Közeli objektumok

Térképre!

Határesetek

Név Település magyar neve Távolság
Bérház Kassa 0,219 km
Jakab-palota Kassa 0,244 km
Kassai korcsolyázó és tenisz egyesület pavilonja Kassa 0,272 km
Új ortodox zsinagóga Kassa 0,282 km
Palace Szálloda Kassa 0,284 km
Rehor Uram Podtatranský emléktáblája Kassa 0,310 km
Evangélikus templom Kassa 0,357 km
Malom-kapu maradványai Kassa 0,367 km
Scala Kabaré Kassa 0,386 km
Szent János-harang Kassa 0,420 km
Hóhér-bástya Kassa 0,429 km
II. Rákóczi Ferenc rodostói ebédlőháza Kassa 0,444 km
Zsidó Kaszinó (Kassai Társaskör Székháza) Kassa 0,464 km
Református templom Kassa 0,474 km
Régi ortodox zsinagóga Kassa 0,477 km
Miklós-börtön Kassa 0,491 km
Halmi-udvar Kassa 0,511 km
Hegedűs-ház (Molnár Gyógyszertár) Kassa 0,517 km
Fekete Sas fogadó Kassa 0,519 km
Abaúj-Torna vármegye székháza Kassa 0,520 km
Jogi Kar épülete Kassa 0,525 km
Lakóház Kassa 0,531 km
Gerster Béla szülőháza Kassa 0,535 km
Premontrei Gimnázium Kassa 0,542 km
Alsó kapu Kassa 0,556 km
Szent Mihály kápolna Kassa 0,569 km
Orbán- (Vörös-) torony Kassa 0,569 km
Koldus-ház Kassa 0,570 km
Városi polgárház Kassa 0,577 km
Régi városháza Kassa 0,583 km
Orbán-harang Kassa 0,583 km
Forgách-palota Kassa 0,586 km
Városi plébánia Kassa 0,592 km
Fórum mozi Kassa 0,593 km
Szent Erzsébet-székesegyház Kassa 0,594 km
Slávia szálloda és kávéház Kassa 0,597 km
Kassa erődje Kassa 0,600 km
Tinódy Lantos Sebestyén emléktáblája Kassa 0,603 km
Érseki palota Kassa 0,604 km
Lőcsei-ház Kassa 0,610 km
Megay-Henszlmann-ház Kassa 0,617 km
Jezsuita-premontrei templom és rendház Kassa 0,620 km
Kisdyánum Kassa 0,624 km
Állami színház Kassa 0,631 km
Barkóczy-palota Kassa 0,632 km
Vitéz-ház Kassa 0,634 km
Szepesi Kamara egykori székháza Kassa 0,680 km
Immaculata-oszlop és szoborcsoport Kassa 0,687 km
Csáky-Dessewffy-palota Kassa 0,689 km
Orsolya-rendi templom és apácakolostor Kassa 0,691 km
Márai Sándor szülőháza Kassa 0,692 km
Andrássy-palota Kassa 0,715 km
Régi megyeháza Kassa 0,722 km
Mészáros utcai társasház Kassa 0,726 km
Városi Népiskola Kassa 0,731 km
Ispotály Kassa 0,742 km
Bérház Kassa 0,747 km
Nagy Kaszinó Kassa 0,750 km
Szentháromság-oszlop Kassa 0,751 km
Ferences templom és kolostor Kassa 0,756 km
Stahlhausen-palota Kassa 0,765 km
Magtár Kassa 0,767 km
Löffler Béla múzeum Kassa 0,778 km
Semsey-ház Kassa 0,779 km
Konviktus Kassa 0,792 km
Főkapitányok Háza (ma műszaki múzeum) Kassa 0,807 km
Volt munkásotthon Kassa 0,817 km
Domonkos templom és kolostor Kassa 0,819 km
Márai Sándor lakóháza Kassa 0,854 km
Forgáts- (Rothadó-, József-) kapu maradványai Kassa 0,857 km
A Vállalkozók Egyesületének egykori székháza Kassa 0,860 km
Reálgimnázium Kassa 0,879 km
Tűzoltólaktanya Kassa 0,889 km
Vitézi Szék háza Kassa 0,898 km
Malom-bástya (Kőedénygyár) Kassa 0,924 km
Bérház Kassa 0,934 km
Szárazmalom Kassa 0,940 km
Bérház Kassa 0,969 km
Szent Istenanya Születése székesegyház Kassa 0,974 km
Volt neológ zsinagóga Kassa 0,982 km
Kereskedelmi és Iparkamara Kassa 0,994 km
Rendőr Igazgatóság Kassa 1,045 km
Vasúti Igazgatóság Kassa 1,060 km
Hadtestparancsnokság Kassa 1,082 km
Tost-palota Kassa 1,083 km
Királyi Ítélőtábla egykori épülete Kassa 1,088 km
Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola (Vörös iskola) Kassa 1,136 km
Kelet-Szlovákiai Múzeum Kassa 1,142 km
Szent Miklós templom Kassa 1,147 km
Kassa-Óvárosi polgármesteri hivatal Kassa 1,256 km
Szent Flórián-kápolna Kassa 1,396 km
Régi zsidó temető Kassa 1,815 km
Krisztus Mennybemenetele-kápolna Kassa 2,269 km
