Közeli objektumok

Térképre!

Határesetek

Név Település magyar neve Távolság
Szent Miklós templom Kassa 0,181 km
Kelet-Szlovákiai Múzeum Kassa 0,217 km
Tost-palota Kassa 0,274 km
Hadtestparancsnokság Kassa 0,286 km
Kereskedelmi és Iparkamara Kassa 0,307 km
Szárazmalom Kassa 0,317 km
A Vállalkozók Egyesületének egykori székháza Kassa 0,397 km
Bérház Kassa 0,410 km
Vasúti Igazgatóság Kassa 0,416 km
Malom-bástya (Kőedénygyár) Kassa 0,442 km
Főkapitányok Háza (ma műszaki múzeum) Kassa 0,451 km
Reálgimnázium Kassa 0,459 km
Márai Sándor lakóháza Kassa 0,463 km
Konviktus Kassa 0,464 km
Semsey-ház Kassa 0,483 km
Ferences templom és kolostor Kassa 0,501 km
Stahlhausen-palota Kassa 0,502 km
Nagy Kaszinó Kassa 0,523 km
Volt munkásotthon Kassa 0,542 km
Andrássy-palota Kassa 0,552 km
Régi megyeháza Kassa 0,567 km
Immaculata-oszlop és szoborcsoport Kassa 0,603 km
Csáky-Dessewffy-palota Kassa 0,627 km
Orsolya-rendi templom és apácakolostor Kassa 0,629 km
Szepesi Kamara egykori székháza Kassa 0,651 km
Tinódy Lantos Sebestyén emléktáblája Kassa 0,654 km
Szent Istenanya Születése székesegyház Kassa 0,672 km
Jezsuita-premontrei templom és rendház Kassa 0,681 km
Domonkos templom és kolostor Kassa 0,696 km
Lőcsei-ház Kassa 0,699 km
Állami színház Kassa 0,700 km
Régi zsidó temető Kassa 0,716 km
Szentháromság-oszlop Kassa 0,718 km
Slávia szálloda és kávéház Kassa 0,719 km
Premontrei Gimnázium Kassa 0,727 km
Régi városháza Kassa 0,744 km
Jogi Kar épülete Kassa 0,746 km
Mészáros utcai társasház Kassa 0,749 km
Barkóczy-palota Kassa 0,754 km
Fórum mozi Kassa 0,757 km
Koldus-ház Kassa 0,764 km
Miklós-börtön Kassa 0,767 km
Református templom Kassa 0,784 km
Vitéz-ház Kassa 0,791 km
Királyi Ítélőtábla egykori épülete Kassa 0,797 km
II. Rákóczi Ferenc rodostói ebédlőháza Kassa 0,812 km
Forgáts- (Rothadó-, József-) kapu maradványai Kassa 0,814 km
Löffler Béla múzeum Kassa 0,826 km
Hóhér-bástya Kassa 0,827 km
Orbán-harang Kassa 0,828 km
Orbán- (Vörös-) torony Kassa 0,834 km
Megay-Henszlmann-ház Kassa 0,835 km
Szent Erzsébet-székesegyház Kassa 0,849 km
Kisdyánum Kassa 0,854 km
Vitézi Szék háza Kassa 0,868 km
Hegedűs-ház (Molnár Gyógyszertár) Kassa 0,872 km
Érseki palota Kassa 0,882 km
Márai Sándor szülőháza Kassa 0,888 km
Szent Mihály kápolna Kassa 0,911 km
Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola (Vörös iskola) Kassa 0,924 km
Városi plébánia Kassa 0,927 km
Abaúj-Torna vármegye székháza Kassa 0,936 km
Szent Flórián-kápolna Kassa 0,937 km
Malom-kapu maradványai Kassa 0,938 km
Evangélikus templom Kassa 0,945 km
Rehor Uram Podtatranský emléktáblája Kassa 0,946 km
Fekete Sas fogadó Kassa 0,959 km
Palace Szálloda Kassa 0,974 km
Halmi-udvar Kassa 0,998 km
Kassai korcsolyázó és tenisz egyesület pavilonja Kassa 1,005 km
Jakab-palota Kassa 1,013 km
Rendőr Igazgatóság Kassa 1,013 km
Városi polgárház Kassa 1,014 km
Krisztus Mennybemenetele-kápolna Kassa 1,022 km
Szent János-harang Kassa 1,028 km
Alsó kapu Kassa 1,032 km
Városi Népiskola Kassa 1,032 km
Scala Kabaré Kassa 1,057 km
