Megújulásunk támogatója:  

Orvostudományi Egyetem Klinikái

azonosító:
11372
törzsszám:
11061
szélesség (lat):
N 47° 33,395'
hosszúság (lon):
E 21° 37,690'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
egészségügyi és szociális épület
eredeti típus:
klinika
megye:
Hajdú-Bihar
helység:
helyrajzi szám:
22249/1 (környezet: 22249/1, 22249/2)
település KSH kódja:
15130
földhivatal:
Debrecen Megyei és Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Épületegyyüttes, eklektikus, szecessziós, Korb Flóris és Györgyi Dénes, 1913- 1932.
külső leírás:
A pavilonos rendszerű klinika éületeinek zöme a Nagyerdei krt. északi kanyarulatában kialakított előkertből nyíló kettős fasorra - alléra - szervezett. Ennek az észak-déli irányú allénak a két oldalán, keresztirányú további szervízút hálózattal lehet megközelíteni az egyes pavilonokat. Az így kialakuló raszter nyugati irányú kiterjesztésében két további, valamivel nagyobb pavilon alkot egy újabb észak-déli tengelyt. Ehhez a raszterhez képest elfordul, és így kövezi a körutat (arról külön is megközelíthető) a tanári villák és a kollégium épületlánca, az egyetemi főépület (a templom) és a klinika épületek között. Ezek mögött, ebben a kibillent, ÉNy-DK-i irányban helyezkednek el a kórbonctani és biológiai intézetek.
Az egyyes épületek: a legnívósabb a kórbonctani épület; a ferde tengelyre szervezett. 2, ill. 3 emeletes, hatalmas cour d'honneur-jét a negyedik oldalon a biológiai intézet hasonló magasságú tömbje zárja. Az épületek közt az udvart lámpásokkal és kőgolyókkal koronázott kerítés határolja, Az intézetek ilyen telepítésében az elkülönítés mellett az oktatás szempontjai is szerepet játszottak, így teljesült a főépület és a kolllégium közelsége, közvetlen funkcionális kapcsolódása. Az épületek a világosszürke mészkő lábazat és a fszt övpárkánnyal lezárt klinkertégla lábazata felett többféle felületképzésű, törtfehér nemesvakolattal készültek. A visszafogott, eklektikus vakolatdísz-rendszert a nyílászárók gazdag ritmus- és formavilága teszi teljessé. Ennek alapja a funkcionálisan és dekoratívan tagolt belső tartalom, ami jól leolvasható a homlokzatokról: a folyosó+terem rendszerben kéttraktusos szárnyakban az udvarra néznek a nagyobb belmagasságú bonctermek és előadók, melyek váltakoznak a kutató és előkészítő termekkel, lépcsőházakkal, és ezek szintenként váltanak. Ennek köszönhető a (pavilon mértékben) hatalmas épülettestek kellemes megjelenése. A mély, korláttal védett (francia-) ablakok, teraszok, íves tetőablakok kedvező megvilágítást, barátságos megnyitást és kedélyes külsőt adnak az amúgy komor rendeltetésű épületnek. Az anyagok, felületképzések ilyetén rendszere, továbbá a fő formáiban hasonló, "orientális-reneszánsz" , hagymasisakos hoszártornyok a többi pavilonon is megtalálhatók .
A fentieket két kisegítő épület kíséri: ezekben jelenleg a "nukleáris medicina központ" és a kórházhigiénés osztály található. A két alacsonyabb tömegű, kontyolt nyeregtetős épület, oromfali ablakainak köszönhetően emeletes, ezért kis lépcsőtornyokkal egészül ki. Az egyszerűbb épületek nem Korb nagyvilági eklektikus stílusában , inkább a "Fiatalok" modorában épült, így a közeli lakóházakhoz hasonlóan Györgyi lehetett a tervezőjük.
A villaszerűen telepített tanári lakóházak az északi lépcsőháztömbjeikre fogatolva, több lakást tartalmaznak. Utakkal, sövényekkel, és külön kertrészekkel jól elkülönülnek a klinika többi épületétől. Az egyemeletes, kontyolt nyeregtetős épületek neobarokk jellegűek, keretezett ablakait, drapériás köténydísz, záróköves-volutás szemöldök gazdagítja. Mindezt füzérdíszek, medallionok, angyalfejes-pálmaágas lunetták egészítik ki.
