Megújulásunk támogatója:  

Tüzérségi lövőiskola épületegyüttese

azonosító:
11309
törzsszám:
11218
szélesség (lat):
N 47° 8,761'
hosszúság (lon):
E 18° 1,420'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
közigazgatási épület
eredeti típus:
laktanya
eredeti altípus:
katonai laktanya
megye:
Veszprém
helység:
cím:
helyrajzi szám:
616/152, 616/111, 616/168, 616/9, 616/110, 616/134, 616/137, 616/138, 616/142, 616/146, 616/147, 616/156, 616/158, 616/167, 616/170
település KSH kódja:
15361
földhivatal:
Veszprém Megyei és Körzeti Földhivatal
állapot:
Vegyes
rövid leírás:
1901 és 1910 között épült az egykori császári és királyi tűzörségi lövőiskola. Kondor Márton és Feledy József építették.
külső leírás:
1. Parancsnoki épület (E1):
Nagyméretű, körülépített udvarú épület. Az épület toronnyal hangsúlyozott középtengelyű főhomlokzata és oldalhomlokzatai kétemeletesek, hátsó homlokzata földszintes szárnyak között egy emeletnyi magasságú pavilonszerű részt fog közre. Az épület főhomlokzatának közepén emelkedő torony körülbelül ötven méter magas, az épület 95,2 méter hosszú és 60,75 méter széles.
A szintenként változó tengelyszámú épület főhomlokzata öt nagyobb szakaszra bontható, melyből a szélső négy-négy tengelynyi szakasz az oldalszárnyak főhomlokzat felőli végeit, a nyolcadik-huszonnegyedik földszinti tengely a kéttraktusos középtömböt, az ötödik-hetedik és huszonöt-huszonhetedik tengely szakaszai pedig az ezeket összekötő szárnyakat alkotja. A négytengelyes oldalszakaszok földszintjén szegmensíves záradékú szalagkeretes ablakok, első emeletének első és negyedik, valamint második emeletének mind a négy tengelyében álló téglány alakú szalagkeretes ablakok találhatóak. Az első emelet második és harmadik tengelyében lévő szalagkeretes erkélyajtók ívelt konzolokon nyugvó bölcsős erkélyre nyílnak, melynek téglából falazott és oszlopszékekkel szakaszolt korlátja félköríves nyílások sorával van áttörve. A négytengelyes oldalszakaszok középső két tengelye egymáshoz közelebb van elhelyezve. Az oldalszakaszok középső két tengelye fölött szalagkeretes körablakkal áttört, cseréppel fedett lépcsős oromzat emelkedik a kontyolt tetővégződés elé, és szakítja meg a szakaszt lezáró profilozott zárópárkányt. A szélső szakaszok és a középrész közötti háromtengelyes összekötő szakaszok földszinti része az oldal- és középszakasz falsíkjában fut; első és második emeletén a falsík hátralép. Az összekötő szakaszok földszintjén szegmensíves záradékú szalagkeretes ablakok, első és második emeletén álló téglány alakú szalagkeretes ablakok találhatóak. Az összekötő szakaszokat profilozott párkány zárja. A főhomlokzat középszakasza három alszakaszra osztható, melyből a két szélső a földszinten hét-hét, az első és második emeleten hat-hat tengelyes, a középső pedig szintenként változó tengelyszámú, és a toronynak és a kapunak ad díszletszerű homlokzatot. A főhomlokzat középszakaszának szélső szakaszain a szélső két-két tengelyben a földszinten szegmensíves záradékú szalagkeretes ablakok, az első és a második emeleten álló téglány alakú szalagkeretes ablakok találhatóak. A főhomlokzat középszakasza szélső szakaszain rizalitként előrelépő négyzetes torony emelkedik. A négyzetes tornyokon a fölszinten két kisméretű, szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak között kőlábakon álló, háromszárnyú, szegmensíves záradékú szalagkeretes ablakkal megnyitott, cseréppel fedett zárterkély nyílik, az első emeleten két szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak, a második emeleten két álló téglány alakú szalagkeretes ablak található. A toronynak a tető vállvonala fölé emelkedő része ívsoros párkány fölött a homlokoldalán három kisméretű, álló téglány alakú szalagkeretes ablakkal van megnyitva. A négyzetes tornyokat profilozott párkány zárja és cseréppel borított gúlasisak fedi. A főhomlokzat középső szakaszának középszakasza a földszinti részen háromtengelyes, melyből a szélső tengelyek alsó kétharmadukon terméskővel, záradékívükön simított szalaggal keretelt félköríves záradékú résablakok, középső tengely alacsony szárról indított, magas szegmensívvel zárt, alsó negyedei terméskő, felső negyedein részben kváderezett profilozott szalagkeretes kapunyílás. Kapunyílásban rövid töredékboltozatos szakaszok mögött három félköríves nyílás vezet a kapualjba, melyek szélsői alacsonyabbak és keskenyebbek, és melynek középsője magasabb és szélesebb. Kapunyílásokat geometrikus mintázatú kovácsoltvas szárnyak zárják. A földszint két sarkát átlósan álló terméskő támpillérek támasztják. A főhomlokzat középső szakaszának középszakasza az első emeleten héttengelyes, melyből a szélső tengelyek keskeny, félköríves záradékú, szalagkeretes ablakok, a második-hatodik tengelyben egymáshoz közel öt darab, magas szegmensívvel zárt, profilozott szalagkeretű, összefüggő könyöklőpárkányú ablak ül. Az első emeleti falszakasz sarkaiba rendszertelen osztásban terméskövek vannak beépítve. A főhomlokzat középső szakaszának középszakasza a második emeleten kilenc tengelyes, melynek szélein az épület testéből toronyszerűen kilépő zárterkélyek találhatóak. E zárterkélyek nyolcszögletes tornyot utánoznak; az épületből kilépő részük a nyolcszög három oldala, oldalanként egy-egy keskeny, félköríves záradékú, profilozott szalagkeretes ablakkal megnyitva. A zárterkélyek ablakai fölötti részen lévő ívsoros párkány és profilozott zárópárkány közötti szint az átlós oldalakon egy-egy kisméretű, félköríves záradékú, profilozott szalagkeretes ablakkal van megnyitva. A toronyszerű zárterkélyeket nyolcszögletes gúlasisak fedi. A zárterkélyek közötti erősen hátralépő falszakaszon három szegmensíves záradékú, profilozott szalagkeretű ablak nyílik; a falszakasz felső élén cseréppel fedett bástyafok-sor húzódik. A zárterkélyek melletti és közötti falkoronát cserépborítás takarja. A főhomlokzat középső szakaszának középszakasza mögött az épület tömege fölé magasan kiemelkedő, buzogányszerű fejjel koronázott, nyolcszögletes sisakkal zárt négyzetes toronytest emelkedik. Torony szárának homlokoldalán két magas, keskeny, félköríves záradékú szalagkeretes résablak, udvari oldalán és jobb oldalán három alacsonyabb és szélesebb, félköríves záradékú szalagkeretes résablak nyílik; toronyszár bal oldallapja tagolatlan. A toronyszár homlokoldalán és bal oldalán, közvetlenül a toronyfej alatt, egykor négyszögletes óraszámlapok voltak találhatóak, mely rozsdásodott számlapja a homlokoldalon még látható. Torony buzogányszerű fejének sarkain a nyolcszög három oldalával kilépő bölcsős zárterkélyek ülnek, melyek darabonként három-három - oldalanként egy-egy - keskeny, félköríves záradékú szalagkeretes ablakkal vannak megnyitva. Zárterkélyek talplemezének szintjén profilozott övpárkány fut körül a toronyfejen. Zárterkélyek födémszintjén profilozott övpárkány húzódik, amely fölött a kiemelkedő térdfalat profilozott párkány zárja. Zárterkélyek nyolcszögletes gúlasisakkal vannak fedve. A toronyfej oldallapjai a zárterkélyek közötti szakaszon íves átkötésű szalagkeretes konzolsor által tartott előrelépő falsíkok, melyek felső élén cseréppel fedett bástyafok-sor húzódik. Toronyfej oldallapjainak középszakaszán - az íves átkötésű konzolsorok meghosszabbított részeivel támasztva - kör alakú, profilozott szalagkeretes nyílások sorával áttört korlátú erkélyek ülnek, mely erkélyekre oldalanként három-három köríves záradékú szalagkeretes nyílás vezet, melyek szélsői keskenyebbek, középsői szélesebbek. A tornyot tengelyirányú lapjain hosszabb, átlós lapjain rövidebb oldalú nyolcszögletes, tört vonalú, nyolcszögletes hasábbal magasított gúlasisak fedi.