Régi ortodox zsinagóga Kassa 1,060 km
Forgách-palota Kassa 1,060 km
Lakóház Kassa 1,060 km
Volt neológ zsinagóga Kassa 1,060 km
Gerster Béla szülőháza Kassa 1,066 km
Új ortodox zsinagóga Kassa 1,067 km
Bérház Kassa 1,135 km
Bérház Kassa 1,162 km
Zsidó Kaszinó (Kassai Társaskör Székháza) Kassa 1,184 km
Városi strand Kassa 1,256 km
Kálvária Kassa 1,259 km
Fiedler-villa Kassa 1,280 km
Kassa erődje Kassa 1,321 km
Szent Rozália temető Kassa 1,370 km
Magtár Kassa 1,377 km
Bérház Kassa 1,384 km
Szent Rozália kápolna Kassa 1,474 km
Ispotály Kassa 1,494 km
Tűzoltólaktanya Kassa 1,731 km
Szűz Mária Mennybevétele-kápolna Kassa 3,595 km
Köztemető Kassa 3,618 km
Zsidó temető Kassa 3,855 km
Hotel Bankó Kassa 3,911 km
Kassa vára Kassa 4,095 km
Városi vízmű-rendszer épületei Kassa 4,375 km
Bárczay-kastély Bárca 5,590 km
Szent Péter és Pál plébániatemplom Bárca 5,686 km
Lajos menedékház és kápolna Felsőtőkés 13,270 km
Református templom Petőszinye 15,291 km
Templomrom Felsőmislye 15,820 km
Református templom Abaújszina 18,682 km
Református templom Csécs 19,951 km
Keresztelő Szent János premontrei prépostság Jászó 21,362 km
Kovácsműhely Szepsi 21,946 km
Római katolikus plébánia Szepsi 22,042 km
Szentlélek plébániatemplom Szepsi 22,128 km
Szent Rókus-kápolna Szepsi 22,137 km
Városháza Szepsi 22,265 km
Református templom Szepsi 22,301 km
Református parókia Szepsi 22,304 km
Szojka-kapu Szepsi 22,317 km
Római katolikus templom Hím 22,592 km
Szent László templom maradványai Debrőd 24,114 km
Sugó-völgyi hámor Mecenzéf 25,067 km
Opálbányász telep Dubnik 25,998 km
A Schuster család Kinematográfiai múzeuma Mecenzéf 26,682 km
Bröstl-hámor Mecenzéf 26,781 km
Kőhíd Gölnicbánya 26,803 km
Tischler-féle kovácshámor Mecenzéf 26,863 km
Imádkozó bányász szobra Gölnicbánya 27,066 km
Régi városháza (Bányászati Múzeum) Gölnicbánya 27,083 km
Plébániaház Gölnicbánya 27,110 km
Mária mennybemenetele plébániatemplom Gölnicbánya 27,153 km
Költői verseny emlékműve Eperjes 27,447 km
Szent Rókus kápolna Tótsóvár 27,914 km
Sóőrlő épület Tótsóvár 27,920 km
Sólé tároló Tótsóvár 27,981 km
Kereplő - harangláb (Klopacska) Tótsóvár 28,053 km
Ferenc sófőző üzem Tótsóvár 28,097 km
Sótároló kamra Tótsóvár 28,169 km
Keresztelő Szent János templom Tótsóvár 28,239 km
Borostyán vára Bacskó 29,279 km
Scala (Tokajik) mozi Eperjes 29,460 km
Szent Lukács görögkatolikus fatemplom Sárosbuják 29,771 km
Ferences templom és rendház Eperjes 29,988 km
Caraffa-börtön Eperjes 30,082 km
Szent Miklós plébániatemplom Eperjes 30,189 km
Rákóczi-ház Eperjes 30,193 km
Kőhidak Nagykuncfalva 30,194 km
István-kohó István Huta 30,248 km
Evangélikus templom Eperjes 30,256 km
Evangélikus kollégium Eperjes 30,273 km
Eperjesi vértanúk emlékműve Eperjes 30,312 km
Szeplőtlen Mária oszlop Eperjes 30,343 km
Fedeles fahíd Kluknó 30,414 km
Torna (Tornafő) vára Torna 30,449 km
Torna vármegye székháza Torna 30,986 km
Nagyboldogasszony plébániatemplom Torna 31,041 km
Keglevich-kastély Torna 31,096 km
Nepomuki Szent János kápolna Kluknó 31,517 km