Fiedler-villa Kassa 2,348 km
Kálvária Kassa 2,472 km
Szent Rozália temető Kassa 2,621 km
Szent Rozália kápolna Kassa 2,730 km
Köztemető Kassa 2,968 km
Zsidó temető Kassa 3,209 km
Szűz Mária Mennybevétele-kápolna Kassa 4,846 km
Bárczay-kastély Bárca 4,872 km
Szent Péter és Pál plébániatemplom Bárca 4,973 km
Kassa vára Kassa 5,043 km
Hotel Bankó Kassa 5,156 km
Városi vízmű-rendszer épületei Kassa 5,611 km
Református templom Petőszinye 14,247 km
Lajos menedékház és kápolna Felsőtőkés 14,508 km
Templomrom Felsőmislye 14,698 km
Református templom Abaújszina 18,086 km
Református templom Csécs 20,315 km
Keresztelő Szent János premontrei prépostság Jászó 22,313 km
Római katolikus templom Hím 22,347 km
Kovácsműhely Szepsi 22,557 km
Római katolikus plébánia Szepsi 22,647 km
Szentlélek plébániatemplom Szepsi 22,731 km
Szent Rókus-kápolna Szepsi 22,804 km
Városháza Szepsi 22,863 km
Református templom Szepsi 22,895 km
Református parókia Szepsi 22,900 km
Szojka-kapu Szepsi 22,910 km
Szent László templom maradványai Debrőd 24,928 km
Opálbányász telep Dubnik 25,842 km
Sugó-völgyi hámor Mecenzéf 26,071 km
A Schuster család Kinematográfiai múzeuma Mecenzéf 27,725 km
Bröstl-hámor Mecenzéf 27,844 km
Tischler-féle kovácshámor Mecenzéf 27,917 km
Költői verseny emlékműve Eperjes 28,005 km
Kőhíd Gölnicbánya 28,056 km
Imádkozó bányász szobra Gölnicbánya 28,320 km
Régi városháza (Bányászati Múzeum) Gölnicbánya 28,338 km
Plébániaház Gölnicbánya 28,364 km
Mária mennybemenetele plébániatemplom Gölnicbánya 28,407 km
Szent Rókus kápolna Tótsóvár 28,461 km
Sóőrlő épület Tótsóvár 28,463 km
Borostyán vára Bacskó 28,466 km
Sólé tároló Tótsóvár 28,531 km
Kereplő - harangláb (Klopacska) Tótsóvár 28,593 km
Ferenc sófőző üzem Tótsóvár 28,651 km
Sótároló kamra Tótsóvár 28,720 km
Keresztelő Szent János templom Tótsóvár 28,789 km
Scala (Tokajik) mozi Eperjes 30,098 km
Ferences templom és rendház Eperjes 30,628 km
Szent Lukács görögkatolikus fatemplom Sárosbuják 30,720 km
Caraffa-börtön Eperjes 30,735 km
Szent Miklós plébániatemplom Eperjes 30,840 km
Rákóczi-ház Eperjes 30,840 km
Evangélikus templom Eperjes 30,906 km
Evangélikus kollégium Eperjes 30,923 km
Eperjesi vértanúk emlékműve Eperjes 30,963 km
Szeplőtlen Mária oszlop Eperjes 30,994 km
Torna (Tornafő) vára Torna 31,214 km
Kőhidak Nagykuncfalva 31,442 km
István-kohó István Huta 31,457 km
Fedeles fahíd Kluknó 31,626 km
Torna vármegye székháza Torna 31,704 km
Nagyboldogasszony plébániatemplom Torna 31,775 km
Keglevich-kastély Torna 31,825 km
Nepomuki Szent János kápolna Kluknó 32,731 km
Andrássy-kastély parkja Parnó 32,894 km
Kisboldogasszony római katolikus plébániatemplom Szádudvarnok 34,125 km
Fábry Zoltán szülőháza Stósz 35,161 km
Csáky-Andrássy-kastély Tőketerebes 35,242 km
Andrássy-mauzóleum Tőketerebes 35,583 km
Parics vára Tőketerebes 35,668 km
Református templom Méhész 36,592 km
Kapi vára Kapi 37,305 km
Sáros vára Nagysáros 37,430 km
Viadukt (a városban) Tapolyhanusfalva 37,621 km
Viadukt (a városon kívül) Tapolyhanusfalva 37,649 km
Református templom Kazsó 37,902 km
Zichy-Ferraris kastély Barka 38,235 km
Református templom Barka 38,399 km
Bányagrófság palotája (dohánygyár) Szomolnok 38,575 km
Községháza Szomolnok 38,620 km
Bertóthy-kastély Frics 39,175 km
Sajó vár romjai Alsósajó 39,704 km
Keresztelő Szent János plébániatemplom Tornagörgő 39,972 km
Református templom Tornagörgő 40,142 km
„Huszita” templomrom Lucska 40,661 km
Csicsva vára Telekháza 40,705 km
Terézia-alagút Szomolnok 41,015 km
