Megújulásunk támogatója:  

Petőfi Szálló és Tóth József Színház

azonosító:
11374
törzsszám:
11063
szélesség (lat):
N 46° 39,119'
hosszúság (lon):
E 20° 15,456'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
kereskedelmi- és vendéglátó létesítmény
eredeti típus:
szálloda
megye:
Csongrád
helység:
helyrajzi szám:
5599 (környezet: 5590)
település KSH kódja:
14456
földhivatal:
Szentes Körzeti Földhivatal
állapot:
-kielégítő|pusztuló
rövid leírás:
Szentes város fő terén álló, hosszan elnyúló homlokzatú, szabálytalan 'F' alaprajzú, két- illetve háromszintes, magyaros-szecessziós stílusú épületegyüttes, íves vonalvezetésű orommezőkkel és tornyokkal záródó homlokzatokkal, kiemelt, hengertagos, bádog-héjazatos kupolával fedett saroktoronnyal. Az épületet a hazai szecesszió meghatározó építésze, Komor Marcell tervezte, 1898-ban.
külső leírás:
Két utca által határolt területen, beépítésben álló, szabálytalan 'F' alaprajzú, tornyokkal és íves vonalvezetésű oromzatokkal koronázott, rizalitokkal megmozgatott tömegű, nagyrészt kétszintes, a rizalitokban és a Kossuth utcai középrizalitban háromszintes, szecessziós stílusú épületegyüttes, a sarkon kiemelkedő, kupolával záródó, hengertaggal alakított toronnyal. Hódfarkú cseréphéjazatos tetőzettel. fedett. (1. kép)
Szabálytalan alaprajzú belső udvarát a színházépület tömege osztja két részre, keleten különálló, egyszintes kiszolgáló helyiségek állnak, az udvart délről és keletről téglakerítés zárja.
Az épületen azonos magasságban alacsony lábazat fut körbe, járószintje két lépcsőfokkal tér el a külső szinttől. A virágmotívumos ívsorral díszített frízű, orsó-konzoltagos teljes főpárkányzat szintén körbefut az épület külső homlokzatán, illetve néhol karéjos, virágmotívumos díszítéssel megszakított, vagy egymásba átható körszeletekből képzett, akrotérionokkal díszített, sávozott horganylemez-oromfal zárja le. (2-3. kép)
Kossuth utcai homlokzata 19 tengelyes {5+9(1+3+1+3+1)+5}, középrészét egytengelyes bádoghéjazatos kisebb kupolával záródó, rizalitként előrelépő tornyok keretezik, középtengelyét, illetve harmadik és hetedik tengelyét íves vonalvezetésű, ornamentális kerámiadíszítéses orommezők zárják, hasonló lezárás található az alacsonyabb szárnyak középtengelyeiben is. (4-7. kép)
A szintén rizalitként, a homlokzatsík elé lépő középtengely alsó zónájában a kapualj hullámvonalú (szecessziós vonalvezetésű) archivoltja (8. kép) felett lépcsőzetesen képzett lezárású, félpálcatagos vakárkádsorral díszített, tömör mellvédű loggia húzódik. A két kisebb szélső, és szélesebb, magasabbra helyezett középső, félköríves záródású árkádjait, két négyzetes pillér tartja, homlokoldalaikon bábos faragású, ornamentális díszekkel képzett fejezetű féloszlopokkal. A mellvéd középtengelyében párkányra helyezett, téglából rakott, csúcsíves záródású fülkében Tóth József büsztje. (9-10. kép)
Az orommezőben a kerámiából készült ornamentális díszítés mellett, két kartusba foglalt az építés ideje: 18/98. (11. kép) A kiemelt tengelyekben hullámvonalú konzolokra helyezett, szintén árkádsoros díszítésű áttört erkélyek, (12-13. kép) a szélső tornyokban ugyancsak hasonlóan díszített, tömör mellvédű loggiák állnak, félköríves lezárásuk kváderesen képzett.
A nyílások a földszinten lekerekített sarkokkal képzettek, egyenes záródásúak, kváderezett keretezésűek, eltérő nagyságúak, váltakozva kváderesen képzett, félköríves szemöldökmezőkkel záródnak. Az első emeleten egyenes záródásúak, gazdagabb füles keretezéssel, váltakozva guttás könyöklőpárkányokkal, vagy vakárkádsoros, pillértag-díszes, puttófejes konzoltagos alátámasztású könyöklőmezőkkel alakítottak. A kiemelt felső zónát harmadik szinten könyöklős, szalagkeretes, záróköves egy, illetve kettős és hármas ikerablakok törik át. (14. kép)
A középrész tetőgerincén kovácsoltvas rácsmező PETŐFI SZÁLLÓ felirattal. (15. kép)
A szintén háromszintes sarokpavilon hengeres alaprajzú, kissé visszaléptetett, hullámvonalú oromzatos lezárása felett bádogkupolával koronázott. Háromtengelyes, tagolása megegyezik a főhomlokzatéval. (16-17. kép)
A Petőfi utcai homlokzat 18 tengelyes (5+1+5+1+5+1), 6. és 12. tengelyében rizalitként előrelépő, kupolával záródó tornyokkal, összekötő szárnyaik középtengelyiben, a főhomlokzatéval azonos vonalvezetésű és díszítésű orommezőkkel. Az utolsó tengelyben karéjos, hullámvonalas záradékú kocsibejáróval.
A nyílások (egy-két kivétellel, mert a földszinten néhol hullámvonalas záródású nyílások is áttörik a homlokzatot) és a homlokzati tagoló elemek megegyeznek a főhomlokzat kialakításával. (18-22. kép)
A két utcai homlokzat a földszinten vízszintesen vonalazott, illetve a tengelyeket keretező falsávokon a felső szintig fut a vonalazás. Valamennyi kupola bádog-héjazatú, fogazott cikkely-éleik között a héjazat szívmotívumokkal díszített, törtvonalú.

