vasbeton szerkezetű lepényépületet csatoltak. Két korábbi épülettömbjének értéke mai állapotában is kiemeli környezetéből.

külső leírás:
Villa
Az épületegyüttes magját toronnyal ellátott, 2 szintes, szabálytalan alaprajzú épület alkotja. Főhomlokzata a Balaton felé néz. A homlokzat jobb oldalát a 3 szintes torony, bal oldalát 2 szintes, kis kiugrású zárterkély hangsúlyozza. Köztük mára beépített, 2 szintes loggia húzódik.
A torony alsó 2 szintjét a könyöklőpárkányra támaszkodva 1-1 ablak tagolja a főhomlokzat felé és jobbra, míg a felső szinten 3 irányban karcsú, félköríves páros ablakok nyílnak, közöttük kerek, vak vakolatdísszel. Az ablakokat vakolatkeret övezi. A szinteket összetett párkányzat osztja, mely a torony 3. szintjénél erős kiugrású. A sarkok armírozottak.
A toronytól balra 2 szintes, nyitott, négyszög alaprajzú, épített oszlopokkal osztott loggia volt, mindkét szinten 3-3, a földszinten szegmensíves, az emeleten egyenes zárású nyílással. Valószínűleg az épület első átalakításakor, 1928 után, a loggiákat beüvegezték. A loggiától balra, a homlokzat síkjából előreugratott, armírozott sarkokkal ellátott, oromzatos tömb emelkedik. A tömb tengelyében, a földszinten volutákkal alátámasztott, kétszintes zárterkély látható. Az ablaknyílások félköríves záródásúak, az emeleten az erkély két oldala felé karcsú, szintén félköríves ablakok nyílnak. Az oromzat összetett, közepén kört formázó vakolatdísszel, felette sugarasan vájatolt félköríves mezővel, két oldalán kővázával. A tömbtől balra, mindkét szinten 1-1 félköríves ablak nyílt. 1927-28-ban, az új épülettömb építésekor 1 szintes összekötő szárnyat toldottak a villához, a földszinten nyitott loggiával, felvezető lépcsővel, tetején terasszal, ami a kiugró épülettömb síkját követte. A bal szélső emeleti ablakot a teraszra nyíló ajtóvá alakították át.
A jobb oldali, K-i homlokzaton a torony kiugrása után a földszinten 4 ablak sorakozott, felette 3 ablakkal, és 1 ajtóval (ablak-ablak-ajtó-ablak kiosztásban). A négy nyílás előtt fából készült terasz volt. Ennek lebontásakor, valószínűleg az 1960-as évek során a teraszt felszámolták, az ajtót befalazták és a földszinten, körülbelül 1,5 m-rel a homlokzat elé fémszerkezetű nagy ablakokat tettek, folyosóvá alakítva ezzel az ablakok előtti szakaszt.
A hátsó, É-i homlokzat tengelyében erős kiugrású tömb épült, mely folyosóként kötötte össze az épületet a Honvéd utcával. A bal oldali homlokzatrészen egy két- és két egyszárnyú, egyeneszáródású ablak nyílik, a jobb oldalon két nagyobb ablak található. A folyosó 2 oldalát 3-3 félköríves ablak töri át, egyenetlen kiosztásban. A külső ablak a nyílt előtérbe nyílik, míg a másik 2 a zárt előszobába. Mivel a telek a Balatontól távolodva erősen emelkedik, a rizalit kétszintes, de az előcsarnokban található lépcső az emelt első szintre vezet. A rizalit utcai homlokzatán nagy félköríves, kovácsoltvas kerítéssel lezárt nyílás látható, mögötte négyzetes, boltozott lépcsőfeljáróval, Az ablakokat színes üvegberakással díszítették. A rizalit 2 sarkán ovális, indadíszes, angyalfejes vakolatelem látható, közepén PAX felirattal, ami az építtető püspöki jelmondatában is szerepel, és utal bencés voltára.
A rizalit alatt, illetve két oldalán, a telek hátsó határánál, a Honvéd utcával párhuzamosan, földszintes, íves ablakaival az udvar felé nyíló melléképület áll, melynek teteje az utca járószintjével azonos magasságban van, a nyugati oldalon nagyobb traktusmélységgel. Ennek az összekötő szárny felé néző homlokzatát szalagszerűen kialakított ablaksor tagolja.
A tetőt az egykori fazsindely helyett modern pala fedi.
Mai burkolata halványsárga, a tagozatoknál fehérre festett kőporos vakolat.