Oldalhomlokzatok:
A Parancsnoki épület jobb oldali homlokzata tizennyolc tengelyes, mely két darab négytengelyes sarokszakaszra, egy középrizalitként megjelenő kéttengelyes lépcsőtoronyra és az ezeket összekötő négytengelyes szakaszokra oszlik. Jobb oldali homlokzat első tengelyében nyolcszög három oldalával kilépő bölcsős zárterkély ül, mely három - oldalanként egy-egy - keskeny, félköríves záradékú szalagkeretes ablakkal van megnyitva. Zárterkély talplemezének szintjén profilozott övpárkány fut körül. Zárterkély födémszintjén profilozott övpárkány húzódik, amely fölött a kiemelkedő térdfalat profilozott párkány zárja. Zárterkély cserépborítású sisakkal van fedve. Homlokzat második-negyedik tengelyében a földszinten szegmensíves záradékú szalagkeretes ablakok, első és második emeletén álló téglány alakú szalagkeretes ablakok találhatóak. A középrizalit két oldalán lévő összekötő szárnyakon a földszinten - szakaszonként - négy-négy szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak, első és második emeletén ugyanennyi álló téglány alakú szalagkeretes ablak található. Középrizalit első tengelyében terméskő lábazatba metsződő, és terméskő szalagkerettel körülfogott szegmensíves záradékú ajtó, majd fölötte két, szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak, a második tengelyben egymás fölött két szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak, majd egy kör alakú szalagkeretes ablak található, melyek elhelyezése a toronyban futó lépcső vonalát követi. Az oldalszakaszok párkányának vonalában ívsoros párkánnyal osztott torony felső szintjét a homlokoldalon három kisméretű, álló téglány alakú szalagkeretes ablak nyitja meg. Rizalitot profilozott párkány zárja és cserépborítású gúlasisak fedi. Homlokzat ötödik szakasza négytengelyes, melyen a földszinten szegmensíves záradékú szalagkeretes ablakok, az első és a második emelet első-harmadik tengelyében álló téglány alakú szalagkeretes ablakok nyílnak. Homlokzat ötödik szakaszának negyedik tengelyében az első és második emeletet kétszintes zárterkély fogja át. Zárterkély két íves vonalú, szegmensívvel kapcsolt konzolon nyugszik, homlokoldalán szintenként egy-egy szegmensíves záradékú, háromszárnyú, szalagkeretes ablakkal; zárterkélyt ívsoros párkánnyal kísért háromrészes párkányzat zárja és tetőbe metsződő cserépborítású gúlasisak fedi.

Oldalhomlokzatok:
A Parancsnoki épület bal oldali homlokzata tizennyolc tengelyes, mely két darab négytengelyes sarokszakaszra, egy középrizalitként megjelenő kéttengelyes lépcsőtoronyra és az ezeket összekötő négytengelyes szakaszokra oszlik. Bal oldali homlokzat első-hetedik tengelyében a terméskő lábazatban - ahol a terepviszonyok miatt a pinceszint egykor földszintként jelent meg - az egykori pinceablakok és ajtók befalazott nyomai láthatóak. Homlokzat első szakasza négytengelyes, melyen a földszinten szegmensíves záradékú szalagkeretes ablakok, az első és a második emelet második-negyedik tengelyében álló téglány alakú szalagkeretes ablakok nyílnak. Homlokzat első szakaszának első tengelyében az első és második emeletet kétszintes zárterkély fogja át. Zárterkély két íves vonalú, szegmensívvel kapcsolt konzolon nyugszik, homlokoldalán szintenként egy-egy szegmensíves záradékú, háromszárnyú, szalagkeretes ablakkal; zárterkélyt ívsoros párkánnyal kísért háromrészes párkányzat zárja és tetőbe metsződő cserépborítású gúlasisak fedi. A bal oldali sarokszakasz és a középrizalit közötti összekötő szárnyon a földszinten három szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak, a negyedik tengelyben terméskő lábazatba metsződő, záradéka körül terméskő szalaggal körülfogott, köríves záradékú kapu nyílik, melyet geometrikus mintázatú kovácsoltvas szárnyak zárnak. A bal oldali sarokszakasz és a középrizalit közötti összekötő szárnyon az első és második emeleten négy-négy álló téglány alakú szalagkeretes ablak található. A középrizalit és a jobb oldali sarokszakasz közötti négytengelyes összekötő szárnyon a földszinten szegmensíves záradékú szalagkeretes ablakok, az első és második emeleten álló téglány alakú szalagkeretes ablakok találhatóak. Középrizalit első tengelyében terméskő lábazatba metsződő szegmensíves záradékú ajtó, majd fölötte két, szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak, a második tengelyben egymás fölött két szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak, majd egy kör alakú szalagkeretes ablak található, melyek elhelyezése a toronyban futó lépcső vonalát követi. Az oldalszakaszok párkányának vonalában ívsoros párkánnyal osztott torony felső szintjét a homlokoldalon három kisméretű, álló téglány alakú szalagkeretes ablak nyitja meg. Rizalitot profilozott párkány zárja és cserépborítású gúlasisak fedi. Homlokzat tizenötödik-tizenhetedik - homlokzatszakasz első-harmadik - tengelyében a földszinten szegmensíves záradékú szalagkeretes ablakok, első és második emeletén álló téglány alakú szalagkeretes ablakok találhatóak. Bal oldali homlokzat utolsó tengelyében nyolcszög három oldalával kilépő bölcsős zárterkély ül, mely három - oldalanként egy-egy - keskeny, félköríves záradékú szalagkeretes ablakkal van megnyitva. Zárterkély talplemezének szintjén profilozott övpárkány fut körül. A zárterkély födémszintjén profilozott övpárkány húzódik, amely fölött a kiemelkedő térdfalat profilozott párkány zárja. A zárterkély cserépborítású sisakkal van fedve.

