Megújulásunk támogatója:  

Hági söröző

azonosító:
11368
törzsszám:
16079
szélesség (lat):
N 47° 30,017'
hosszúság (lon):
E 19° 4,614'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Egyéb építmény
eredeti főtípus:
kereskedelmi- és vendéglátó létesítmény
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
33563 (környezet: 33537, 33538, 33539, 33540, 33567)
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
több önálló ingatlan egyesítéséből keletkezett, szabálytalan alaprajzú, zárt sorba épült, három utcára (illetve térre) néző, egy nagyobb és egy kisebb udvart körülzáró, négy épületszárnyból (és egy további, külön épületből) álló, részben földszintes, részben egyemeletes ipari együttes, az utcai homlokzatok nagy részén pártázatos neoreneszánsz homlokzati architektúrával.
külső leírás:
Az együttes főépületének tekinthető, emeletes Munkás utcai szárny a telek déli-délkeleti oldalán helyezkedik el, hosszoldalával a Munkás utcára néz. Kissé kiszélesedő rövidebbik oldala a Huszár utcai homlokzat déli szakaszát alkotja. Az ettől balra nyíló kocsibejáró túloldalán kezdődik a földszintes Huszár utcai szárny, mely a Rózsák tere sarkán tompaszögben megtörve a tér felőli szárnyban folytatódik. Az ezek által körülvett (nagy) udvart a tömbbelső felől (részben a szomszéd ház - Péterfy Sándor utca 7. - tűzfalához csatlakozva) a telekhatáron álló, földszintes udvari szárny határolja.
Az udvari szárny és a Munkás utcai szárny között keskeny átjáró vezet át a kisebbik udvarba, amelyet a külön álló, az együtteshez appandix-szerűen csatlakozó emeletes Munkás utcai lakóház három szárnya vesz körbe.

