Megújulásunk támogatója:  

Teleki-Degenfeld-kastély

azonosító:
6824
törzsszám:
5425
szélesség (lat):
N 47° 49,471'
hosszúság (lon):
E 19° 32,075'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
kastély
jelenlegi kategória:
Középület
jelenlegi főtípus:
kereskedelmi- és vendéglátó létesítmény
jelenlegi típus:
szálloda
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
154, 151/1, 151/2, 152/2
település KSH kódja:
21634
földhivatal:
Pásztó Körzeti Földhivatal
állapot:
Kifogástalan
rövid leírás:
Emelkedőn, parkban, szabadon álló épületek: kastély, két oldalán az utcavonalra épült, merőleges tengelyű melléképülettel, a telek DK-i sarkában utcavonalon álló magtár. A kastély téglalap alaprajzú, kontytetővel. A terep adottságai miatt K-i homlokzata három-, Ny-i egyszintes. A saroktornyos K-i homlokzat előtt négykarú lépcső építmény vezet a középső szinten, timpanonos középrizalitban nyíló bejárathoz. A lépcsőpihenő alépítményében pincelejárat, a nyitott árkádos alsó szint fölött, a középső szint homlokzata előtt folyosó. A bejárat fölött kettőscímeres, kronosztikonos faragvány: 1748. A Ny-i homlokzat sarkain nagyméretű, négyzetes alaprajzú, manzárdtetős saroképítmények, középtengelyében négyzetes manzárdtetős kapuépítmény, melyhez az épületbe vezető nyeregtetős nyaktag kapcsolódik. Kéttraktusos belső, középfolyosóval, boltozott helyiségekkel. Falképek: díszteremben, 1780 körül. A melléképületek téglalap alaprajzúak, földszintesek, nyeregtetővel, újabb tetőtér beépítéssel. Az É-i épület É-i homlokzatának sarkain négyzetes saroktornyokkal. A magtár téglalap alaprajzú, háromszintes, nyeregtetős, bejárata a K-i homlokzat középtengelyében, két, teljes épületmagasságot átfogó pilaszter között. A kastély középrésze a 17. század végén épülhetett, 1748-as újjáépítése Királyfalvi Roth Tamás és felesége, Wattay Borbála nevéhez fűződik. 1805-ben belső felújítást végeztek. Lányuk, Roth Johanna házassága révén került a gróf Teleki család birtokába, majd a 19. század elején a gróf Degenfeld család tulajdonába.
külső leírás:
Település középpontjában, kertben, szabadonálló főépületből, két melléképületből és egy magtárból létrejött barokk épületegyüttes.

