Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent Erzsébet
azonosító:
6713
törzsszám:
5754
szélesség (lat):
N 47° 57,512'
hosszúság (lon):
E 19° 40,965'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
403
település KSH kódja:
4330
földhivatal:
Pásztó Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Dombon, szabadon álló, keletelt, egyhajós templom. Szentélye a hajónál keskenyebb, poligonális záródású, támpilléres. K-i falához a torony, É-ihoz sekrestye kapcsolódik. Csúcsíves D-i kapuja előtt nyeregtetős előcsarnok, csúcsíves nyílással. A hajó nyeregtetője a Ny-i homlokzat felé is lekontyolt. A torony, szentély, hajó ablakai részben csúcsívesek. A torony bejárata fölött restaurálásról megemlékező évszámos tábla: 1864. Tornya kőből épült, vakolatlan, a többi falfelület vakolt. Hajója síkmennyezetes, bejárati oldalán karzat, a szentély bordás boltozatos, három címerpajzsos zárókővel, diadalíve csúcsíves. A szentélyben szegmentíves ülőfülke és szentségtartó; a szentélyben és a hajóban középkori festés nyomai. Berendezés: jellemzően 17-18. század; főoltár: 1669; mellékoltár: 1691; szószék: 18. század. Épült a 14. században. A 15. században a szentélyt és a hajó Ny-i részét bővítették. 1611-ben, majd 1778-ban helyreállították. Tornya az elbontott körítőfal köveiből épült, 1864 (építész: Pásztory József). 1925-ben renoválták, 1926-ban azóta elbontott előcsarnokkal bővítették. A templom körül körítőfal maradványok. Helyreállítására 1972-ben került sor.
külső leírás:
Település belsejében, dombtetőn, szabadonálló, középkori, de a 17. században felújított r. k. pléb. templom, téglalap alakú hajóval, a nyolcszög 3 oldalával záruló szentéllyel, a hajó déli oldalán gótikus kapuépítménnyel, a szentély északi oldalán sekrestyével, végül a szentély keleti falához épült négyzet alakú toronnyal.
A hajón cseréppel fedett, nyugati oldalon kontyolt tető, a tornyon bádoggal fedett törtvonalú sisakdísz.
A nyugati homlokzat egyszerű, dísztelen, az üres homlokzat közepén kétszárnyú, téglalap alakú kapu.
A hajó déli homlokzatán két szegmensíves ablak között csúcsíves, gótikus kapuépítmény. A szentély déli falán csúcsíves ablak.
A négyzetes tornyot párkányok tagolják 3 szintre. Torony keleti oldalán csúcsíves bejárat, felette emléktábla. Első emeltén kisebb csúcsíves ablakok, majd a második emeleten nagyobb csúcsíves harangablakok. Órapárkány óra nélkül, törtvonalú sisakdísz. Északi oldalon a hajót a homlokzat nyugati végénél lévő szegmensíves ablak világítja meg, szentélyen szintén egy ablak és a szentély északi falához épült sekrestye.
Templom körül körítőfal maradványai.
állapot leírása:
nyugati oldalon vizesedés

Állapotjelentések

2019.01.03 10:16 carmin állapot: 5 - pont: 48

Változatlanul jó állapotban van.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.