Közeli objektumok

Térképre!

Határesetek

Név Település magyar neve Távolság
Római katolikus kápolna Hegyközújlak 2,999 km
Református templom Hegyközszáldobágy 3,164 km
Szűz Mária Neve plébániatemplom Hegyközcsatár 4,426 km
Római katolikus plébániaépület Hegyközcsatár 4,426 km
Református templom Hegyközcsatár 4,532 km
Református templom harangtornya Biharpüspöki (Nagyvárad) 4,547 km
Református templom Biharpüspöki (Nagyvárad) 4,605 km
Réti református templom Nagyvárad 5,042 km
Református templom Bihar 5,042 km
Nagyboldogasszony plébániatemplom Bihar 5,058 km
Vasútállomás Nagyvárad 5,237 km
Római katolikus papnevelde Nagyvárad 5,246 km
Kanonoksor Nagyvárad 5,259 km
Szent László székesegyház Nagyvárad 5,412 km
Szent László-szobor Nagyvárad 5,482 km
Tordai Szaniszló Ferenc szobra Nagyvárad 5,520 km
Egykori múzeumépület Nagyvárad 5,523 km
Római katolikus püspöki palota Nagyvárad 5,544 km
Berettyó Vízszabályozó Társulat székháza Nagyvárad 5,545 km
Darvassy-palota Nagyvárad 5,552 km
Gerliczy-paloták Nagyvárad 5,589 km
Ideg és Elmegyógyászati Kórház Nagyvárad 5,738 km
Szilágyi–Zathureczky-kúria Hegyközkovácsi 5,756 km
Szent József kórház Nagyvárad 5,763 km
Református templom Hegyközkovácsi 5,902 km
Szent Vince Intézet Nagyvárad 6,009 km
Bihar megyei közkórház Nagyvárad 6,015 km
Katalin telepi plébániatemplom Nagyvárad 6,026 km
Szent László Intézet Nagyvárad 6,140 km
Pénzügy-igazgatósági palota Nagyvárad 6,147 km
Volt ferences kolostor (ma kórház) Nagyvárad 6,196 km
Olaszi Szentlélek kiáradása plébániatemplom Nagyvárad 6,205 km
Vol irgalmasrendi templom Nagyvárad 6,219 km
Irgalmasrendiek kórháza Nagyvárad 6,238 km
Klobusitzky-palota Nagyvárad 6,252 km
Bihar vára (földvár) Bihar 6,327 km
Szent József Intézet Nagyvárad 6,327 km
Premontrei főgimnázium és jogakadémia Nagyvárad 6,352 km
Szent László kápolna Nagyvárad 6,367 km
Premontrei, egykori pálos templom Nagyvárad 6,384 km
Apolló palota Nagyvárad 6,426 km
Postapalota Nagyvárad 6,427 km
Moskovits-palota I. Nagyvárad 6,448 km
Széchenyi Szálloda Nagyvárad 6,458 km
Stern-palota Nagyvárad 6,460 km
Osztrák-Magyar Bank Nagyvárad 6,479 km
Huszárlaktanya Nagyvárad 6,493 km
Igazságügyi palota Nagyvárad 6,512 km
Bartsch-ház Nagyvárad 6,512 km
Ady Endre Emlékmúzeum Nagyvárad 6,524 km
Bihar Megyei Nemzeti Kaszinó Nagyvárad 6,527 km
Rimanóczy Kálmán palotája Nagyvárad 6,545 km
Ügyvédi kamara székháza Nagyvárad 6,549 km
Katolikus Kör székháza Nagyvárad 6,578 km
Orsolya szüzek Szent István palotája Nagyvárad 6,589 km
Vármegyeháza Nagyvárad 6,593 km
Görög katolikus szeminárium Nagyvárad 6,605 km
Park Szálló Nagyvárad 6,607 km
Orsolya-rendi kolostor Nagyvárad 6,613 km
Szent Anna templom Nagyvárad 6,613 km
Szemináriumi templom Nagyvárad 6,614 km
Adorján-ház I. Nagyvárad 6,626 km
Baptista templom Nagyvárad 6,632 km
Szent Brigitta templom Nagyvárad 6,632 km
Sonnenfeld-ház Nagyvárad 6,657 km
Adorján-ház II. Nagyvárad 6,661 km
Refomátus Leánynevelő Intézet Nagyvárad 6,673 km
Astoria szálloda (Sztarill-palota) Nagyvárad 6,705 km
Bazárépület Nagyvárad 6,717 km
Kolozsváry-ház Nagyvárad 6,748 km
Poynár-ház Nagyvárad 6,761 km
Darvas–La Roche-ház Nagyvárad 6,776 km
Grünwald-féle ház Nagyvárad 6,789 km
Kiss Sámuel-féle ház Nagyvárad 6,795 km
Lévay-ház Nagyvárad 6,827 km