Kisboldogasszony római katolikus plébániatemplom Szádudvarnok 33,352 km
Andrássy-kastély parkja Parnó 33,943 km
Fábry Zoltán szülőháza Stósz 34,086 km
Református templom Méhész 35,835 km
Csáky-Andrássy-kastély Tőketerebes 36,478 km
Sáros vára Nagysáros 36,657 km
Andrássy-mauzóleum Tőketerebes 36,817 km
Kapi vára Kapi 36,842 km
Parics vára Tőketerebes 36,903 km
Zichy-Ferraris kastély Barka 37,338 km
Bányagrófság palotája (dohánygyár) Szomolnok 37,460 km
Református templom Barka 37,498 km
Községháza Szomolnok 37,506 km
Viadukt (a városban) Tapolyhanusfalva 37,598 km
Viadukt (a városon kívül) Tapolyhanusfalva 37,598 km
Bertóthy-kastély Frics 38,076 km
Sajó vár romjai Alsósajó 38,599 km
Keresztelő Szent János plébániatemplom Tornagörgő 39,126 km
Református templom Kazsó 39,157 km
Református templom Tornagörgő 39,293 km
„Huszita” templomrom Lucska 39,727 km
Terézia-alagút Szomolnok 39,887 km
Csicsva vára Telekháza 41,335 km
Vásárhelyi Pál szülőháza Szepesolaszi 41,388 km
Régi városháza Szepesolaszi 41,557 km
Keresztelő Szent János plébániatemplom Szepesolaszi 41,635 km
Református templom Nagytoronya 42,739 km
Csontvári Kosztka Tivadar szülőháza Kisszeben 43,266 km
Keresztelő Szent János plébániatemplom Kisszeben 43,328 km
Szentlélek plébániatemplom Zsigra 43,669 km
Branyiszkói csata hős honvédeinek sírja Korotnok 43,750 km
Szirmay-kastély Pazdics 44,253 km
Vasgyár központi épülete és romjai Dernő 44,369 km
Szent Fülöp és Jakab Apostolok plébániatemplom Vitfalva 44,695 km
Szent Miklós plébániatemplom Dernő 44,762 km
Andrássy-kastély Dernő 44,854 km
Szentháromság plébániatemplom Szádalmás 44,981 km
Református templom Szádalmás 45,062 km
Magtár (Granárium) Szádalmás 45,110 km
Szentháromság plébániatemplom Haraszt 46,196 km
Szentháromság templom (rotunda) Haraszt 46,205 km
Református templom Magyarsas 46,332 km
Szepesi vár Szepesváralja 46,576 km
Mindenszentek plébániatemplom és rotunda Szepesmindszent 46,616 km
Barkó vára Barkó 46,826 km
Branyiszkói hős honvédek síremléke Szepesváralja 47,155 km
Zsinagóga Szepesváralja 47,190 km
Szent Cirill és Metód plébániatemplom (volt zsinagóga) Újhely 47,239 km
Szent Szaniszló templom romjai Szepeskörtvélyes 47,372 km
Evangélikus templom Szepesváralja 47,386 km
Raisz Keresztély síremléke Körtvélyes 47,925 km
Szent Márton székesegyház Szepeshely 48,166 km
Andrássy-mauzóleum Krasznahorkaváralja 48,171 km
Krasznahorka vára Krasznahorkaváralja 48,289 km
Városháza Nagymihály 48,911 km
Capitol (Béke) mozi Nagymihály 49,081 km
Rotunda (körtemplom) maradványai Nagymihály 49,546 km
Református templom Borsi 50,207 km
II. Rákóczi Ferenc mellszobra Borsi 50,214 km
Zeleméry-Rákóczi várkastély Borsi 50,223 km
Máriássy-kastély Márkusfalva 50,442 km
Dardanellák kastélya Márkusfalva 50,477 km
Szent Mihály plébániatemplom Márkusfalva 50,650 km
Márkusfalvai vár Márkusfalva 50,704 km
Szent Joachim és Szent Anna templom romjai Bodrogszög 51,400 km
Jeszenő vára Várjeszenő 51,640 km
Szent Márton plébániatemplom Héthárs 52,002 km
