Közeli objektumok

Térképre!

Határesetek

Név Település magyar neve Távolság
Szent László székesegyház Nagyvárad 0,257 km
Kanonoksor Nagyvárad 0,259 km
Egykori múzeumépület Nagyvárad 0,286 km
Római katolikus papnevelde Nagyvárad 0,300 km
Szent László-szobor Nagyvárad 0,308 km
Réti református templom Nagyvárad 0,322 km
Berettyó Vízszabályozó Társulat székháza Nagyvárad 0,322 km
Tordai Szaniszló Ferenc szobra Nagyvárad 0,325 km
Római katolikus püspöki palota Nagyvárad 0,360 km
Darvassy-palota Nagyvárad 0,364 km
Gerliczy-paloták Nagyvárad 0,398 km
Szent József kórház Nagyvárad 0,613 km
Szent Vince Intézet Nagyvárad 0,840 km
Szent László Intézet Nagyvárad 0,904 km
Bihar megyei közkórház Nagyvárad 0,914 km
Ideg és Elmegyógyászati Kórház Nagyvárad 0,936 km
Pénzügy-igazgatósági palota Nagyvárad 1,020 km
Volt ferences kolostor (ma kórház) Nagyvárad 1,026 km
Olaszi Szentlélek kiáradása plébániatemplom Nagyvárad 1,045 km
Vol irgalmasrendi templom Nagyvárad 1,088 km
Klobusitzky-palota Nagyvárad 1,094 km
Irgalmasrendiek kórháza Nagyvárad 1,098 km
Szent József Intézet Nagyvárad 1,109 km
Premontrei főgimnázium és jogakadémia Nagyvárad 1,116 km
Szent László kápolna Nagyvárad 1,131 km
Premontrei, egykori pálos templom Nagyvárad 1,148 km
Postapalota Nagyvárad 1,193 km
Apolló palota Nagyvárad 1,224 km
Moskovits-palota I. Nagyvárad 1,249 km
Stern-palota Nagyvárad 1,253 km
Széchenyi Szálloda Nagyvárad 1,255 km
Osztrák-Magyar Bank Nagyvárad 1,287 km
Bartsch-ház Nagyvárad 1,301 km
Bihar Megyei Nemzeti Kaszinó Nagyvárad 1,309 km
Rimanóczy Kálmán palotája Nagyvárad 1,328 km
Igazságügyi palota Nagyvárad 1,330 km
Ady Endre Emlékmúzeum Nagyvárad 1,332 km
Katolikus Kör székháza Nagyvárad 1,344 km
Orsolya szüzek Szent István palotája Nagyvárad 1,366 km
Orsolya-rendi kolostor Nagyvárad 1,382 km
Szent Anna templom Nagyvárad 1,382 km
Park Szálló Nagyvárad 1,384 km
Vármegyeháza Nagyvárad 1,385 km
Ügyvédi kamara székháza Nagyvárad 1,388 km
Adorján-ház I. Nagyvárad 1,392 km
Huszárlaktanya Nagyvárad 1,415 km
Adorján-ház II. Nagyvárad 1,427 km
Sonnenfeld-ház Nagyvárad 1,445 km
Szent Brigitta templom Nagyvárad 1,468 km
Astoria szálloda (Sztarill-palota) Nagyvárad 1,469 km
Bazárépület Nagyvárad 1,485 km
Refomátus Leánynevelő Intézet Nagyvárad 1,486 km
Görög katolikus szeminárium Nagyvárad 1,506 km
Kolozsváry-ház Nagyvárad 1,518 km
Szemináriumi templom Nagyvárad 1,525 km
Poynár-ház Nagyvárad 1,529 km
Grünwald-féle ház Nagyvárad 1,554 km
Darvas–La Roche-ház Nagyvárad 1,557 km
Kiss Sámuel-féle ház Nagyvárad 1,559 km
Lévay-ház Nagyvárad 1,591 km
Sebes Körös szálloda (volt Rimanóczy Szálloda és Gőzfürdő) Nagyvárad 1,598 km
Baptista templom Nagyvárad 1,599 km
Katalin telepi plébániatemplom Nagyvárad 1,621 km
Városháza Nagyvárad 1,686 km
Szent László plébániatemplom Nagyvárad 1,691 km
Újvárosi ortodox templom Nagyvárad 1,695 km
Bihar Megyei Takarékpénztár székháza Nagyvárad 1,702 km
Neológ zsinagóga Nagyvárad 1,704 km
Bihar Megyei Kereskedelmi , Ipar- és Termény Hitelbank Nagyvárad 1,706 km
Immacualta Intézet Nagyvárad 1,718 km
Ipar és Kereskedelmi Kamara székháza Nagyvárad 1,718 km
Állami főreáliskola Nagyvárad 1,718 km
Katolikus Legényegyelet székháza Nagyvárad 1,724 km
Újvárosi református templom Nagyvárad 1,729 km