A tanári villák sorában űáll a 2+1 emeletes kolllégium. Homlokzatain a magas, az alagsori ablakokat sima mezőkkel keretező, különben felstokkolt cementlábazat felett vízszintesen rovátkolt törtfehér, az ablakok körül és az övekben sima és höbörcsös sárga nemesvakolat díszíti. Homlokzatát a mély, körúti előkert felé négy, kis kiülésű, kennelúrás óriáslizénákkal díszített rizalit tagolja, hátrafelé pedig 3, kiugró lépcsőházzal hangsúlyozott mélyebb rizalit van. A középső lépcsőtornyot még egy fszt-es, - szintén lizénázott falpilléres - kapuelőcsarnok is kiemeli. A lizénákkal, vakolatkeretekkel összefogott, vertikális homlokzatrendszer, valamint a monoton ritmus igen jellemző Györgyi stílusára. TAlán csak az épületméret, a rizalitos tagolás, a vakolat-színezés, - faktúra és a főkapu triglif-konzolos, íves-edikulás "korbi" eklektikája kapcsolja a klinikák együttesébe.
A kórbonctani épülethez fogható méretű a szülészet-nőgyógyászat épületegyüttese. A 2+1 emeletes, H alakú épület hangsúlyos középrizalitjához északra alacsonyabb előadóterem-szárny kapcsolódik. A szárnyakat és az épülethez nyugatra és keletre kapcsolódó további kétszintes pavilonokat üvegezett fszt-es , faszerkezetű folyosó köti össze. Ez cement-kő lábazaton, favázzal épült. A volutás, gyámos, élszedett oszlopokat kifalazott parapetek, ajtók, és tejüveges, íves ablakszerkezetek töltik ki. Az épületrészeket hatalmas, többszörösen osztott ablakok, vakolatsávok, övpárkányok, tetőablakok tagolják. A kétszintes nyílásrendszerű előadónak külön bejáratai vannak. ugyanígy az épületnek, a főkapu mellett, több irányban, további kapui nyílnak. Ezeknál a cementlábazat mellvédként előreugrik, és biztosítja az előlépcső kényelmét. A kapuszárnyak mélyen üvegezettek, pácolt tölgy anyagúak. Az oldal-pavilonok délre egyenletesek, északra fszt-esek, váltás a lépcső-rizalitoknál. A vakolat-architektúrát a cementlábazat fölött téglaburkolat sáv gazdagítja. Megalitikus tektonika mutatkozik a lépcsőzetekben és a kiváltásoknál. Északi, oromfalas homlokzataikon egyetlen hatalmas, zárterkélyszerűen kiszögellő ablak - télikert.
A nőgyógyászat tengelyében , messze, a kórház eredetileg legtávolabbi pontján áll az idegklinika. Ez a nagyszabású, egyemeletes épület szintén a cour d'honneur-ös elrendezést követi, úgy, hogy szárnyai észak felé méág 1-1 fsz-es pavilonnal bővítettek. tömege, vakolatarchitektúrája a nőgyógyászati épületre, szegmensívűtimpanonja a tőle keletre álló élelmezési pavilonra hasonlít. Az előadóterem a kastélyszerű épület dísztermének a helyén: az első emeleti középrizalitban van. Ezt nyilván az elmeorvoslás akkori gyakorlata, a koncentrált szerkesztés, és a biztonsági elemek indokolhatták.Alatta íves árkádsor világítja meg a fszt-i előcsarnokot.
A pavilonok zöme az északi déli kettős fasorra szervezett. Ennek nyitóeleme a rektori hivatal és gazdasági igazgatóság épülete.Az U alaprajzú épület, neobarokk stílusával, manzárd tetőzetével kicsit elüt a többi klinikai épülettől. Körúti, attikás pilonok közt óriás-pilaszteres, timpanonos rendszerű főhomlokzata inkább az egyetemi főépületre emlékeztet. Az egy emelet+tetőszintes épület nagyobb ablakokkal hangsúlyozott földszintjén az utcai traktusban van a rektori tanácsterem. Az adminisztratív épülethez a főhomlokzat vonalában kétoldalt 1-1 hármas kapuzat csatlakozik, pilonjain lámpásokkal, majd kétfelől a kettős portaépület, ill. az óvoda épületei következnek.
A pavilonok kettős fasortól balra és jobbra elhelyezkedő első elemei az 1. sz. belklinika, és az 1. sz. sebészet, valamintaz utolsó pár, a bőrklinika, és a szemklinika ma is szinte egyformák. (A sebészethez sajnos éppen most építenek hozzá egy újabb szárnyat.) Ennek a négy pavilonnak a következő a rendszere: itt is egy H forma egészül ki a hátsó, északi, különbejáratú előadótermi középszárnyakkal. A szárnyak között a már ismertetett fafolyosó eredményez kis udvarokat. A kontyolt nyeregtetős főépület-tömeg két szintje azonos hangsúllyal bír, szép nagy ablakaik soraival. Ez az ablakrendszer az oldalrizalitok télikertszerű ablakainál és a középrizalit lépcsőházi, hármasközépablak-csoportjánál vált. Az utóbbinál hatalmas fachwerk oromfal, és színes mészkőből, ill. műkőből faragott, antikizáló főkapu ad még nagyobb hangsúlyt. A tetőn néhány egyenes és lunetta ablak és három huszártorony látható. Az előadótermek valamivel szerényebbek a nőgyógyászatinál. Manzárdtetős, lesarkított tömegeik kis tetőtimpanonján felülvilágító ablakok sorakoznak. Ezekhez additíven ragad a bejárati előépület, a mosdókkal. Az északi épületpárnál ez a típusépület kiegészül az oldalhomlokzatokon zárterkély-télikerttel, az oldalszárnyakbütüjén oromfalas kisebb rizalitokkal és egy-egy földszintes szárnyacskával, a tetején üveg-ellenzős napozóteraszokkal. Ezekre talán a bőr- és szemorvoslás akkori irányzatai miattlehetett szükség.