Református templom Zemplén 52,142 km
Zempléni földvár Zemplén 52,152 km
Tomory-kúria Jólész 52,506 km
Kálvária Rozsnyó 52,773 km
Püspöki palota Rozsnyó 53,054 km
Pestis-oszlop Rozsnyó 53,066 km
Nepomuki Szent János kápolna Rozsnyó 53,100 km
Irgalmasrendi nővérek zárdája Rozsnyó 53,111 km
Volt evangélikus gimnázium Rozsnyó 53,116 km
Boltsor Rozsnyó 53,117 km
Xavéri Szent Ferenc (Diák-) templom Rozsnyó 53,125 km
Szent Anna templom Rozsnyó 53,136 km
Tűztorony Rozsnyó 53,140 km
Andrássy Franciska szobra Rozsnyó 53,151 km
Evangélikus templom Rozsnyó 53,169 km
Volt városi ispotály Rozsnyó 53,170 km
Római katolikus plébániaház Rozsnyó 53,171 km
Bányászati Kamara egykori épülete Rozsnyó 53,198 km
Evangélikus Polgári Leányiskola volt épülete Rozsnyó 53,216 km
Városháza Rozsnyó 53,221 km
Városi polgárház Rozsnyó 53,224 km
Városi temető Rozsnyó 53,228 km
Volt római katolikus gimnázium Rozsnyó 53,278 km
Római katolikus papi szeminárium Rozsnyó 53,290 km
Markó-féle bőrgyár (Bányászati múzeum központja) Rozsnyó 53,376 km
Református templom Rozsnyó 53,391 km
Kossuth Lajos szobra Rozsnyó 53,394 km
Régi acél Laborc-híd Homonna 53,443 km
Bányászati és Kohászati Múzeum Rozsnyó 53,488 km
Régi kórház Rozsnyó 53,503 km
Szent Mihály arkangyal görögkatolikus templom Bodrogszerdahely 53,587 km
Református templom Bodrogszerdahely 53,680 km
I. Világháborús hősi emlékmű Bodrogszerdahely 53,804 km
Görgey - Csáky kastély Görgő 53,932 km
Japán hidacska Betlér 54,144 km
Római vízesés Betlér 54,319 km
Kármelhegyi Boldogasszony plébániatemplom Bodrogszerdahely 54,322 km
Andrássy-kastély és parkja Betlér 54,366 km
Andrássy-könyvtár Betlér 54,392 km
Evangélikus templom Betlér 54,460 km
Református templom Iske 55,060 km
Vigadó (Reduta) Igló 55,164 km
Mária Mennybemenetele plébániatemplom Igló 55,460 km
Provinciális ház Igló 55,492 km
Szűz Mária Szeplőtlen Fogantatása plébániatemplom Igló 55,497 km
Immaculata-oszlop Igló 55,504 km
Régi temető Igló 55,517 km
Konrád mester emlékműve Igló 55,553 km
Evangélikus templom Igló 55,637 km
Szepességi Művészek Képtára (volt polgárház) Igló 55,673 km
Szűz Mária Mennybevétele plébániatemplom Berzéte 56,004 km
Máriássy-kastély Berzéte 56,179 km
Hámos-kastély Berzéte 56,182 km
Fehér Kastély Berzéte 56,244 km
Harangtorony Veszverés 56,255 km
Kőhíd Nyilas 56,321 km
Református templom Berzéte 56,321 km
Máriássy-kastély Berzéte 56,371 km
Fogadó Veszverés 56,475 km
Református erődtemplom Szilice 56,613 km
Evangélikus paplak Veszverés 56,862 km
Evangélikus templom Veszverés 56,890 km
Szent József plébániatemplom Veszverés 56,939 km
Nagykövesd vára Nagykövesd 57,889 km
Szűz Mária plébániatemplom Lőcseszentanna 57,892 km
Assisi Szent Ferenc fatemplom Hervartó 57,914 km
Evangélikus templom Berzétekörös 58,037 km
Szent Mária Magdolna templom Rekenyeújfalu 58,048 km
Evangélikus temető Lőcse 58,305 km
Ménhárdi-kapu Lőcse 58,409 km
Csákány-kúria Szalóc 58,452 km
Szent Lélek minorita templom és kolostor Lőcse 58,527 km
Kassai-kapu Lőcse 58,533 km