Hátsó homlokzat:
A Parancsnoki épület hátsó homlokzata huszonhét tengelyes. Az épület hátsó homlokzata öt szakaszra osztható, melyek közül az első és az ötödik az oldalszárnyak hátsó homlokzatai, a középső öt tengelyben lévő rizalitban kétszintes dísztermet rejtő pavilonszerű építmény található, míg ezek között hét-hét tengelyes összekötő szárnyak húzódnak. A hátsó homlokzat első és ötödik szakaszán a belső két-két tengely falsíkja az első és második emeleten hátralép. A hátsó homlokzat negyedik és ötödik szakasza alatt lévő terméskő lábazatba pinceablakok és ajtók befalazott és leszűkített nyomai láthatóak. Az első szakasz első tengelyében szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak, második tengelyében ugyanilyen ablak befalazott nyoma látható, harmadik tengelye ajtóvá alakított ablak, míg negyedik tengelyében háromszárnyú, magas szegmensívvel záródó szalagkeretes ablak nyílik. Az első emelet első tengelye álló téglány alakú befalazott ablak helyén lévő, jelenleg tagolatlan falsík, második tengelyben álló téglány alakú szalagkeretes ablak található; a második emelet első tengelye álló téglány alakú befalazott ablak helyén lévő, jelenleg tagolatlan falsík, második tengelyben álló téglány alakú szalagkeretes ablak található. Az első emeleten hátralépő falsíkon a harmadik tengelyben ablak, a negyedik tengelyben erkélyajtó nyílik melyek előtt pilléres kialakítású, szegmensíves, szalagkeretes nyílású loggia található. Loggia negyedik tengelyben lévő nyílásának korlátja téglából van falazva és áttört kialakítású. A második emeleten hátralépő falsíkon a harmadik tengelyben ablak, a negyedik tengelyben erkélyajtó nyílik; a negyedik tengelyben lévő erkélyajtó előtt az első emeleti loggia tetején kialakított, téglából falazott és áttört korlátú terasz található. A hátsó homlokzat első szakaszát profilozott párkány zárja. A hátsó homlokzat második és negyedik szakaszát adó összekötő szárnyak földszintesek, rajtuk szakaszonként hét-hét darab háromszárnyú, magas szegmensívvel záródó szalagkeretes ablak nyílik; a szárnyakat profilozott párkány zárja és cserépborítású nyeregtető fedi. A hátsó homlokzat harmadik szakaszát adó pavilonszerű középrizalit három újabb szakaszra osztható, melynek szélső szakaszainak földszintjén egy-egy háromszárnyú, magas szegmensívvel záródó szalagkeretes ablak, karzatrészén két félköríves záradékú nyílásból álló, féloszloppal osztott, romanizáló szalagkeretes ikerablak, míg trapézoromzatában egy-egy kör alakú szalagkeretes ablak nyílik. A hátsó homlokzat harmadik szakaszát adó pavilonszerű középrizalit középszakaszán három darab két szintet átfogó magasságú, magas szegmensívvel záródó széles, szalagkeretes ablak nyílik. Hátsó homlokzat középső szakaszát a falkoronák - és ezzel együtt az oromzatok - vonalát követő profilozott párkány zárja, mely a középrész három nagyméretű ablaka fölötti szakaszon ívsorral van kísérve. A hátsó homlokzat harmadik szakaszát adó pavilonszerű középrizalit középszakaszának második - középső - ablaka fölött a tetőben összetett tömegű, fa szerkezetű szellőzőablak nyílik. A hátsó homlokzat ötödik szakaszában lévő sarokrizalit első és második tengelyében háromszárnyú, magas szegmensívvel záródó szalagkeretes ablak, míg harmadik és negyedik tengelyében szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak nyílik. Az első emeleten hátralépő falsíkon az első tengelyben erkélyajtó, a második tengelyben álló téglány alakú ablak nyílik, melyek előtt pilléres kialakítású, szegmensíves, szalagkeretes nyílású, ledöntött korlátú loggia található. A második emeleten hátralépő falsíkon az első tengelyben erkélyajtó, a második tengelyben ablak nyílik; az első tengelyben lévő erkélyajtó előtt az első emeleti loggia tetején kialakított, ledöntött korlátú terasz található. Az első emelet első tengelyében álló téglány alakú szalagkeretes ablak, második tengelyében befalazott ablak helyén lévő, jelenleg tagolatlan falsík található; a második emelet első tengelyében álló téglány alakú szalagkeretes ablak, második tengelyében befalazott ablak helyén lévő, jelenleg tagolatlan falsík található. A hátsó homlokzatot profilozott párkány zárja.

Belső homlokzatok:
A parancsnoki épület főhomlokzatának udvari homlokzata hét szakaszra osztható, melyből az első és a hetedik oldalrizalit, a harmadik-ötödik középrizalit, melyen az negyedik szakasz belső rizalitként lép előre, a második és negyedik pedig az oldal- és középrizalitokat összekötő szakasz. Az oldalrizalitokat összekötő második és hatodik homlokzatszakaszon az első és a második emeleten az első tengelyben egy-egy álló téglány alakú szalagkeretes ablak, a második tengelyben egy-egy szalagkeretes ajtó nyílik az első és harmadik, valamint az ötödik és hetedik szakasz között húzódó erkélyekre. Első-harmadik és ötödik-hetedik szakasz földszintjén szegmensíves záradékú szalagkeretes ablakok nyílnak, kivéve az ötödik szakasz első tengelyét, ahol egyenes záradékú ajtó nyílik. Az ötödik szakasz első tengelyében lévő ajtó fölött eltolt szintmagasságban két álló téglány alakú szalagkeretes ablak nyílik, a zárópárkány alatt pedig egy befalazott körablak nyoma látható. Első-harmadik és ötödik-hetedik szakasz első és második emeletén álló téglány alakú szalagkeretes ablakok, illetve a második szakaszon részben ezekből átalakított ajtók nyílnak. A negyedik szakasz földszintjén az első és az ötödik tengelyben szalagkeretes körablakok befalazott nyomai, a második és negyedik tengelyben szegmensíves záradékú szalagkeretes ajtók, a harmadik tengelyben széles, magas szegmensívvel záródó szalagkeretes kapu nyílik. A negyedik szakasz félemeletén és másfél emeletén a két belső lépcsőkar vonalát követő magasságokban a széleken egy-egy, középen párosan elhelyezett keskenyebb, szegmensíves záradékú szalagkeretes ablakok, ezek között oldalanként és szintenként egy-egy szélesebb, szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak nyílik.
A jobb oldali udvari homlokzat tizenhárom tengelyes, melyből az első-második tengely oldal, a hetedik-kilencedik tengely középrizalit; a jobb oldali rizaliton nincsenek nyílások. Az első tengelyben a hátsó keresztszárny tetőzete fölött a második emeleten szalagkeretes körablak nyílik, a második-ötödik, a hetedik, a kilencedik és a tizenegyedik-tizenharmadik tengelyben a földszinten szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak nyílik. A hatodik és a tizedik tengelyben lévő földszinti ablakok előtt félnyeregtetős toldalékok csatlakoznak a középrizalit földszinti oldalhomlokzataihoz; a toldalékok homlokoldalán egy-egy kisméretű, szegmensíves záradékú ablak nyílik. A földszint nyolcadik tengelyében magas szegmensívvel záródó szalagkeretes fülkében szűkebb nyílású, hasonló alakú ajtó nyílik. A jobb oldali homlokzat második-hetedik és kilencedik-tizenharmadik tengelyében az első és a második emeleten álló téglány alakú szalagkeretes ablakok nyílnak. A jobb oldali homlokzat nyolcadik tengelyében szegmensíves záradékú, szalagkerettel körülfogott mély, két szintet átfogó fülkében egy-egy kovácsoltvas korlátú erkély és az ezekre nyíló erkélyajtó található.
Hátsó hosszoldal udvari homlokzata hét nagyobb szakaszra osztható, melyek közül a szélső, egy-egy tengelynyi a parancsnoki épület hátsó saroktömbjének homlokzata, a harmadik-ötödik középrizalit, a második és a hatodik az ezek között húzódó összekötő szárny. Az első és a hetedik szakaszban található, egy-egy tengelyes sarokrizalitok földszintjén szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak, első és második emeletén álló téglány alakú szalagkeretes ablak nyílik. A második, harmadik, ötödik és hatodik szakasz egyként földszintes kialakítású, mely szakaszokon egykor négy-négy szegmensíves záradékú, szalagkeretes ablak nyílt. A harmadik és az ötödik szakasz oldalhomlokzatai egy-egy tengelyesek voltak, de nyílásaik ma be vannak falazva, miként a hatodik tengely második és negyedik ablaka is. A hátsó épületszárny udvari homlokzatának negyedik szakasza egyemeletes kialakítású, mely homlokzatszakasz a földszinten öt, az emeleten hét tengelyes. A hátsó épületszárny udvari homlokzatának szélső tengelyei kontyolt tetővel fedett, ívsorral kísért párkányú, toronyszerű rizalitok, középső tengelye trapézoromzatos, csonkakontyos tetővel fedett toronyszerű rizalit; rizalitok között az emeleten, a földszinti köztes szakaszok fölötti, falazott korlátú teraszok találhatóak. A hátsó épületszárny udvari homlokzata negyedik szakaszának földszintjén az első tengelyben szalagkeretes ajtó, a második és a negyedik tengelyben széles, félköríves ablak, az ötödik tengelyben szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak nyílik; a harmadik tengelyben félköríves záradékú szalagkeretes nyílás mögötti nyitott előtér hátfalán félköríves záradékú, felülvilágítós, kétszárnyú, szalagkeretes ajtó nyílik a belső térbe. A hátsó épületszárny udvari homlokzata negyedik szakaszának emeletén az első tengelyben magas szegmensívvel záródó háromszárnyú, profilozott szalagkeretes ablak, a második-hatodik tengelyben, részben befalazva, magas szegmensívvel záródó, profilozott szalagkeretű nyílások találhatóak; a hetedik tengelyben háromszárnyúvá alakított, profilozott szalagkeretes ikerablak keretelésének maradványai láthatóak. Az első emelet negyedik tengelyében lévő leszűkített nyílás mellvédje profilozott könyöklőpárkányú. A hátsó épületszárny udvari homlokzatának középső tengelye trapézoromzatos, csonkakontyos tetővel fedett toronyszerű rizalit, mely rizalit trapézoromzatában az időt ma is pontosan mutató, vakolatból plasztikusan kialakított és színezett napóra díszlik.
Az öt szakaszra osztható bal oldali udvari homlokzat a földszinten tíz, az első és második emeleten tizenkét tengelyes. Az első szakaszban lévő oldalrizaliton nincsenek nyílások, a második és negyedik szakasz egyenként négy-négy tengelyes, a harmadik szakasz kéttengelyes, az ötödik szakasz pedig az első és a második emeleten két-két tengelyes. A bal oldali udvari homlokzat földszinti tengelyeiben szegmensíves záradékú szalagkeretes ablakok, első és második emeletén álló téglány alakú szalagkeretes ablakok nyílnak. A bal oldali udvari homlokzat földszintjének hetedik tengelyében a bal oldalkapu nyílása be van falazva.
Az épületen profilozott zárópárkány található, mely a hátsó homlokzat középső szakaszának sarokrizalitjain szegmensíves konzolsorral kísért háromrészes párkányzattá bővül.