Református templom Nagytoronya 41,517 km
Vásárhelyi Pál szülőháza Szepesolaszi 42,632 km
Régi városháza Szepesolaszi 42,801 km
Keresztelő Szent János plébániatemplom Szepesolaszi 42,879 km
Szirmay-kastély Pazdics 43,156 km
Csontvári Kosztka Tivadar szülőháza Kisszeben 44,142 km
Keresztelő Szent János plébániatemplom Kisszeben 44,204 km
Szentlélek plébániatemplom Zsigra 44,900 km
Branyiszkói csata hős honvédeinek sírja Korotnok 44,950 km
Református templom Magyarsas 45,081 km
Vasgyár központi épülete és romjai Dernő 45,328 km
Szent Miklós plébániatemplom Dernő 45,716 km
Andrássy-kastély Dernő 45,809 km
Szentháromság plébániatemplom Szádalmás 45,840 km
Református templom Szádalmás 45,920 km
Szent Fülöp és Jakab Apostolok plébániatemplom Vitfalva 45,950 km
Magtár (Granárium) Szádalmás 45,972 km
Szent Cirill és Metód plébániatemplom (volt zsinagóga) Újhely 46,065 km
Barkó vára Barkó 46,090 km
Szentháromság plébániatemplom Haraszt 47,451 km
Szentháromság templom (rotunda) Haraszt 47,460 km
Szepesi vár Szepesváralja 47,805 km
Mindenszentek plébániatemplom és rotunda Szepesmindszent 47,818 km
Városháza Nagymihály 47,860 km
Capitol (Béke) mozi Nagymihály 48,032 km
Branyiszkói hős honvédek síremléke Szepesváralja 48,386 km
Zsinagóga Szepesváralja 48,422 km
Rotunda (körtemplom) maradványai Nagymihály 48,497 km
Evangélikus templom Szepesváralja 48,618 km
Szent Szaniszló templom romjai Szepeskörtvélyes 48,627 km
Raisz Keresztély síremléke Körtvélyes 48,767 km
Református templom Borsi 49,023 km
II. Rákóczi Ferenc mellszobra Borsi 49,032 km
Zeleméry-Rákóczi várkastély Borsi 49,041 km
Andrássy-mauzóleum Krasznahorkaváralja 49,150 km
Krasznahorka vára Krasznahorkaváralja 49,292 km
Szent Márton székesegyház Szepeshely 49,400 km
Szent Joachim és Szent Anna templom romjai Bodrogszög 50,213 km
Jeszenő vára Várjeszenő 50,836 km
Református templom Zemplén 50,901 km
Zempléni földvár Zemplén 50,911 km
Máriássy-kastély Márkusfalva 51,695 km
Dardanellák kastélya Márkusfalva 51,730 km
Szent Mihály plébániatemplom Márkusfalva 51,903 km
Márkusfalvai vár Márkusfalva 51,957 km
Szent Mihály arkangyal görögkatolikus templom Bodrogszerdahely 52,388 km
Református templom Bodrogszerdahely 52,480 km
I. Világháborús hősi emlékmű Bodrogszerdahely 52,608 km
Régi acél Laborc-híd Homonna 52,711 km
Szent Márton plébániatemplom Héthárs 53,002 km
Kármelhegyi Boldogasszony plébániatemplom Bodrogszerdahely 53,132 km
Tomory-kúria Jólész 53,475 km
Kálvária Rozsnyó 53,803 km
Református templom Iske 53,820 km
Püspöki palota Rozsnyó 54,075 km
Pestis-oszlop Rozsnyó 54,086 km
Nepomuki Szent János kápolna Rozsnyó 54,120 km
Irgalmasrendi nővérek zárdája Rozsnyó 54,129 km
Volt evangélikus gimnázium Rozsnyó 54,133 km
Boltsor Rozsnyó 54,137 km
Xavéri Szent Ferenc (Diák-) templom Rozsnyó 54,145 km
Szent Anna templom Rozsnyó 54,157 km
Tűztorony Rozsnyó 54,160 km
Andrássy Franciska szobra Rozsnyó 54,170 km
Evangélikus templom Rozsnyó 54,186 km
Római katolikus plébániaház Rozsnyó 54,192 km
Volt városi ispotály Rozsnyó 54,192 km
Bányászati Kamara egykori épülete Rozsnyó 54,217 km
Evangélikus Polgári Leányiskola volt épülete Rozsnyó 54,234 km
Városháza Rozsnyó 54,241 km
Városi polgárház Rozsnyó 54,243 km
Városi temető Rozsnyó 54,251 km
Volt római katolikus gimnázium Rozsnyó 54,300 km
Római katolikus papi szeminárium Rozsnyó 54,311 km
Markó-féle bőrgyár (Bányászati múzeum központja) Rozsnyó 54,388 km
Kossuth Lajos szobra Rozsnyó 54,405 km
Református templom Rozsnyó 54,406 km