Városerődítés Lőcse 58,533 km
Steinhausz-ház (Szepesi Ház) Lőcse 58,598 km
Evangélikus templom Rekenyeújfalu 58,640 km
Evangélikus templom Lőcse 58,703 km
Szégyenketrec Lőcse 58,707 km
Városháza Lőcse 58,717 km
Kis megyeháza Lőcse 58,742 km
Honvéd emlékmű (ma: ©túr szobor) talapzata Lőcse 58,747 km
Szent Jakab templom Lőcse 58,748 km
Szent Mihály arkangyal plébániatemplom Rekenyeújfalu 58,849 km
Schiessplatz Lőcse 58,973 km
Kőhíd Nepomuki Szent János-kápolnával Bártfa 59,196 km
Mária-hegyi Sarlós Boldogasszony Bazilika Lőcse 59,321 km
Református templom Bodrogszentes 59,503 km
Református templom Szalóc 59,513 km
Evangélikus templom Sebespatak 59,722 km
Sárkány-kúria Henckó 59,959 km
Evangélikus templom Henckó 59,983 km
Református templom Szádvárborsa 60,187 km
Boldogságos Szűz Mária pálos kolostor romjai Gombaszög 60,230 km
Uradalmi kúria Gombaszög 60,274 km
Evangélikus templom Gócs 61,142 km
Etelka-huta Alsósajó 61,180 km
Andrássy-kastély Oláhpatak 61,688 km
Urunk mennybemenetele plébániatemplom Kecső 61,944 km
Református templom Vígtelke 62,197 km
Evangélikus templom Kisgencs 62,335 km
Felső-kapu kőhídja Bártfa 62,666 km
Rhody-ház Bártfa 62,801 km
Főtéri polgárház Bártfa 62,809 km
Bikur Cholim zsinagóga Bártfa 62,871 km
Új városháza Bártfa 62,893 km
Városháza Bártfa 62,924 km
Kéler Béla szülőháza Bártfa 62,942 km
Szent Flórián-szobor Bártfa 63,004 km
Szent Júdás és Simon plébániatemplom Nagykapos 63,017 km
A Szent Egyed Bazilika volt harangjai Bártfa 63,024 km
Szent Egyed Bazilika Bártfa 63,026 km
Georg Winter városbíró emlékműve Bártfa 63,035 km
Kálvária Bártfa 63,040 km
Régi iskola Bártfa 63,057 km
Városerődítés Bártfa 63,130 km
Alsó-kapu kőhídja Bártfa 63,131 km
Szent Cirill és Metód evangélikus templom Bártfa 63,146 km
Szent Gotthárd híd Lelesz 63,215 km
A premontrei kolostor kápolnája Lelesz 63,886 km
Károly-huta Oláhpatak 63,956 km
Szent Kozma és Damián görögkatolikus fatemplom Lukó (Venéce) 64,111 km
Kőhíd Szepesdaróc 64,821 km
Evangélikus templom Gömörhosszúszó 64,891 km
Evangélikus templom Pelsőcardó 64,938 km
Evangélikus templom Pétermány 65,046 km
Evangélikus templom Kuntapolca 65,145 km
Megyeháza Pelsőc 65,187 km
Szent László-templom és kápolna Csütörtökhely 65,275 km
Xavéri Szent Ferenc plébániatemplom Dobsina 65,322 km
Református templom Páskaháza 65,325 km
Keresztelő Szent János karthauzi kolostor romjai Menedékkő 65,333 km
Sárkány-kúria Csetnek 65,407 km
Evangélikus templom Csetnek 65,446 km
Községháza Csetnek 65,452 km
Kőhíd Dobsina 65,468 km
Pelsőc vára Pelsőc 65,478 km
Sebők-kúria Csetnek 65,483 km
Madarász-palota Csetnek 65,490 km
Maritinszky-palota Csetnek 65,492 km
Pestisoszlop Csetnek 65,497 km
Maritinszky-palota Csetnek 65,502 km
Református templom Pelsőc 65,523 km
Volt szálloda Dobsina 65,587 km
Palocsa vára Palocsa 65,703 km
Serédy Gáspár emlékműve Bártfa 66,323 km
Evangélikus templom Gecelfalva 66,605 km
Evangélikus templom Berdárka 66,997 km
Skanzen Bártfafürdő 67,071 km
Evangélikus templom Gacsalk 67,157 km
