Megújulásunk támogatója:  

Felújításra szorul a jáki templom

Egy több mint 750 éve felszentelt templom, a román kori építészet európai jelentőségű épülete, amely sürgősen 200 milliós felújításra szorul. Helyszíni riport Figler Andrással, a KÖH regionális irodavezetőjével és Rátkai Lászlóval, a templom plébánosával az augusztus 2-i mise előtt és után.

2009. augusztus

A riportok a Közkincs címû mûemlékvédelemmel, régészettel, mûtárgyvédelemmel foglalkozó magazinban hangzottak el a Klubrádióban. Mivel a riportok esetenként több évesek, azért nem minden elemükben tükrözik a jelenlegi állapotokat.

A riportokat a Közkincs szerkesztõ-mûsorvezetõje, Kovács Olivér készítette. A hanganyagok egészének, vagy részleteinek másolása, azoknak ismételt közzététele tilos!