Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Keresztelő Szent János
azonosító:
11000
törzsszám:
6471
szélesség (lat):
N 46° 51,026'
hosszúság (lon):
E 16° 39,644'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Zala
helység:
helyrajzi szám:
295
település KSH kódja:
27720
földhivatal:
Zalaegerszeg Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Bekerített telken, szabadon álló, keletelt, egyhajós, poligonális szentélyzáródású templom, Ny-i homlokzata előtt toronnyal, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély É-i oldalához csatlakozó sekrestyével. A hajó É-i oldalán lépcsős támpillérek. A tornyon enyhén csúcsíves kapu, fölötte mérműves ikerablak töredéke, valamint vízszintes záradékú ikerablakok. A hajó és a szentély D-i falán csúcsíves ablakok és ablaktöredékek. A hajó és a torony sarkain festett sarokarmírozás. Fiókos dongaboltozatú hajó és szentély, fiókdongával boltozott szentélyfej, a hajó bejárati oldalán karzat. Berendezés: jellemzően 19-20. század. Orgona: 1866 (Országh Ferenc). A 13. század első felében épült templom szentélyét gótikus stílusban építették át 1366-ban. A 15. században magasították a tornyot. A már 1554-ben romladozó templomot 1718-ban helyreállították, 1777 előtt szentélyét bővítették, a templomteret átépítették és boltozták, sekrestyét, oratóriumot, kriptát építettek hozzá. 1970-ben restaurálták. A templom É-i homlokzata előtt: Szentháromság-szobor, posztamensén Szűz Mária és angyalok szobrai, 1756.
külső leírás:
A település közepén, kereszteződésben, bekerített, hátomszög alakú telken szabadon álló, keletelt, sokszög szentélyzáródású, homlokzati tornyos, gúlasisakos, É-i oldalán sekrestyével bővített, palafedéses kontyolt nyeregtetős épület.
NY-i (fő)homlokzata előtt álló tornya a harangszintig vakolatból kialakított sarokarmírozást mutat. Ugyanez a homlokzaton is látható. A nyitott toronyaljba csúcsíves ajtó vezet, felette kandelláber, felette gótikus csúcsíves kőfaragás befalazva. A homlokzatmagasság felénél falvastagságcsökkenés figyelhető meg, a párkány bádogozott. A torony tengelyében a tetőszinten egymás felett két, szalagkeretes lőrésszerű ablak nyílik. A harangszinten gótikus, kőből faragott, mérműves kis ikerablak, felette szalagkeretes, zsalugáteres, félkörív záródású ablak nyílik minden irányba. Órapárkány felett a tornyot fémlemezfedésű gúlasisak zárja.
É-i homlokzathoz a hajóra merőleges gerincű, kontyolt nyeregtetős sekrestye tömege csatlakozik. A falat háromlépcsős támpillérek tagolják. A homlokzat NY-i oldalán magas parapettel kis, négyzetalakú ablak látható.
A szentély a 12szög 5 oldalával zárul. Tengelyében és a D-i oldalán félkörives záródású ablak. A sekrestye K-i oldalán egymás felett két, rácsozott, négyzetalakú ablak nyílik.
D-i homlokzata a különböző építési fázisoknak megfelelően két szakaszra osztható. Igy a homlokzat 2+2 tengelyes. A NY-i oldalon félköríves záródású magas parapetű, a K-i oldalon alacsonyabb parapettel, kávás csúcsíves ablakok nyílnak. A két szakaszt sávozott lizéna választja el egymástól. A homlokzat NY-i oldalán magasan ülő, lőrésszerű, félköríves záródású, kávás falfülke (elfalazott ablak) és napóra látható.
A kertben 1756-ban készült Szentháromságszobor, Szűz Mária és angyalok szobraival a posztamensen.

Állapotjelentések

2013.10.21 16:26 carmin állapot: 5 - pont: 34

Nagyon szép állapotban van, az utolsó jelentés óta felújították és a fákat is kivágták, most nagyon gondozott a környezete.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

kereszt (3.250 km)
Lakóépület (3.642 km)
Lakóház (3.747 km)
Lakóépület (3.860 km)
harangláb (3.905 km)