Megújulásunk támogatója:  

Nyomozás a Bocskai-család kriptája után

Helyszíni riport Szabó János lelkipásztorral a kismarjai templomban, amelynek padlója alatt Bocskai István fejedelem szüleinek kriptáját találhatták meg.

2007. május

A riportok a Közkincs címû mûemlékvédelemmel, régészettel, mûtárgyvédelemmel foglalkozó magazinban hangzottak el a Klubrádióban. Mivel a riportok esetenként több évesek, azért nem minden elemükben tükrözik a jelenlegi állapotokat.

A riportokat a Közkincs szerkesztõ-mûsorvezetõje, Kovács Olivér készítette. A hanganyagok egészének, vagy részleteinek másolása, azoknak ismételt közzététele tilos!