2. Kapuépület maradványai (E3):
A ma is álló épületrész két-két tengelynyi oldalszakaszán a földszinten szegmensíves záradékú szalagkeretes, könyöklőpárkányos ablakok, az emeleten álló téglány alakú szalagkeretes ablakok nyílnak eredeti tokokkal és szárnyakkal. Az épület középszakasz két torony közötti kapunyílásból áll. A tornyokon a földszinten szegmensíves záradékú, jelenleg ablakká szűkített nyílású gyalogkapu, gyalogkapuk között köríves záradékú kapunyílás található. A gyalogkapuk és a főkapu nyílása rusztikázott keretelésű. A középszakasz szélein található négyzetes tornyok az első emelet fölött nyolcszögűre váltanak. Középszakasz első emeletén a tornyokon egy-egy, a kapu fölött három darab szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak nyílik. A tornyokon két-két egyenlő magasságú, középszakasz oromzatának középrészén két kisebb között egy nagyobb félköríves záradékú, szalagkeretes résablak található, melyek rézsűs könyöklőjén cserépborítás van. A kapu fölött vakolatba mélyített gótbetűs felirat található: "K. u. K. ARTILLERIE". A kapu fölötti szakasz oromzata lépcsőzetes kialakítású, lépcsős szakaszain haránt állású, cseréppel fedett nyeregtetők találhatóak. A toronyablakok fölött a toronytesten plasztikus vakolatsáv fut körül. A tornyokat cseréppel borított nyolcszögű gúlasisak zárja.
A kapuépület udvari homlokzatán a szélső szakaszokon álló téglány alakú szalagkeretes ablakok nyílnak. Az udvari homlokzat középszakaszán köríves, szalagkeretes kapunyílás található. A kapu fölött három félköríves záradékú szalagkeretes fülke falkitöltéseiben kisebb méretű félköríves záradékú szalagkeretes ablakok nyílnak. Kapu bal és jobb oldalán egy-egy vakolatba mélyített kör alakú mezőben hullámos írásszalagban évszámok láthatóak, melyek közül a bal oldaliban "1907", a jobb oldaliban "1910" szerepel. Az épület udvari homlokzatát profilozott párkány zárja.

