Közeli objektumok

Térképre!

Határesetek

Név Település magyar neve Távolság
Járásbíróság Margitta 0,221 km
Premontrei templom romja Érábrány 3,923 km
Református templom Vedresábrány 7,109 km
Református templom Magyarkéc 7,592 km
Református templom Apátkeresztúr 7,886 km
A Károlyi uradalom tiszttartói kúriája Magyarkéc 8,094 km
Lakóház Érbogyoszló 8,304 km
Református templom Tóti 8,335 km
Református templom Érszőlős 8,981 km
Református templom Albis 9,002 km
Református templom Érbogyoszló 9,118 km
Szent Kereszt templom Apátkeresztúr 9,720 km
Rothschild-Wertheimstein-kastély Cséhtelek 9,991 km
Fráter-kúria Cséhtelek 10,076 km
Református templom Micske 11,221 km
Jézus Szíve Római Katolikus Plébániatemplom Micske 11,240 km
Jakó-kúria Micske 11,286 km
Havas Boldogasszony plébániatemplom Szalacs 12,828 km
Református templom Érolaszi 12,850 km
Református parókia Szalacs 12,883 km
Tűzoltószertár Szalacs 12,894 km
Református templom Szalacs 12,897 km
Négylyukú híd Szalacs 13,865 km
Református templom Asszonyvására 13,987 km
Római katolikus templom és plébánia Asszonyvására 14,046 km
Fráter (premontrei) -kúria Asszonyvására 14,471 km
Református templom Poklostelek 14,732 km
Református templom Bályok 15,196 km
Károlyi-Dégenfeld-kastély Bályok 15,249 km
Szentháromság plébániatemplom Éradony 15,594 km
Lakóház Éradony 15,595 km
Református templom Éradony 16,060 km
Református templom Hegyközszentmiklós 16,554 km
Református templom Kiskereki 16,863 km
Református templom Berettyószéplak 17,422 km
Szentháromság görög katolikus templom Gálospetri 17,687 km
Református templom Értarcsa 17,812 km
Református templom Gálospetri 17,820 km
Dráveczky-kúria Gálospetri 17,850 km
Tájház Gálospetri 18,007 km
Stubenberg-kastély Székelyhíd 18,098 km
Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplom Székelyhíd 18,108 km
Római katolikus plébániaépület Székelyhíd 18,140 km
Magtár Székelyhíd 18,219 km
Fráter-kúria Gálospetri 18,321 km
Turulmadaras millenniumi emlékmű Székelyhíd 18,365 km
Sarlós Boldogasszony temetőkápolna Szentjobb 18,386 km
Az egykori bankszékház Székelyhíd 18,406 km
Községháza Székelyhíd 18,409 km
Az egykori Járásbíróság Székelyhíd 18,410 km
Kisboldogasszony plébániatemplom Szentjobb 18,455 km
A gyógyszertár egykori épülete Székelyhíd 18,479 km
Apátsági épület Szentjobb 18,489 km
Református templom Szentjobb 18,534 km
Kossuth Szálló Székelyhíd 18,549 km
Szentjobbi vár maradványai Szentjobb 18,558 km
A Székelyhídi Népbank egykori székháza Székelyhíd 18,571 km
Fabricius-ház Székelyhíd 18,606 km
Zárda és római katolikus leányiskola Szentjobb 18,620 km
Malom Szentjobb 18,663 km
Református templom Székelyhíd 18,819 km
Szent Anna plébániatemplom Érkeserű 18,819 km
Braun-ház Szentjobb 18,835 km
Református templom Érkeserű 18,873 km
Lakóház Szentjobb 18,951 km
