Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szeplőtelen fogantatás
azonosító:
8567
törzsszám:
4094
szélesség (lat):
N 46° 17,915'
hosszúság (lon):
E 18° 31,814'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Tolna
helység:
helyrajzi szám:
59/1
település KSH kódja:
6497
földhivatal:
Bonyhád Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
A város főterének közepén szabadon álló, egyhajós templom, D-i homlokzata elé enyhén kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, homlokzatain hegedűablakokkal. A szentélyhez Ny felől emeletes, nyeregtetős sekrestye-oratórium csatlakozik, Ny-i homlokzatának törtvonalú oromzata tetején Szent György-szoborral. A D-i homlokzaton a torony két oldalán, félköríves fülkékben Szent Péter és Mózes szobrai, a törtvonalú féloromzatok szélein egy-egy puttó figura. A torony tengelyében pilaszteres, timpanonos keretezésű kapu. A hajóban és a szentélyben csehsüveg-, a sekrestyében teknőboltozat. A hajó D-i végében csehsüveg boltozatos orgonakarzat. A hajó K-i falában a Perczel család másodlagosan elhelyezett sírkövei, 19. század. Falképek és kifestés: 1896 (Graits Endre). Berendezés: jellemzően 18. század vége; az egyik mellékoltárképen szignó: Schentz d. b. 1808; másik mellékoltárkép: 1868 (Kegyes József). Építtette: Winkler Mihály plébános. Alapkövének letétele 1769-ben. Felszentelte Esterházy Pál pécsi püspök 1782-ben. A 19. században többször megújítva és átalakítva. Felújítva: 1956, 1963, 1965, 1976-1977, 1989. Korábbi belső festés feltárása a diadalíven, a kisfestés restaurálása: 2005-től.

Állapotjelentések

2018.10.11 17:48 ngabi állapot: 4 - pont: 8

Nincs változás, a javítások nyomait még nem tüntették el!

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.