3. Törzsépület gyengélkedővel (E5):
Szabadon álló, nyújtott téglány befoglalójú épület, mely két magasabb és szélesebb oldalrizalitból, egy alacsonyabb és keskenyebb középrizalitból és az ezeket összekapcsoló szárnyakból áll. Az épület főhomlokzata a földszinten és az első emeleten egyként tizenöt tengelyes. Épület főhomlokzatának oldalszakaszain, vagyis a főhomlokzat első-harmadik és tizenharmadik-tizenötödik tengelyében, a földszinten és az emeleten egyként három-három darab álló téglány alakú szalagkeretes ablak nyílik. Az oldalszakaszok trapézoromzataiban három-három, egymáshoz közel ültetett, kisméretű szalagkeretes ablak nyílik. Az épület főhomlokzatának földszintjén a negyedik-hetedik és a kilencedik-tizenkettedik tengelyben, az első emeleten pedig a negyedik-hatodik és tizedik-tizenkettedik tengelyben álló téglány alakú szalagkeretes ablakok nyílnak. Az első emelet hetedik és kilencedik tengelyében egy-egy háromszányú szalagkeretes ablak nyílik. Az épület földszintjén a nyolcadik tengelyben félköríves záradékú, lunettás felülvilágítójú kétszárnyú, a szárnyak felső részén üvegezett ajtó nyílik. Az ajtó két oldalán lévő, a kapu vállvonalától induló, hármas ívelődésű széles konzolokon erősen előrelépő faltömegű félköríves kapuszemöldök nyugszik, mely profilozott egyenes párkány fölött négy sor cseréppel van borítva. Kapuszemöldök homlokoldalán a szemöldök vonalát követő szalagkeretekben höbörcsös vakolású mezők. Az első emelet nyolcadik tengelyében lévő keskeny rizaliton nyíló szegmensíves záradékú, háromszárnyú, bélletes és szalagkeretes ablak a földszint kapuszemöldökének cserépborításra van ültetve. Az első emelet nyolcadik tengelyében lévő keskeny rizalit ívsorral kísért, a tetőbe kissé belemetsződő profilozott párkánnyal van zárva. Az épületet körülfutó profilozott párkány zárja, mely a főhomlokzat nyolcadik tengelyében lévő középrizalitnál ívsorral kísért háromrészes párkányzattá bővül, és melynek töretlen futása itt megszakad. Az épület jobb oldalhomlokzatán jelenleg, szabálytalan osztásban, szintenként két-két álló téglány alakú, szalagkeretes ablak található. Az épület hátsó homlokzatán két háromtengelyes sarok- és egy szélesebb, változó tengelyszámú középrizalit között kéttengelyes összekötő szakaszok húzódnak. A bal oldali háromtengelyes sarokrizalit jobb szélén, valamint az emeleten szabályos osztásban három tengelyben, a jobb oldali háromtengelyes sarokrizaliton szintenként, szabályos osztásban három-három álló téglány alakú szalagkeretes ablak nyílik. Bal oldali rizalit és középrizalit közötti szakaszon a földszint első tengelyében befalazott nyílás nyoma látható, második tengelyében álló téglány alakú szalagkeretes ablak nyílik, negyedik tengelyben a sarokrizalithoz kapcsolt földszintes építmény áll, melynek homlokoldalán álló téglány alakú szalagkeretes ablak nyílik. Bal oldali rizalit és középrizalit közötti szakaszon az első emeleten két nagyméretű, szalagkeretes ablak között kisméretű, álló téglány alakú szalagkeretes ablak nyílik. A középrizalit földszintjén az első tengelyben kör alakú nyílás befalazott nyoma látható, a középtengelyben szegmensíves záradékú szalagkeretes ajtó, a következő két tengelyben pedig egy szalagkeretes résablak és egy álló téglány alakú szalagkeretes ablak nyílik. A középrizalit félemeletén a bal oldalon álló téglány alakú, szalagkeretes lépcsőházi ablak nyílik. A középrizalit első emeletén a középtengelyben szegmensíves záradékú kereteletlen ablak, a jobb tengelyben álló téglány alakú szalagkeretes ablak nyílik. A középrizalit trapézoromzatában négy darab kisméretű, álló téglány alakú ablak nyílik, melyek közül a középsők egymáshoz közelebb ülnek. A középrizalit bal oldalhomlokzatán, a zárópárkány alatt kör alakú, jobb oldalhomlokzatán az emeleten álló téglány alakú ablak nyílik. A középrizalit és a jobb oldalrizalit közötti összekötőszakaszon a földszinten két darab háromszárnyú, szalagkeretes ablak, az első emeleten két darab ugyanilyen méretű osztatlan, szalagkeretes ablak és a jobb oldali rizalit melletti falsarokban egy kisméretű, álló téglány alakú ablak nyílik. Az épület bal oldalhomlokzatán a földszint első tengelyében kétszárnyú ajtó, második tengelyében és az első emelet mindkét tengelyében álló téglány alakú szalagkeretes ablak nyílik. Az épület eredeti, különleges kialakítású fedélszékét cserépborítás fedi.

4. Legénységi lakóépület (E6):
Szabadon álló, a kapuépület bal oldalán elhelyezkedő épület, mely az E7 jelzésű épület párdarabja.
Összetett tömegű épület, mely két egyemeletes saroktömbből, egy kétemeletes középrizalitból és az ezek közötti egyemeletes összekötő szárnyakból áll.
Épület főhomlokzatán a sarokrizalitok - az általános iskolává történt átépítés óta - hattengelyesek; tengelyekben álló téglány alakú szalagkeretes ablakok. Az összekötő szárnyak háromtengelyesek a földszinten és az emeleten egyként álló téglány alakú szalagkeretes ablakokkal. Az öttengelyes középrizalit szélső tengelyei külön kiemelkedő, lépcsős oromzattal zárt, oromzatukban egy-egy körablakkal megnyitott rizalitok, melyek a földszinten velük egy síkban lévő falszakasszal vannak összekötve. A kétemeletes középrizalit szélső tengelyeiben a földszinten és az első emeleten négyzet alakú szalagkeretes ablak található. A középrizalit földszintjének második és negyedik tengelyében, valamint az első emeleti rész második-negyedik tengelyében álló téglány alakú szalagkeretes ablak, a földszinten középen szalagkeretes ajtó nyílik. A középrizalit második emeletén a középrizalit oldalrizalitjain kisméretű szalagkeretes ikerablakok, a közöttük lévő tengelyekben négy kisméretű szalagkeretes ablak található.
Az épület bal oldalhomlokzatán a földszinten szalagkeretes ajtó; a többi rész tagolatlan. A jobb oldalhomlokzaton lévő, a földszinten és az első emeleten lévő első ablak eredeti helyén van megújítva, a második-negyedik tengelyben lévő földszinti és első emeleti ablakok újabb kiosztásúak. A hátsó homlokzaton a bal oldali rizalit négy, a jobb oldali a földszinten öt-, az emeleten hattengelyes; tengelyekben álló téglány alakú szalagkeretes ablakok nyílnak. A háromtengelyes összekötő szakaszokon a földszint második tengelyben széles, szalagkeretes ajtóval, a többi tengelyben álló téglány alakú szalagkeretes ablak nyílik. A középrizalit oldalhomlokzatai egytengelyesek, szintenként álló téglány alakú szalagkeretes ablakkal. A középrizalit hátsó homlokzatát az épület kialakítását követő újabb, földszintes toldalék takarja. Középrizalit középső szakasza toronyszerű belső rizalit. Az épület oldalrizalitjai és összekötő szárnyai profilozott párkánnyal vannak zárva; a magasabb középrizaliton ívsorral kísért profilozott zárópárkány található. Az épület újabb cseréppel borított tetőszerkezete feltehetően az eredeti szerkezet. A nyílászárók műanyag nyílászárókra vannak cserélve. Az épület ma élénksárga falú, szalagkeretei fehér színűek.

5. Legénységi lakóépület (E7):
Szabadon álló, a kapuépület jobb oldalán elhelyezkedő épület, mely az E6 jelzésű épület párdarabja.
Összetett tömegű épület, mely két egyemeletes saroktömbből, egy kétemeletes középrizalitból és az ezek közötti egyemeletes összekötő szárnyakból áll.

Az épület főhomlokzatán a sarokrizalitok négytengelyesek, melyből az első tengelyben lévő földszinti tengelyben befalazott szalagkeretes ajtó, a többi tengelyben álló téglány alakú szalagkeretes ablak található. Az összekötő szárnyak háromtengelyesek a földszinten és az emeleten egyként álló téglány alakú szalagkeretes ablakokkal. Az öttengelyes középrizalit szélső tengelyei külön kiemelkedő, lépcsős oromzattal zárt, oromzatukban egy-egy körablakkal megnyitott rizalitok, melyek a földszinten velük egy síkban lévő falszakasszal vannak összekötve. A kétemeletes középrizalit szélső tengelyeiben a földszinten és az első emeleten háromszárnyú szalagkeretes ablak található. A középrizalit földszintjének második és negyedik tengelyében, valamint az első emeleti rész második-negyedik tengelyében álló téglány alakú szalagkeretes ablak, a földszinten középen szalagkeretes ajtó nyílik. A középrizalit második emeletén a középrizalit oldalrizalitjain kisméretű szalagkeretes ikerablakok, a közöttük lévő tengelyekben négy kisméretű szalagkeretes ablak található.
Az épület oldalhomlokzatai két-két tengelyesek, a sarkok felé húzott ablakelhelyezéssel. Bal oldali homlokzaton a második tengelyben lévők nyitottak, az első a földszinten talán soha sem létezett, az emeleti be van falazva; bal oldali homlokzathoz homlokoldalán vasajtós, nyeregtetővel fedett toldalék csatlakozik. Jobb oldalhomlokzat nyílásai közül a földszinti második ablak nyitott, a többi be van falazva. A hátsó homlokzaton a négytengelyes oldalrizalitokon szintenként álló téglány alakú szalagkeretes ablakok nyílnak. A háromtengelyes összekötő szakaszokon a földszint második tengelyben széles, szalagkeretes ajtóval, a többi tengelyben álló téglány alakú szalagkeretes ablak nyílik. A középrizalit oldalhomlokzatai egytengelyesek, szintenként álló téglány alakú szalagkeretes ablakkal. A középrizalit hátsó homlokzatának középső szakasza toronyszerű belső rizalit; középrizalit hátsó homlokzata változó tengelyészámú. Középrizaliton szélső két-két tengelyben álló téglány alakú szalagkeretes ablakok. Középszakaszon lévő toronyszerű rizalitszakaszon a félemeleten két, egymáshoz közel ülő, álló téglány alakú szalagkeretes ablak; a másfél emeleten három kisméretű szalagkeretes ablak; a párkány fölé emelkedő térdfalon négy résablak található. Az épület oldalrizalitjai és összekötő szárnyai profilozott párkánnyal vannak zárva; a magasabb középrizaliton ívsorral kísért profilozott zárópárkány található. Az épület újabb cseréppel borított tetőszerkezete feltehetően az eredeti szerkezet. A nyílászárók eredetiek. Az épület ma halványsárga falú, szalagkeretei fehér színűek.