Vármaradvány Márkaszék 19,837 km
Huszár–Blume–Seilern-kúria Hagymádfalva 20,020 km
Pongrácz-kastély Nagykágya 21,250 km
Pongrácz-sírkápolna Nagykágya 21,362 km
Farkas-kúria Csokaly 22,179 km
Papszász-kúria Csokaly 22,266 km
Református templom Csokaly 22,314 km
Oláh-kúria Csokaly 22,362 km
Magaslak (Zichy-kastély) Felsőlugos 22,590 km
Magaslaki Zichy-kastély Élesd 22,592 km
Református templom Tasnád 23,072 km
Tájház Tasnád 23,389 km
Bernáth-Bujanovics-kastély Érmihályfalva 23,838 km
Balási-kúria Érkörtvélyes 23,889 km
Református templom Érkörtvélyes 23,916 km
Páduai Szent Antal plébániatemplom Érmihályfalva 24,383 km
Városi Könyvtár Érmihályfalva 24,454 km
Zsinagóga Érmihályfalva 24,477 km
Lovass-kúria Érmihályfalva 24,523 km
Páduai Szent Antal plébániatemplom Érmihályfalva 24,535 km
Református templom Érmihályfalva 24,750 km
Református fiú- és leányiskola Hegyközszentimre 25,008 km
Református templom Hegyközszentimre 25,054 km
Kazinczy Ferenc mellszobra Érsemjén 25,205 km
Roxin-kúria Érsemjén 25,239 km
Fráter Béla-kúria Érsemjén 25,271 km
Szunyogh–Fuchs-kúria Érsemjén 25,290 km
Adorján-vár Szalárd 25,485 km
Sólyomkővára Sólyomkőpestes 25,899 km
Községháza Bihardiószeg 26,216 km
Református fiúiskola Bihardiószeg 26,365 km
Baptista imaház Bihardiószeg 26,382 km
Kossuth Lajos szobra Bihardiószeg 26,382 km
Református templom Bihardiószeg 26,383 km
Egykori leányiskola Bihardiószeg 26,401 km
Grünsfeld-Sternberg-Zichy-kastély Bihardiószeg 26,509 km
Szűz Mária Királynő római katolikus plébániatemplom Bihardiószeg 26,575 km
Fráter Lóránd-kúria Érsemjén 26,655 km
Bartsch-kúria Szalárd 27,243 km
Granárium Szalárd 27,335 km
Református templom Szalárd 27,354 km
Református templom Biharvajda 28,261 km
Csiha-kúria Érsemjén 28,581 km
Árpádházi Szt. Erzsébet római katolikus templom Mezőpetri 28,721 km
Sváb tájház Mezőpetri 28,730 km
Református templom Siter 29,376 km
Református templom Jákóhodos 30,077 km
Református templom Biharfélegyháza 30,958 km
Református templom Pusztaújlak 31,019 km
Szent József plébániatemplom Hegyköztóttelek 31,423 km
Református iskola Élesd 31,825 km
Református templom Élesd 31,853 km
Református templom Somlyóújlak 31,858 km
Zichy-kúria Alsólugas 31,883 km
Batthyány-Bethlen-kastély Élesd 32,058 km
Lakóház Élesd 32,086 km
Városi bíróság Élesd 32,108 km
Erzsébet Szálló Élesd 32,139 km
Római katolikus iskola és zárda Élesd 32,179 km
Élesdi könyvtár, takarékpénztár és postaépület Élesd 32,183 km
Jakabfi-ház Élesd 32,187 km
Létai-ház Élesd 32,295 km
Szentháromság Római Katolikus Plébániatemplom Mezőtelegd 32,356 km
Mezőtelegdi Bankház Mezőtelegd 32,379 km
Polgármesteri hivatal épülete Mezőtelegd 32,402 km
Református templom Mezőtelegd 32,441 km
Baptista imaház Pósalaka 32,453 km
Református templom Pósalaka 32,466 km