Homlokzatok
Mindegyik homlokzat vakolt. Az utcai homlokzatokon (a lakóházat kivéve), valamint a Huszár utcai és a Munkás utcai szárny bejárat melletti udvari szakaszán létesült neoreneszánsz architektúra, félkör- és szegmensíves záródású nyílásokkal, vakolat-kváderes lábazattal és földszinti nyíláskeretezéssel, lizénákkal, oromfalakkal, pártázatos lezárással. Az egyes szárnyak, illetve homlokzatszakaszok nyílássűrűsége, részletmegoldásai eltérőek.
A Rózsák tere felőli homlokzat három szakaszra tagolt. Bal szélén 4 félköríves záródású ablak nyílik, szorosan egymás mellett. Az 5. tengelyben a többinél nagyobb, csúcsíves (eredetileg bejárati) nyílásban két ikerablak található. Ez az axis magasabb a többinél, oromzattal lezárt. Az oromzatot konzolos indítású, a sarkokon poligonális fél- és háromnegyed pillérek osztják három keskeny szakaszra. A középső félköríves záródású fülkéjében madonnaszobor áll, felette volutás záródísz emelkedik az oromzat csúcsán, a tetején kereszttel.
A középső és a jobb oldali homlokzatszakasz nyílásai vakablakok. A középső szakasz a szélsőknél valamivel alacsonyabb, nyíláskiosztása ritka. Három nyílása közül a két szélső félköríves, a középső szegmensíves záródású. Az utóbbit félköríves aedikula-motívum, az előbbieket - miként a homlokzat összes többi nyílását is - sugaras vakolatkváderezés emeli ki.
A jobb oldali szakasz ismét sűrű axisállású. Öt egyforma szegmensíves vakablakát csak közös keretezésük választja el. A homlokzatszakasz oromfalas lezárású, pártázata lépcsőzetesen emelkedik.
A Huszár utcai homlokzat két szakaszra oszlik. A bal oldali a tér felőli oldal vele szomszédos szakaszával azonos kialakítású, öttengelyes, oromfalas - a kettő együtt sarokrizalit benyomását kelti. Az épület sarkára, a sarokpillér felett kialakított "fél-fülkébe" Szent Flórián szobra került. A Huszár utcai szárny valamennyi nyílása vakablak. Az oromfalas szakasz mellett 7 félköríves záródású nyílás sorakozik, ritkább tengelytávolsággal, a Rózsák tere felőli homlokzat középső szakaszának szélső nyílásaival azonos formálással. A szárny rövidebbik, a bejáratot határoló, udvarra néző homlokzata az utcaiakhoz hasonló, lépcsőzetes emelkedésű pártázatos oromfallal, de más nyílásmegoldással létesült.
Bal szélén ajtó nyílik, a kváderezés csak könyöklőmagasságig tart, a földszinti ablakok (jelenleg kettő van belőlük, a homlokzatszakasz jobb oldalán) keretezését a körülöttük lévő falsík enyhe kiemelkedése és rövid, egyenes párkánnyal való lezárása alkotja. Ugyancsak szegmensíves záradékú két kis ikerablak nyílik az orommező közepén, vakolatkeretben, erős könyöklőpárkány és zárókő által kiemelten.
A Munkás utcai szárny Huszár utcai sarka - a másik épületsarokhoz hasonlóan, de (emeletes lévén) még hangsúlyosabban - sarokrizalit hatású. Huszár utcai oldala és szomszédos, a kapubejáratnál az udvarra beforduló szakasza nagyon hasonló. Azonos méretű ablakaik szegmensívesek, oromfaluk az átellenes épületsarok megoldásától különböző: pártázata nem lépcsőzetes emelkedésű, hanem a széleken egyenes, viszont középen magasabb; a csúcson lévő lunettához meredek, volutás lezárású szakaszok vezetnek át.
A Huszár utcára négy-négy (kettesével csoportosított) ablak nyílik a földszinten és az emeleten, a homlokzat középső sávjában. A szélső homlokzatsávok üresek, csak a földszint jobb szélén nyílik ajtó, mely a sörözőbe vezet. Az orommező közepén kis romanizáló ablak. A lábazati kváderezés a földszinti ablakközökben vállmagasságig felér.
Az udvar felé átforduló szakasz is négytengelyes, de a nyílások kiosztása egyenletes és a földszinti nyílások is "emeleti típusúak", nem kváderkeretesek. Jobbról a második tengelyben ajtó nyílik, ettől balra a többitől elütő, kisméretű ablakok: egy szimpla és egy ikerablak. A homlokzatszakaszt határoló lizéna mellett egy-egy további pici ablak nyílik a baloldalon. Az orommező közepén kerek padlásablak.
A Munkás utcai homlokzat ugyancsak aszimmetrikusan tagolódik három szakaszra, 4+5+5 nyílásritmusban. A végig egyemeletes szárny jobb oldali szakasza nagyobb magassága, a bal oldali lizénája és eltérő nyíláskiosztása által kelt rizalitszerű hatást. Itt a földszinti és az emeleti ablakok is kettesével csoportosulnak, közbül szélesebb üres falsávval. E tengelyt a pártázatból kiemelkedő konzolos aedikula-motívum is hangsúlyozza. A nyílások formája is a szomszédos Huszár utcai szakaszéhoz hasonló.