Lőw-féle ház Nagyvárad 1,735 km
Nagyváradi Takarékpénztár Nagyvárad 1,739 km
Kereskedelmi csarnok Nagyvárad 1,744 km
Füchsl-palota Nagyvárad 1,748 km
Fekete Sas palota Nagyvárad 1,749 km
Református püspöki palota Nagyvárad 1,755 km
Deutsch Károly üveg- és porcelánáruháza Nagyvárad 1,772 km
Ullmann-palota Nagyvárad 1,796 km
Zöldfa fogadó Nagyvárad 1,796 km
Görög katolikus püspöki palota Nagyvárad 1,796 km
Moskovits-palota II. Nagyvárad 1,809 km
Kováts-féle ház Nagyvárad 1,816 km
Jiga-ház Nagyvárad 1,820 km
Rhédey-palota Nagyvárad 1,850 km
Mária elszenderedése ortodox templom (Holdas templom) Nagyvárad 1,873 km
Görög-katolikus székesegyház Nagyvárad 1,874 km
Görög katolikus tanítóképző Nagyvárad 1,882 km
Vágó-ház Nagyvárad 1,899 km
Stepán-ház Nagyvárad 1,917 km
Kapucinus templom Nagyvárad 1,957 km
Kapucinus rendház Nagyvárad 1,957 km
Ortodox zsinagóga Nagyvárad 1,981 km
A várudvari fejedelmi palota (A,B,C,D,E tömb) Nagyvárad 2,081 km
A nagyváradi vár gazdasági épületei (F,G,H,I,J,K,L,M,O,P blok) Nagyvárad 2,125 km
A nagyváradi vár öt bástyája Nagyvárad 2,132 km
Római katolikus vártemplom Nagyvárad 2,133 km
A nagyváradi vár várfalai Nagyvárad 2,133 km
Középkori székesegyház maradványai Nagyvárad 2,144 km
Nagyváradi vár Nagyvárad 2,153 km
Központi Takarékpénztár Nagyvárad 2,235 km
László király szabadkőműves páholy székháza Nagyvárad 2,332 km
Hadapródiskola Nagyvárad 2,484 km
Velencei plébániatemplom Nagyvárad 2,528 km
Rhédey-kápolna Nagyvárad 2,537 km
Velencei ortodox templom Nagyvárad 2,717 km
Várad-őssi plébániatemplom Nagyvárad 2,809 km
Nagyváradi Egyetem épületegyüttese (egykori Csendőrség) Nagyvárad 2,995 km
Református templom Hegyközszáldobágy 4,006 km
Szentháromság plébániatemplom Váradszőlős 4,209 km
Református templom harangtornya Biharpüspöki (Nagyvárad) 4,609 km
Református templom Biharpüspöki (Nagyvárad) 4,744 km
Református templom Hegyközpályi 5,221 km
Római katolikus kápolna Hegyközújlak 7,024 km
Szent István plébániatemplom Váradszentmárton 7,970 km
Premontrei rendház kastélya Váradszentmárton 7,990 km
Régi községháza Biharszentjános 8,134 km
Református templom Biharszentjános 8,149 km
Református templom Fugyi 8,243 km
A középkori hájói templom Püspökfürdő 8,633 km
Páduai Szent Antal plébániatemplom Újpalota 8,668 km
Uszoda Félixfürdő 9,015 km
Orvosi villa Félixfürdő 9,259 km
Menyhért Szálloda Félixfürdő 9,259 km
Anna-lak Félixfürdő 9,259 km
Viktor Szálloda Félixfürdő 9,259 km
Nagyboldogasszony plébániatemplom Bihar 9,287 km
Református templom Bihar 9,289 km
Bálint-forrás Félixfürdő 9,362 km
Félixfürdő Félixfürdő 9,363 km
Szűz Mária Neve plébániatemplom Hegyközcsatár 9,395 km
Római katolikus plébániaépület Hegyközcsatár 9,395 km
Klastromdomb Biharszentjános 9,422 km
Szanatórium (egykori István-szálló) Püspökfürdő 9,491 km
Református templom Hegyközcsatár 9,509 km
Az egykori Kaszinó Püspökfürdő 9,590 km
Római katolikus kápolna Püspökfürdő 9,634 km
Református templom Bors 10,550 km
Szilágyi–Zathureczky-kúria Hegyközkovácsi 10,677 km
Református templom Hegyközkovácsi 10,802 km
Bihar vára (földvár) Bihar 10,852 km
Szent József plébániatemplom Hegyköztóttelek 12,136 km
Református templom Siter 14,045 km
Református templom Jákóhodos 17,833 km
