Megújulásunk támogatója:  
szabályok

Patikus jelentései Somogy megyében

Az oszlopok a fejlécekre kattintva rendezhetők (ismételt kattintással megfordítható, alaphelyzetben a bejelentés időpontja szerint rendezett, a listában a helyszíni időpont látható). Kérhető a jelentések adatainak listája is.

Összesen: 107 db jelentés.

utcakép Zamárdi, Fő u. 70-71.

2014.03.10 15:17 Patikus állapot: 5 - pont: 13

Nem olyan egyszerű megtalálni a Zamárdi Fő u. 70-71. sz. házakat.
Zamárdiban a Fő u.-n nincsen páros, páratlan oldal. Kezdve pl. az 1-es számtól folyamatosan a bal oldalon mennek a számok, kb.1 km-ig. ott keresztutca után egyenesen más nevű utca. Jobbra van egy 200 m-es zsákutca, az a Fő u. folytatása, a végén visszafordulva folytatódik a számozás. Azon a részen van a 70, 71-es sz.
Ez a kis csendes, rendezett utcarész régi és új házakkal, nyaralókkal a városka szélén van. Jó állapotú, gondozott kis házak.

2652/8 Zamárdi, Szamárkő, külterület

2014.03.10 14:51 Patikus állapot: 5 - pont: 7

Az érdekes , ezen a részen szokatlan kő alakzatok szép kis kirándulóhely Zamárdiban.
Részletes leírása előző jelentésben !

Római katolikus templom Balatonendréd, Szabadság tér 11 .

2014.03.10 12:35 Patikus állapot: 5 - pont: 23

Szinte hibátlan, nagyon szép, gondozott, jó állapotú templom, ápolt, parkosított környezetben.

Református templom és lelkészlak Balatonendréd,

2014.03.10 12:19 Patikus állapot: 4 - pont: 30

A templom felújítása elkezdődött a „ Darányi Ignác Terv „ támogatásával, ez majdnem16 millió forint. A munkálatok jelenleg is folynak.
A templom állapotát felmérő szakértő 2010-ben az alábbi hibákat javasolta kijavítani :
"Utolsó felújítása:
1980-ban új sík pala tetőfedés készült, lecserélték a toronysisak bádog-fedését, felújították az épület belső és külső falfelületeit.

Jelenlegi állapota: / 2010- ben/
Csaknem kifogástalan. A templom nyugati falán azonban erős repedések észlelhetők. A 2002. óta itt tevékenykedő lelkész elmondta, hogy ezek a repedések már érkezésekor is megvoltak, de azóta fokozatosan és erőteljesen növekedtek. Annyira, hogy két évvel ezelőtt az egyik faablak, minden külső ráhatás nélkül, tokostól kiesett a helyéről. A repedések a nyugati fal süllyedésére utalnak. Ennek oka az, hogy a nagy lejtésű domboldalon elhelyezkedő épület nyugati vége meglehetősen magas, a fal közelségében kialakított rézsűs feltöltésen áll. A keleti oldalon magasodó domboldal felszíni és esetleges rétegvizei a templom lábazatát nyaldosva, a löszös talajú feltöltést áztatva vonulnak le a völgy irányába.

Javaslat:
A templomépületet mérnöki módszerekkel kell megvédeni a felszíni- és az esetleges rétegvizektől. A vízgyűjtő területről érkező vízmennyiség számított adataira, valamint fúrásos talajvizsgálat eredményeire támaszkodva kell megválasztani és megterveztetni a védekezés leggazdaságosabb és legbiztonságosabb módozatait. Ezek lehetnek a tereprendezéssel párosuló felszíni vízelvezető árkok, rétegvizek jelenléte esetén az épület falsíkjaitól biztonságos távolságra kiépített, kaviccsal feltöltött, a nyugati rézsűlábánál kivezetett dréncsövekkel ellátott szivárgó-árkok, illetve ezek kombinációi. Ennek elkészülte után lehet
és kell a falrepedéseket kiékeléssel megszüntetni.

Sürgősség:

Mivel a falrepedések gyorsuló tágulása rövid néhány év alatt következett be, a templom falainak várhatóan fokozódó állagromlását megelőzendő, a legsürgősebben meg kell valósítani az épület felszíni és rétegvizek elleni védelmét. "
Nepomuki Szent János-szobor Balatonendréd, Szabadság tér 11 .

2014.03.10 12:19 Patikus állapot: 4 - pont: 32

A helyes időpont : 12:40 .
A szobor nagyon jó állapotban van, de a szoborfülke festése nagyon kopott, sürgősen javítani kellene.