Bányászati és Kohászati Múzeum Rozsnyó 54,498 km
Régi kórház Rozsnyó 54,522 km
Görgey - Csáky kastély Görgő 55,182 km
Japán hidacska Betlér 55,231 km
Római vízesés Betlér 55,407 km
Andrássy-kastély és parkja Betlér 55,449 km
Andrássy-könyvtár Betlér 55,473 km
Evangélikus templom Betlér 55,539 km
Vigadó (Reduta) Igló 56,418 km
Nagykövesd vára Nagykövesd 56,683 km
Mária Mennybemenetele plébániatemplom Igló 56,714 km
Provinciális ház Igló 56,747 km
Szűz Mária Szeplőtlen Fogantatása plébániatemplom Igló 56,752 km
Immaculata-oszlop Igló 56,758 km
Régi temető Igló 56,772 km
Konrád mester emlékműve Igló 56,807 km
Evangélikus templom Igló 56,892 km
Szepességi Művészek Képtára (volt polgárház) Igló 56,928 km
Szűz Mária Mennybevétele plébániatemplom Berzéte 56,985 km
Máriássy-kastély Berzéte 57,157 km
Hámos-kastély Berzéte 57,163 km
Fehér Kastély Berzéte 57,223 km
Református templom Berzéte 57,298 km
Harangtorony Veszverés 57,347 km
Máriássy-kastély Berzéte 57,349 km
Református erődtemplom Szilice 57,460 km
Kőhíd Nyilas 57,523 km
Fogadó Veszverés 57,583 km
Evangélikus paplak Veszverés 57,955 km
Evangélikus templom Veszverés 57,984 km
Szent József plébániatemplom Veszverés 58,031 km
Református templom Bodrogszentes 58,251 km
Assisi Szent Ferenc fatemplom Hervartó 58,589 km
Evangélikus templom Berzétekörös 59,031 km
Szent Mária Magdolna templom Rekenyeújfalu 59,085 km
Szűz Mária plébániatemplom Lőcseszentanna 59,119 km
Csákány-kúria Szalóc 59,390 km
Evangélikus temető Lőcse 59,554 km
Ménhárdi-kapu Lőcse 59,658 km
Evangélikus templom Rekenyeújfalu 59,663 km
Szent Lélek minorita templom és kolostor Lőcse 59,775 km
Kassai-kapu Lőcse 59,781 km
Városerődítés Lőcse 59,781 km
Kőhíd Nepomuki Szent János-kápolnával Bártfa 59,808 km
Steinhausz-ház (Szepesi Ház) Lőcse 59,847 km
Szent Mihály arkangyal plébániatemplom Rekenyeújfalu 59,867 km
Evangélikus templom Lőcse 59,952 km
Szégyenketrec Lőcse 59,955 km
Városháza Lőcse 59,966 km
Kis megyeháza Lőcse 59,990 km
Honvéd emlékmű (ma: ©túr szobor) talapzata Lőcse 59,995 km
Szent Jakab templom Lőcse 59,996 km
Schiessplatz Lőcse 60,222 km
Református templom Szalóc 60,431 km
Mária-hegyi Sarlós Boldogasszony Bazilika Lőcse 60,565 km
Evangélikus templom Sebespatak 60,758 km
Református templom Szádvárborsa 61,013 km
Sárkány-kúria Henckó 61,054 km
Evangélikus templom Henckó 61,076 km
Boldogságos Szűz Mária pálos kolostor romjai Gombaszög 61,121 km
Uradalmi kúria Gombaszög 61,166 km
Szent Júdás és Simon plébániatemplom Nagykapos 61,786 km
Szent Gotthárd híd Lelesz 61,960 km
Evangélikus templom Gócs 62,283 km
Etelka-huta Alsósajó 62,302 km
A premontrei kolostor kápolnája Lelesz 62,631 km
Urunk mennybemenetele plébániatemplom Kecső 62,708 km
Andrássy-kastély Oláhpatak 62,840 km
Református templom Vígtelke 63,089 km
Felső-kapu kőhídja Bártfa 63,247 km
Evangélikus templom Kisgencs 63,377 km
Rhody-ház Bártfa 63,381 km
Főtéri polgárház Bártfa 63,388 km
Bikur Cholim zsinagóga Bártfa 63,453 km
Új városháza Bártfa 63,471 km
Városháza Bártfa 63,503 km
Kéler Béla szülőháza Bártfa 63,522 km
Szent Flórián-szobor Bártfa 63,584 km
A Szent Egyed Bazilika volt harangjai Bártfa 63,603 km
Szent Egyed Bazilika Bártfa 63,606 km
Kálvária Bártfa 63,607 km
Georg Winter városbíró emlékműve Bártfa 63,619 km
Régi iskola Bártfa 63,637 km
Városerődítés Bártfa 63,706 km
Alsó-kapu kőhídja Bártfa 63,706 km
Szent Cirill és Metód evangélikus templom Bártfa 63,725 km
Szent Kozma és Damián görögkatolikus fatemplom Lukó (Venéce) 64,928 km