Sebes Körös szálloda (volt Rimanóczy Szálloda és Gőzfürdő) Nagyvárad 6,830 km
Állami főreáliskola Nagyvárad 6,854 km
Újvárosi ortodox templom Nagyvárad 6,880 km
Kereskedelmi csarnok Nagyvárad 6,916 km
Neológ zsinagóga Nagyvárad 6,921 km
Városháza Nagyvárad 6,922 km
Újvárosi református templom Nagyvárad 6,927 km
Szent László plébániatemplom Nagyvárad 6,928 km
Bihar Megyei Takarékpénztár székháza Nagyvárad 6,929 km
Immacualta Intézet Nagyvárad 6,933 km
Bihar Megyei Kereskedelmi , Ipar- és Termény Hitelbank Nagyvárad 6,938 km
Református püspöki palota Nagyvárad 6,938 km
Ipar és Kereskedelmi Kamara székháza Nagyvárad 6,944 km
Katolikus Legényegyelet székháza Nagyvárad 6,947 km
Füchsl-palota Nagyvárad 6,960 km
Lőw-féle ház Nagyvárad 6,965 km
Nagyváradi Takarékpénztár Nagyvárad 6,974 km
Fekete Sas palota Nagyvárad 6,984 km
Deutsch Károly üveg- és porcelánáruháza Nagyvárad 7,007 km
Ullmann-palota Nagyvárad 7,024 km
Zöldfa fogadó Nagyvárad 7,024 km
Jiga-ház Nagyvárad 7,031 km
Görög katolikus püspöki palota Nagyvárad 7,032 km
Moskovits-palota II. Nagyvárad 7,044 km
Kováts-féle ház Nagyvárad 7,052 km
Rhédey-palota Nagyvárad 7,062 km
A várudvari fejedelmi palota (A,B,C,D,E tömb) Nagyvárad 7,073 km
Mária elszenderedése ortodox templom (Holdas templom) Nagyvárad 7,109 km
Görög-katolikus székesegyház Nagyvárad 7,110 km
Görög katolikus tanítóképző Nagyvárad 7,116 km
Középkori székesegyház maradványai Nagyvárad 7,120 km
A nagyváradi vár öt bástyája Nagyvárad 7,122 km
Római katolikus vártemplom Nagyvárad 7,123 km
A nagyváradi vár várfalai Nagyvárad 7,123 km
Vágó-ház Nagyvárad 7,125 km
Nagyváradi vár Nagyvárad 7,137 km
Stepán-ház Nagyvárad 7,142 km
Kapucinus templom Nagyvárad 7,175 km
Kapucinus rendház Nagyvárad 7,175 km
A nagyváradi vár gazdasági épületei (F,G,H,I,J,K,L,M,O,P blok) Nagyvárad 7,178 km
Ortodox zsinagóga Nagyvárad 7,194 km
Velencei plébániatemplom Nagyvárad 7,254 km
Velencei ortodox templom Nagyvárad 7,379 km
Szent József plébániatemplom Hegyköztóttelek 7,392 km
Várad-őssi plébániatemplom Nagyvárad 7,453 km
Központi Takarékpénztár Nagyvárad 7,460 km
László király szabadkőműves páholy székháza Nagyvárad 7,568 km
Hadapródiskola Nagyvárad 7,717 km
Rhédey-kápolna Nagyvárad 7,723 km
Nagyváradi Egyetem épületegyüttese (egykori Csendőrség) Nagyvárad 8,229 km
Szentháromság plébániatemplom Váradszőlős 8,857 km
Református templom Fugyi 8,937 km
Református templom Biharszentjános 9,465 km
Régi községháza Biharszentjános 9,468 km
Református templom Siter 9,801 km
Református templom Bors 10,806 km
Klastromdomb Biharszentjános 11,495 km
Páduai Szent Antal plébániatemplom Újpalota 11,877 km
Szent István plébániatemplom Váradszentmárton 12,401 km
Premontrei rendház kastélya Váradszentmárton 12,435 km
Református templom Jákóhodos 12,639 km
A középkori hájói templom Püspökfürdő 12,817 km
Granárium Szalárd 13,201 km
Bartsch-kúria Szalárd 13,481 km
Református templom Szalárd 13,481 km
Szanatórium (egykori István-szálló) Püspökfürdő 13,485 km
Uszoda Félixfürdő 13,494 km
Az egykori Kaszinó Püspökfürdő 13,617 km
Római katolikus kápolna Püspökfürdő 13,645 km
Orvosi villa Félixfürdő 13,753 km
Menyhért Szálloda Félixfürdő 13,753 km
Anna-lak Félixfürdő 13,753 km
Viktor Szálloda Félixfürdő 13,753 km