Granárium Szalárd 18,417 km
Bartsch-kúria Szalárd 18,703 km
Református templom Szalárd 18,707 km
Református templom Mezőtelegd 19,341 km
Szentháromság Római Katolikus Plébániatemplom Mezőtelegd 19,534 km
Polgármesteri hivatal épülete Mezőtelegd 19,947 km
Mezőtelegdi Bankház Mezőtelegd 19,949 km
Adorján-vár Szalárd 20,382 km
Körösszegi vár Körösszeg 20,475 km
Református templom Biharfélegyháza 20,644 km
Középkori castellum Oláhszentmiklós 20,671 km
Református templom Biharvajda 20,790 km
Református templom Pusztaújlak 21,053 km
Református templom Hegyközszentimre 21,436 km
Szent László Római Katolikus Plébániatemplom Mezőbikács 21,440 km
Református fiú- és leányiskola Hegyközszentimre 21,449 km
Baptista imaház Pósalaka 22,962 km
Lakóház Pósalaka 22,981 km
Református templom Pósalaka 23,054 km
Huszár–Blume–Seilern-kúria Hagymádfalva 23,849 km
Malom Szentjobb 25,591 km
Zárda és római katolikus leányiskola Szentjobb 25,685 km
Szentjobbi vár maradványai Szentjobb 25,695 km
Református templom Mezőtelki 25,751 km
Lakóház Szentjobb 25,751 km
Apátsági épület Szentjobb 25,752 km
Református templom Szentjobb 25,773 km
Lakóház Mezőtelki 25,775 km
Lakóház Mezőtelki 25,801 km
Lakóház Mezőtelki 25,801 km
Kisboldogasszony plébániatemplom Szentjobb 25,812 km
Braun-ház Szentjobb 25,824 km
Szűz Mária Királynő római katolikus plébániatemplom Bihardiószeg 26,082 km
Grünsfeld-Sternberg-Zichy-kastély Bihardiószeg 26,135 km
Községháza Bihardiószeg 26,171 km
Református fiúiskola Bihardiószeg 26,233 km
Baptista imaház Bihardiószeg 26,251 km
Kossuth Lajos szobra Bihardiószeg 26,251 km
Sarlós Boldogasszony temetőkápolna Szentjobb 26,255 km
Református templom Bihardiószeg 26,255 km
Egykori leányiskola Bihardiószeg 26,278 km
Pongrácz-sírkápolna Nagykágya 28,674 km
Református templom Poklostelek 28,713 km
Pongrácz-kastély Nagykágya 29,045 km
Zathureczky-kastély Cécke 29,215 km
Református templom Hegyközszentmiklós 29,848 km
Református templom Csokaly 30,834 km
Oláh-kúria Csokaly 30,868 km
Papszász-kúria Csokaly 30,934 km
Farkas-kúria Csokaly 31,028 km
Római katolikus templom Tenkegörbed 31,258 km
Egykori katolikus iskola Tenkegörbed 31,276 km
Zichy-kúria Alsólugas 31,546 km
Jakó-kúria Micske 32,366 km
Cenc-ház Tenke 32,404 km
Egykori járásbiróság Tenke 32,416 km
Jézus Szíve Római Katolikus Plébániatemplom Micske 32,580 km
Református templom Micske 32,615 km
Lakóház Tenke 32,726 km
Városi iskola Tenke 32,726 km
Lakóház Tenke 32,838 km
Lakóház Tenke 32,852 km
Lakóház Tenke 32,891 km
Nepomuki Szent János plébániatemplom Tenke 32,903 km
Lakóház Tenke 32,986 km
Református templom Tenke 32,995 km
Református templom Székelyhíd 33,257 km
Fabricius-ház Székelyhíd 33,285 km
Kossuth Szálló Székelyhíd 33,684 km
Római katolikus plébániaépület Székelyhíd 33,691 km
Az egykori bankszékház Székelyhíd 33,691 km
A gyógyszertár egykori épülete Székelyhíd 33,707 km
A Székelyhídi Népbank egykori székháza Székelyhíd 33,707 km
Az egykori Járásbíróság Székelyhíd 33,719 km
Turulmadaras millenniumi emlékmű Székelyhíd 33,722 km
Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplom Székelyhíd 33,759 km
Községháza Székelyhíd 33,762 km
Magtár Székelyhíd 33,812 km
Stubenberg-kastély Székelyhíd 33,823 km
