Megújulásunk támogatója:  

Római és középkori falmaradványok

azonosító:
11192
törzsszám:
16085
szélesség (lat):
N 47° 34,484'
hosszúság (lon):
E 19° 3,192'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Rom
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
EGYÉB ÉPÍTMÉNY
eredeti főtípus:
egyéb szakrális épület
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
23113/7
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
-rossz
rövid leírás:
Római forrásfoglalás, szentélykörzet, kórház, középkori malomépület
külső leírás:
Aquincum vízszükságletének jó részét a mai Római Strandfürdő területén feltörő források vize szolgáltatta. A források fölé kis kútházakat emeltek fából, ezeket négyszögben kidúcolták, tetejüket tetőfedő téglával fedték, s a források torkolatába csonkakúp alakú terrakotta szerkezeteket helyeztek el. Mivel ezeket körbe tapasztották, így a víz csak a foglalatokon keresztül törhetett fel. Ezek mind egyedileg, a forrás keresztmetszetére készültek. Az itt felhasznált terrakotta szerkezetek elemeit és a téglákat a legio fazekasműhelyében készítették, főleg a II. sz-ban. A felfogott vizet kádacskákba folyatták, majd terazzóval bélelt kőcsatornába vezették. Minden egyes kőcsatorna egy-egy forrástól levélerezetszerűen futott be a főágra, mely 1m széles, téglalapokkal fedett, falazott kőcsatornas volt. Az utolsó csastlakozási pontnál víztoronyba hajtották fel a vizet, s innen már boltíves építményen futott a csatorna enyhe lejtéssel a város felé. Az összes elem, ú.m. a kúp alakú foglalatok, a terrakotta serpenyők és kádtöredékek, a dfaházikók és kőcsatornák mind megtalálhatók a strandfürdő területén. előkerült az aquaeductus kőfala és egy kőfalú torony alapozása, terrazzo-padlós helyisége, mely feltehetően a víztoronyhoz tartozott. A legépebb állapotban megmaradt kútház 3,2*3,6 m-es négyszögletű építmény volt, melyet 30 cm átmérőjű fa cölöpök kerítettek. A párosával levert cölöpök közeit fával dúcolták, tetőfedő téglákkal fedték. A kis kútház római kori padlója alatt - 120-140 cm-re nagy mészkő lapokart fektettek le, alatta több rétegben kavicsot, ill.kiscelli agyagot döngöltek le, ezzel biztosítva, hogy a forrás vize csak a kijelölt és elhelyezett terrakotta forrásfoglalaton keresztül törjön a felszínre. Magában a kútházban feliratos oltárkő állott. A strandfürdő területén az építkezéek, geológiai fúrások és régészeti feltárások során 14 forrás került felszínre ( az előző évi kutatás során plusz még egynek a töredéke, ) ezeknek egy része elpusztult. Mindegyik forrásnak különböző foglalata volt, a vízhozamnak megfelelően. A források vizét csatornákon vezették tovább. A főágra hegyesszögben csatlakoztak a mellékágak, tetejükön a mészkő csatorna maradványok is megmaradtak. A strand területén több mellékág falazata is felszínre került. A csatornák mérete is változott az egyes források vízhozama szerint. Végül a források összegyűjtött vizét emelőszerkezettel juttatták a pillérek tetején beépített kővályúba.
A források fölé emelt kútházakat egyben kápolnaként is használták. Emellett két nagyobb templom és egy szabadban felállított áldozókehely tartozott az együtteshez. Az egykori - fallal körülvett - szent liget bejáratánál a " legfenségesebb" Jupiter oltárához több lépcső vezetett. A bejárathoz legközelebb eső forráscsoport kápolnáiban Aesculapius és Hygienia istenpár feliratos oltárai, ill. a velük azonosított Apollo és Sirona feliratos emléke állott. Emellett más istenségek oltárai is álltak a szent kerületben, melynek darabjai előkeültek. A forráscsoport egyik kápolnájának oltárkövén május elseje olvasható. Ekkor (április 28- május 1) tartották a Floralia ünnepét, a virágok, egyben a tavasz ünnepét. A fórumon megtartott hivatalos áldozatbemutatás után a menet a városból kivonult és az itt fakadó forráscsoporthoz zarándokolt. Az aquaeductus indításánál a várost tápláló és éltető vizet megszemélyesítő istenségnek mutattak be áldozatokat. Az áldozatok bemutatására utal a szentélyekben és a kútházakban talált leletanyag (üvegpoharak, agyagbögrék, pénzek, stb). A hivatalos ünnepségeket népünnepély zárta .
állapot leírása:
A feltárt épületrészek az utóbbi időben rossz állapotba kerültek, romkonzerválásra szorulnak.

Állapotjelentések

2010.11.05 11:17 prozak01 állapot: 5 - koordináta: N 47° 34,484' E 19° 3,192' - pont: 15

Az előző logok tévesek, a helyrajzi szám illetve a leírás is egyértelműen a Római Strandfürdő területét jelöli meg a romok helyeként, a logok viszont a polgárváros Szentendrei úti romjairól készültek.
A strand zárva van, amennyit a romokból a Rozgonyi utca felől a kerítésen át láttam, azok jó állapotúnak tűntek (van egy olyan épület is, ami úgy tűnt hogy romok fölé lett emelve), bár alaposabban akkor dokumentálhatók, ha a strand újra kinyit majd.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.