Bálint-forrás Félixfürdő 13,825 km
Félixfürdő Félixfürdő 13,825 km
Adorján-vár Szalárd 15,180 km
Református templom Biharvajda 15,590 km
Református templom Biharfélegyháza 15,618 km
Református templom Hegyközszentimre 16,217 km
Református fiú- és leányiskola Hegyközszentimre 16,232 km
Református templom Mezőtelegd 18,316 km
Szentháromság Római Katolikus Plébániatemplom Mezőtelegd 18,498 km
Mezőtelegdi Bankház Mezőtelegd 18,946 km
Polgármesteri hivatal épülete Mezőtelegd 18,950 km
Református templom Pusztaújlak 19,750 km
Huszár–Blume–Seilern-kúria Hagymádfalva 19,758 km
Malom Szentjobb 20,651 km
Zárda és római katolikus leányiskola Szentjobb 20,737 km
Lakóház Szentjobb 20,739 km
Szentjobbi vár maradványai Szentjobb 20,756 km
Apátsági épület Szentjobb 20,816 km
Braun-ház Szentjobb 20,819 km
Református templom Szentjobb 20,825 km
Kisboldogasszony plébániatemplom Szentjobb 20,872 km
Szűz Mária Királynő római katolikus plébániatemplom Bihardiószeg 20,908 km
Grünsfeld-Sternberg-Zichy-kastély Bihardiószeg 20,960 km
Községháza Bihardiószeg 20,986 km
Református fiúiskola Bihardiószeg 21,054 km
Baptista imaház Bihardiószeg 21,072 km
Kossuth Lajos szobra Bihardiószeg 21,072 km
Református templom Bihardiószeg 21,076 km
Egykori leányiskola Bihardiószeg 21,101 km
Sarlós Boldogasszony temetőkápolna Szentjobb 21,258 km
Baptista imaház Pósalaka 22,095 km
Lakóház Pósalaka 22,123 km
Református templom Pósalaka 22,191 km
Körösszegi vár Körösszeg 23,258 km
Pongrácz-sírkápolna Nagykágya 23,440 km
Pongrácz-kastély Nagykágya 23,810 km
Református templom Poklostelek 24,076 km
Református templom Hegyközszentmiklós 24,744 km
Középkori castellum Oláhszentmiklós 24,902 km
Református templom Mezőtelki 24,972 km
Lakóház Mezőtelki 24,989 km
Lakóház Mezőtelki 25,023 km
Lakóház Mezőtelki 25,023 km
Református templom Csokaly 25,603 km
Oláh-kúria Csokaly 25,637 km
Papszász-kúria Csokaly 25,702 km
Farkas-kúria Csokaly 25,796 km
Szent László Római Katolikus Plébániatemplom Mezőbikács 26,557 km
Jakó-kúria Micske 27,979 km
Református templom Székelyhíd 28,028 km
Fabricius-ház Székelyhíd 28,058 km
Jézus Szíve Római Katolikus Plébániatemplom Micske 28,248 km
Református templom Micske 28,287 km
Kossuth Szálló Székelyhíd 28,456 km
Az egykori bankszékház Székelyhíd 28,465 km
Római katolikus plébániaépület Székelyhíd 28,468 km
A Székelyhídi Népbank egykori székháza Székelyhíd 28,479 km
A gyógyszertár egykori épülete Székelyhíd 28,480 km
Zathureczky-kastély Cécke 28,487 km
Az egykori Járásbíróság Székelyhíd 28,493 km
Turulmadaras millenniumi emlékmű Székelyhíd 28,496 km
Községháza Székelyhíd 28,535 km
Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplom Székelyhíd 28,536 km
Magtár Székelyhíd 28,588 km
Stubenberg-kastély Székelyhíd 28,600 km
Zichy-kúria Alsólugas 30,523 km
Református templom Érolaszi 30,824 km
Református templom Kiskereki 32,063 km
Magaslaki Zichy-kastély Élesd 32,226 km
Református templom Vedresábrány 32,233 km
Magaslak (Zichy-kastély) Felsőlugos 32,234 km
Sólyomkővára Sólyomkőpestes 32,239 km
Szent Kereszt templom Apátkeresztúr 32,895 km
Református templom Apátkeresztúr 33,355 km
Református templom Tóti 33,566 km
Batthyány-Bethlen-kastély Élesd 33,592 km
Református iskola Élesd 33,643 km