Sólyomkővára Sólyomkőpestes 34,232 km
Batthyány-Bethlen-kastély Élesd 34,680 km
Magaslaki Zichy-kastély Élesd 34,690 km
Magaslak (Zichy-kastély) Felsőlugos 34,698 km
Lakóház Élesd 34,752 km
Református iskola Élesd 34,769 km
Református templom Élesd 34,793 km
Városi bíróság Élesd 34,887 km
Erzsébet Szálló Élesd 34,969 km
Jakabfi-ház Élesd 34,985 km
Élesdi könyvtár, takarékpénztár és postaépület Élesd 35,036 km
Római katolikus iskola és zárda Élesd 35,168 km
Létai-ház Élesd 35,182 km
Vertán-kúria Szombatság 35,862 km
Református templom Érolaszi 35,934 km
Csonka-torony Nagyszalonta 36,216 km
Városháza Nagyszalonta 36,361 km
Kossuth Lajos szobra Nagyszalonta 36,383 km
Vincés-rend zárdája Bélfenyér 36,581 km
Szeplőtelen Fogantatás plébániatemplom Bélfenyér 36,618 km
Református templom Gyanta 36,990 km
Református templom Vedresábrány 37,010 km
Református templom Kiskereki 37,282 km
Református templom Tóti 37,692 km
Szent Kereszt templom Apátkeresztúr 37,910 km
Református templom Apátkeresztúr 38,281 km
Fráter (premontrei) -kúria Asszonyvására 39,248 km
Református templom Asszonyvására 39,332 km
Római katolikus templom és plébánia Asszonyvására 39,338 km
Markovits-kastély Árpád 39,991 km
Fráter-kúria Cséhtelek 40,196 km
Református templom Árpád 40,202 km
Rothschild-Wertheimstein-kastély Cséhtelek 40,207 km
Géczy-kúria Hegyes 40,763 km
Református templom Magyarkakucs 41,046 km
Telegdi-vár Kispapmező 41,075 km
Lovassy-kastély Feketebátor 41,444 km
Református templom Érkeserű 41,526 km
Szent Anna plébániatemplom Érkeserű 41,910 km
Dobsa-kúria és kripta Kosgyán 42,103 km
Református templom Albis 42,202 km
Horváth Imre szülőháza Margitta 43,407 km
Járásbíróság Margitta 43,515 km
Premontrei templom romja Érábrány 43,798 km
Templomtorony Belényesszentmiklós 43,997 km
Református templom Erdőgyarak 44,037 km
Lakóház Éradony 44,087 km
Szentháromság plébániatemplom Éradony 44,097 km
Erődített hercegi udvarház maradványai Belényesszentmiklós 44,128 km
Lakóház Érbogyoszló 44,224 km
Református templom Éradony 44,403 km
Református templom Érbogyoszló 44,658 km
Református templom Rév 44,808 km
Tündérvár Rév 45,341 km
Vasútépítő munkások síremléke Köröstopa 45,450 km
Miskolczy-Ambrózy-kúria Illye 46,548 km
Református templom Értarcsa 46,668 km
Tisza-kastély Csegőd 46,821 km
Vármaradvány Márkaszék 47,625 km
Református templom Belényesújlak 47,903 km
Sólyom vára Sólyom 47,913 km
Református templom Magyarremete 48,223 km
Fráter Lóránd-kúria Érsemjén 48,485 km
Fráter Béla-kúria Érsemjén 48,528 km
Kazinczy Ferenc mellszobra Érsemjén 48,556 km
Roxin-kúria Érsemjén 48,709 km
Református templom Magyarkéc 48,715 km
Szunyogh–Fuchs-kúria Érsemjén 48,944 km
A Károlyi uradalom tiszttartói kúriája Magyarkéc 49,495 km
Református templom Belényessonkolyos 49,781 km
Református templom Berettyószéplak 49,819 km
Fráter-kúria Gálospetri 50,392 km
Szentháromság görög katolikus templom Gálospetri 50,405 km
Református templom Gálospetri 50,467 km
Dráveczky-kúria Gálospetri 50,475 km
Tájház Gálospetri 50,569 km
Páduai Szent Antal plébániatemplom Érmihályfalva 51,110 km
Református parókia Szalacs 51,292 km
Havas Boldogasszony plébániatemplom Szalacs 51,325 km
Református templom Szalacs 51,345 km
