Megújulásunk támogatója:  

Mária Magdolna-templom maradványai

azonosító:
111
törzsszám:
15043
szélesség (lat):
N 47° 30,232'
hosszúság (lon):
E 19° 1,733'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Rom
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
SZAKRÁLIS ÉPÍTMÉNY
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
6639/1, 6639/2
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírás:
Az egykori Mária Magdolna-templom tornyának és falainak maradványai, 13-15. sz. vége. Copf előcsarnok, 1792. Tallherr József.
:
A XIV. század végi templom falai - nagyrészt műemléki felfalazásban - csekély magasságban állnak. A háromhajós hosszház ötszakaszos volt, a mellékhajók falait szakaszonként támpillérek tagolják. A második szakaszban a templom alacsonyabb, kővel burkolt szintjére mindkét oldalon lépcsősor vezet le. A szentély szűkebb valamivel a főhajónál, háromszakaszos, a nyolcszög öt oldalával zárul. Az északi oldalához sekrestye kapcsolódott. A szentélyzáródás délkeleti oldalán nagyméretű, betonból készült ablakrekonstrukció látható, csekély eredeti kőanyag beépítésével. A nyílás háromosztatú, a keretprofil domináns eleme a széles hornyokkal kísért vaskos körtetag. A mérmű teljes mértékben hipotetikus rekonstrukció. A templom padlózatára helyezték a hosszház-pilléreknek és a szentély faltámjainak fellelt rétegköveit és lábazatait. A hengeres pilléreket félhengerekből állították össze, a nyugati sarokban negyedoszlopok álltak. A lábazatuk sokszöges, valószínűleg nyolcszöges, rézsűvel tagolt felső élű plithoszon lévő kör alaprajzú, lelógó lábazat, profilja, mint a szentélyben. A szentélyben a szentélyfej faltámjainak három rétegköve és a szentély hosszanti falához illeszkedő lábazat töredéke látható. A poligonális falsarkok támjai negyedoszlopokkal kísért féloszlopos formát mutatnak. A hajó nyugati részén két karzattám négyszöges alapozása látható. A hajó padlójában kirakták a korábbi, XIII. századi, egyhajós templom alaprajzát. Hajójához keletről keskenyebb, egyenes záródású szentély; nyugatról szintén keskenyebb, négyszöges torony csatlakozik. A torony nyugati és a szentély keleti sarkait átlós támpillérek tagolják. A hajó déli oldalán kapuzat nyílt. Nyugati oldalának alsó rétegköve részben eredeti. A béllet három falhasábból áll, melyek tovább tagoltak. A belső falhasáb (ti. a szárkő) homorlatát kívül sarkantyútag, belül félpálca, majd rézsűk kísérik. A középső falhasáb éléhez átlós csúcsívtag fordul ki, kétfelől pálcával, homorlattal és rézsűvel kísérve. A külső falsarok nem maradt meg. A profilelemek szarvasan végződnek. A hajó déli oldalán megmaradt a nyugati első barokk falpillér lábazata, homlokoldalán kettős pilaszter attikai lábazatával. A templom nyugati tornya kváderkövekből épült, hiányai részben téglából kiegészítettek. Földszintje és az első két emelete négyszöges, a harmadik és negyedik emelete nyolcszöges. A tornyot a barokk lefedést utánzó, alacsony, ívelt vonalú, fém borítású sisak fedi. A torony két oldalához cseréppel fedett félnyeregtetős függelékek csatlakoznak. A torony északi falának nyugati részéhez lépcsőtorony illeszkedik, melynek alsó része eredeti, felső része téglából készült rekonstrukció. A négyszöges lépcsőtorony a második emeleten nyolcszögesbe vált át, alacsony, fémborítású, modem gúlasisakkal fedett. A torony nyugati oldalához, a támpillérköz felhasználásával és megnyújtásával az újkorban előcsarnokot építettek. A torony sarkain, a falak folytatásában álló támpillérek a második emelet záródásáig nyúlnak fel. A támpillérek vízvetőkkel kétszer tagoltak, rézsűsen záródnak. A déli kápolnának a nyugati sarkát a falak folytatásában álló támpillérpár erősíti, keleti sarkán a függeléknél magasabb mellékhajóhoz csatlakozó magasabb, felső részén ék alakúra váltó és pálcatagokkal díszített támpillér látható. A kápolna nyugati falán kis körablak, déli falán három csúcsíves ablak nyílik. A felső rész rekonstrukció, az ablakkáváknak csak az alsó része eredeti. Az északi függelék újkori, északi falán két kőkeretes, négyszöges ablakkal. A torony keleti falán csúcsíves, az íven profilált nyílás vezetett a hajóba. Fölötte üvegezett, széles, csúcsíves, élszedett keretű karzatnyílás látható. A kettő között kiegészített, lepusztult, függőleges körtetagos tagolás. A torony falán megfigyelhető a főhajó falcsorbázata. A középkori boltozat lenyomata nem, a barokk kosáríves dongaboltozat lenyomata viszont látható. A torony keleti támpilléreinek oldalán a mellékhajó csúcsíves nyugati homlokíveinek részletei vehetők ki. A déli függelék déli falához csatlakozó falcsorbázat alapján a mellékhajó déli függelékkel egyező szélességű volt. Ahol a torony négyszögesből nyolcszögesbe vált, ott újkori, mellvédes erkélyek nyílnak a fennmaradó háromszöges részen. A torony ablakai gazdagon profilált keretűek, kétosztatúak, mérművesek, igen egyszerű kőrácsuk két szegmentívből áll.

Állapotjelentések

2018.04.19 12:45 carmin állapot: 4 - pont: 6

Jó állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.023 km)
Lakóház (0.058 km)
Állami Nyomda (0.062 km)
Lakóház (0.065 km)
Lakóház (0.069 km)
Lakóház (0.072 km)