Lakóház Élesd 33,666 km
Református templom Élesd 33,670 km
Városi bíróság Élesd 33,799 km
Erzsébet Szálló Élesd 33,883 km
Jakabfi-ház Élesd 33,905 km
Élesdi könyvtár, takarékpénztár és postaépület Élesd 33,954 km
Fráter (premontrei) -kúria Asszonyvására 34,064 km
Római katolikus iskola és zárda Élesd 34,081 km
Létai-ház Élesd 34,111 km
Református templom Asszonyvására 34,157 km
Római katolikus templom és plébánia Asszonyvására 34,162 km
Református templom Érkeserű 36,291 km
Fráter-kúria Cséhtelek 36,342 km
Rothschild-Wertheimstein-kastély Cséhtelek 36,345 km
Római katolikus templom Tenkegörbed 36,453 km
Egykori katolikus iskola Tenkegörbed 36,470 km
Szent Anna plébániatemplom Érkeserű 36,675 km
Református templom Albis 37,166 km
Cenc-ház Tenke 37,442 km
Egykori járásbiróság Tenke 37,453 km
Városi iskola Tenke 37,754 km
Lakóház Tenke 37,757 km
Lakóház Tenke 37,870 km
Lakóház Tenke 37,885 km
Lakóház Tenke 37,926 km
Nepomuki Szent János plébániatemplom Tenke 37,941 km
Református templom Tenke 38,003 km
Lakóház Tenke 38,024 km
Horváth Imre szülőháza Margitta 38,809 km
Lakóház Éradony 38,887 km
Szentháromság plébániatemplom Éradony 38,898 km
Járásbíróság Margitta 38,905 km
Református templom Éradony 39,197 km
Lakóház Érbogyoszló 39,218 km
Vertán-kúria Szombatság 39,284 km
Premontrei templom romja Érábrány 39,456 km
Református templom Érbogyoszló 39,626 km
Református templom Magyarkakucs 40,341 km
Csonka-torony Nagyszalonta 41,253 km
Református templom Gyanta 41,340 km
Városháza Nagyszalonta 41,391 km
Kossuth Lajos szobra Nagyszalonta 41,416 km
Református templom Értarcsa 41,449 km
Vincés-rend zárdája Bélfenyér 41,558 km
Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplom Bélfenyér 41,595 km
Fráter Lóránd-kúria Érsemjén 43,284 km
Fráter Béla-kúria Érsemjén 43,308 km
Kazinczy Ferenc mellszobra Érsemjén 43,336 km
Roxin-kúria Érsemjén 43,488 km
Szunyogh–Fuchs-kúria Érsemjén 43,722 km
Református templom Magyarkéc 43,835 km
Géczy-kúria Hegyes 43,962 km
Telegdi-vár Kispapmező 43,987 km
Vármaradvány Márkaszék 44,555 km
Református templom Rév 44,569 km
A Károlyi uradalom tiszttartói kúriája Magyarkéc 44,621 km
Vasútépítő munkások síremléke Köröstopa 44,952 km
Fráter-kúria Gálospetri 45,188 km
Markovits-kastély Árpád 45,199 km
Szentháromság görög katolikus templom Gálospetri 45,211 km
Dobsa-kúria és kripta Kosgyán 45,271 km
Református templom Gálospetri 45,271 km
Dráveczky-kúria Gálospetri 45,278 km
Tájház Gálospetri 45,371 km
Tündérvár Rév 45,384 km
Református templom Árpád 45,411 km
Páduai Szent Antal plébániatemplom Érmihályfalva 45,875 km
Páduai Szent Antal plébániatemplom Érmihályfalva 46,227 km
Református parókia Szalacs 46,240 km
Csiha-kúria Érsemjén 46,244 km
Havas Boldogasszony plébániatemplom Szalacs 46,276 km
Református templom Szalacs 46,294 km
Tűzoltószertár Szalacs 46,340 km
Bernáth-Bujanovics-kastély Érmihályfalva 46,341 km
Református templom Berettyószéplak 46,402 km
Zsinagóga Érmihályfalva 46,531 km
Városi Könyvtár Érmihályfalva 46,583 km
Lovassy-kastély Feketebátor 46,670 km
Lovass-kúria Érmihályfalva 46,695 km
Református templom Érmihályfalva 46,759 km
Négylyukú híd Szalacs 47,325 km
Református templom Érszőlős 47,642 km
Református templom Bályok 48,039 km
