Megújulásunk támogatója:  

Református templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 7,636'
Hosszúság (lon):
E 23° 32,026'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu északi, legrégebbi részén, a faluközpontban lévő nagyobb teresedéstől D-re áll.
Egyéb adat:
Irodalom: Entz Géza: Erdély építészete a 11-13. században, Kolozsvár 1994. Entz Géza: Erdély építészete a 14-16. században, Kolozsvár 1996. Magyarország Mûemlékei II., 1906. Szerk.: Báró Forster Gyula, összeáll.: Dr. Gercze Péter: Köz. Biz. Jel. M. biz. 1901.59. http://f-labor.mkt.bme.hu/agostonalapitvany/index.php?&rst=as&rid=as20080818
Rövid leírás:
A több utcás sík földi falu közepén két méter magas kőfalakkal körülvéve áll a középkori eredetű, és a 18. században kibővített templom. Az ovális alaprajzú körítőfal északi oldalán egy későközépkori vagy barokk eredetű kaputorony áll igen rossz állapotban, mellette pedig jelenleg üzleteket befogadó, a védőfalhoz csatlakozó melléképület van. A falon belüli cinteremben már csak egy sírjel van, a bejáró út mellett, egy koporsó alakú, Bod Júlia sírköve.
A templom háromhajós, a nyolcszög felével záródó viszonylag hosszú szentélyes későgótikus templom is lehetett, de az is elképzelhető, hogy a hajó egymenetes volt. Eldönteni a kérdést csak kutatásokkal lehetne. A jelen állapotban a hajó nyilvánvalóan a 17-18. század átépítéséből származik, ugyanis a középhajót az oldalhajóktól két-két tágas barokk boltív választja el. Az oldalhajókban valószínűleg másodlagosan elhelyezett gótikus profilozású kőkeretek találhatók. A szentély középkori támpillérei megvannak, a külső oldalon három helyen is van befalazott gótikus nyíláskeretezés. A jelenlegi ablakok mind a szentélyben, mind a hajóban félköríves záródású 18. századi szerkezetek. Az egykori népes gyülekezetre vall, hogy a nyugati torony egyszerű építészeti eszközökkel ugyan de nagy méretekkel épült meg, valószínűleg csak a 19. század elején.
A templom belsejébe ugyancsak középkori részletek, például gótikus pasztofórium találhatók. A falazott szószék a diadalív északi oldalán épült meg. A templom a református istentiszteletnek megfelelően berendezett és manapság is használt. A nyugati oldalon a templomhoz épült a fa orgonakarzat.
Az épület állaga, noha tetőfedése még megvan meglehetősen leromlott. Felnedvesedő falak, omló vakolat, erősen károsodott tetőszerkezet és héjazathiányok találhatók az épületen. Az elmúlt kétszáz évben szemmel láthatóan nem volt számottevő felújítás. A barokkos formaképzésű padok valószínűleg 1848 előtt készültek, s mivel lefestésükre már nem került sor, arra következtethetünk, hogy a gyülekezet jelentős létszámcsökkenése és elszegényedése következett be a 19. század közepe után. A gyülekezet és a templom szolgálatát Gudor Botond fiatal tiszteletes látja el magyarigeni székhelyéről.
A gyülekezet létszáma 12 fő.

A leírás a BME (Istvánfi Gyula professzor) által vezetett „Pusztuló építészeti emlékek felmérése és dokumentálása a Kárpát-medencében” felmérő program 1998. évi jegyzőkönyve alapján készült. Itt is köszönetet mondunk Veöreös Andrásnak, szíves segítségéért.

A fenti leírást kiegészítendő, fontos esemény történt 2008-ban, amikor a magyarországi Ágoston Sándor Alapítvány segítségével felújításra kerülhetett a templom fa tetőzete.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2012-01-21 11:16:38
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.