Közeli objektumok

Térképre!

Határesetek

Név Település magyar neve Távolság
Református templom Mezőkaszony 0,017 km
Református templom Hetyen 6,850 km
Református templom Beregardó 13,494 km
Szent Imre templom Beregardó 13,851 km
Szentlélek római katolikus plébániatemplom Beregszász - Bulcsú 14,020 km
Volt zsidó rituális fürdő Beregszász 14,179 km
Református templom Beregszász 14,365 km
Ferences kolostor Beregszász 14,382 km
Egykori úri kaszinó Beregszász 14,562 km
Battyáni kastély Battyán 14,566 km
Szent Kereszt Felmagasztalása templom Beregszász 14,636 km
Domonkos kolostor Beregszász 14,647 km
Bethlen-Rákóczi-kastély Beregszász 14,701 km
Szentháromság plébániatemplom Macsola 16,575 km
Református templom Kígyós 17,646 km
Templomrom Kismuzsaly 18,633 km
Kajdy-kúria Mezőgecse 19,054 km
Református templom Nagymuzsaj 19,256 km
Református templom Eszeny 21,290 km
Református templom Nagyborzsova 21,996 km
Református templom Mezővári 23,460 km
Szent Mihály Arkangyal római katolikus plébániatemplom Alsóschönborn 23,690 km
Borsova vára Mezővári 24,204 km
Jézus Szíve plébániatemplom Bene 24,231 km
Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus plébániatemplom Pósaháza 24,251 km
Kovászói vár Kovászó 24,271 km
Református templom Bene 24,800 km
Várpalánkai Jézus Szíve római katolikus plébániatemplom Munkács 25,773 km
Munkácsi vár Munkács 25,879 km
Millenniumi honfoglalás-emlékmű Munkács 25,932 km
Római katolikus templom Csap 27,765 km
Nagyboldogasszony római katolikus plébániatemplom Klacsanó 28,197 km
Református templom és harangláb Csetfalva 28,202 km
Rákóczi-ház Munkács 28,205 km
Egykori városháza Munkács 28,212 km
Szent Anna plébániatemplom Sárosoroszi 28,253 km
Munkácsy Mihály emléktáblája Munkács 28,257 km
Római katolikus templom Munkács 28,294 km
Szent Márton kápolna Munkács 28,310 km
Református templom Munkács 28,444 km
Bazilita kolostor Munkács 30,057 km
Kisboldogasszony római katolikus plébániatemplom Beregleányfalva 30,672 km
Nagyboldogasszony római katolikus plébániatemplom Felsőkerepec 30,964 km
Szent Ilona római katolikus plébániatemplom Tiszaújlak 31,815 km
Szerednyei vár Szerednye 31,869 km
Sóház Tiszaújlak 31,902 km
Rákóczi-emlékoszlop Tiszaújlak 33,052 km
Római katolikus templom Szürte 33,315 km
Szent Ágoston római katolikus plébániatemplom Németkucsova 33,755 km
Római katolikus templom Császlóc 34,181 km
Szent Péter és Pál római katolikus plébániatemplom Frigyesfalva 36,209 km
Telegdi-Rákóczi várkastély Beregszentmiklós 36,628 km
Református templom Tiszabökény 36,833 km
Református templom Palágykomoróc 37,077 km
Római katolikus templom Kincseshomok 37,712 km
Jézus Szent Neve római katolikus plébániatemplom Fancsika 38,941 km
Keresztelő Szent János római katolikus plébániatemplom Szentmiklós - Alsógereben 39,932 km
A premontrei kolostor kápolnája Lelesz 39,992 km
Görög katolikus templom, rotunda Ungvár - Gerény 40,317 km
Rotunda (körtemplom) Ungvár - Gerény 40,325 km
Pálos kolostor feltételezett romjai Ungvár - Gerény 40,359 km
Református templom Bátfa 40,416 km
Szent Gotthárd híd Lelesz 40,652 km
Ungvári vártemplom romjai Ungvár 42,461 km
Római katolikus templom Őrdarma 42,492 km
Ungvári vár Ungvár 42,511 km
Zsinagóga Ungvár 42,702 km
Színház Ungvár 42,799 km
Görög katolikus püspöki palota és székesegyház Ungvár 42,809 km
Szent György templom Ungvár 42,891 km
Pravoszlav templom Ungvár 42,966 km
Kerekes-ház és környezete Ungvár 42,972 km