6. Legénységi lakó-épület a hadilétszám-kiegészítéshez (E13 és E53 összeépítve):
Két darab egymással szembefordított, teljesen egyforma kialakítású épület, melyek közül a jobb oldali már 1910-ben készen állt, a bal oldali később épült, és melyeket - feltehetőleg az 1930-1940-es években - egy modern összekötő szárnnyal egymáshoz kapcsoltak.

Az eredeti épületek egyenként:
Nyújtott téglány alakú épület szélső négy-négy tengelynyi része egyemeletes, nyolctengelyes, nyeregtetővel fedett középszakasza kétemeletes. Középszakasz oldalszakaszok felőli falán, a második emeleti födémek vonalában az oldalszakaszok tetőibe futó ívsoros párkány (az egykori ívsoros párkányú attikafal meghagyott szakaszai). Oldalrizalitokon földszinten és emeleten álló téglány alakú ablakok, középszakasz szélső tengelyeiben háromszárnyú ablakok, középső hat tengelyével álló téglány alakú ablakok, melyek közül a középső, rizaliton ülő kettő egymáshoz közelebb van elhelyezve (e rizalitot egykor lépcsős oromzat zárta). Az épületek belső oldalain az egyemeletes szakaszokon szintenként négy-négy szalagkeretes ablak található. Az épület középső, kétemeletes szakaszán a szélső két-két tengelyben szintenként egy-egy háromszárnyú ablak. Belső homlokzatszakasz középsávjában a homlokzat síkjától erősen előrelépő lépcsőházi rész helyezkedik el, melynek épület felőli részét kontyolt, ehhez csatlakozó külső részét félnyeregtető fedi. Lépcsőházi toldalék oldalhomlokzatain, a fal melletti sarkon a földszinten szegmensíves ajtó, fölötte az emeleteken egy-egy háromszárnyú ablak, a tetőtérben pedig ikerablak található. A félnyeregtetővel fedett rész sarkain mindkét oldalon és minden szinten egy-egy kisméretű szalagkeretes ablak, a homlokoldalon, a kisméretű ablakok között pedig egy álló téglány alakú szalagkeretes ablak - volt - található. Az épületek oldalhomlokzatai tagolatlanok. Tetőkön részben hullámpala borítás, részben a darabokra tört borítás hiányában szabadon álló, pusztuló tetőszerkezet.
(Az újabb összekötő szárny az egymás felé fordított épületek lépcsőházi részeit köti össze. Az összekötő szárny kétemeletes, minden szintjén és mindkét oldalán hat-hat darab egyszerű ablakkal. Az összekötő szárny hátsó homlokzata ablakainak egy része üvegtéglával van - volt - berakva. Az összekötő szárnyat profilozott párkány zárja.)

7. Istállók (2 darab) (E15 és E16):
Két darab U alakú, egymás felé fordított szárú épület, melyeknek szárnyai zárt hatású, téglány alakú udvart fognak körül. Jobb oldali épület eredeti állapotában van helyreállítva, a bal oldali épület emeletes szárnyépületeinek földszinti ablakait befalazták.
Épületek egyenként két-két egyemeletes, téglány alakú épületből és az ezeket összekötő hosszú földszintes szárnyból állnak. Öttengelyes, emeletes épületrészek külső hosszoldalain a földszinten lábazat fölött induló álló téglány alakú szélesebb szalagkeretes ablakok és keskenyebb szalagkeretes ikerablakok váltakoznak; ablakok és ikerablakok fölött az emeleten félköríves záradékú szalagkeretes ikerablakok helyezkednek el. Emeletes épülettömbök külső homlokzatain a földszinten középen két álló téglány alakú szalagkeretes ablak, az emeleten pedig három félköríves záradékú szalagkeretes ablak található, melyek közül a középső magasabb (bal oldali első emeletes szárnyon befalazva). Emeletes épületszárnyak belső oldalhomlokzatán az emeleten vaslépcsőről megközelíthető szalagkeretes ajtó nyílik; alattuk egykor két szalagkeretes ikerablak nyílott, mely egy helyen eredeti megjelenésében van helyreállítva, egy helyen változott nyílásrendszerrel, két helyen pedig a földszinti nyílások be vannak falazva. Emeletes épületszárnyak oldalhomlokzatain középen egyenes térdfalat záró háromszögű, szalagkeretes körablakkal áttört szalagkeretes oromzat metsződik a tetőbe. Emeletes épületszárnyakat profilozott párkány zárja.
A földszintes épületszárnyak külső homlokzataikon tagolatlanok, belső homlokzataikon széles, álló téglány alakú kapuk - hét darab - két oldalán egy-egy fekvő téglány alakú ablakból álló homlokzati szakaszkiosztás ismétlődik. Az emeletes épületszárnyakat cserépborítású kontyolt tető fedi, melynek csúcsain - néhol - lemezbábok állnak; a földszintes épületszárnyakat cserépborítású nyeregtető fedi.

8. Tiszti barak (E25):
Szabadon álló egyemeletes, két belső udvaros épület. Tizenhét tengelyes főhomlokzat második-harmadik és tizenöt-tizenhatodik tengelyében oldal-, nyolcadik-tizedik tengelyben középrizalittal. Főhomlokzaton háromtengelyes, enyhébben előrelépő közép-, széleken erősebben előrelépő kéttengelyes oldalrizalitok. Középrizalit és oldalrizalitok között a földszinti falsík az emeletihez képest előrelép; előrelépő falsík felső sávját lemezborítás fedi. A főhomlokzat első és tizenhetedik tengelye a homlokzat síkjától erősebben visszalép. Középrizalit középső tengelyében a földszinten félköríves záradékú szalagkeretes ajtó. Oldalrizalitokon háromszögű oromfalak profilozott párkányzattal; oromfalak középrészén kettős, résszerű, félköríves záradékú szalagkeretes szellőzőnyílások. A homlokzat többi tengelyében álló téglány alakú szalagkeretes ablakok eredeti ablaktokokkal és szárnyakkal.
Oldalhomlokzatok egyenként négytengelyes kialakításúak. Oldalhomlokzatok szélső szakaszain nincsenek nyílások; a homlokzat középső szakasza négytengelyes, melyből az első és a negyedik előrelépő, a főhomlokzat oldalrizalitjaival megegyező oromzattal zárt rizalit. Rizalitok között lévő kéttengelynyi szakaszon a földszinti szakasz a rizalitok síkjáig előrelép, felső síkja lemezzel van fedve. Második és harmadik tengelyben lévő emeleti ablakok a rizalitokhoz képest visszalépő falsíkon ülnek. Bal oldali homlokzaton, az első és a negyedik tengelyben lévő ablak külső sarkainál egy-egy kovácsoltvasból készült konzol látható. Az épület hátsó homlokzata a főhomlokzattal megegyező kialakítású. Az épületen a rizalitok oromzatának vonalát követő profilozott zárópárkány fut körül. Cserépborítású kontyolt- és nyeregtető eredeti szellőzőablakokkal.