Lakóház Pósalaka 32,496 km
Lakóház Mezőtelki 32,723 km
Református templom Mezőtelki 32,756 km
Lakóház Mezőtelki 32,765 km
Lakóház Mezőtelki 32,765 km
Zathureczky-kastély Cécke 33,276 km
Ady Endre szülőháza és emlékmúzeuma Érmindszent 33,505 km
Református templom Hegyközcsatár 34,289 km
Szűz Mária Neve plébániatemplom Hegyközcsatár 34,390 km
Római katolikus plébániaépület Hegyközcsatár 34,390 km
Református templom Csomaköz 34,942 km
Református templom Bere 35,937 km
Szilágyi–Zathureczky-kúria Hegyközkovácsi 36,085 km
Református templom Hegyközkovácsi 36,095 km
Római katolikus kápolna Hegyközújlak 36,403 km
Somlyó vára Szilágysomlyó 36,653 km
Római katolikus plébániatemplom Szilágysomlyó 36,664 km
Báthory-vár Szilágysomlyó 36,728 km
Református templom Magyarkakucs 36,912 km
Bihar vára (földvár) Bihar 37,230 km
Gencsi-udvarház Selymesilosva 37,655 km
Református templom Krasznaszentmiklós 38,011 km
Valkó vára Valkóváralja 38,086 km
Református templom Bihar 38,354 km
Nagyboldogasszony plébániatemplom Bihar 38,390 km
Károlyi-kastély Nagykároly 38,652 km
Református templom Hegyközpályi 38,814 km
Kaffka Margit szülőháza Nagykároly 38,873 km
Református templom Fugyi 38,976 km
Ortodox templom Nagykároly 39,024 km
Görög-katolikus templom Nagykároly 39,051 km
Kalazanci Szent József templom és rendház Nagykároly 39,233 km
Református templom Hegyközszáldobágy 39,471 km
Református templom Ákos 39,493 km
Vasútépítő munkások síremléke Köröstopa 40,630 km
Református templom Rév 42,208 km
Ferences templom és rendház Kaplony 42,392 km
Református templom harangtornya Biharpüspöki (Nagyvárad) 42,964 km
Református templom Biharpüspöki (Nagyvárad) 42,969 km
A Szatmári Béke emlékoszlopa Kismajtény 43,164 km
Réti református templom Nagyvárad 43,342 km
Vasútállomás Nagyvárad 43,407 km
Ideg és Elmegyógyászati Kórház Nagyvárad 43,437 km
Kanonoksor Nagyvárad 43,539 km
Római katolikus papnevelde Nagyvárad 43,544 km
Darvassy-palota Nagyvárad 43,602 km
Gerliczy-paloták Nagyvárad 43,633 km
Berettyó Vízszabályozó Társulat székháza Nagyvárad 43,637 km
Szent László székesegyház Nagyvárad 43,647 km
Egykori múzeumépület Nagyvárad 43,655 km
Szent László-szobor Nagyvárad 43,709 km
Tordai Szaniszló Ferenc szobra Nagyvárad 43,731 km
Római katolikus püspöki palota Nagyvárad 43,765 km
Szűz Mária templom Krasznabéltek 43,791 km
Bihar megyei közkórház Nagyvárad 43,856 km
Ravatalozó kápolna Krasznabéltek 43,951 km
Pénzügy-igazgatósági palota Nagyvárad 43,983 km
Szent József kórház Nagyvárad 44,017 km
Vol irgalmasrendi templom Nagyvárad 44,043 km
Irgalmasrendiek kórháza Nagyvárad 44,069 km
Olaszi Szentlélek kiáradása plébániatemplom Nagyvárad 44,072 km
Volt ferences kolostor (ma kórház) Nagyvárad 44,078 km
Klobusitzky-palota Nagyvárad 44,106 km
Kápolna Krasznabéltek 44,200 km
Baptista templom Nagyvárad 44,224 km