Vármegyeháza Ungvár 43,108 km
Református templom Ungvár 43,152 km
Jézus Mennybemenetele római katolikus plébániatemplom Nagyszőlős 44,078 km
Szent Cecília kápolna Nagyszőlős 44,294 km
Református templom Bodrogszentes 44,352 km
Szent Júdás és Simon plébániatemplom Nagykapos 44,356 km
Kankóvár (Ugocsavár) Nagyszőlős 45,245 km
Református templom Csepe 45,939 km
Nevickei vár Nevicke 47,689 km
Szent Rozália plébániatemplom Feketeardó 47,731 km
Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus plébániatemplom Nevetlenfalu 48,114 km
Református templom Akli 49,600 km
Nagykövesd vára Nagykövesd 49,800 km
Szent Péter és Pál római katolikus plébániatemplom Királyháza 50,331 km
Református templom Iske 50,430 km
Nagyboldogasszony római katolikus plébániatemplom Szolyva 50,447 km
Református templom Szőlősgyula 51,247 km
Református templom Halmi 51,352 km
Zempléni földvár Zemplén 52,286 km
Református templom Zemplén 52,290 km
Postás emlékmű Turjaremete 52,734 km
Szent György vértanú római katolikus plébániatemplom Turjaremete 52,885 km
Szent Ágoston római katolikus plébániatemplom Perecseny 53,518 km
Református templom Bodrogszerdahely 53,854 km
Szent Mihály arkangyal görögkatolikus templom Bodrogszerdahely 54,007 km
I. Világháborús hősi emlékmű Bodrogszerdahely 54,019 km
Kármelhegyi Boldogasszony plébániatemplom Bodrogszerdahely 54,037 km
Bazilita kolostor Misztice 54,112 km
Sziget-vár Börvely 55,006 km
Református templom Kisbábony 55,510 km
Szent Joachim és Szent Anna templom romjai Bodrogszög 56,703 km
Tamásvár Tamásváralja 56,763 km
Református templom Magyarsas 57,411 km
Református templom Egri 57,624 km
Református templom Borsi 57,882 km
Zeleméry-Rákóczi várkastély Borsi 57,984 km
II. Rákóczi Ferenc mellszobra Borsi 57,996 km
Németi református templom Szatmárnémeti 58,849 km
Szt. Miklós (Németi) görög katolikus templom Szatmárnémeti 58,913 km
Református Láncos templom Szatmárnémeti 59,383 km
Pannonia (ma Dacia) Szálloda Szatmárnémeti 59,541 km
Tűzoltótorony Szatmárnémeti 59,574 km
Északi színház Szatmárnémeti 59,587 km
Római katolikus székesegyház Szatmárnémeti 59,702 km
Püspöki palota Szatmárnémeti 59,776 km
Zsinagóga és Talmud Tora imaház Szatmárnémeti 59,813 km
Szent Mihály és Gábor arkangyalok görög katolikus katedrális Szatmárnémeti 59,852 km
Jézus Szíve kálváriatemplom Szatmárnémeti 59,871 km
Az Istenszülő elszenderülése ortodox katedrális Szatmárnémeti 60,031 km
Ferences templom és rendház Kaplony 60,202 km
Szent Cirill és Metód plébániatemplom (volt zsinagóga) Újhely 60,984 km
Teleki-kastély Dolha 61,893 km
Református templom Huszt 62,138 km
Református templom Nagytoronya 62,361 km
A Szatmári Béke emlékoszlopa Kismajtény 62,570 km
Kalazanci Szent József templom és rendház Nagykároly 62,607 km
Huszti várrom Huszt 62,808 km
Görög-katolikus templom Nagykároly 62,885 km
Ortodox templom Nagykároly 62,911 km
Kaffka Margit szülőháza Nagykároly 63,079 km
Károlyi-kastély Nagykároly 63,285 km
Baranka várának maradványai Szuhabaranka 63,424 km
Tiba vára Tibaváralja 64,290 km
Református templom Kazsó 64,536 km
Nagygérce vára Nagygérce 64,547 km
Alsóhunkóc várának maradványai Alsóhunkóc 65,171 km
Református templom Bere 65,490 km
Tájház Kisgérce 66,339 km
Református templom Csomaköz 66,517 km
Parics vára Tőketerebes 67,869 km
Andrássy-mauzóleum Tőketerebes 67,998 km
Szent Miklós görögkatolikus fatemplom Oroszsebes 68,191 km
Csáky-Andrássy-kastély Tőketerebes 68,205 km