Károly-huta Oláhpatak 65,128 km
Evangélikus templom Gömörhosszúszó 65,681 km
Evangélikus templom Pelsőcardó 65,789 km
Megyeháza Pelsőc 66,065 km
Kőhíd Szepesdaróc 66,076 km
Evangélikus templom Kuntapolca 66,117 km
Evangélikus templom Pétermány 66,140 km
Református templom Páskaháza 66,270 km
Pelsőc vára Pelsőc 66,357 km
Református templom Pelsőc 66,398 km
Sárkány-kúria Csetnek 66,438 km
Evangélikus templom Csetnek 66,479 km
Községháza Csetnek 66,486 km
Xavéri Szent Ferenc plébániatemplom Dobsina 66,509 km
Sebők-kúria Csetnek 66,518 km
Madarász-palota Csetnek 66,526 km
Maritinszky-palota Csetnek 66,526 km
Szent László-templom és kápolna Csütörtökhely 66,531 km
Pestisoszlop Csetnek 66,531 km
Maritinszky-palota Csetnek 66,536 km
Keresztelő Szent János karthauzi kolostor romjai Menedékkő 66,581 km
Kőhíd Dobsina 66,656 km
Palocsa vára Palocsa 66,736 km
Volt szálloda Dobsina 66,775 km
Serédy Gáspár emlékműve Bártfa 66,884 km
Skanzen Bártfafürdő 67,663 km
Evangélikus templom Gecelfalva 67,697 km
Erzsébet királyné szobra Bártfafürdő 67,786 km
Evangélikus templom Berdárka 68,141 km
Evangélikus templom Gacsalk 68,168 km
Evangélikus templom Hámosfalva 68,177 km
Református templom Gömörhorka 68,400 km
Római katolikus plébánia Káposztafalva 68,631 km
Szent Lőrinc plébániatemplom Káposztafalva 68,678 km
Református templom Lekenye 68,705 km
Márton-kúria Martonháza 68,863 km
Evangélikus templom Martonháza 69,085 km
Palkovich-Farkas-kúria Sajótiba 69,497 km
Kőhíd Gömörhorka 69,506 km
Kisboldogasszony plébániatemplom Csoltó 69,872 km
Evangélikus templom Annafalva 69,878 km
Református templom Bátfa 69,917 km
Basó-kúria Csoltó 70,108 km
Református templom Csoltó 70,121 km
Faigel–Thurzó kastély Betlenfalva 70,124 km
Hevessy-kúria Csoltó 70,127 km
Református templom Palágykomoróc 70,200 km
Coburg Gothai Ágoston emléktáblája Sztracena 70,624 km
Evangélikus templom Rozsfalva 70,897 km
Coburg herceg bevésett monogramja Sztracena 70,966 km
Református templom Mikolcsány 71,497 km
Római katolikus templom Őrdarma 72,169 km
Lokcsánszky-kúria Melléte 72,240 km
Kerepessy síremlék Gömörpanyit 72,308 km
Szent Adalbert római katolikus plébániatemplom Galbatő 72,341 km
Vasgyár romjai (Rosszgyár) Beretke 72,395 km
Szent Mihály arkangyal görög katolikus templom Ladomérvágása 72,425 km
Szent András apostol kápolna romjai Beretke 72,516 km
Református Árvaház romjai Beretke 72,518 km
Kiss-Matyasovszky-kúria Melléte 72,570 km
Kubinyi-kúria Gömörpanyit 72,618 km
Magtár Beretke 72,658 km
Fialka-kúria Beretke 72,682 km
Evangélikus templom Miglészpataka 72,980 km
Czékus-kastély (régi) Gice 73,016 km
Református templom Gice 73,066 km
Szent-Ivány-kúria Gömörpanyit 73,130 km
Kovács-kúria Gömörpanyit 73,147 km
Czékus-kastély Gice 73,215 km
Harangtorony Ménhárd 73,746 km
Szeplőtelen Szűz Mária oszlop Ménhárd 73,747 km
Szent Szervác plébániatemplom Ménhárd 73,775 km
Szent Miklós plébániatemplom Lice 73,881 km
Heinzelmann-kastély Lice 74,005 km
Czékus-kastély Lice 74,037 km
Evangélikus templom Jolsvatapolca 74,100 km
Antiochiai Szent Margit rotunda Süvéte 74,291 km
Római katolikus templom Szürte 74,325 km
Evangélikus templom Szabados 74,331 km
Evangélikus templom Süvete 74,372 km
Süvete vára Süvete 74,388 km
Hubay-Szuhay-kúria Hubó 74,846 km
Református templom és harangláb Hubó 75,062 km
Római katolikus templom Kincseshomok 75,381 km
Hevessy-kastély Sajószárnya 75,432 km
Görög katolikus fatemplom Mérfalva 75,629 km
Református templom Naprágy 75,689 km