A belső udvar
A szabálytalan belső udvar részben aszfalt burkolatú, részben parkosított. (23. kép)
A kocsibejáró két boltszakaszos, fülketagos, déli falán két lépcsőfokkal megemelt ajtóval nyílik az egykori portásfülke. Az ajtó egyenes záródású, lépcsőzetes mélyített félköríves, majd karéjos lezárású fülkében áll. (24-25. kép)
A Ny-i traktuson téglafalazású, szellőzőkkel áttört lábazat fut végig, a földszinten négytengelyes (többi tengelyét későbbi hozzáépítések miatt befalazták), az emeleten kilenctengelyes. A nyílások félkör, törtíves, illetve egyenes lezárásúak, téglakeretezésűek, az emeleten cseppdíszes, téglából rakott könyöklőpárkány fut végig, az ablakokat hullámvonalú téglamustradíszek kötik össze, a főpárkányzat ugyancsak téglaornamentikával díszített. Az átforduló, egytengelyes, lapostetős kétszintes épületrész sarka téglamustradíszes, a hozzákapcsolódó főépületrész háromszintes, kéttengelyes, azonos nyílásokkal és tagozatokkal.
A főépülethez kisebb egyszintes, lapostetős gépházat építettek (26-27. kép)
Az É-i főtraktus homlokzata ugyancsak téglatagozatokkal osztott, nyolctengelyes két-, illetve egytengelyes, háromszintes vizesblokkot magába foglaló épületrésszel. Az ablakok félköríves záródásúak, téglakeretezésűek, végigfutó könyöklőpárkánnyal. Az épületrész elé lapos tetős kiszolgálóhelyiségeket építettek. (28. kép)
Az udvarba hosszan benyúló, az eredeti színházhoz tartozó falak tagozatai megegyeznek az előbbiekkel, az új hozzáépítés négytengelyes, kétszintes, egyenes záródású ablakokkal áttört. (29-30. kép)
Az udvar keleti oldalának falához 'U 'alaprajzú, egyszintes épületegyüttes (egykor raktár és jégverem) kapcsolódik, részben oromzatos, részben nyeregtetős, részben sátortetős cserépfedéssel. Az épületrészeken azonos magasságban lábazat fut körbe, téglatagozatok díszítik, változatos kiosztásban álló, egyenes záródású ajtók és osztott ablakok törik át. (31. kép)

állapot leírása:
Az emeletek mindkét szárnyban használaton kívül vannak a bezárás (1993) óta. A berendezési tárgyak hiányoznak, néhol beázások nyomai láthatóak, a járószintek burkolata több helyen hiányos, vagy a vizesedés miatt vetemedett A külső erkélyajtók és ablakok az időjárás mállasztó hatása miatt károsodtak. A színház jelenleg felújítás alatt áll.
A földszinten működő cukrászat és cukrászda jó állapotú, részben felújított.
A kialakított üzlethelyiségekben nagyobb átalakításokat hajtottak végre.
A homlokzatokon, több helyen hiányoznak a kerámiadíszek, a téglatagozatok megtisztításra, kiegészítésre szorulnak. A vakolat több helyen lehullott.
átfedő műemlék:

Állapotjelentések

2019.10.22 12:20 Emese62 állapot: 4 - pont: 12

Külső felújítása megtörtént, homlokzata szép. a tetőszerkezet az utcafronton elkészült. Hátul az udvari rész rekonstrukciója most van folyamatban.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Polgárház (0.118 km)
Megyeháza (0.125 km)
Városháza (0.143 km)
Polgárház (0.180 km)