Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent Lipót
azonosító:
6367
törzsszám:
6825
szélesség (lat):
N 47° 45,488'
hosszúság (lon):
E 18° 26,514'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
jelenlegi altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Komárom-Esztergom
helység:
helyrajzi szám:
1
település KSH kódja:
8688
földhivatal:
Esztergom Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Szabadon álló, egyhajós, szegmentíves szentélyzáródású templom, DK-i homlokzata előtt toronnyal, a szentély DNy-i oldalához épült sekrestyével, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel. A kőkeretes, vízszintes záradékú kapu felett feliratos tábla, 1777-as évszámmal. Csehsüveg boltozatos hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán falazott karzat. Falképek: 20. század első fele. Berendezés: jellemzően késő barokk; oltárkép, 18. század vége. Orgona: 1715 (Heinrich Eberhard Hainburg), átépítve, 19. század vége. Korábbi, 1720-ban, gróf Esterházy Imre esztergomi érsek költségén kibővített kápolna felhasználásával építtette, gróf Batthyány József esztergomi érsek, 1779-ben.
külső leírás:
Utcasorban szabadonálló templom, a homlokzat síkjában emelkedő, enyhe rizalitot képező középtoronnyal, a hajónál valamivel keskenyebb szentéllyel, a szentélyhez DNy-ról kapcsolódó sekrestyével. A templomtestet és a sekrestyét kontytető borítja, a tornyot lanternás kupola, a lanternát tagolt kúptető. Héjazata cserép.
Az épületen kétrészes, párkánnyal lezárt lábazat és egyrészes főpárkány fut körbe, a sekrestye lábazata egyszerű, főpárkánya nincs.
A főhomlokzat háromszakaszos, a két szélső tagolás nélküli. A középrizalit széleit egy-egy lizéna zárja le, középtengelyében a földszinten egyenes záródású kapu nyílik, tagolt, zárókővel, talpkővel ellátott szalagkeretének sarkai íveltek, fölötte feliratos tábla, a feliratot ld. alább. A karzatszinten szegmentíves záródású, tagolt szalagkeretes ablak zárókővel, könyöklővel.
Az első toronyszint a főpárkány fölötti, sima attikafalról emelkedik, a széleken volutában végződő háromszögoromzatokkal. Lábazata fölött a falfelületeket bemélyedő tükör tagolja. A főhomlokzati oldali közepén vízszintes vakolatsáv, annak a közepén ovális ablak nyílik, melynek kerete ugyan nincs, de záróköve van. Az első és a második karzatszintet egyrészes párkány választja el egymástól. A falfelületeket alul lábazat, felül óra nélküli órapárkány, szélein egy-egy lizéna zárja le. Négy oldalán egy-egy félköríves záródású, szalagkeretes, záróköves ablak, könyöklővel.
A hajófalakat két-két, a szentély oldalfalait egy-egy, a karzatablakéval megegyező kialakítású ablak tagolja. A DK-i hajófal elején ezeken kívül két téglalap alakú ablak, a DNy-i hajófal elején talpkővel és zárókővel ellátott, tagolt szalagkeretes karzatbejáró van.
A sekrestye falait kiülő faltükrök tagolják. Két, DNy-i oldalon elhelyezkedő ablaka téglalap alakú, kereteletlen. DK-i oldalán nyíló ajtaja megegyezik a karzatbejáróval.
A főhomlokzat előtt feszület, talapzatának előlapján felirat, ld. alább.
állapot leírása:
A belsőben beázások, vezetéknyomok.

Állapotjelentések

2022.01.01 07:41 Zerind állapot: 5 - pont: 83

Szerencsére, bár eltelt kb. 10 és fél év az előző jelentés óta, nem látszanak romlás jelei az épületen. Környezetre is gondozott, a karácsonyi ünnepek miatt pedig egy szép kis betlehemet is építettek mellé.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.287 km)
Várrom (6.353 km)
Lakóház (6.766 km)
Királykút (6.829 km)
Kőkereszt (7.083 km)