Pravoszlav templom Ungvár 75,757 km
Római katolikus templom Csap 75,848 km
Német katonai temető Felsőhunkóc 75,877 km
Radvánszky-kastély Sajószárnya 75,924 km
Szent-Ivány-kastély Sajógömör 75,962 km
Görög-katolikus templom Vernár 76,059 km
Szent Paraskevi görögkatolikus fatemplom Dobroszló 76,114 km
Mátyás király kapás szobra Sajógömör 76,119 km
Új temető Sajógömör 76,145 km
Koháry-Coburg-kastély Jolsva 76,253 km
Evangélikus templom Jolsva 76,257 km
Vigadó Jolsva 76,266 km
Szent Péter és Pál plébániatemplom Jolsva 76,300 km
Óvár Jolsva 76,318 km
Glósz-ház Jolsva 76,322 km
Református templom Ungvár 76,343 km
Hertelendy Károly síremléke Kishárs 76,365 km
Vármegyeháza Ungvár 76,376 km
Evangélikus templom Késmárk 76,394 km
Badányi-Szirmay-ház Késmárk 76,395 km
Evangélikus fatemplom Késmárk 76,416 km
Városháza Késmárk 76,434 km
Evangélikus líceum Késmárk 76,445 km
Görögkatolikus fatemplom Felsőhunkóc 76,476 km
Pálos templom Késmárk 76,494 km
Redout Késmárk 76,497 km
Haltz-ház Késmárk 76,503 km
Thököly-vár Késmárk 76,532 km
Színház Ungvár 76,541 km
Volt plébániai elemi népiskola Késmárk 76,569 km
Szent György templom Ungvár 76,614 km
Szent Kereszt templom és harangtorony Késmárk 76,626 km
Kerekes-ház és környezete Ungvár 76,653 km
Zsinagóga Ungvár 76,672 km
Régi piactér Késmárk 76,686 km
Református templom Tornalja 76,721 km
Történelmi temető Késmárk 76,740 km
Evangelikus templom Tornalja 76,785 km
Tornallyay-kúria Tornalja 76,804 km
Tiba vára Tibaváralja 76,820 km
Görög katolikus püspöki palota és székesegyház Ungvár 76,829 km
Református templom Sajólenke 76,847 km
Evangélikus templom Kisperlász 76,897 km
Városháza Tornalja 76,941 km
Szent Anna kápolna Kisperlász 76,947 km
Szent Miklós görögkatolikus fatemplom Oroszsebes 76,955 km
Vasútállomás Késmárk 77,079 km
Szilárdy-kastély Sajólenke 77,102 km
Ungvári vár Ungvár 77,127 km
Berzéte vára Berzéte 77,140 km
Ungvári vártemplom romjai Ungvár 77,205 km
Szent Miklós görög katolikus templom Rózsadomb 77,208 km
Hámos-kúria Tornalja 77,326 km
Református templom Sajókeszi 77,400 km
Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) plébániatemplom Harkács 77,429 km
Szentmiklóssy-kúria Sajókeszi 77,504 km
Jászóvári apátság kastélya Harkács 77,575 km
Nagyőri kastély Nagyőr 77,630 km
Vay-kastély Harkács 77,672 km
Thuránszky-kúria Lévárt 77,801 km
Ólubló vára Ólubló 77,898 km
Moesz-kúria Tornalja 78,167 km
Skanzen Ólubló 78,203 km
Evangélikus templom Hizsnyó 78,345 km
Reneszánsz várkastély maradványai Hollólomnic 78,384 km
Angyali Üdvözlet plébániatemplom Hizsnyó 78,435 km
Petzval József szülőháza és emlékmúzeuma Szepesbéla 78,485 km
Remete Szent Antal plébániatemplom Szepesbéla 78,551 km
Református templom Otrokocs 78,777 km
Szent-Ivány kastély Beje 78,780 km
Dapsy-kúria Beje 78,810 km
Római katolikus templom Császlóc 78,831 km
Kripta Lőkös 78,965 km
Evangélikus templom Lőkös 78,984 km
Alexandriai Szent Katalin-templom Kakaslomnic 79,063 km
1848-as emlékoszlop Szepesszombat 79,275 km
Harangtorony Szepesszombat 79,313 km
Szent György templom Szepesszombat 79,314 km
Immaculata-oszlop Szepesszombat 79,328 km
Református templom Zsór 79,508 km
Kossuth-kúria Méhi 79,556 km
Görög katolikus templom, rotunda Ungvár - Gerény 79,630 km
Rotunda (körtemplom) Ungvár - Gerény 79,637 km
Szent Egyed plébániatemplom Poprád 79,650 km
Szent István Király plébániatemplom Mateóc 79,657 km
Pálos kolostor feltételezett romjai Ungvár - Gerény 79,664 km
Evangélikus templom Lehelfalva 79,756 km