Főépület:
A kertben, szabadonálló, téglalap alakú alaprajzú, keleten három szintes, nyugaton egyszintes, cseréppel fedett kontyolt nyeregtetős, barokk kastélyépület, az épület nyugati homlokzatának északi és déli sarkán 1-1 téglalap alakú, Mansard-tetős sarokbástyával.
A főhomlokzaton egy emelet magas lábazati rész tartja a földszint előtt végigfutó teraszt, melyhez a homlokzat közepén ívelt kétkarú, pihenővel ellátott lépcső vezet. A lépcső két karja a téglalap alakú pinceajtót fogja közre. A lépcső két oldalán 3-3, pillérekre támaszkodó, kosáríves árkádsor. Az árkádívek alatt a lépcsőtől keletre 2, nyugatra 3 téglalap alakú ablak.
A tulajdonképpeni földszint 9 tengelyes, 3 + 3 + 3. A középső 3 tengely rizalitban foglal helyet. Középen szegmensíves, szalagkeretes kétszárnyú bejárat, kétoldalán 1-1 téglalap alakú ablak szintén szépen profilált téglalap alakú, kétszárnyú ablakok. A tengelyeket faltükrök választják el egymástól. A rizalitban az ablakok felett egyenesen induló, majd félkörívessé hajló, konzolok tartotta szemöldök, a szemöldökben füzérdísz. A rizaliton kívüli ablakok felett egyenes szemöldök, felette téglalap alakú mezőben szintén növényi díszítés. A kapu felett barokkosan gazdag szemöldök: a kapu keretére támaszkodó, a kapu szegmensívét követő írásszalag, felette bőségszaruk és angyalfejek között kettős címer, majd tagolt, ívelt szemöldök zárja az együttest. A homlokzaton tagolt osztópárkány fut végig.
A második emelet szintén 9 tengelyes: 3 + 3 + 3. Középső 3 tengely rizalitban. A rizalitban az épület többi ablakához képest nagyobb, téglalap alakú, osztott, felső sarkain lekerekített ablakok. A többi tengelyben a földszinti ablakoknak megfelelő téglalap alakú, kétszárnyú, osztott ablakok. Tengelyek között kompozit fejezetes pilaszterpárok. A rizaliton kívüli ablakok alatt a könyöklőt tartó konzolok között téglalap alakú, növénydíszes köténydísz. A középső ablak felett szögben megtört, a másik két ablak felett ívelt, tagolt szemöldök. A rizalitban a pilaszterpárok lábazata és az ablakok könyöklője összefüggő párkányzatot alkot, melyet az ablakok szélességében konzolok szakítanak meg. A pilaszterek lábazati részét a sarkain homorú, enyhe kiugrású tükrök, míg a kötényrészt növényi ornamentika díszíti. A homlokzat emeleti részén a sarkokon 1-1 sokszögű saroktornyocska 3-3 téglalap alakú, nagyalakú ablakkal, melyek közül a harmadik ablak már az oldalhomlokzat felé néz. A tornyocskákon törtvonalú sisakdísz. A középrizalit tympanonnal záródik.
Az északi és déli oldalhomlokzatok mind a földszinti, mind az emeleti részen 3 tengelyesek, délről az első és a második tengely között váltás, a középső ablakok vakablakok. Az osztó- és főpárkány végigfut ezen a homlokzaton is. Az alacsony lábazatban kicsi, téglalap alakú pinceablakok.
A sarokbástyák keleti homlokzata mindkét szinten 2 tengelyes, a földszinten egyszerű szalagkeretes, téglalap alakú ablakok, felettük tagolt, egyenesen induló, majd félkörívessé váló szemöldök. Az emeleti ablakok felső sarka ívelt, hangsúlyos könyöklőpárkányuk alatt szélein kissé ívelt, de dísztelen köténydísz, felettük törtvonalú szemöldök. A tengelyeket magas lábazaton álló pilaszterpárok választják el egymástól. Alacsony lábazat és végigfutó osztó- és főpárkány. A bástyák északi és déli homlokzata mindkét szinten 1-1 tengelyes, a homlokzat tagolása megfelel a déli homlokzat tagolásának.
Az épület nyugati homlokzata egyszerű, dísztelen, a homlokzat középtengelyében erősen kiugró, Mansard-tetős kapuépítmény. Kapuépítmény sarkain 1-1, fent leírt pilaszter, középen kétszárnyú, téglalap alakú kapu, fejezet nélküli pilaszterek tartotta egyenes szemöldökkel. Főpárkánya felett pici előtető. A Mansard résznek az előtető felett emelt falát a széleken páros, majd középen egy lizéna díszíti. Ugyanez figyelhető meg a saroktornyok nyugati oldalán is. A kapuépítmény északi és déli oldalán 2-2 ablak. A kapuépítmény és a sarokbástyák között 4-4 tengelyes a homlokzat, minden tengelyben 1-1 szalagkeretes, téglalap alakú ablak. A sarokbástyák nyugati homlokzata dísztelen és tengely nélküli.