Ny-i épülettömb
A főhomlokzattól balra az összekötő szárny egy 3 színes, téglány alapú épülettömbhöz vezet. A villa felé (K) néző homlokzaton, 3 szinten 7 ablak sorakozik. A sarok rizalitja mélységben nem különbözik a falsíktól, de formálása kiemeli azt: az egyszerű vakolatkerettel övezett, barnára festett, erőteljes, sarkainál lefelé forduló szemöldökkel ellátott szélső ablakot nútozott lizénák övezik. Ezt 2 díszítettebb követi: ezek egyszerű, téglalap alakú, barnára festett köténydísszel rendelkeznek és két oldalukon nútozott lizéna kerettel, mely az osztópárkányok alatt csigavonalat formázó vakolatdíszes mezőben ér véget. Az ablakok duplák, hatosztatúak. A következő ablakpár egyszárnyú, szemöldökük a legszélső ablakéhoz hasonló. Ezt követi egy díszes kiképzésű ablak, majd a lizénákkal övezett szélső ablak.
A főhomlokzat tengelyében kiugró rizalit 3 szintjének egykor nyitott erkélyeit beüvegezték. Fa mellvédje levélmotívummal díszített. Két oldalán csupán osztópárkányokkal szabdalt, áttöretlen falmező található.
A bal oldali (Ny) homlokzat a K-i homlokzatnál egyöntetűbb. Rajta az előző kiképzésével azonos rizalit után a díszes kerettel ellátott ablakok sorakoznak 3 szinten. Az oldalhomlokzat É-i végén, az elsőtől a 3. emelet magasságáig íves zárterkély húzódik, szintenként 2-2 karcsú, vastag szemöldökkel ellátott ablakkal. Az épülettömb hátsó, Honvéd utcai homlokzata aszimmetrikus: jobb oldalán szintenként 1, a rizalithoz simuló díszes vakolatkerettel ellátott ablak és az osztópárkányok tagolják, a bal oldalán kiugró rizalit a lépcsőházat rejti. A lépcsőház kapuja íves, felette 2 nagy, hangsúlyos könyöklőpárkánnyal, szemöldökkel és lizénákkal keretezett, míg ennek két oldalán csupán szemöldökükkel hangsúlyozott karcsú, egyszárnyú ablak nyílik. Oromzata középső része félköríves, mellette két kőkorsóval.
Az épületen erőteljes főpárkány húzódik, alatta fogsor. Az épület sarkait nútozott, barnára festett lizénák hangsúlyozzák. A falakat vajszínű kőporos vakolat borítja. A tetőt, modern pala fedi. Halványsárga alapú, a tagozatokat fehérrel és barnával kiemelő kőporos vakolat díszíti.

K-i épülettömb
Az 1960-as években a villa K-i oldalához két részből álló épületet toldottak. Az első, összekötő szárny a villa tornyától keletre a főhomlokzat oldalán kövezett terasszal nyílik a kert felé. A második lepényépület 4 szintes, lapostetős. Földszintjén műkőborítás fut körbe, melyet fémkeretes ablakok és apró mozaikkal kirakott falszakaszok szakítanak meg, a 3 emeleti szint 2 hosszabb oldalán üveges mellvéddel ellátott összefüggő erkély fut végig, a keskenyebb oromfalat az erős kiugrású fémkeretes ablakok rizalitja töri meg.

Melléképületek
A kert dél-nyugati sarkában, a mai Tátra lépcsővel párhuzamosan húzódtak az egykori melléképületek. Mai állapotukból nem lehet eredeti formájukra következtetni. Étterem működik ma itt, az udvar felé nyíló kikövezett és a Zákonyi Ferenc utca felé nyíló fedett, fa-loggiás kerthelyiséggel.
A kert északnyugati oldalán, a nyugati szárny mellett húzódó földszintes, félnyeregtetős modern épület nem tartozik az eredeti épületekhez.
A telek dél-keleti sarkán álló épület, ma étterem, külön helyrajzi számon áll, de a mögötte lévő kertrészletet is használja, melyen minigolf-pálya és mesterséges tó található.
A kertben elszórva műbarlang, betonozott és díszkővel kirakott utak találhatók.

állapot leírása:
Villa
A villa külső homlokzatainak vakolata hullik, ez azonban szerencsére a díszítményeket nem rongálta meg.
A belsőben az alsó szint romos állapotú, a padlózat fel van törve, a vakolat le van verve, az ablakok néhol kitörtek. Az osztófalakat néhol megbontották. A felső szint és a tetőzet az elmúlt 10 év folyamán lett felújítva. A munkálatok során értékes részletek valószínűleg nem pusztultak el. Az eredeti párkányzatok csak a beüvegezett loggiában láthatók.
A két szintet összekötő fa lépcsőház használható, de a közeljövőben feltétlenül javításra szorul. A tetőszerkezet jó állapotú.

Ny-i épülettömb
A Nyugati szárny külső állapota kisebb javításokra szorul, vakolata néhol hullik, tetőzete jó állapotú. A belsőben a pince szintjén a padlózat és a vakolat le van verve, a többi szinten a vakolat régi, néhol hullik, az ablakok és üvegek megvannak, ám talán a kémények javítása miatt a padozatot áttörték, így helyükön 30-40 cm átmérőjű lyukak tátongnak. Tetőszerkezete jó állapotúnak látszik, szakember véleménye szükséges.

Állapotjelentések

2010.08.27 12:50 piroska állapot: 5 - pont: 2

Néhány részlet a villáról. Érdekes a lift is, de a többi kép nem lett jó.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Jókai-villa (0.034 km)
Huray-villák (0.065 km)
Dőry-villa (0.080 km)
Lakóház (0.086 km)
mozi (0.133 km)
Nagyvendéglő (0.173 km)
Evezősház (0.186 km)