Lakóépület Tab, Kisfaludy u. 9.

2014.03.10 11:56 Patikus állapot: 4 - pont: 14

Jó állapotú régi épület, kisebb hibákkal, jelenleg lakatlan, ELADÓ !

Kőkereszt Tab, Szent István u. - Kisfaludy u. sarok

2014.03.10 11:46 Patikus állapot: 4 - koordináta: N 46° 43,650' E 18° 2,205' - pont: 23

A kereszt jó állapotú, kissé feketedett, de nagy forgalmú út keresztezésében van, így szinte természetes.

Római katolikus templom Kapoly, Szabadság u. 59 .

2014.03.10 11:23 Patikus állapot: 4 - pont: 19

A lábazat néhol kissé vizes, a festés néhol kopott, de jó állapotú a templom.

Református templom Kapoly, Szabadság u.

2014.03.10 11:15 Patikus állapot: 3 - pont: 19

A templom állapotáról készült szakértői jelentés felsorolt sok szükséges és sürgős hiba elhárítást, de eddig nem történt semmi, a vizesedések fokozódnak.

A 2010-ben javasolt teendők :

Falai, boltozatai repedésmentesek. Tetőfelőli beázások nincsenek. Az oldalfalak mind a belső mind a külsőoldalukon magasan át vannak nedvesedve. Különösen az északnyugati (torony alatti) és az északkeleti oldalon.
Az északkeleti oldalon az alig 2,0 m-re lévőaszfaltozott út szintje kb. fél méterrel maga- sabb az épületet kísérterep szintjénél, amely ezen az oldalon amúgy is 30-40 cm-rel a a templom padlószintje fölött helyezkedik el.
Ezen az oldalon még szolgálati járda sincs, ami megakadályozná, hogy az útról levonuló víz a fal tövéhez juthasson; a helyzetet súlyosbítja, hogy az úton közlekedő gyors járművek a falra magasan felverik a vizet.
A12 éve történt felújítás során az északkeleti fal belsőfelületét valamilyen vízzáró, vagy víztaszító vakolattal látták el, minek következtében a korábban kis magasságú vizesedés megszűnt, de a vízzáró vakolat felsőszélénél jelent meg .
Az északnyugati oldalon a bejárat előtti burkolatlan terepen katlanszerűmélyedés van. Az itt pangó víz is akadálytalanul kerül a falak tövébe és a bejárati lépcsőalá, amely ennek és a fagynak a hatására, a lábazat bejárat melletti szakaszaival együtt már megsüllyedt és tönkrement.
Az épület tagozatai és főpárkánya ép, leázásoktól mentes, kivéve az északnyugati homlokzat két sarkát. Az ok: az ereszcsatorna végeinek szakszerűtlen kialakítása.

Javaslat:

Az északkeleti oldalon húzódó úton célszerű lenne a forgalom lassítása „fekvőrendőr beépítésével. A terepet - különösen az északnyugati oldalon rendezni kell úgy, hogy a felszíni vizek ne panghassanak az épület közelében. Ugyaneből az ok-ból az északkeleti, de lehetőség szerint az épület minden oldala mentén vízzáró szolgálati járdát kell építeni.
Az épület lábazata mentén dréncsöves, kaviccsal töltött szivárgó árkot építeni nem szabad !
A falak felületéről el kell távolítani az ún. vízzáró vakolatot, s helyette vagy közönséges mészhabarcs, vagy szellőzővakolatot kell felhordani. Ki kell javítani a 6. sz. fotón látható csomópontokat, majd az épület homlokzatvakolatát javítani és újra festeni kell.

Sürgősség:

A külső (út felőli) és felszíni vizek távol tartására irányuló munkákat azonnal, a homlokzat felújítási munkáit 2-3 éven belül el kell végezni.


Református templom Bálványos, Petőfi u. 34 .

2014.03.10 10:17 Patikus állapot: 4 - pont: 4


A templom 2012év végén készített szakvéleményében nagyon sürgős munkák elvégzését javasolta a szakértő mérnök, a további súlyos károk megelőzése érdekében.
Mult évben kezdődött Darányi Ignác Terv keretén belül sikerült anyagi forrást kapni a munkálatok elkezdésére. Ez jelenleg is folyik, elsősorban a tető rendbe tételével.
Az alábbi munkák elvégzését javasolta a szakértő:

„Utolsó felújítása: általános felújítás: 1980.
Jelenlegi állapota: 2012.11.12
Az épület falainak belsőfelületei jó állapotúak. Az oldalhomlokzatok és az északi apszis vakolatán csak az elhasználódott tetőfedés és eresz- csatorna hibáiból eredő leázások okoztak kis kiterjedésű károsodásokat.
A torony négy oldalának és az alatta lévő déli homlokzatnak a felületein azonban súlyos, az osztópárkányok fedésének hibáitól eredőleázások nyomai vannak .