Tűzoltószertár Szalacs 51,390 km
Csiha-kúria Érsemjén 51,439 km
Páduai Szent Antal plébániatemplom Érmihályfalva 51,462 km
Bernáth-Bujanovics-kastély Érmihályfalva 51,578 km
Zsinagóga Érmihályfalva 51,767 km
Református templom Bályok 51,785 km
Károlyi-Dégenfeld-kastély Bályok 51,810 km
Városi Könyvtár Érmihályfalva 51,818 km
Lovass-kúria Érmihályfalva 51,930 km
Református templom Érmihályfalva 51,994 km
Református templom Érszőlős 52,133 km
Négylyukú híd Szalacs 52,385 km
Református templom Vadász 53,132 km
Czárán Gyula emléktáblája Mézged 53,521 km
Szent Ágota plébániatemplom romjai Belényes 54,303 km
Szentháromság római katolikus plébániatemplom Belényes 54,573 km
Református templom Belényes 54,731 km
Református templom Tamáshida 55,617 km
Református templom Várasfenes 55,697 km
Szent Tamás templom romja Tamáshida 55,865 km
Református templom Érkörtvélyes 56,053 km
Balási-kúria Érkörtvélyes 56,063 km
Valkó vára Valkóváralja 57,164 km
Bélavár Várasfenes 57,210 km
Református templom Ant 57,307 km
Református templom Feketegyarmat 58,235 km
Református templom Somlyóújlak 66,034 km
Református templom Tasnád 66,394 km
Tájház Tasnád 66,693 km
Árpádházi Szt. Erzsébet római katolikus templom Mezőpetri 67,532 km
Sváb tájház Mezőpetri 67,580 km
Báthory-vár Szilágysomlyó 67,652 km
Római katolikus plébániatemplom Szilágysomlyó 67,660 km
Boncza-kastély Csucsa 67,946 km
Somlyó vára Szilágysomlyó 67,951 km
Borosjenő vára Borosjenő 71,653 km
Református templom Csomaköz 72,214 km
Gencsi-udvarház Selymesilosva 72,512 km
Református templom Bere 73,237 km
Sebesvár Sebesvár 74,466 km
Ady Endre szülőháza és emlékmúzeuma Érmindszent 76,773 km
Dézna vára Dézna 77,245 km
Szent Anna plébániatemplom Vaskoh 77,399 km
Károlyi-kastély Nagykároly 79,065 km
Kaffka Margit szülőháza Nagykároly 79,285 km
Ortodox templom Nagykároly 79,408 km
Görög-katolikus templom Nagykároly 79,432 km
Kalazanci Szent József templom és rendház Nagykároly 79,487 km
Református templom Krasznaszentmiklós 80,824 km
Református templom Ákos 82,478 km
Ferences templom és rendház Kaplony 83,125 km
Pankota vára Pankota 84,186 km
Sipos László magyar néprajzi múzeum Bogdánd 84,553 km
A Szatmári Béke emlékoszlopa Kismajtény 85,304 km
Wesselényi Miklós szobra Zilah 85,597 km
Vigadó (Transilvania) Zilah 85,599 km
Református templom Bánffyhunyad 85,752 km
Szűz Mária templom Krasznabéltek 86,558 km
Ravatalozó kápolna Krasznabéltek 86,673 km
Református templom Kalotadámos 86,715 km
Kápolna Krasznabéltek 86,953 km
Feltót vára Feltót 87,207 km
Farkasvár Magyarbikal 87,333 km
Sziget-vár Börvely 88,201 km
Református templom Magyarvalkó 89,208 km
Egregy vára Almásegres 89,580 km
Református templom Farnas 89,669 km
Wesselényi-kastély Hadad 90,146 km
Református templom Hadad 90,279 km
Dégenfeld-kastély Hadad 90,406 km
Csáky-kastély Váralmás 91,754 km
Világos vára Világos 91,805 km
Református templom Körösfő 92,468 km
Almás vára Váralmás 93,023 km
Porolissum romjai Mojgrád 93,189 km
Református templom Magyargyerőmonostor 93,232 km
Varjúvár Sztána 94,287 km
Zsákfalva vára Zsákfalva 95,629 km
Görög-keleti fatemplom Zsákfalva 95,909 km
Sziklatemplom Zsákfalva 95,999 km
Erdőd vára Erdőd 96,700 km
Bedecs vára Bedecs 98,439 km