9. Markotányos épület [Kantin] (E33):
Szabadon álló egyemeletes épület, melyhez rövid oldalain egy-egy földszintes, oromzatos oldalszárny csatlakozik.
Oldalszárnyak főhomlokzatán két-két álló téglány alakú szalagkeretes ablak található. Középrész háromtengelyes földszintjén - egykor háromszárnyú - szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak között szegmensíves záradékú szalagkeretes ajtó nyílik. Első emeleten öt darab álló téglány alakú szalagkeretes ablak található, melyek szélső darabjai párba vannak állítva. Az épület bal oldalhomlokzatán, a földszintes szárnyon - egykor háromszárnyú - szegmensíves záradékú szalagkeretes ablak található, mely három félköríves fülkével díszített, cseréppel fedett lépcsős oromzatú enyhe rizaliton ül. A jobb oldalhomlokzat egykor hasonló kialakítását már régebben megszűntették, az oromfalat a rizalit alsó részét meghagyva - rajta ajtót nyitva - elbontották. A hátsó homlokzat nyílásrendszere részben eredeti, rajta változó kiosztásban téglány alakú szalagkeretes ablakok nyílnak. A főépület kontyolt tetővel fedett; oromfalain egy-egy körablakkal, oromfalai sarkain egy-egy hasábbal. A tető csúcsaira a felújítás után visszahelyezték a régi fényképeken látható lemezbábokat.

10. Lovarda (E37):
Szabadon álló egyterű csarnok főhomlokzatán alacsonyabb előrésszel. Főhomlokzat három szakaszra oszlik, melyből a középső magasabb és a szélsők elé lép. Szakaszok sarkain nyeregtetős, átlós nyeregtetővel fedett toronyszerű résszel bővített zárású pillérek állnak. Szélső szakaszokban profilozott tükörben két-két álló téglány alakú ablak, középső szakaszban ívsoros zárású falmezőben háromszárnyú ajtó nyílik; a főhomlokzat nyílászárói újak. A főhomlokzat szakaszait profilozott párkány zárja, melyet cserépborítású rézsű fed. Az előcsarnok öttengelyes oldalhomlokzatain szalagkeretes tükrökben egy-egy ablak, illetve az utolsó tengelyben tagolatlan falsík.
A csarnok szélső szakaszait rézsűs, középső szakaszát egyenes záradékú oromfalak takarják. A főhomlokzat mögötti csarnok-végfal három szakaszra oszlik, melyből a középső magasabb és a szélsők elé lép. Szélső szakaszok külső sarkain nyeregtetős, átlós nyeregtetővel fedett toronyszerű résszel bővített zárású pillérek, középszakasz sarkán nyeregtetővel zárt pillérek állnak. Csarnok végfalának szakaszaiban profilozott tükörben tagolatlan falsíkok. A csarnok végfalának középszakaszát profilozott párkány zárja, melyet cserépborítású rézsű fed.
A csarnok oldalhomlokzatai tizenkét tengelyesek, ahol tengelyek közötti szakaszhatárokon rézsűs pillérek állnak. A pillérek közeiben szegmensíves záradékú faltükrökben kisebb méretű, szintén szegmensíves záradékú vasvázas ablakok, illetve a bal oldali homlokzat utolsó tengelyében tagolatlan falsík található (egykor itt is a többivel megegyező kialakítású ablak nyílt). Az oldalhomlokzatokat rézsűs tagozattal bővített egyszerű párkány zárja.
A csarnok végfala három szakaszra oszlik, melyből a középső magasabb és a szélsők elé lép. Szélső szakaszok külső sarkain nyeregtetős, átlós nyeregtetővel fedett toronyszerű résszel bővített zárású pillérek, középszakasz sarkán nyeregtetővel zárt pillérek állnak. Csarnok végfalát a szélső szakaszokban profilozott tükörben - az oldalhomlokzatok ablakaival megegyező - szegmensíves záradékú vasvázas ablakok, a középszakaszban profilozott peremű tükörben szegmensíves záradékú előrelépő tükör tagolják (egykor ennek helyén ugyanilyen méretű szalagkeretes ablak nyílt). A csarnok végfalának középszakaszát profilozott párkány zárja, melyet cserépborítású rézsű fed.
A csarnokot lapos nyeregtető fedi, melynek vonalát a szélső szakaszok rézsűs oromfalai követik, középrészét viszont a csarnok végfalainak egyenes záradékú középszakaszai elrejtik.

11. Legénységi épület (E57):
Nyújtott H alaprajzú egyemeletes épület főhomlokzatán négytengelyes középrizalittal, oldalszárnyain hullámpalával borított kontyolt, keresztszárán ugyanilyen borítású nyeregetővel. Épület főhomlokzatán álló téglány alakú szalagkeretes ablakok találhatóak, melyek közül a középrizalit két középső ablaka egymáshoz közelebb van elhelyezve. Az oldalszárnyaknak a keresztszárnyak elé lépő részein a belső oldalon két tengelyben és két szinten álló téglány alakú szalagkeretes ablakok találhatóak. Az épület oldalhomlokzatai hattengelyesek; mindegyik tengelyben és mindegyik szinten álló téglány alakú szalagkeretes ablakokkal. Hátsó homlokzat tizenhét tengelyes. Földszint ötödik-tizenharmadik és tizenötödik-tizenhetedik tengelyében, valamint az első emelet első-harmadik, ötödik-tizenharmadik és tizenötödik-tizenhetedik tengelyében álló téglány alakú szalagkeretes ablakok találhatóak. A földszint első három tengelyében lévő - a homlokzaton látható nyomokból ítélve egykor a másik szárnyhoz hasonlóan szabályos kiosztású ugyanilyen - ablakok közül az első be van falazva, a második és a harmadik részben megváltoztatott tengelyállással ajtóvá van alakítva. A földszint negyedik és tizennegyedik tengelyében lévő félnyeregtetős toldalékok - melyek a lépcsőházat rejtik - földszintjén széles, szalagkeretes ajtónyílás, emeletén háromszárnyú szalagkeretes ablak található. Az oldalszárnyaknak a keresztszárnyon túlnyúló részein a belső oldalon két tengelyben és két szinten álló téglány alakú szalagkeretes ablakok nyílnak. Az épület oldalszárnyain ívsorral kísért profilozott zárópárkány, a keresztszárnyon profilozott zárópárkány található. Az épület felmenő falai téglából készültek; falai höbörcsös vakolásúak. Az épület ma halványsárga falú, szalagkeretei fehér színűek.

12. Földszintes őrségépületek (Külső tábor I. csoport, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18):
A területen található kilenc épület közül egy a többitől kissé távolabb helyezkedik el, nyolc darab viszont egy nagyméretű, téglány alakú udvart fog körül, melyek közül a rövid oldalon álló négy, és a hosszoldalakon álló négy egymással megegyező kialakítású. A különálló épület a rövid oldalán három, a hosszoldalán hét szakaszos. A hosszoldal homlokoldalán és a hátsó hosszoldalon az első, a második-harmadik, a negyedik, az ötödik-hatodik és a hetedik tengelyt erős lizénák - falpillérek - választják el egymástól; a tengelyekben a főhomlokzat harmadik tengelyében lévő ajtó kivételével kereteletlen ablakok találhatóak. A bal és a jobb oldali homlokzatot ugyanilyen lizénák - falpillérek - három szakaszra tagolják, melyek közül a bal oldali - keskenyebb - középsőben ajtó, a jobb oldali középsőben kereteletlen ablak nyílik. Az épület hullámpalával borított lapos nyeregtetővel van fedve; bal oldalhomlokzatának oromzatában padlásajtó, jobb oldalhomlokzatának oromzata tagolatlan.