Melléképületek:
A főépületre merőlegesen elhelyezett, a főépület keleti, főhomlokzatának vonalában épült terasz támfalára támaszkodó, téglalap alakú alaprajzú, földszintes, cseréppel fedett nyeregtetős, barokk melléképületek, a félköríves bejáratok felett a tetőn gerinc-, illetve az oldalfalakon falsíkváltással. Az északi melléképület északi homlokzatának mindkét sarkán, illetve a déli melléképület déli homlokzatának keleti sarkán 1-1 téglalap alakú, sátortetős saroképítmény.
A déli melléképület északi homlokzata 7 tengelyes, keletről: a + a + b + a + a + b + a. Keletről a 3. tengelyben félköríves bejárat, a 6. tengelyben pedig téglalap alakú, egyszárnyú bejárat, a többi tengelyben téglalap alakú, osztott ablakok. A tengelyeket széles, egyszerű fejezetű falpillérek választják el egymástól. A homlokzaton alacsony, festett lábazat fut cégig. A déli homlokzat szintén 8 tengelyes, nyugatról: a + a + a + a + b + a + a + a. Nyugatról az 5. tengelyben félköríves bejárat, a többi tengelyben téglalap alakú, osztott ablakok. A kapu két oldalán a tengelykiosztás eltér egymástól. A tetőn a tetőtéri beépülés miatt 3 tetőablak. A homlokzat egyébként dísztelen, alacsony, festett lábazat fut végig. A saroktorony déli oldalán szintén egy kisebb ablak. A keleti rövidebb homlokzat 2 tengelyes, két téglalap alakú ablak, illetve a kissé előrelépő saroképítményen egy téglalap alakú vakablak.
Az északi melléképület északi homlokzata 6. tengelyes, keletről: a + a + b + a + a + a. Keletről a 3. tengelyben félköríves bejárat, a többi tengelyben téglalap alakú ablakok. A bejárat után tengelyváltás, az ablakok kisebb távolságra helyezkednek el egymástól, mint a homlokzat keleti, első szakaszán. A keleti saroktorony északi oldalán kisebb téglalap alakú ablak. Az épület déli homlokzata 9 tengelyes, nyugatról: a + a + a + a + a + b + a + a + a. Nyugatról a 6. tengelyben félköríves bejárat, a többi tengelyben téglalap alakú, osztott ablakok. A homlokzat egyszerű, dísztelen, csak a festett lábazat fut végig. Itt is, mint a többi homlokzaton a kapu két oldalán a tengelykiosztás eltér egymástól. A keleti rövid homlokzaton két tengely, két téglalap alakú ablak, hasonlóan a saroképítmény enyhén kilépő keleti homlokzatán egy téglalap alakú vakablak.

Magtár:
Kert szélén, a kerítés vonalában, úttal párhuzamosan, szabadonálló, téglalap alakú alaprajzú, három emeletes, cseréppel fedett nyeregtetős, barokk magánépület. Utcára néző, keleti, főhomlokzata a földszinten 5 tengelyes: a + a + b + a + a. A középső tengelyben téglalap alakú bejárat, felette az egyszerű osztópárkány vonalában egyenes, egyszerű előtető. A bejárat két oldalán egyszárnyú, téglalap alakú kisebb ablakok. Az első és második emelet szintén 5 tengelyes, öt téglalap alakú ablak, de a középső tengelyben lévő ablakok és a két szélső tengely között tengelyváltást figyelhetünk meg: a tengelyek közötti távolság megnő. Ezt hangsúlyozza a bejárat két oldalán a földszinttől induló és az emeleteket összekötő, a főpárkányig futó, egyszerű fejezetű pilaszterpár. A pilaszterek megszakítják az emeletek közötti osztópárkányt, s a főpárkány alatt érnek véget, mintegy alátámasztva azt. Hasonló pilaszterekkel találkozunk az épület sarkain is. A főpárkány tagolt és körbefut az épületen. Hasonlóan az alacsony lábazat is.
A déli rövidebb homlokzat mindegyik emeleten kéttengelyes, 2-2 téglalap alakú ablak található a tengelyekben. A párkányzat, a sarokpilaszterek megfelelnek a főhomlokzaton leírt elemeknek.
Nyugati homlokzata szintén minden szinten 5 tengelyes. A földszinten eltűnik a lábazat a talaj emelkedése miatt, a földszint és az első emelet között, az osztópárkányt átvágva, a középső tengelyben itt is téglalap alakú bejárat, előtetővel, két oldalán 2-2 téglalap alakú ablak. A második emeleten a középső tengelyben elhelyezett ablak lejjebb került, mint a többi négy tengely ablaka. Csak sarokpillérek vannak, a bejárat két oldalán nincs pillérpár, megvannak viszont az osztópárkányok.
Az épület északi rövidebb oldalához téglalap alakú félnyeregtetős melléképület (garázs) került, melynek teteje eltakarja az oldalhomlokzat alsó két szintjének ablakait. (Helyesebben csak az első emeleti ablakokat, mivel a földszinten nem is volt ablak.) A második emelet elrendezése megfelel a déli, rövid homlokzat második emeleti elrendezésének.
állapot leírása:
Jelenlegi funkció: szálloda, konferenciaközpont.

Állapotjelentések

2016.08.18 16:43 ngabi állapot: 5 - pont: 21

Szerettem volna írni, hogy kifogástalan állapotú, de találtam leázásos hibákat a tornyokon

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Vendéglő (0.281 km)
Bozó-kúria (0.283 km)
Kúria (0.552 km)
Bozó-ház (0.631 km)
Magtár (3.455 km)