A templom palafedése nagyon rossz állapot-ban van, nagy felületeken hiányos . A szarúfák egy része a beázások következtében elkorhadt, gombásodott, amit a pályázó által készíttetett faipari szakvélemény bizonyít. A tetőszerkezet több helyen már évek óta provizórikus alátámasztásra szorult.
A torony bádog szerkezetűsisakja rossz állapotban van, javításra szorul. A toronyba vezető, a harangok megközelítés végett nél-külözhetetlen falépcső hiányos, egyes fokai korhadtak balesetveszélyes állapotban vannak.
Javaslat:

A felsorolt hibák, hiányosságok megszüntetése érde kében kivétel nélkül minden intézkedést meg kell tenni.

Sürgősség:

A bálványosi Somogy megye legnagyobb és legkülönlegesebb szerkezetű református temploma. A helyrehozhatatlan károk elkerülése érdekében a felújítási munkák elő
készületeit, majd kivitelezését azonnal meg kell kezdeni.
Siófok, 2012. november 12.. Kopári Dénes
okl. építészmérnök . „


Lakóépület Bálványos, Petőfi u. 31.

2014.03.10 10:30 Patikus állapot: 2 - pont: 4

A ház állapota romlik, egyik sarka életveszélyesen megroggyant !

Lakóépület Bálványos, Dózsa u. 20.

2014.03.10 10:35 Patikus állapot: 3 - pont: 13

A gazdátlan ház új gazdát kapott, elkezdődött a felújítása. A tető új cserepet kapott, a tornác oszlopait kicserélték, és folyamatosan dolgoznak rajta.

Római katolikus templom Balatonszabadi, Vak Bottyán u.

2014.03.08 12:46 Patikus állapot: 4 - pont: 5

Előző felmérésem 2012 . 11. 08-án volt, és a templom külső állapotában semmi különös változást nem lehetett észrevenni, kisebb festék hibákon kívül.
Most került kezembe egy szakértői jelentés, ami egy hónappal később készült a templom műszaki állapotáról. Ez mutatja jól, hogy mennyire téves lehet a látszat !!

A szakértői jelentés :
„ Belsőjében kifogástalan. Falai repedés mentesek. Homlokzati műanyag bázisú festés repedezett, egyenlőre nem kiterjedten, de lemezesen elválik a vakolattól Tető fedése hódfarkú cserép, amely a 25 évvel ezelőtti felújításkor készült, de anyaga röviddel azután, a gyártómű által is elismerten rossz minőségűnek is bizonyult.
Azóta egy-két évente állandó javításra és pótlásra szorult. Rossz minőségű a héjazatot hordozó lécezés is, amely a szarufák közötti kiterjedt felületeken lehajlott, miáltal a fedés hullámossá, vízzárása elégtelenné vált .
Nagy számban repedtek és eltörtek a cserepek, amelyek az így keletkezett beázások miatt a lécezés egy részén gombás korhadást okoztak.
A fedés kényes csomópontjait, vápákat, gerinceket szakszerűtlenül alakították ki, ezeken a helyeken a cserepek lecsúsztak, törmelékük megtöltötte az ereszcsatornákat
Javaslat:
A tetőhéjazata rossz minőségű cserépanyagának kis felületeken való cseréjével nem szabad javítgatni. Már csak a lécezés alkalmatlansága miatt sem. Az egész fedést és lécezését el kell távolítani, a tetőszerkezetet gomba elleni védelemmel kell ellátni, majd új lécezést és új anyaggal új fedést kell készíteni. Ennek során természetesen a bádog falfedéseket és vápacsatornákat is javítani, szükség esetén cserélni, illetve pótolni kell. A fedés elbontása lehetővé teszi a torony északi oldalán a vakolatok kijavítását és átfestését is. A munka természeténél fogva le kell szerelni és újra kiépíteni a villámhárító rendszert is. Mindezek a munkálatok a költséges külső állványozás nélkül elvégezhetők.

Sürgősség:
Az egyébként jó állapotban lévőbelső szerkezetek és felületek súlyos károsodásának elkerülése érdekében a tető fent javasolt javítási, felújítási munkáit a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni. A homlokzati festések viszonylag kisebb és elszórt felületeken jelentkező hibáinak aránytalanul nagy költséggel járó állványozással párosuló javítása a legközelebbi nagyobb felújítás aktuálissá válásáig halasztható.
Siófok, 2012. november 12.. Kopári Dénes
okl. építészmérnök. „

A tető cseréjét elkezdték, jelenleg is folynak a munkák, a rossz minőségű cserepeket kicserélik / kb. 15 éve volt a felújítása ! /, és a többi kifogásolt munkát is végzik.