A téglány rövid oldalain álló két-két, egymással megegyező kialakítású épület egyenként háromszor hét tengelyes, tengelyközökben erős lizénák - falpillérek - húzódnak. Az épületeken falszakaszonként egy-egy kereteletlen ablak található; az épületek bal oldalhomlokzatán középen ajtó nyílik. Az épületeket hullámpalával borított lapos nyeregtető fedi.

A téglány alakú udvar hosszoldalai mentén álló épületek közül a bal felső és a jobb alsó négyszer kilenc tengelyes, tengelyközökben erős lizénák - falpillérek - húzódnak. Főhomlokzat szélső négy-négy tengelyében ablak, ötödik tengelyében ajtó, oldalhomlokzat középső két-két tengelyében kereteletlen ablakok, hátsó homlokzat tengelyeiben egy-egy ablak nyílik; oldalhomlokzatok nyílás nélküli tengelyeiben ablakok befalazott nyomai láthatóak. Az épületet hullámpalával borított lapos nyeregtető fedi; oldalhomlokzatainak oromzata deszkaborítású.

A téglány alakú udvar hosszoldalai mentén álló épületek közül a jobb felső és a bal alsó háromszor kilenc tengelyes, tengelyközökben erős lizénák - falpillérek - húzódnak. Főhomlokzat szélső négy-négy tengelyében ablak, ötödik tengelyében ajtó, oldalhomlokzat középső tengelyeiben kereteletlen ablakok, illetve ezek befalazott helyei, a hátsó homlokzat tengelyeiben egy-egy ablak nyílik. Az épületet hullámpalával borított lapos nyeregtető fedi; oldalhomlokzatainak oromzata deszkaborítású.

13. Víztorony (Külső tábor, I. csoport, 25.):
Nyolcszög alaprajzú, enyhén gúlásodó tömegű, vasbeton pillérvázú víztorony. Betonpillérek között a földszinten terméskő lábazat, melybe a földszint félköríves záradékú, szalagkeretes ikerablakai részben belemetsződnek. A toronytest északnyugati oldalán félköríves záradékú, beton szalagkeretű ajtó nyílik. A földszinti ikerablakok közül az egyik be van falazva. A vasbeton sarokpillérek között, a terméskő lábazat fölötti mezők téglafalazatúak. Első és második szint között a sarokpillérek közeiben betonelemekből álló profilozott osztópárkány fut. Torony második szintjén oldalanként egy-egy félköríves záradékú, szalagkeretes ikerablak található. Torony harmadik szintjén oldalanként egy-egy lapos szegmensívvel záródó, rézsűs bélletű, téglából rakott keretelésű, álló téglány alakú, beton könyöklőpárkányú ablak nyitja meg a falat. A sarkokon lévő betonpilléreken, a harmadik emelet fölött, konzolos külső folyosó fut körül bástyafokos betonmellvéddel. A sarokpillérek oldallapjain egy-egy egyes, a pillérek közötti szakaszok felezőpontján egy-egy kettős konzol található; konzolok fölött a mellvéden profilozott sáv fut körül. Konzolok között szegmensíves áthidalás tartja a külső folyosó járófelületét. A torony negyedik szintje, mely a konzolos külső folyosó és a toronytestet záró, körülfutó profilozott sáv fölötti bástyafokos mellvéd között található szintén téglával van borítva. A legfelső toronyszint oldalain egy-egy szalagkeretes körablak található. A víztornyon a földszinten vaskeretes idomvas ablakok vannak; az emeleti ablakok faszerkezetűek. Az építmény délkeleti falán, a második és a harmadik szint magasságában külső jelzőberendezés vasszerkezetének maradványai. Az építményt cementsimítású vasbeton tető fedi.

14. Bódé vasajtóval (Külső tábor, I. csoport, nincs jelzése; egy térképen sem szerepel):
Téglány alaprajzú, kisméretű, nyeregtetős pavilon. Pavilon homlokzatain beton szalagkeretek közötti tükrökben höbörcsös vakolású falmezők találhatóak. A pavilon homlokoldalán három díszes kovácsoltvas pánton vas ajtószárny függ. A pavilon oromzata háromszög záradékú, alsó három élén egymásra merőleges oldalú ötszög, melynek höbörcsös vakolással kitöltött mezejében kettős kör alakú kiülő tükör található.

15. Víztorony melletti kiszolgáló épület (nincs jelzése; egy térképen sem szerepel):
Téglány alaprajzú egyemeletes épület, mely főhomlokzatának jobb oldali szakaszán - a homlokzat hosszának felét kitevő - rizalittal van bővítve. Az épület főbejárata a rizalit bal első tengelyében nyílik, fölötte profilozott könyöklőpárkányú háromszárnyú ablakok világítják meg a lépcsőházat. Az épület főhomlokzatán szabálytalan osztásban kétszárnyú ablakok nyílnak. Az ablakok alatt profilozott könyöklőpárkány található, melyek a rizalit utolsó négy tengelyben egybefüggnek. A bal oldali homlokzatszakasz negyedik tengelye után a homlokzatban szintenként - a kétszárnyú ablakok sorát megszakítva - kisméretű négyzetes ablakok nyílnak. Bal oldalhomlokzaton balra lent pinceablak, a földszinten két kisméretű, négyzet alakú ablak mellett külső lépcsőről elérhető ajtó, az emeleten egy három- és egy kétszárnyú ablak nyílik. Jobb oldalhomlokzat középszakaszán szintenként egy-egy ajtó nyílik, melyek az épület mellett álló új épületbe átvezető vasvázas külső folyosóra nyílnak. Jobb oldalhomlokzat jobb oldali tengelyeiben szintenként egy-egy kétszárnyú ablak található. Az épület tizenkét tengelyes hátsó homlokzata szabályos osztású. Hátsó homlokzaton - mindkét szinten - közös profilozott könyöklőpárkánnyal négyes egységekbe fogott kétszárnyú ablakok csoportjai sorakoznak. Az épület kontyolt tetejét hullámpala borítja.állapot leírása:
Az épületek egy része - E4, E6, E15, E16, E33, E37 - kisebb-nagyobb módosításokkal ugyan, de fel van újítva. Az épületek egy része tető alatt áll, tetejének borítása csak kisebb folytonossági hiányokat mutat, ám vakolatuk ázik és pereg, belsejük le van zárva, és így erősen nedvesedik (E5, E7, E25, E75, E76, E77). Az épületek nagy része - E1, E13-E53, E57, E60 - üresen áll és nincs megfelelően lezárva. Ezeken az épületeken a tető borítása folytonossági hiányokat mutat, vagy nagy felületeken teljesen hiányzik. Ezen épületek vakolata, tetőszerkezetei és födémei áznak és pusztulnak, ablakaikból az üvegezést és sok helyen magukat a szárnyakat is kiverték, belső tereik burkolatait feltépkedték és összetörték.

Állapotjelentések

2010.09.30 16:24 carmin állapot: 2 - pont: 10

Pusztuló állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Víztorony (0.901 km)
Malom (1.695 km)
Molnárház (1.929 km)
Malomegyüttes (1.959 km)