Kisfaludi-kúria Oldalfala 79,915 km
Piarista templom és kolostor Podolin 79,959 km
Mária mennybemenetele plébániatemplom Podolin 79,991 km
Református templom Kövecses 80,033 km
Nepomuki Szent János-kápolna Podolin 80,050 km
Szent István Király plébániatemplom Méhi 80,107 km
Középkori városfalak Podolin 80,112 km
Evangélikus templom Nandrás 80,136 km
Szent Anna temetőkápolna Podolin 80,170 km
Dancs-kastély Kövecses 80,268 km
Iskola Kövi 80,453 km
Református templom Felsőrás 80,465 km
Szathmáry-Király-kúria Oldalfalva 80,541 km
Görög-katolikus templom Garamfő 80,564 km
Református templom Sajószentkirály 80,571 km
Plettrich-Szilárdy-kastély Sajószentkirály 80,717 km
Beélik-kúria Felsőrás 80,839 km
Református templom Sajórecske 80,944 km
Bíró-kúria Sajórecske 80,994 km
Keviczky-kastély Abafalva 81,682 km
Abaffy-kastély Abafalva 81,766 km
Református templom Runya 81,809 km
Református templom Szkáros 81,849 km
Kúria Szkáros 81,855 km
Farkas-Spitzer-kúria Szkáros 81,860 km
Evangélikus templom Vizesrét 81,910 km
Soldos-kastély Runya 82,057 km
Református templom Eszeny 82,132 km
Harangtorony Kakasalja 82,425 km
Harangtorony Turcsok 82,457 km
Evangélikus templom Turcsok 82,460 km
Református templom Kisvisnyó 82,477 km
Hevessy-kúria Füge 82,488 km
Palkovics-kúria Füge 82,774 km
Fehér-ház Felsőzúgófürdő 82,852 km
Református parókia Hanva 82,860 km
Református templom Hanva 82,874 km
Tompa Mihály sírja Hanva 82,882 km
Darvas-kúria Hanva 82,920 km
Evangélikus templom Gömörrákos 83,008 km
Szentháromság plébániatemplom Gömörrákos 83,149 km
Hanvay-kúria Hanva 83,221 km
Gyertyaszentelő Boldogasszony plébániatemplom Szepestótfalu 83,303 km
Bodon-Beélik-kúria Gömörmihályfalva 83,447 km
Urunk mennybemenetele plébániatemplom Vöröskő 83,500 km
Bodon Ábrahám sírja Gömörmihályfa 83,502 km
Hevessy-kúria Alsókálosa 83,521 km
Draskóczy-kastély Alsókálosa 83,734 km
Nevickei vár Nevicke 83,946 km
Bodon-kúria Alsóvály 84,096 km
Beélik-kastély Alsóvály 84,118 km
Görög-katolikus templom Királyhegyalja 84,139 km
Református templom Felsővály 84,363 km
Abaffy-kúria Lénártfalva 84,425 km
Szent Lőrinc plébániatemplom Nagyrőce 84,580 km
Városháza Nagyrőce 84,601 km
Szent Őrangyalok plébániatemplom Murányhuta 84,610 km
Városi vendéglő (Kohút) Nagyrőce 84,691 km
Az első szlovák gimnázium Nagyrőce 84,763 km
Evangélikus templom Nagyrőce 84,817 km
Újszomolnok falu maradványai Újszomolnok 85,329 km
Szentháromság római katolikus plébániatemplom Baraca 85,358 km
Kossuth-kúria Csíz 85,389 km
Angyali üdvözlet plébániatemplom Alsóerdőfalva 85,497 km
Hanvay-kúria Csíz 85,762 km
Vörösvágási faszenes nagyolvasztó Szirk 85,912 km
Evangélikus templom Szirk 86,242 km
Evangélikus templom Gömörispánmező 86,619 km
Evangélikus templom Murányhosszúrét 86,916 km
Városháza Ratkó 87,157 km
Református templom Balogiványi 87,399 km
Szent Mihály arkangyal görögkatolikus fatemplom Kistopolya 87,439 km
Farkas-kastély Zsip 87,621 km
Református templom Zsip 87,745 km
Kőhíd Gerlachfalva 87,812 km
Szent Miklós plébániatemplom Lándok 87,924 km
Harangtorony Gesztes 88,022 km
Szent Ágoston római katolikus plébániatemplom Perecseny 88,131 km
Evangélikus templom Gesztes 88,136 km
Balogvár Vámosbalog 88,285 km
August de Saxo Coburg et Gotha emlékoszlopa Murányalja 88,360 km
Hengermű- és raktár épületek Nándorvölgy 88,465 km
Murány vára Murányalja 88,615 km
Pósa Lajos szobra Nemesradnót 88,639 km
Református templom Rimaszécs 88,732 km
Református templom Bátka 88,903 km
Szentháromság római katolikus plébániatemplom Nagyberezna 88,905 km