Református templom Balatonszabadi, Siómaros Kossuth u. 74 .

2014.03.08 12:35 Patikus állapot: 3 - pont: 5

A templom felújítása elkezdődött a „ Darányi Ignác Terv „ támogatásával, ami kb. 21 millió forint, de hogy ez elég lesz e az alábbi szakértői jelentésben felsorolt hibák elvégzésére, az még nem biztos.

„Jelenlegi állapota: / 2012.11.12 /
Az épület állékonysági szempontból kritikus állapotban van. Falnyílásainak boltozatain és csegelyes kupola boltozatain súlyos repedések vannak .
Nyílászárói elhasználódtak, a padlástéri toronyablak teljes egészében hiányzik. Tető elöregedett palafedése beázásokat okoz, amelyek a mennyezeti boltozatokat is átáztatták. Tető szerkezete viszonylag jó állapotú, de egyes szarufákat és kötőgerendákat farontó bogarak a szerkezet felszínétől mért 2-3 cm-es mélységig elpusztították. A tetőnek nincs ereszcsatornája, minek következtében a víz a homlokzati felületekről a mészréteget lemosta. A bádog toronysisak korrodált és deformálódott, beázik, javítással biztonságossá tenni nem lehet. Az épület keleti harmadában a külső terep felszíne kb. 50 cm-rel magasabb a padló szintnél . Itt a falak nagy magasságig nedvesek .
A templom homlokzati lábazatai nedvesek. Anyaguk cementvakolat. Ezt a falak korábbi kis magasságú nedvesedésének megszüntetésére készítették, tévesen. A falak eddig a magasságig ugyan szárazak, de a nedvesség jóval magasabban, a lábazat felett jelent meg.

Javaslat:
Halaszthatatlanul alapfeltárást és talaj- mechanikai vizsgálatot kell végezni a további szerkezeti károsodások kivédésére, teendő intézkedések meghatározásához. Ki kell cserélni, illetve pótolni kell az elhasználódott nyílászárókat.
A fa tetőszerkezetet át kell vizsgálni és annak elpusztult elemeit ki kell cserélni, az egész szerkezetet fertőtleníteni és vegyi favédőszerrel kell lekezelni. Célszerű faipari szakértőbevonása. Új tetőfedést, új tető bádogozást kell készíteni és ereszcsatornát kell felszerelni. A toronyra új bádog sisakot kell felszerelni. Az épület körüli terepet - különös tekintettel a keleti oldalára - rendezni kell úgy, hogy a terepszint a templom belsőterének padlószintje alá kerüljön. Ennek kapcsán kell gondoskodni a felszíni vizek és a tetőről (ereszcsatornából) lefolyó víz épülettől való távol tartásáról.
A falak lábazata mellett kavicságyas dréncsöves árkot létesíteni nem szabad !
A cementes lábazatot körben, az egész épületről el kell távolítani, s helyette az eredetinek megfelelő mészhabarcs lábazatvakolatot kell készíteni.
Sürgősség:
.Az utoljára 40 éve, 1968 –ban végzett, akkor is csak a homlokzat vakolatának javítására és festésére kiterjedő „felújítás” óta rendkívüli módon leromlott állapotú épület fent javasolt munkálatainak előkészítését (alapfeltárást, talajmechanikai és statikai vizsgálatot) haladéktalanul el kell végezn
Ezek eredményei alapján pedig a mindenre kiterjedő felújítási munkákat el kell indítani.
Siófok, 2012. november 12.. Kopári Dénes
okl. építészmérnök "

Jelenleg még csak a lábazat burkolásának a leverése történt meg.

Református templom Siójut, Kossuth u. 20 .

