Megújulásunk támogatója:  

Apolló mozi

azonosító:
11360
törzsszám:
11036
szélesség (lat):
N 46° 27,387'
hosszúság (lon):
E 16° 59,565'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
kulturális és szórakoztató épület
eredeti típus:
filmszínház
megye:
Zala
helység:
helyrajzi szám:
1205
település KSH kódja:
30933
földhivatal:
Nagykanizsa Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Parkban, szabadon álló, tagolt alaprajzi és tömegformálású, eredetileg kettős funkciójú épület: színház és mozi. A hosszanti téglalap alaprajzú nyeregtetős középrészhez, nézőtér, a bejárati oldalon alacsonyabb gerincmagasságú, csonkakontyolt keresztszárny csatlakozik, az előcsarnok, a középtengelyben oromzattal. A két szárny összemetsződésében huszártorony. A hosszanti, téglalap alaprajzú térre merőlegesen, magasabb tetőgerincű, kontyolt nyeregtetős tér (színpadtér) helyezkedik el, amelyhez két, félnyeregtetős oldalszárny és további csonkakontyolt mellékterek csatlakoznak. A főhomlokzat, illetve az előcsarnokok oldalhomlokzatain színpadi jeleneteket ábrázoló sgraffitók, a Bánk bán, a Falu rossza és a János vitéz című darabokból, 1927 (Raksányi Dezső tervei alapján Beszédes Ottó). Az Apolló mozi, volt Városi Színház és Filmszínház 1927-ben épült (építész: Medgyaszay István) Az 1970-es évek elején belső tereit átalakították. Helyreállítva 2006-ban.
külső leírás:
Az épület tömegformálásában a népi építészet formakincsét idézi. A hosszanti téglalap alaprajzú, nyeregtetos középrész a nézőteret foglalja magába. Ehhez a tömbhöz a bejárati oldalon kétoldalt alacsonyabb gerincmagasságú, alul-felülkontyolt tetos keresztszárny kapcsolódik, melyben az előcsarnok kapott helyet. A két épületszárny tetősíkjainak metsződését harangláb-formát idéző kis huszártorony koronázza. A nézőtér hosszháza a jóval magasabb színpadteret magába foglaló, az előzőre merőleges gerincű tömbbe fut. A nézőtér mellett, az előcsarnok és a színpadtér épületrészek között, mindkét oldalon két-két kis, felülkontyolt fióktetővel tagolt félnyeregtetős oldalszárny húzódik. A színpadtér tömbjének rövidebb homlokzataihoz szintén kisebb, kontytetos épületrészek kapcsolódnak. Ugyanennek a tömbnek elülső sarkainál nyolcszögletű kémények emelkednek, melyek határozott vonalukkal karakterisztikus jelleget kölcsönöznek a hátsó traktusnak. Az egyes épületrészek egymásra halmozódó tömegeinek összhatása a falusi utcaképeket idézi. A főhomlokzat, illetve az előcsarnok oldalhomlokzatait a Bánk bánból, a János vitézből és a Falu rosszából vett jelenetek sgrafittói díszítik, melyeket Raksányi Dezső festőművész tervei alapján Beszédes Ottó "budapesti műmester" készített.

Állapotjelentések

2008.12.27 11:11 Vucsi állapot: 5 - pont: 5

Állapota változatlan.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Inkey urna (0.025 km)
Moziépület (0.039 km)
Lakóépület (0.112 km)
Könyvtár (0.118 km)