Szent László Intézet Nagyvárad 44,225 km
Szent Vince Intézet Nagyvárad 44,246 km
Velencei ortodox templom Nagyvárad 44,268 km
Velencei plébániatemplom Nagyvárad 44,269 km
Szent József Intézet Nagyvárad 44,283 km
Szemináriumi templom Nagyvárad 44,285 km
Görög katolikus szeminárium Nagyvárad 44,292 km
Apolló palota Nagyvárad 44,324 km
Moskovits-palota I. Nagyvárad 44,333 km
Ügyvédi kamara székháza Nagyvárad 44,344 km
Osztrák-Magyar Bank Nagyvárad 44,344 km
Széchenyi Szálloda Nagyvárad 44,351 km
Igazságügyi palota Nagyvárad 44,351 km
Stern-palota Nagyvárad 44,364 km
Ady Endre Emlékmúzeum Nagyvárad 44,384 km
Szent Brigitta templom Nagyvárad 44,415 km
Premontrei, egykori pálos templom Nagyvárad 44,415 km
Premontrei főgimnázium és jogakadémia Nagyvárad 44,416 km
Bartsch-ház Nagyvárad 44,418 km
Szent László kápolna Nagyvárad 44,419 km
Postapalota Nagyvárad 44,430 km
Bihar Megyei Nemzeti Kaszinó Nagyvárad 44,449 km
Rimanóczy Kálmán palotája Nagyvárad 44,460 km
Vármegyeháza Nagyvárad 44,477 km
A várudvari fejedelmi palota (A,B,C,D,E tömb) Nagyvárad 44,486 km
Refomátus Leánynevelő Intézet Nagyvárad 44,493 km
Középkori székesegyház maradványai Nagyvárad 44,498 km
A nagyváradi vár öt bástyája Nagyvárad 44,520 km
Római katolikus vártemplom Nagyvárad 44,520 km
A nagyváradi vár várfalai Nagyvárad 44,520 km
Nagyváradi vár Nagyvárad 44,521 km
Orsolya szüzek Szent István palotája Nagyvárad 44,522 km
Park Szálló Nagyvárad 44,537 km
Sonnenfeld-ház Nagyvárad 44,539 km
Állami főreáliskola Nagyvárad 44,540 km
Katolikus Kör székháza Nagyvárad 44,566 km
Orsolya-rendi kolostor Nagyvárad 44,574 km
Szent Anna templom Nagyvárad 44,574 km
Tündérvár Rév 44,585 km
Adorján-ház I. Nagyvárad 44,607 km
Katalin telepi plébániatemplom Nagyvárad 44,635 km
Adorján-ház II. Nagyvárad 44,644 km
A nagyváradi vár gazdasági épületei (F,G,H,I,J,K,L,M,O,P blok) Nagyvárad 44,652 km
Kereskedelmi csarnok Nagyvárad 44,658 km
Darvas–La Roche-ház Nagyvárad 44,665 km
Bazárépület Nagyvárad 44,674 km
Kolozsváry-ház Nagyvárad 44,690 km
Astoria szálloda (Sztarill-palota) Nagyvárad 44,703 km
Poynár-ház Nagyvárad 44,712 km
Grünwald-féle ház Nagyvárad 44,759 km
Kiss Sámuel-féle ház Nagyvárad 44,767 km
Sebes Körös szálloda (volt Rimanóczy Szálloda és Gőzfürdő) Nagyvárad 44,772 km
Neológ zsinagóga Nagyvárad 44,783 km
Füchsl-palota Nagyvárad 44,796 km
Lévay-ház Nagyvárad 44,811 km
Huszárlaktanya Nagyvárad 44,819 km
Bihar Megyei Takarékpénztár székháza Nagyvárad 44,829 km
Jiga-ház Nagyvárad 44,855 km
Ullmann-palota Nagyvárad 44,919 km
Zöldfa fogadó Nagyvárad 44,919 km
Szent László plébániatemplom Nagyvárad 44,929 km
Városháza Nagyvárad 44,935 km
Fekete Sas palota Nagyvárad 44,936 km
Deutsch Károly üveg- és porcelánáruháza Nagyvárad 44,948 km
Nagyváradi Takarékpénztár Nagyvárad 44,988 km