2014.03.08 12:26 Patikus állapot: 5 - pont: 8

Múlt év őszén, a Darányi Ignác Terv keretén belül ennek a református templomnak a felújítására is sor került, amit sikeresen végrehajtottak
A homlokzatvakolat sérült és silány minőségű vakolt részeit kijavították,
Csak a torony és a délkeleti (főbejárati) homlokzat torony alatti felületén hullott le
a vakolat. Ennek a tagolt felületű vakolat silány minősége, valamint a torony párkányainak és a torony melletti pártafalnak a szakszerűtlen kialakítása volt az oka.
A templom festését megújították, a lábazati résztől a csapadékvizet elvezették.

református templom Som,

2014.03.08 12:07 Patikus állapot: 4 - pont: 4


A templom utolsó felújításakén 2007- ben tetőszerkezet felújítás, új tetőfedés és eresz- csatorna készült.
Jelenlegi állapota: A keleti oldalon a főpárkány átázott és roncsolódott, ami még a tető felújítása előtt történt, s akkor mégsem került kijavításra.
Az épület falai szárazak. Csak a nyugati fal belőoldalán, ahol a tető felújítása előtt sem volt hibás a fő párkány, ott a falfelület magasan nedves. Ennek a padlószint feletti terepszint lehet az oka. A templom melletti talajszintet a csapadékvíz elvezetésével rendezni kellene !!
A faszerkezetű homlokzati nyílászárók rossz állapotúak, cseréjük szükséges.

Református templom Nagyberény, Kossuth u.

2014.03.08 11:38 Patikus állapot: 3 - pont: 4

Egy másfél évvel ezelőtt készült szakértői jelentés a templom felújítására nagyon sürgős beavatkozásokat ajánlott, a súlyosabb károk megelőzésére.
Ezek a mellékelt jelentésben vannak, de ez ideig nem történt semmi !!

„ Jelenlegi állapota: / 2012.11.12 /
A templom keleti és nyugati oldalfalain súlyos, a főpárkánytól a fal tövéig végig futó repedések jelzik, mintha az apszis - amelyet valószínűleg a régi templom 1897 évi bővítésekor toldásként építettek - elvált volna az épület törzsétől.
Az apszis belsőoldala Itt, a tervező által kért alapfeltárást végeztek, amely szemlém idején még nyitva volt. Megállapítottam, hogy az alapozási sík a löszös altalajban mintegy 70 cm-re van a terep felszíne alatt, a környező terep pedig az apszis fala felé lejt, és magasabb
a belsőpadlószintnél Ráadásul, a telek keleti oldalának déli szakaszánál, a szomszédos telek szintje a templomkert kerítésének lábazata fölött helyezkedik el, miáltal az onnan érkező
felszíni vizek akadálytalanul zúdulnak az apszis falának tövéhez.

A templom két faszerkezetű kapuja rossz állapotban van. A pala tetőfedésen - különösen annak gerincén és ereszén sok a törött, repedt elem.

Javaslat:

Mindenek előtt a tető fedést kell javítani a beázás veszélyének elkerülése vé-gett. Egyidejűleg sürgősen rendezni kell a templomépületet körülvevőterep délkeleti területét a templomkerten belül és a szomszédos telken egyaránt. Utóbbi tulajdonosát kötelezni kell a kerítés lábazatának szabaddá tételére és meg kell oldani a területének felszínéről levonuló csapadékvíz saját területén belüli elvezetését.
A falak külső lábazatai mellett, a lösztalajban kavicságyas dréncsöves árkot létesíteni nem szabad !
Ez után lehet az apszis alapjának szakaszos megerősítését elvégezni.. Javasolt a résfalazásos technológia alkalmazása. Az alapok megerősítése után kerülhet sor az apszis és az oldalfalak „falvarrásos” technológiával történő összekötésére, repedések eldolgozására. Végül a kapuk cseréjé-re, valamint a stabilizált falszerkezetek külső és belső felületeinek javítására, festésére.
Sürgősség:
A javasolt javítási munkáknak csak együttes elvégzése járhat eredménnyel.
Végrehajtásuk nem tűr halasztást.
Siófok, 2012. november 12.. Kopári Dénes
okl. építészmérnök „Nepomuki Szent János-szobor Nagyberény, Úttörő u. 4 .

2014.03.08 11:51 Patikus állapot: 2 - pont: 4

A szépen felújított templom közvetlen közelében van az ország legrosszabb állapotban lévő Nepomuki Szent János-szobra ! A törött darabok összedrótozva ??
Szégyen az egyháznak, hogy ha nincsen felújításra lehetőség, legalább ideiglenesen raktárba helyeznék el !!

Római katolikus templom Nagyberény, Úttörő u. 4 .

2014.03.08 11:45 Patikus állapot: 5 - pont: 4

Szépen felújított a templom, csak egy kis részen a bejárat mellett a lábazatnál kezd felhólyagosodni a festés, amit jó lenne időben kijavítani, mielőtt terjedne !

kereszt Nagyberény, József A. u. vége

2014.03.08 11:57 Patikus állapot: 3 - pont: 12

A falu szélén álló fa keresztről hiányzik a festett Krisztus !!