Rotunda (körtemplom) maradványai Nagymihály 68,627 km
Városháza Nagymihály 68,839 km
Capitol (Béke) mozi Nagymihály 68,916 km
Szirmay-kastély Pazdics 69,012 km
Református templom Krasznaszentmiklós 69,131 km
Szentháromság római katolikus plébániatemplom Nagyberezna 70,415 km
Lónyai-várkastély Aranyosmeggyes 71,806 km
Sváb tájház Mezőpetri 72,469 km
Árpádházi Szt. Erzsébet római katolikus templom Mezőpetri 72,482 km
Tájház Kányaháza 72,528 km
Erdőd vára Erdőd 73,696 km
Református templom Visk 74,442 km
Ady Endre szülőháza és emlékmúzeuma Érmindszent 75,370 km
Tájház és múzeum Avasújváros 76,915 km
Vasile Lucaciu emlékház Apa 77,336 km
Andrássy-kastély parkja Parnó 77,866 km
Aloisie Tăutu emlékház Szamosborhíd 80,300 km
Balási-kúria Érkörtvélyes 81,519 km
Református templom Érkörtvélyes 81,523 km
Jeszenő vára Várjeszenő 81,696 km
Szent Mihály arkangyal görög katolikus fatemplom Görbeszeg 82,031 km
Református templom Ákos 82,675 km
Bükkvidéki tájház Pácafalu 82,732 km
Szűz Mária templom Krasznabéltek 83,297 km
Kápolna Krasznabéltek 83,316 km
Szinér vára Szinérváralja 83,499 km
Ravatalozó kápolna Krasznabéltek 83,618 km
Régi acél Laborc-híd Homonna 85,254 km
Református templom Érmihályfalva 85,281 km
Lovass-kúria Érmihályfalva 85,346 km
Városi Könyvtár Érmihályfalva 85,458 km
Zsinagóga Érmihályfalva 85,509 km
Bernáth-Bujanovics-kastély Érmihályfalva 85,709 km
Barkó vára Barkó 85,768 km
Páduai Szent Antal plébániatemplom Érmihályfalva 85,814 km
Páduai Szent Antal plébániatemplom Érmihályfalva 86,166 km
Csiha-kúria Érsemjén 86,205 km
Borostyán vára Bacskó 86,478 km
Református templom Tasnád 86,803 km
Tájház Tasnád 86,830 km
Tájház Gálospetri 87,483 km
Fráter-kúria Gálospetri 87,553 km
Dráveczky-kúria Gálospetri 87,603 km
Református templom Gálospetri 87,617 km
Szentháromság görög katolikus templom Gálospetri 87,704 km
Négylyukú híd Szalacs 87,953 km
Borválaszút vára Borválaszút 88,069 km
Szent Mihály arkangyal görögkatolikus fatemplom Kistopolya 88,307 km
Szunyogh–Fuchs-kúria Érsemjén 88,418 km
Roxin-kúria Érsemjén 88,657 km
Kazinczy Ferenc mellszobra Érsemjén 88,813 km
Fráter Béla-kúria Érsemjén 88,848 km
Tűzoltószertár Szalacs 89,014 km
Református templom Szalacs 89,034 km
Fráter Lóránd-kúria Érsemjén 89,055 km
Református parókia Szalacs 89,069 km
Havas Boldogasszony plébániatemplom Szalacs 89,085 km
Templomrom Felsőmislye 89,413 km
Csicsva vára Telekháza 90,744 km
Szent Félix római katolikus templom Kerekhegy 90,960 km
Református templom Értarcsa 90,979 km
Református templom Petőszinye 91,305 km
Vereckei millenniumi emlékmű maradványai Tuholka 92,268 km
A Károlyi uradalom tiszttartói kúriája Magyarkéc 93,113 km
Református templom Éradony 93,400 km
Református templom Magyarkéc 93,690 km
Szentháromság plébániatemplom Éradony 93,778 km
Lakóház Éradony 93,787 km
Újszomolnok falu maradványai Újszomolnok 95,174 km
Református templom Abaújszina 95,211 km
Református templom Érbogyoszló 95,317 km
Szent Anna plébániatemplom Érkeserű 95,443 km
Református templom Érkeserű 95,819 km
Lakóház Érbogyoszló 96,021 km
Református templom Érszőlős 96,321 km
Vidám temető Szaplonca 96,732 km
Református templom Albis 97,507 km
Fráter (premontrei) -kúria Asszonyvására 98,699 km
Római katolikus templom és plébánia Asszonyvására 98,705 km
Református templom Asszonyvására 98,725 km
Sipos László magyar néprajzi múzeum Bogdánd 99,563 km
Szent Péter és Pál plébániatemplom Bárca 99,941 km
Bárczay-kastély Bárca 99,973 km