Megújulásunk támogatója:  

A bronzkori kiétei régészeti kultúra hamvasztásos temetője


Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 32,030'
Hosszúság (lon):
E 20° 0,245'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Régészeti emlék
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Külterületen, a faluból északnyugatra induló aszfaltút déli oldala mellett
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Az aprócska gömöri falu múltjának - a pompás középkori eredetű evangélikus műemléktemploma mellett - leghíresebb emléke a határában felfedezett, kései bronzkori temető.

A régészek az ismeretlen nevű népeket, "régészeti kultúrákat" gyakran első, vagy nagyon jellegzetes lelőhelyéről nevezik el. Így jártak el azzal a kései bronzkori néppel is, amelynek első sírjait 1939-ben a közép-szlovákiai Patakalja községben tárta fel Vojtech Budinský-Krčka (korábban használt nevén: Budavári Bálint) szlovák régész. E jellegzetes anyagot szolgáltató leletegyüttest a fenti szabály szerint "patalakjai típusnak" kezdte nevezni, de ezt az elnevezés nem ment át a szakmai köztudatba. Ugyancsak Budinský-Krčka kezdte el a Kiéte határában előkerült, hasonló típusú, későbronzkori hamvasztásos temető feltárását 1941-ben. A Kyjatice-típus, Kyjatice-kultúra elnevezést végül a híres csehszlovák őskoros régész, Ján Filip vezette be a szakirodalomba. A kultúra első, teljességre törekvő összefoglalását egy szintén elismert csehszlovák régész, Jozef Paulík végezte el 1962-ben. Eszerint a kultúra Közép-Szlovákia déli és Magyarország északi részén terjedt el a Kr. e. 1100-700 közötti időszakban. A nép halottait elhamvasztva temette el, a sírokba agyagedényeket és fém - bronz, néha vas - tárgyakat is tettek. A kultúra népe több hatalmas földvárat is épített, valamint megtelepedett (és temetkezett) a nyílt színi helyszíneken túl a terület számos barlangjában is. (A Kyjatice-kultúra elnevezést használja olykor a magyar régészet Kiétei-kultúra alakban, de magyarul is használatos a Kyjatice-kultúra név is, ami szintén helyes.) A kiétei lelőhelyen 1982-83-ban Václav Furmánek, a Szlovák Tudományos Akadémia nyitrai Régészeti Intézetének munkatársa folytatta az ásatásokat. Összesen közel 200 db hamvasztásos sír került itt elő, némelyik fölött kisebb kőpakolással.

A Kiéte külterületén talált temető helyén egy kisebb bemutató helyet, "archeoskanzent" alakítottak ki, bemutatva a sírokat fedő kőkupacokat, ill. néhány feltárt sírt is, benne az eredeti tárgyak másolataival. A helyszínt érinti a Kiétei-fennsík értékeit bemutató, táblákkal jelzett tanösvény.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2020-11-09 13:55:07
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.