Evangélikus templom Hámosfalva 67,192 km
Erzsébet királyné szobra Bártfafürdő 67,196 km
Római katolikus plébánia Káposztafalva 67,378 km
Szent Lőrinc plébániatemplom Káposztafalva 67,425 km
Református templom Gömörhorka 67,533 km
Márton-kúria Martonháza 67,798 km
Református templom Lekenye 67,869 km
Evangélikus templom Martonháza 68,021 km
Kőhíd Gömörhorka 68,628 km
Palkovich-Farkas-kúria Sajótiba 68,665 km
Evangélikus templom Annafalva 68,749 km
Faigel–Thurzó kastély Betlenfalva 68,872 km
Kisboldogasszony plébániatemplom Csoltó 69,057 km
Basó-kúria Csoltó 69,295 km
Református templom Csoltó 69,310 km
Hevessy-kúria Csoltó 69,312 km
Coburg Gothai Ágoston emléktáblája Sztracena 69,409 km
Coburg herceg bevésett monogramja Sztracena 69,750 km
Evangélikus templom Rozsfalva 69,811 km
Református templom Mikolcsány 70,546 km
Református templom Bátfa 71,131 km
Lokcsánszky-kúria Melléte 71,383 km
Református templom Palágykomoróc 71,433 km
Kerepessy síremlék Gömörpanyit 71,520 km
Vasgyár romjai (Rosszgyár) Beretke 71,564 km
Szent Adalbert római katolikus plébániatemplom Galbatő 71,615 km
Szent András apostol kápolna romjai Beretke 71,700 km
Református Árvaház romjai Beretke 71,702 km
Kiss-Matyasovszky-kúria Melléte 71,715 km
Kubinyi-kúria Gömörpanyit 71,825 km
Magtár Beretke 71,842 km
Fialka-kúria Beretke 71,867 km
Evangélikus templom Miglészpataka 72,015 km
Czékus-kastély (régi) Gice 72,092 km
Református templom Gice 72,137 km
Szent Mihály arkangyal görög katolikus templom Ladomérvágása 72,271 km
Czékus-kastély Gice 72,290 km
Szent-Ivány-kúria Gömörpanyit 72,340 km
Kovács-kúria Gömörpanyit 72,356 km
Harangtorony Ménhárd 72,496 km
Szeplőtelen Szűz Mária oszlop Ménhárd 72,497 km
Szent Szervác plébániatemplom Ménhárd 72,525 km
Szent Miklós plébániatemplom Lice 72,987 km
Heinzelmann-kastély Lice 73,104 km
Evangélikus templom Jolsvatapolca 73,123 km
Czékus-kastély Lice 73,146 km
Evangélikus templom Szabados 73,226 km
Antiochiai Szent Margit rotunda Süvéte 73,335 km
Római katolikus templom Őrdarma 73,361 km
Süvete vára Süvete 73,420 km
Evangélikus templom Süvete 73,420 km
Hubay-Szuhay-kúria Hubó 74,164 km
Református templom és harangláb Hubó 74,381 km
Hevessy-kastély Sajószárnya 74,679 km
Görög-katolikus templom Vernár 74,829 km
Református templom Naprágy 75,071 km
Evangélikus templom Késmárk 75,153 km
Badányi-Szirmay-ház Késmárk 75,154 km
Evangélikus fatemplom Késmárk 75,174 km
Radvánszky-kastély Sajószárnya 75,174 km
Szent-Ivány-kastély Sajógömör 75,188 km
Városháza Késmárk 75,193 km
Evangélikus líceum Késmárk 75,204 km
Koháry-Coburg-kastély Jolsva 75,238 km
Evangélikus templom Jolsva 75,244 km
Vigadó Jolsva 75,252 km
Pálos templom Késmárk 75,254 km
Redout Késmárk 75,256 km
Haltz-ház Késmárk 75,263 km
Szent Péter és Pál plébániatemplom Jolsva 75,285 km
Thököly-vár Késmárk 75,293 km
Óvár Jolsva 75,298 km
Glósz-ház Jolsva 75,308 km
Volt plébániai elemi népiskola Késmárk 75,328 km
Hertelendy Károly síremléke Kishárs 75,336 km
Mátyás király kapás szobra Sajógömör 75,347 km