Bihar Megyei Kereskedelmi , Ipar- és Termény Hitelbank Nagyvárad 44,995 km
Moskovits-palota II. Nagyvárad 44,995 km
Vágó-ház Nagyvárad 44,995 km
Ortodox zsinagóga Nagyvárad 44,997 km
Kapucinus templom Nagyvárad 45,001 km
Kapucinus rendház Nagyvárad 45,001 km
Stepán-ház Nagyvárad 45,003 km
Ipar és Kereskedelmi Kamara székháza Nagyvárad 45,030 km
Lőw-féle ház Nagyvárad 45,030 km
Görög katolikus püspöki palota Nagyvárad 45,037 km
Kováts-féle ház Nagyvárad 45,039 km
Katolikus Legényegyelet székháza Nagyvárad 45,045 km
Immacualta Intézet Nagyvárad 45,057 km
Mária elszenderedése ortodox templom (Holdas templom) Nagyvárad 45,057 km
Újvárosi ortodox templom Nagyvárad 45,073 km
Újvárosi református templom Nagyvárad 45,094 km
Görög-katolikus székesegyház Nagyvárad 45,111 km
Görög katolikus tanítóképző Nagyvárad 45,132 km
Református püspöki palota Nagyvárad 45,134 km
Szentháromság plébániatemplom Váradszőlős 45,163 km
Rhédey-palota Nagyvárad 45,188 km
Sipos László magyar néprajzi múzeum Bogdánd 45,232 km
Központi Takarékpénztár Nagyvárad 45,275 km
László király szabadkőműves páholy székháza Nagyvárad 45,517 km
Hadapródiskola Nagyvárad 45,697 km
Rhédey-kápolna Nagyvárad 45,884 km
Várad-őssi plébániatemplom Nagyvárad 46,062 km
Nagyváradi Egyetem épületegyüttese (egykori Csendőrség) Nagyvárad 46,165 km
Szanatórium (egykori István-szálló) Püspökfürdő 46,538 km
A középkori hájói templom Püspökfürdő 46,625 km
Római katolikus kápolna Püspökfürdő 46,672 km
Az egykori Kaszinó Püspökfürdő 46,697 km
Szent István plébániatemplom Váradszentmárton 46,971 km
Premontrei rendház kastélya Váradszentmárton 47,026 km
Református templom Biharszentjános 47,315 km
Református templom Bors 47,319 km
Régi községháza Biharszentjános 47,330 km
Sziget-vár Börvely 47,746 km
Uszoda Félixfürdő 47,807 km
Bálint-forrás Félixfürdő 47,980 km
Félixfürdő Félixfürdő 47,980 km
Orvosi villa Félixfürdő 48,019 km
Menyhért Szálloda Félixfürdő 48,019 km
Anna-lak Félixfürdő 48,019 km
Viktor Szálloda Félixfürdő 48,019 km
Klastromdomb Biharszentjános 49,557 km
Páduai Szent Antal plébániatemplom Újpalota 50,519 km
Wesselényi-kastély Hadad 51,865 km
Református templom Hadad 51,983 km
Dégenfeld-kastély Hadad 52,146 km
Erdőd vára Erdőd 53,378 km
Boncza-kastély Csucsa 56,786 km
Wesselényi Miklós szobra Zilah 56,998 km
Vigadó (Transilvania) Zilah 57,015 km
Körösszegi vár Körösszeg 61,012 km
Vertán-kúria Szombatság 61,273 km
Telegdi-vár Kispapmező 61,759 km
Református templom Szilágycseh 63,301 km
Zsinagóga és Talmud Tora imaház Szatmárnémeti 63,496 km
Géczy-kúria Hegyes 63,501 km
Jézus Szíve kálváriatemplom Szatmárnémeti 63,511 km
Középkori castellum Oláhszentmiklós 63,701 km
Római katolikus székesegyház Szatmárnémeti 63,755 km
Pannonia (ma Dacia) Szálloda Szatmárnémeti 63,800 km
Püspöki palota Szatmárnémeti 63,846 km
