Megújulásunk támogatója:  

Wenckheim-kastély

azonosító:
11294
törzsszám:
11046
szélesség (lat):
N 46° 41,980'
hosszúság (lon):
E 21° 11,173'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kastély
megye:
Békés
helység:
helyrajzi szám:
18003/1, 18002, 18003/2, 18004, 18005 (környezet: 18007, 18009, 18010/1, 18011/1, 18011/2, 18012/1, 18012/2, 18013, 18014, 18015/1, 18015/2, 18016/1, 18016/2, 18123, 18177/1, 18177/2, 18178, 18181, 18182/2, 18183, 18184, 18185, 18186, 18187, 18188, 18189, 18190, 18192, 18193, 18058, 18124/2, 18182/1, 18008/1)
település KSH kódja:
15200
földhivatal:
Békéscsaba Körzeti Földhivatal
állapot:
-rossz
rövid leírás:
A település központjában, parkkal körülvett területen, szabálytalan U alaprajzú, nagyrészt egyszintes, romantikus kastély, kápolnával. Az Ybl Miklós által az 1860-as évek végén, a Wenckheim család számára tervezett kastély auz építész korai munkái közé tartozik. Kápolnájának épen maradt eredeti festése és berendezése a korabeli szakrális épületek szép példája.
külső leírás:
A település középpontjában szabadon álló, szabálytalan 'U' alaprajzú, nagyrészt egyszintes, cseréptetős, romantikus stílusú kastély, nyugati szárnyának középtengelyében kápolnával. (1-2. kép)
A hosszan elnyúló főhomlokzat alul kocsibejárós kétszintes középrizalittal, az oldalrizalitok előtt lépcsős, kovácsoltvas támasztékú és mellvédű, előtetős teraszokkal képzett.(3-4. kép) A kapunyílás szegmentíves, az eltérő nagyságú ablakok és a középtengely emeleti ablakai egyenes záródásúak, töredékesen keretezettek. A rizalitok éleit és a tengelyeit, illetve az épület sarkait, homlokzatának megtöréseit falsávok emelik ki.
Az épületen kívül és belül azonos magasságban lábazat fut körbe, a főépületrészen szellőzőkkel áttörve.
A külső homlokzatokat, a tengelyeket összekötő, a rizalitok mentén részben megszakított könyöklőpárkányok, a függőleges falsávokat összekötő, a tengelyek felett is végighúzódó egyszerű osztópárkány tagolja és főpárkányzat zárja le.
A délnyugati homlokzat tizenegy tengelyes, középen a kápolna előrelép a poligonális záródású szentélyével, mely három tengelyes. A homlokzat faltagolása, architekturális részletei hasonlóak a főhomlokzatéhoz, de ablakai egyenes záródásúak illetve szakállas- szemöldökpárkánnyal díszítettek. A kápolnától délre egytengelyes lépcsőfeljáró áll. (5-6. kép)
A DNY-i sarok enyhén visszaléptetett, kétszintes, kéttengelyes, gazdagabban tagolt saroktornyának földszintjén szemöldökpárkányos, könyöklős szalagkeretes ablakokkal, felül félköríves, ugyancsak szalagkeretes, szemöldökpárkányos ikerablakkal, könyöklőmezeikben tükrös falmezőkkel. Az alsó szint nyugati oldalának két ablakát befalazták. A torony falpillérei között konzolos, vállpárkányról indított ívsoros, sűrű fülketagos díszítés húzódik. A torony övpárkánnyal tagolt és teljes főpárkányzat zárja. (7. kép)
A toronyhoz csatlakozó keleti szárny tizenegy tengelyes (4+3+4). A középrizalit kiemelkedik, pillértagos, fonatolt díszű mellvéddel záródik, középső zónájában az egykori címer ornamentális díszei részben megmaradtak. Előtte öntöttvas szerkezetű előtető húzódik.
A két oldalszakasz a torony osztópárkányával azonos magasságban áll. A homlokzat egyenes záródású ajtó- és ablaknyílásai füles keretezésűek (helyenként az egyenes szemöldökpárkányok viszonylag épen megmaradtak).
A szárnyhoz félnyeregtetős téglaépületet emeltek, hullámpala fedi, egyenes záródású ablak és ajtónyílásokkal áttört. (8-12. kép)
A kocsibejárós épületrész udvar felöli homlokzatból (13-14. kép) négy tengely szélességben a fal rizalitszerűen előrelép, íves sarok lemetszéssel. (15-16. kép) Ablaknyílásai három kivételével azonos méretűek. A kocsibejáró boltozata hevederekkel tagolt, pillértagos, háromszakaszos. Vállpárkányzata töredékes. A kapu egy faajtaja megmaradt. (17-18. kép)
A homlokzati szakaszon a kocsibejáraton kívül három ajtónyílás van, kettő lépcsős feljáróval.
A nyugati szárny középtengelyében kápolna található, keleti része négytengelyes és két-tengely szélességben rézsűvel kapcsolódik a főépülethez. Ablakai egyenes záródásúak. (19-20. kép)
A kápolnától induló nyugati, 'L' alaprajzú, ugyancsak rézsűs átmenettel alakított szárny kiképzése eltér a főhomlokzati architektúrától, pillértagokkal, nagyablakokkal képzett, rövidebb szárának középtengelyében elhelyezkedő bejárata előtt öntöttvas szerkezetű előtetővel. (21-22. kép)
A kápolna előcsarnokos, kétszintes főhomlokzattal, poligonális szentélyzáródással, cserépfedéssel, kis harangtoronnyal képzett. A főhomlokzata félnyeregtetős előcsarnokának középtengelyében félköríves záródású ajtó nyílik, a külső járószinttől hat lépcsővel emelkedve. A homlokzat kis kiülésű falpillérekkel, falsávokkal keretezett. Az alsószint párkányzata az ajtó félköríves lezárásának megfelelően tört ívű. A hátraléptetett karzatszint homlokzatát hármas, ívsoros ikerablak töri át, ugyancsak falpilléres keretezésben. Az épület egészén fogrovatos párkányzat fut körbe. A főhomlokzat timpanonos, körablak töri át.
A poligonális lezárású, kétszintes szentély falát alul négyzetes faltükrök, felül az osztópárkányról indított, félköríves, szalagkeretes ablakok törik át. A szentély nem azonos szélességben, de azonos magasságban zárja a hajót.
A hajó négy sarkának falpillérről indított kis pillértagjai a tető fölé emelkednek.
Az épületegyüttest őspark veszi körbe, platánokkal, tujákkal, tölgyekkel. (23. kép)

állapot leírása:
Az épület rossz állapotú, tetőzete több helyen beszakadt, tetőszerkezete egyes helyeken teljesen fedetlen, gerendázata korhadt. A nyílászárók nagyrészt hiányoznak. A falak helyenként vizesednek, a vakolat rossz állapotú.
A kápolna használatban van, a belső falfestés motívumsora nem sérült, színei kissé megfakultak. A berendezési tárgyai ép állapotúak. A kápolna előcsarnokához vezető folyosók elhanyagolt állapotban vannak.

Állapotjelentések

2018.02.24 11:08 Emese62 állapot: 2 - pont: 17

Válságos a tető állapota.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Magtár (0.144 km)
Veszely-csárda (3.131 km)
Sírkápolna (6.330 km)
"Réthy villa" (6.451 km)