Új temető Sajógömör 75,365 km
Szent Kereszt templom és harangtorony Késmárk 75,386 km
Régi piactér Késmárk 75,446 km
Történelmi temető Késmárk 75,498 km
Római katolikus templom Szürte 75,561 km
Görög katolikus fatemplom Mérfalva 75,594 km
Német katonai temető Felsőhunkóc 75,730 km
Vasútállomás Késmárk 75,839 km
Szent Paraskevi görögkatolikus fatemplom Dobroszló 75,930 km
Evangélikus templom Kisperlász 75,934 km
Református templom Tornalja 75,985 km
Szent Anna kápolna Kisperlász 75,989 km
Evangelikus templom Tornalja 76,056 km
Tornallyay-kúria Tornalja 76,067 km
Református templom Sajólenke 76,171 km
Városháza Tornalja 76,208 km
Görögkatolikus fatemplom Felsőhunkóc 76,329 km
Nagyőri kastély Nagyőr 76,401 km
Szilárdy-kastély Sajólenke 76,428 km
Berzéte vára Berzéte 76,504 km
Római katolikus templom Kincseshomok 76,590 km
Hámos-kúria Tornalja 76,600 km
Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) plébániatemplom Harkács 76,602 km
Református templom Sajókeszi 76,741 km
Jászóvári apátság kastélya Harkács 76,749 km
Ólubló vára Ólubló 76,808 km
Szentmiklóssy-kúria Sajókeszi 76,847 km
Vay-kastély Harkács 76,848 km
Thuránszky-kúria Lévárt 76,924 km
Pravoszlav templom Ungvár 76,933 km
Római katolikus templom Csap 77,101 km
Skanzen Ólubló 77,112 km
Szent Miklós görög katolikus templom Rózsadomb 77,127 km
Reneszánsz várkastély maradványai Hollólomnic 77,192 km
Petzval József szülőháza és emlékmúzeuma Szepesbéla 77,262 km
Evangélikus templom Hizsnyó 77,294 km
Remete Szent Antal plébániatemplom Szepesbéla 77,328 km
Angyali Üdvözlet plébániatemplom Hizsnyó 77,383 km
Moesz-kúria Tornalja 77,450 km
Református templom Ungvár 77,516 km
Vármegyeháza Ungvár 77,549 km
Színház Ungvár 77,716 km
Szent György templom Ungvár 77,788 km
Alexandriai Szent Katalin-templom Kakaslomnic 77,812 km
Tiba vára Tibaváralja 77,821 km
Kerekes-ház és környezete Ungvár 77,827 km
Zsinagóga Ungvár 77,847 km
Szent Miklós görögkatolikus fatemplom Oroszsebes 77,916 km
Református templom Otrokocs 77,989 km
Görög katolikus püspöki palota és székesegyház Ungvár 78,004 km
1848-as emlékoszlop Szepesszombat 78,020 km
Szent-Ivány kastély Beje 78,035 km
Harangtorony Szepesszombat 78,057 km
Szent György templom Szepesszombat 78,059 km
Dapsy-kúria Beje 78,062 km
Immaculata-oszlop Szepesszombat 78,072 km
Kripta Lőkös 78,163 km
Evangélikus templom Lőkös 78,181 km
Ungvári vár Ungvár 78,302 km
Ungvári vártemplom romjai Ungvár 78,381 km
Szent Egyed plébániatemplom Poprád 78,394 km
Szent István Király plébániatemplom Mateóc 78,402 km
Evangélikus templom Lehelfalva 78,695 km
Református templom Zsór 78,734 km
Piarista templom és kolostor Podolin 78,780 km
Mária mennybemenetele plébániatemplom Podolin 78,811 km
Kossuth-kúria Méhi 78,862 km
Nepomuki Szent János-kápolna Podolin 78,869 km
Középkori városfalak Podolin 78,933 km
Szent Anna temetőkápolna Podolin 78,996 km
Evangélikus templom Nandrás 79,140 km
Kisfaludi-kúria Oldalfala 79,178 km
Görög-katolikus templom Garamfő 79,370 km