Az 1. sz-ú mögött áll a 2- sz-ú belklinika, az épület párja az ortopédiai klinika épülete: euzek némi átépítést nem tekintve szintén egy újabb épülettípust alkotnak. Itt a fszt-es épületek kettős H alakot alkotnak. A kontyolt nyeregtetőkből a szélső száraknbál különös, indiai, harangmetszésű bádogtetős, gerinc-felülvilágító emelkedik ki. Ezeknél az épületeknél ugyanis, homogén, szórt megvilágításra volt szükség. A cement és téglalábazatok fölött nagy méretű ablakok sorakoznak. A középső szárny végén faoszlopos előtető alól nyílik a bejárat nagy méretű, elegáns nyílászáró csoportja.
Balra következik egy értékes,még a 30-40-es évekből származó darab, az urológiai klinika . Az L, vagy inkább F alaprajzú épület téglaburkolatú fszt-je felett vakolatkeretekkel összefogott két emeleti szi nt emelkedik, illetve a lépcsőházi rizalitnál a tégla a párkányig fölfut , vízszintes osztású háromszintes ablakai között. Ehhez a tömbhöz szervül jobbra a vasbeton-lemez-előtetős bejárat. A homlokzatokat egyszerű, kiazettás dobozpárkány és kontyolt tető zárja.
A jobbra következő: a gyermekklinika épülete. Ez az enyhén asszimetrikus, vagy mondhatni majdnem szimmetrikus épület bal oldalszárnya csak fszt-es. Ennek középrészén három íven lehet (ambuláns kezelésre?) bejutni. A középrizalit két fszt-i nyílása közül jobbra nagy ablakcsoport, a bal oldali a főkapu: vörös mészkőpilonokon puttók, majd felülvilágítós szürke kőkeret, bélletlépcsőkkel.
A gyermekklinika az átellenes oldalán négy sátortetős gyermekpavilon áll. A T foirmájú, egyszrű fszt-es épületek karakterét a magas, osztott ablakok, és a homlokzatmagasság kb. kétharmadát kitevő tetők adják.
A kettős fasor végét az egyik legszebb épület, az élelmezési (konyhai-éttermi) pavilon zárja. Téglalap alaprajzi konfigurációjához két, kis kiülésű, árkádos rizalit járul. Középtengelyét falsávokkal tagolt, szegmens ívű timpanon, a tetőgerincen óratorony jelöli ki. Ehhez az órához kétfelől a már ismertetett gerinc-f4elülvilágító kapcsolódik. Hátul előtetők biztosítják a rakodást. az épület mögött áll a kazáncsarnok, ismét felülvilágítóval. A nyeregtetős épület hosszoldfali homlokzatain 5e hatalmas szegmensívű falfülkében 1-1 magas, szegmens-kiváltójú acél ablak sorakozik. A bütükön két szintben 1-1 ablaktengely . Az épület mögött téglakémény magasodik. Az épülettől keletre egy nyeregtetős, fszt+tetőteres kis lakóépület (ma műszaki ellátók szobái), egy, a fszt-en műhelyeket az emeleten irodákat befogadó épület, és egy, a garázsokat és további műhelyeket rejtő épületcsoport található.
Az együttes kerítése is figyelmet érdemel: az alacsony, keleties perzsa-kínai urnák egyszerűbb, és a magasabb kapu pilonoknál ívesen kihajló vízvezetős fedőköveken; kőlábazat felett léckerítés, a kapuszárnyak: lécezés idomacélból szegecselt vázon. A kiemelt helyeken (legalább két típusú) üveg-acél lámpás.

állapot leírása:
Történt némi átépítés, beépült 1-2 tetőtér,sőt az 1-es sebészeti klinikát éppen most megtoldották egy új szárnnyal, az együttes még őrzi eredeti képét. Meglepően jóállapotban maradt fenn.

Állapotjelentések

2009.10.03 11:57 carmin állapot: 5 - pont: 4

Változatlan állapot. Hatalmas nagy gondozott parkban vannak az épületek.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

víztorony (0.266 km)
Ary-villa (0.333 km)
templom (0.510 km)
Lakóépület (0.606 km)
park (0.623 km)
Lakóépület (0.653 km)