Evangélikus templom Ratkósebes 88,985 km
Szent Pál megtérése plébániatemplom Rimaszécs 89,025 km
Bornemisza-kúria Bátka 89,109 km
Szentmiklóssy-kúria Uzapanyit 89,199 km
Grand Hotel Ótátrafüred 89,266 km
Szent György plébániatemplom Murányalja 89,277 km
Evangélikus templom Ratkószuha 89,284 km
Református templom Uzapanyit 89,314 km
Római katolikus plébánia Murányalja 89,329 km
Battyáni kastély Battyán 89,335 km
Bornemisza-kastély Bátka 89,337 km
Hotel Korona Murányalja 89,361 km
Evangélikus templom Szeleste 89,375 km
Koháry-kastély (Városháza) Murányalja 89,396 km
Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) plébániatemplom Murányszabadi 89,402 km
Református templom Vámosbalog 89,440 km
Evangélikus harangláb Szeleste 89,453 km
Református templom Balogtamási 89,825 km
Koháry-kastély Vámosbalog 89,871 km
Evangélikus templom Meleghegy 89,959 km
Evangélikus templom Bugyikfala 89,973 km
Dr. Guhr Szanatóriuma Tátraszéplak 90,708 km
Szent Mihály arkangyal görög katolikus fatemplom Görbeszeg 90,791 km
Evangélikus templom Dobrapatak 91,010 km
Rainer-kunyhó Ótátrafüred 91,087 km
Gyopár menedékház Barlangliget 91,320 km
Zamkovszky menedékház Tátralomnic 91,431 km
Evangélikus templom Derencsény 91,798 km
Evangélikus harangláb Derencsény 91,826 km
Evangélikus templom Balogpádár 92,669 km
Szerednyei vár Szerednye 92,717 km
Obszervatórium Tátralomnic 93,135 km
Evangélikus templom Baradna 93,257 km
Református templom Nemesmartonfala 93,287 km
Bátky-kúria Harmac 93,594 km
Holló-kúria Harmac 93,599 km
Református templom Harmac 93,636 km
Téry menedékház Tátralomnic 93,682 km
Evangélikus templom Perjése 93,787 km
Református templom Szútor 93,845 km
Evangélikus templom Kőhegy 94,594 km
Evangélikus templom Kiéte 94,616 km
Régészeti bemutatóhely Kiéte 94,979 km
Evangélikus templom Babarét 95,375 km
Evangélikus harangláb Babarét 95,505 km
Református templom Hetyen 95,580 km
Református templom Zeherje 95,807 km
Szent Péter és Pál templom Szepesmátyásfalva 96,345 km
Szűz Mária plébániatemplom Helpa 96,391 km
Evangélikus templom Karaszkó 97,028 km
Evangélikus templom Tiszolc 97,181 km
Községháza Tiszolc 97,194 km
Postás emlékmű Turjaremete 97,245 km
Vörös kolostor Lehnic 97,336 km
Református templom Pálfalva 97,562 km
Nagyboldogasszony plébániatemplom Tiszolc 97,625 km
Szent György vértanú római katolikus plébániatemplom Turjaremete 97,847 km
Evangélikus templom Rimabrézó 97,947 km
Vályi-kastély Jánosi 97,987 km
Vályi-kastély Jánosi 98,001 km
Bíró-kúria Rimasimonyi 98,110 km
Török-kastély Jánosi 98,114 km
Megyeháza Rimabrézó 98,129 km
Református templom Jánosi 98,148 km
Szathmáry-Király-kastély Jánosi 98,164 km
Keresztelő Szent János plébániatemplom Jánosi 98,175 km
Református templom Simonyi 98,432 km
Sturman Márton emlékoszlopa Rimabrézó 98,443 km
Rimai Coalitio székháza Rimabrézó 98,477 km
Tompa Mihály szobra Rimaszombat 98,810 km
Református templom Darnya 98,818 km
Gömör-Kishonti Múzeum Rimaszombat 98,871 km
Megyeháza Rimaszombat 99,115 km
Városháza Rimaszombat 99,119 km
Huszth-ház Rimaszombat 99,135 km
Gömöry-kastély Serke 99,144 km
Blaha Lujza mellszobra Rimaszombat 99,154 km
Keresztelő Szent János plébániatemplom Rimaszombat 99,177 km
Régi gimnázium Rimaszombat 99,177 km
Református templom Serke 99,185 km
Református templom Rimaszombat 99,232 km
Fekete Sas szálloda Rimaszombat 99,238 km
Fáy-kastély Serke 99,283 km
Evangélikus templom Rimaszombat 99,371 km
Evangélikus templom Alsósziklás 99,804 km