Az Istenszülő elszenderülése ortodox katedrális Szatmárnémeti 63,860 km
Szent Mihály és Gábor arkangyalok görög katolikus katedrális Szatmárnémeti 63,885 km
Északi színház Szatmárnémeti 63,911 km
Református Láncos templom Szatmárnémeti 63,929 km
Tűzoltótorony Szatmárnémeti 63,977 km
Porolissum romjai Mojgrád 64,146 km
Csehvár Szilágycseh 64,148 km
Bükkvidéki tájház Pácafalu 64,169 km
Szt. Miklós (Németi) görög katolikus templom Szatmárnémeti 64,202 km
Dobsa-kúria és kripta Kosgyán 64,317 km
Németi református templom Szatmárnémeti 64,368 km
Szent László Római Katolikus Plébániatemplom Mezőbikács 64,463 km
Czárán Gyula emléktáblája Mézged 65,650 km
Sebesvár Sebesvár 65,673 km
Zsákfalva vára Zsákfalva 66,895 km
Református templom Magyarremete 67,209 km
Görög-keleti fatemplom Zsákfalva 67,425 km
Sziklatemplom Zsákfalva 67,494 km
Református templom Gyanta 68,663 km
Egykori járásbiróság Tenke 70,421 km
Cenc-ház Tenke 70,431 km
Városi iskola Tenke 70,618 km
Lakóház Tenke 70,651 km
Református templom Tenke 70,657 km
Lakóház Tenke 70,759 km
Lakóház Tenke 70,785 km
Lakóház Tenke 70,844 km
Nepomuki Szent János plébániatemplom Tenke 70,883 km
Lakóház Tenke 70,961 km
Római katolikus templom Tenkegörbed 71,361 km
Egykori katolikus iskola Tenkegörbed 71,367 km
Borválaszút vára Borválaszút 73,565 km
Vincés-rend zárdája Bélfenyér 73,617 km
Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplom Bélfenyér 73,643 km
Aranyos vár Kőd 73,667 km
Farkasvár Magyarbikal 73,840 km
Református templom Belényesújlak 74,021 km
Református templom Bánffyhunyad 74,444 km
Templomtorony Belényesszentmiklós 74,483 km
Erődített hercegi udvarház maradványai Belényesszentmiklós 74,625 km
Csáky-kastély Váralmás 74,665 km
Szent Ágota plébániatemplom romjai Belényes 74,839 km
Református templom Belényessonkolyos 74,864 km
Református templom Farnas 74,976 km
Szentháromság római katolikus plébániatemplom Belényes 75,398 km
Református templom Belényes 75,704 km
Aloisie Tăutu emlékház Szamosborhíd 75,854 km
Almás vára Váralmás 76,031 km
Lónyai-várkastély Aranyosmeggyes 77,012 km
Református templom Kalotadámos 77,099 km
Református templom Egri 77,613 km
Református templom Várasfenes 78,644 km
Sólyom vára Sólyom 78,724 km
Vasile Lucaciu emlékház Apa 79,176 km
Református templom Hidalmás 79,268 km
Csonka-torony Nagyszalonta 79,326 km
Városháza Nagyszalonta 79,490 km
Kossuth Lajos szobra Nagyszalonta 79,505 km
Varjúvár Sztána 80,510 km
Református templom Körösfő 80,807 km
Teleki-kastély Pribékfalva 80,903 km
Bélavár Várasfenes 80,920 km
Református templom Magyarvalkó 81,587 km
Lovassy-kastély Feketebátor 81,820 km
Markovits-kastély Árpád 82,063 km
Református templom Árpád 82,258 km
Templomrom Csákigorbó 83,454 km
Református templom Magyargyerőmonostor 84,575 km