A Munkás utcai homlokzat középső szakasza magában is aszimmetrikus: jobb szélső két axisa utólagos kialakítású, a fölöttük lévő ablakokhoz képest eltolódott középtengelyű, egyszerű kosáríves, kettős kocsibehajtó. Az emeleti ablakok a többinél egyszerűbb szegmensíves keretezésűek ezen a szakaszon, a lezárás azonban gazdagabb: a főpárkány és a pártázat közé vakárkádsor került.
A jobb oldali szakasz nyílásainak rendszere a bal oldaliéhoz hasonló, csak kiosztásuk egyenletes, s az emeleti ablakok magasabban helyezkednek el. Az emeleti könyöklőpárkány megszakítatlanul húzódik végig a homlokzatszakasz teljes szélességében. A pártázat bal szélét konzolos alátámasztású, díszes törpepillér választja el a szomszédos alacsonyabb szakasztól, míg a középső ablak felett a túloldalihoz hasonló, egyenes lezárású aedikula emelkedik.
A lakóház homlokzata az együttes többi szárnyától eltérő stílusú. Historizáló neoreneszánsz architektúra. Az egyemeletes, sűrű axisállású héttengelyes homlokzatot az övpárkány és az erősen kiülő emeleti könyöklőpárkány tagolja horizontálisan. A földszinten egyszerű keretelésű, egyforma négyszögletes ablakok nyílnak, közeikben dór pilaszterekkel. Az emeleti ablakok közül a két szélsőt ión aedikula keretezi, íves timpanonnal. A közbülső ablakok füles keretezésűek, konzolos timpanonokkal díszítve. A hangsúlyosabb középső ablak timpanonja is íves, a többi háromszögletes. A homlokzatot erős kiülésű, konzolos főpárkány zárja.
Az udvari homlokzatok (a Huszár utcai bejárat mellett beforduló szakaszokat kivéve, melyek vizuálisan az utcai homlokzathoz tartoznak) jellegtelen, a legtöbb helyen kifejezetten szegényes hatásúak.
A nagy udvarra néző homlokzatok alig mutatnak műformát. A Huszár utcai szárny és a tér felőli szárny bal oldala előtt L-alakban egyszerű vasoszlopos tornác húzódik, melynek emelt járószintjéről jellegtelen ajtók nyílnak és néhány ablak. A Rózsák tere felőli szárny jobb oldala háromtengelyes, egyszerű, földszintes lakóházhomlokzat. Manzárdablakszerű tetőnyílása érdemel egyedül említést.
A földszintes udvari szárny három részre tagolt: kockaszerű középső részét tornácos szakaszok fogják közre. E homlokzaton is egyenetlen kiosztásban nyílnak jellegtelen ajtók és ablakok. Kétoldalt félnyeregtetővel, középen sátortetővel fedett az épületszárny, padlásablakokkal.
Az egyemeletes Munkás utcai szárny udvari homlokzata ugyanúgy három szakaszból áll, mint az utcai. A kocsibejáró melletti (fentebb már leírt) oromfalas szakasz rizalitszerűen előrelép a szárny főtömegéhez képest. Ennek része az a jellegtelen kialakítású, a többinél alacsonyabb axis is, amelyik a lépcsőházi bejáratot tartalmazza. A másik két, öt-öttengelyes homlokzatszakaszon függőfolyosó fut végig, s folytatódik a lakóházon is. A középső szakasz bal szélén a Munkás utcai kettős kocsibehajtó, amellett gyalogos bejárat nyílik. A földszinti nyílások heterogenitásával szemben az emeleti ablakok (egy kivétellel) szegmensíves záradékúak.
A lakóház udvari homlokzata a szokásos pesti gangos bérház képét mutatja. Az utcai szárny udvari homlokzata 3 tengelyes; a jobb szélső axis homloksíkja rizalitszerűen előrehúzott. A földszinten viszonylag nagyméretű, üzemi jellegű ablakok nyílnak, az emeleten egyszerű négyszögletesek. Az erre merőleges hosszanti udvari szárny a földszinten 6, az emeleten 7 tengelyes, a hátsó keresztszárny 4 axisos. Négyszögletes keretezetlen ablakaik közül az emeletiek asztalosmunkája XIX. századi, a földszintieké XX. századi jellegű. A Munkás utcai szárny udvari oldalán húzódó függőfolyosó a lakóház mindhárom szárnyán folytatódik. Itteni följárója a két udvari szárny csatlakozásánál lévő modern lépcsőház. A földszint padlómagassága az udvarszint fölött lévén keskeny terasz épült az udvari szárnyak elé.

Állapotjelentések

2018.07.24 14:26 ngabi állapot: 5 - pont: 4

Kifogástalanul fel lett újítva

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.201 km)
Lakóépület (0.230 km)
Jungfer gyár (0.285 km)
Lakóház (0.288 km)
Lakóház (0.299 km)