Megújulásunk támogatója:  

A Szatmári Béke emlékoszlopa


A kép forrása: www.beszelamarvany.lapunk.hu

A kép forrása: www.kuruckomuveszet.hu

Forrás: wikipedia.org

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 41,793'
Hosszúság (lon):
E 22° 35,427'
Védettség van?
nem
Típus:
Emlékmű
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 5
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falutól északra, külterületen, Domahida vasútállomás mellett
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A magyar történelem legszebb, legdicsőbb lapjaira kívánkozó, 1703. óta tartó, II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc helyzete 1711-re gyakorlatilag reménytelenné vált. Sem a kül-, sem a belpolitikai helyzet nem kedvezett a kurucoknak, nem beszélve a magyar táborban tömegeket elpusztító pestisjárványról és a kilátástalan hadi helyzetről: a szabadságharc mindössze néhány Északkelet-magyarországi megye területére szorult vissza. A kölcsönös előnyöket mindkét részről felismerve elindultak az esetleges békekötést célzó puhatolózások, tárgyalások Rákóczi fejedelem és az ekkorra már a labanc seregek főparancsnoki tisztével megbízott gróf Pálffy János között. Az orosz cári segítségben reménykedő Rákóczi Lengyelországba utazása után a tárgyalásokat magyar részről a fejedelem megbízásából - utasítása szerint először csak időhúzási céllal - báró Károlyi Sándor kuruc generális vezette. A külső segítség elmaradása és a felkelők helyzetének további, súlyos romlása miatt végül Károlyi a magyar fél számára is előnyöket biztosító, kompromisszumos béke megkötése, a fegyverletétel és a császárnak tett hűségeskü mellett döntött. A béke aláírására végül Szatmáron került sor 1711. április 29-én, a kuruc seregek szertartásos "fegyverletételére" pedig egy nappal később, a majtényi síkon került sor. (Valójában a béke egyik pontja értelmében a fegyverüket nem kellett letenni, azt mindenki elvihette magával. Mindössze a jelképes megadás részeként a kuruc hadizászlókat - a seregnél ekkor 149 db volt - kellett otthagyniuk a labancoknak. A reálpolitikus Károlyi döntésének helyességét az ország későbbi története igazolta és a mai történettudomány is egyértelműen alátámasztja: ennél több engedmény aligha volt elérhető. A Lengyelországban tárgyaló, így a hazai helyzetről talán nem is pontosan értesült Rákóczi azonban azonnal árulónak bélyegezte tábornokát. E vélekedést mind a nemzeti romantikus, mind később a kommunista történetírás is - más-más okból, de - elfogadta és hirdette, így válhatott a Szatmári Béke a közgondolkodásban a magyar történelem máig vitatott pontjává, Károlyi pedig ellentmondásos személyiségévé.

A fegyverletétel okmányának aláírása során használt asztal - a Károlyi család hagyománya szerint - azonos azzal az asztallal, ami később a fóti Károlyi-ág füzérradványi kastélyába került. E "Szatmári Asztal" az államosítás utáni 40 évet a szanatóriummá majd kórházzá alakított füzérradványi kastélyban vészelte át. Innen került - az 1990-ben kiköltöző kórház holmijai között - a kórház sátoraljaújhelyi anyaintézményének pincéjébe. A felháborító helyzetből az 1990-es években a haza települő gróf Károlyi László mentette meg az akkori Kormány segítségével. Ma az asztal a Fóti Károlyiak Alapítvány tulajdonában van és a füzérradványi Károlyi-kastély állandó kiállításának egyik becses darabja.

A fegyverletételre minden valószínűség szerint Kis- és Nagymajtény falvaktól északra, a szabad mezőn került sor. Itt állította fel Károlyi a maradék, mintegy 12.000 fős kuruc sereget 1711. április 30-án és itt tette le a hűségesküt az ez évben trónra lépett új magyar királynak, Habsburg III. Károlynak, Pálffy gróf kezébe.

Az eseményre emlékeztető obeliszk jóval e dátum után készült el. Kezdeményezője Ivánka Imre, az Észak-keleti Vasút Társaság igazgatója volt 1875-ben. A terület tulajdonosa, Kismajtény község ez év novemberében adta meg az engedélyt az emlékműhöz és a vasúttársaság - a közeli Szatmár városban épített vasúti híd felhalmozott alapanyagából megmaradt kövekből - még ez évben elkészítette a kis obeliszket. A szinte minden dísz és részletezési igény nélküli módon kialakított oszlopon a "Szatmári Béke" felirat és az esemény idejét - tévesen - pár nappal korábbra meghatározó dátum olvasható. Az emlékmű lábazatára 2011-ben egy újabb, márvány táblát is elhelyeztek.

Az emlékműnél a partiumi magyarság évről évre megemlékezéseket szervez.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2015-04-30 21:57:40
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.