Bocskay-várkastély Egeres 85,951 km
Szinér vára Szinérváralja 86,109 km
Református templom Erdőgyarak 86,259 km
Református templom Halmi 86,450 km
Bedecs vára Bedecs 87,603 km
Református templom Kisbábony 88,419 km
Református templom Akli 88,802 km
Tisza-kastély Csegőd 89,347 km
Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus plébániatemplom Nevetlenfalu 89,433 km
Tájház és múzeum Avasújváros 89,449 km
Borsova vára Mezővári 89,532 km
Miskolczy-Ambrózy-kúria Illye 89,688 km
Református harangláb Nádasdaróc 90,261 km
Református templom Tiszabökény 90,462 km
Református templom Mezővári 90,494 km
Rákóczi-emlékoszlop Tiszaújlak 90,928 km
Kajdy-kúria Mezőgecse 91,259 km
Szentháromság plébániatemplom Macsola 92,292 km
Sóház Tiszaújlak 92,680 km
Tájház Kisgérce 92,740 km
Református templom és harangláb Csetfalva 92,748 km
Szent Ilona római katolikus plébániatemplom Tiszaújlak 92,822 km
Teleki kastély Koltó 93,075 km
Református templom Szőlősgyula 93,948 km
Kővár vára Berkeszpataka 94,119 km
Református templom Magyarkapus 94,236 km
Református templom Nagyborzsova 94,421 km
Református templom Vadász 94,683 km
Tájház Kányaháza 94,693 km
Református templom Csepe 95,132 km
Templomrom Kismuzsaly 95,490 km
Nagygérce vára Nagygérce 96,183 km
Tamásvár Tamásváralja 96,207 km
Református templom Bene 96,219 km
Szentlélek római katolikus plébániatemplom Beregszász - Bulcsú 96,301 km
Templomrom Magyarsárd 96,388 km
Jézus Szent Neve római katolikus plébániatemplom Fancsika 96,435 km
Jézus Szíve plébániatemplom Bene 96,493 km
Református templom Nagymuzsaj 96,499 km
Várhegy (Borkúti-völgy) Nagybánya 96,603 km
Szent Anna plébániatemplom Vaskoh 96,984 km
Szent Rozália plébániatemplom Feketeardó 97,035 km
Szent Anna plébániatemplom Sárosoroszi 97,493 km
Református templom Páncélcseh 97,825 km
Volt zsidó rituális fürdő Beregszász 98,142 km
Domonkos kolostor Beregszász 98,152 km
Ferences kolostor Beregszász 98,162 km
Református templom Beregszász 98,172 km
Bethlen-Rákóczi-kastély Beregszász 98,172 km
Szent Kereszt Felmagasztalása templom Beregszász 98,187 km
Egykori úri kaszinó Beregszász 98,264 km
Református templom Tamáshida 98,350 km
Szent Tamás templom romja Tamáshida 98,596 km
Nagybányai Művésztelep Nagybánya 98,929 km
Kovászói vár Kovászó 98,938 km
István Király Szálló Nagybánya 99,279 km
Református templom Alsótök 99,312 km
Református templom Nagybánya 99,342 km
Városfalak Nagybánya 99,353 km
Szent István-torony Nagybánya 99,366 km
Lendvay-ház Nagybánya 99,381 km
Szabadtéri Falumúzeum Nagybánya 99,403 km
Hunyadi-ház Nagybánya 99,418 km
Szentháromság plébániatemplom (volt jezsuita templom és kolostor Nagybánya 99,421 km
Pénzverde Nagybánya 99,423 km
Fekete Sas fogadó Nagybánya 99,431 km
Evangélikus templom Nagybánya 99,610 km
Teleki Magyar Ház Nagybánya 99,680 km