Megújulásunk támogatója:  

Egyedül

Görgey Artúr lovas szobra, Budapest 1
Pályázó: Szőnyi István
Kép dátuma: 2015.03.19 17:48
Feltöltés dátuma: 2015.03.30 22:33

"Az eredeti alkotás felállítását Gömbös Gyula rendelte meg a honvéd- és csendőrtisztek adományaiból. Azt a változatot ifj. Vastagh György készítette, és a Hadtörténeti Múzeum előtt állt 1935-től. 1945-ben ledöntötték és eltávolították." https://www.kozterkep.hu/~/1759/Gorgey_Artur_Budapest_1998.html "Különös sorsa volt az eredeti szobornak. A II. világháború vári harcai során megsérült, és az új társadalmi rendszer nem restauráltatta, hanem beolvasztotta, és az így nyert bronzból öntötték a mindenki által gyűlölt, és az 1956-os forradalomban ledöntött Sztálin szobrot. Az 1989-es rendszerváltozás után Marton László szobrászművész készítette el a szobor pontos másolatát." http://budapestcity.org/06-szobrok/01/Gorgei-Artur-lovas-szobra/index-hu.htm

Egyedül

 
 

Eddig 2 ember értékelte.

Értékeléshez jelentkezz be!

2015.04.08 12:32 Szőnyi István 

Én viszont több okból nem láttam - és ma sem látom - okát a szűkebb vágásnak. Egyrészt azért, mert mint a kép címe is utal rá, ebbe a fotóba tematikailag, hangulatilag, emberileg és történelmileg is sokkal gazdagabb asszociációkat igyekeztem belesűríteni annál, hogy csak úgymond egy "kellemes" sziluettfotó legyen belőle. Ha tetszik, a magyar társadalom többsége számára még ma is árulónak tartott kiváló hadvezér sorsa iránt érzett személyes empátiámat szándékoztam képpé formálni. Ehhez jöttek kapóra a szélesen elnyúló, gazdagon burjánzó és gyönyörű színekben pompázó felhők. Aki ismeri az aggastyánkort megért hadvezér Világos utáni sorsát, annak talán nem kell magyaráznom, hogy ez a fotó a heroikusan vállalt kitaszítottság képi metaforája. Eredetileg az lett volna a címe, hogy "Szép egyedül". Ennyit a tartalmi, asszociatív indítékaimról, amelyekhez képest a kompozíciós jellegű megfontolásaim csak annyiban voltak érdekesek, amennyiben a fentebb vázolt eszmei célomat szolgálták. Ebben a tekintetben a felhőknek illetve Görgey lovas szobra sziluettjének a viszonyát igyekeztem a helyszíni adottságok és az égi tünemény formai-kompozíciós lehetőségeinek viszonylatában úgy megoldani, hogy a szobor sziluettje a lehető legkevésbé vágjon bele a felhők rajzolatába, de a két lámpa és a szobor viszonya is arányos maradjon. Ha valaki számba veszi az így megmaradó variációkat, maga is rájön, hogy ebben a kettős koordináta-rendszerben még ez a megoldás a legjobb választás. Ami pedig az annyit emlegetett "harmadolós" szerkesztés normatív követelményét illeti, bocsássa meg nekem a világ, ha ezt az iskolás és sematikus ökölszabályt ezúttal sem követem. Már csak azért sem, mert a magam részéről ennél valamivel kifinomultabb arányokat szoktam követni. A nevezetes arányrendszerek közül például az aranymetszést. Igaz, jelen esetben nem erről van szó, hanem egy egészen speciális és összetett, ha tetszik, festői arány- és viszonyrendszerről, amelyben minden részletnek nagyon gondosan ki van számítva a kompozíciós helye- és súlya, és amelyet valóban nem lehet a "harmadolás szabályának" formális és sematikus kalodájába bezárni. Ha e fotó kapcsán egyáltalán beszélhetünk ilyesmiről, a magam részéről ezt a kompozíció legfőbb esztétikai értékének tartom. Egyébként, ha már a "harmadolásról" van szó, az én szemmértékem szerint nincs "a két lámpához is harmadolóban a szobor", tekintve, hogy éppenséggel "negyedelőben" van hozzájuk képest.

2015.04.07 20:20 Konti04Értékelés: 4 

Kellemes sziluett fotó, de én szűkebbre vágtam volna a lámpákat szimmetrikusan belekomonálva, mert a 2 lámpához is harmadolóban van a szobor!

2015.04.07 15:18 kloÉrtékelés: 5 

Kellemesen lírai, ugyanakkor a színvilág és a felhők formája miatt dinamikus felvétel. Tetszik.

a forduló összes képe
fotópályázat