Megújulásunk támogatója:  

Fekete Sas szálloda


A kép forrása: wikipedia / Szegedi László
Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 23,008'
Hosszúság (lon):
E 20° 1,007'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Középület
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A fő tér (ma: Hlavné námestie) délnyugati házsorában.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A nagy múltú, több különálló, Árpád-kori eredetű településrész összeforrása nyomán kialakult, szabadalmas mezőváros a középkorban a Rima-mente legjelentősebb településévé vált. Legfontosabb középületei, templomai és gazdag polgárainak lakóházai a középkori eredetű, majdnem szabályos négyszög alakú, de kissé szűk fő téren és az innen induló utcákban épültek fel.

A Fekete Sas szálló, illetve az ún. \"második megyeháza\" egész Gömör talán legszebb és egyben legnevezetesebb klasszicista épülete.

E nagy jelentőségű épület körül már tervezése idején is sok huzavona volt. A városi levéltári anyag bizonysága szerint Neumann János és Miks Ferenc \"pesti kőművesmesterek\" vállalták az épület tervezését, de csak Miks készített tervet. Ezt a város tanácsa elfogadta, s a feltételek jegyzőkönyvezése után 70000 forint ellenében Miks Ferencet bízta meg a fogadó fölépítésével. Építészeti jellegzetességei - egyben az érett \"gömöri klasszicizmus\" jellemzői is - a következőkben foglalhatók össze: a homlokfalak erőteljes függőleges tagolása félkörív záródású, sűrű ablaknyílásokkal, féloszlopokkal és masszív félpillérekkel. (Ez a megoldás a későbbiek során lazább, könnyedebb változatokban jelentkezik.) A középrizalit timpanonja - mintegy a vertikális hangsúly ellensúlyozásaként - alacsony.

Zárt udvarának vonzó küllemét az emeleten körbefutó nyitott folyosó könnyedséget, bájt sugárzó jón oszlopai adják. Az egész épülethez méltó megoldással készült a hátsó, a Szíjjártó utcára néző bejárati folyosó és a főhomlokzat alatti behajtó, ezeket karcsú pillérsor övezi. Kár, hogy a szűk telekméretek miatt a bejárati folyosók viszonylag keskenyek; ezért inkább csak érzékeltetői, mint megtestesítői Miks nagyszerű elképzelésének.

A Fekete Sas fogadó építése körüli problémák vészesekké váltak, amikor 1840-ben a nagy tempóban folyó építkezést a térre néző falakon keletkezett repedések miatt le kellett állítani. Végül a komoly statikai problémák elhárítása után 1844-ben az udvari építészeti hivatal egyik mérnökének, Dorflingernek és Papp Ábrahám megbízott mérnökének a felügyelete alatt az épület elkészült. A sikerrel leküzdött bajok mégsem maradtak következmények nélkül: a főtéri homlokzat kiképzését módosítani kellett. A tört ívű oromzattal lezárt középrizalit féloszlopai helyére a két sarokpillér kivételével pilaszterek kerültek. Érdekes és a szokásostól eltérő megoldás az is, hogy az ablakok mindkét szinten félkörív záródásúak, de míg az alsók dísztelenek, addig az emeleten díszes frontonokat találunk. Ezek azonban inkább zavarják, mintsem fokozzák a kulcsfontosságú épület hatását. A főhomlokfal földszinti része rovátkolt, míg a klasszikusabban kiképzett tizenkilenc tengelyű oldalfal sima, a tetőpárkány alatti növénymintás fríz viszont mindkét oldalt átfogja. A földszint helyiségei porosz és cseh süvegboltozattal fedettek, az emeleten mindenütt síkmennyezet van. Kár, hogy az idők folyamán a belső architektúra sok torzulást szenvedett.

Híres saroképületben a szálló bezárását követően különféle hivatalok, irodák működtek, de egy ideig szolgált kaszárnyaként is. Ma középiskola (diákotthon).

A leírás Erdélyi Géza: Gömör vármegye klasszicista építészete. (Madách-Posonium, 1996.) műve nyomán készült.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2013-04-10 13:07:54
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Városháza (0.121 km)
Megyeháza (0.151 km)
Huszth-ház (0.157 km)
Régi gimnázium (0.245 km)