Károlyi-Dégenfeld-kastély Bályok 48,067 km
Templomtorony Belényesszentmiklós 48,321 km
Erődített hercegi udvarház maradványai Belényesszentmiklós 48,456 km
Református templom Erdőgyarak 49,228 km
Református templom Érkörtvélyes 50,825 km
Balási-kúria Érkörtvélyes 50,835 km
Református templom Magyarremete 51,125 km
Miskolczy-Ambrózy-kúria Illye 51,553 km
Református templom Belényesújlak 51,745 km
Tisza-kastély Csegőd 51,974 km
Sólyom vára Sólyom 52,332 km
Református templom Belényessonkolyos 53,526 km
Valkó vára Valkóváralja 55,473 km
Czárán Gyula emléktáblája Mézged 55,652 km
Szent Ágota plébániatemplom romjai Belényes 57,556 km
Szentháromság római katolikus plébániatemplom Belényes 57,868 km
Református templom Belényes 58,048 km
Református templom Vadász 58,355 km
Református templom Várasfenes 59,281 km
Református templom Tamáshida 60,722 km
Bélavár Várasfenes 60,912 km
Szent Tamás templom romja Tamáshida 60,971 km
Református templom Tasnád 61,866 km
Tájház Tasnád 62,175 km
Református templom Ant 62,227 km
Árpádházi Szt. Erzsébet római katolikus templom Mezőpetri 62,387 km
Sváb tájház Mezőpetri 62,437 km
Református templom Somlyóújlak 62,875 km
Református templom Feketegyarmat 63,276 km
Római katolikus plébániatemplom Szilágysomlyó 64,900 km
Báthory-vár Szilágysomlyó 64,900 km
Somlyó vára Szilágysomlyó 65,161 km
Református templom Csomaköz 67,014 km
Boncza-kastély Csucsa 67,522 km
Református templom Bere 68,035 km
Gencsi-udvarház Selymesilosva 69,371 km
Ady Endre szülőháza és emlékmúzeuma Érmindszent 72,015 km
Károlyi-kastély Nagykároly 73,956 km
Kaffka Margit szülőháza Nagykároly 74,176 km
Ortodox templom Nagykároly 74,296 km
Görög-katolikus templom Nagykároly 74,321 km
Kalazanci Szent József templom és rendház Nagykároly 74,369 km
Sebesvár Sebesvár 74,474 km
Református templom Krasznaszentmiklós 75,938 km
Borosjenő vára Borosjenő 76,781 km
Ferences templom és rendház Kaplony 78,026 km
Református templom Ákos 78,107 km
A Szatmári Béke emlékoszlopa Kismajtény 80,314 km
Szent Anna plébániatemplom Vaskoh 80,868 km
Sipos László magyar néprajzi múzeum Bogdánd 80,917 km
Dézna vára Dézna 81,527 km
Szűz Mária templom Krasznabéltek 82,262 km
Ravatalozó kápolna Krasznabéltek 82,390 km
Kápolna Krasznabéltek 82,661 km
Sziget-vár Börvely 83,077 km
Wesselényi Miklós szobra Zilah 83,395 km
Vigadó (Transilvania) Zilah 83,399 km
Református templom Bánffyhunyad 85,649 km
Wesselényi-kastély Hadad 86,700 km
Református templom Kalotadámos 86,831 km
Református templom Hadad 86,832 km
Dégenfeld-kastély Hadad 86,966 km
Farkasvár Magyarbikal 86,989 km
Református templom Farnas 89,212 km
Pankota vára Pankota 89,400 km
Református templom Magyarvalkó 89,599 km
Porolissum romjai Mojgrád 91,013 km
Csáky-kastély Váralmás 91,035 km
Erdőd vára Erdőd 92,180 km
Feltót vára Feltót 92,234 km
Almás vára Váralmás 92,331 km
Református templom Körösfő 92,414 km
Zsákfalva vára Zsákfalva 93,516 km
Református templom Magyargyerőmonostor 93,549 km
Görög-keleti fatemplom Zsákfalva 93,830 km
Sziklatemplom Zsákfalva 93,918 km
Varjúvár Sztána 93,999 km
Egregy vára Almásegres 94,764 km
Világos vára Világos 97,027 km
Református templom Szilágycseh 97,808 km
Csehvár Szilágycseh 98,523 km
Bedecs vára Bedecs 98,554 km