Református templom Kövecses 79,380 km
Szent István Király plébániatemplom Méhi 79,416 km
Iskola Kövi 79,491 km
Dancs-kastély Kövecses 79,620 km
Református templom Felsőrás 79,637 km
Szathmáry-Király-kúria Oldalfalva 79,813 km
Református templom Sajószentkirály 79,969 km
Beélik-kúria Felsőrás 80,023 km
Római katolikus templom Császlóc 80,048 km
Plettrich-Szilárdy-kastély Sajószentkirály 80,116 km
Református templom Sajórecske 80,320 km
Bíró-kúria Sajórecske 80,373 km
Görög katolikus templom, rotunda Ungvár - Gerény 80,813 km
Rotunda (körtemplom) Ungvár - Gerény 80,819 km
Pálos kolostor feltételezett romjai Ungvár - Gerény 80,846 km
Evangélikus templom Vizesrét 80,848 km
Református templom Szkáros 80,971 km
Kúria Szkáros 80,976 km
Farkas-Spitzer-kúria Szkáros 80,983 km
Keviczky-kastély Abafalva 81,090 km
Református templom Runya 81,125 km
Abaffy-kastély Abafalva 81,173 km
Harangtorony Kakasalja 81,308 km
Soldos-kastély Runya 81,379 km
Harangtorony Turcsok 81,424 km
Evangélikus templom Turcsok 81,427 km
Református templom Kisvisnyó 81,583 km
Fehér-ház Felsőzúgófürdő 81,698 km
Hevessy-kúria Füge 81,758 km
Evangélikus templom Gömörrákos 82,014 km
Palkovics-kúria Füge 82,043 km
Gyertyaszentelő Boldogasszony plébániatemplom Szepestótfalu 82,086 km
Szentháromság plébániatemplom Gömörrákos 82,153 km
Református parókia Hanva 82,222 km
Református templom Hanva 82,235 km
Tompa Mihály sírja Hanva 82,243 km
Darvas-kúria Hanva 82,282 km
Urunk mennybemenetele plébániatemplom Vöröskő 82,325 km
Hanvay-kúria Hanva 82,589 km
Bodon-Beélik-kúria Gömörmihályfalva 82,653 km
Bodon Ábrahám sírja Gömörmihályfa 82,706 km
Hevessy-kúria Alsókálosa 82,749 km
Görög-katolikus templom Királyhegyalja 82,954 km
Draskóczy-kastély Alsókálosa 82,962 km
Bodon-kúria Alsóvály 83,285 km
Beélik-kastély Alsóvály 83,307 km
Református templom Eszeny 83,386 km
Szent Őrangyalok plébániatemplom Murányhuta 83,464 km
Szent Lőrinc plébániatemplom Nagyrőce 83,506 km
Városháza Nagyrőce 83,527 km
Református templom Felsővály 83,535 km
Városi vendéglő (Kohút) Nagyrőce 83,618 km
Az első szlovák gimnázium Nagyrőce 83,688 km
Evangélikus templom Nagyrőce 83,743 km
Abaffy-kúria Lénártfalva 83,840 km
Angyali üdvözlet plébániatemplom Alsóerdőfalva 84,243 km
Szentháromság római katolikus plébániatemplom Baraca 84,647 km
Kossuth-kúria Csíz 84,772 km
Vörösvágási faszenes nagyolvasztó Szirk 84,911 km
Nevickei vár Nevicke 85,076 km
Hanvay-kúria Csíz 85,143 km
Evangélikus templom Szirk 85,226 km
Evangélikus templom Gömörispánmező 85,707 km
Evangélikus templom Murányhosszúrét 85,814 km
Újszomolnok falu maradványai Újszomolnok 85,988 km
Városháza Ratkó 86,168 km
Kőhíd Gerlachfalva 86,556 km
Szent Miklós plébániatemplom Lándok 86,698 km
Református templom Balogiványi 86,744 km
Farkas-kastély Zsip 86,912 km
Református templom Zsip 87,031 km
Harangtorony Gesztes 87,131 km
August de Saxo Coburg et Gotha emlékoszlopa Murányalja 87,226 km
Evangélikus templom Gesztes 87,247 km
Hengermű- és raktár épületek Nándorvölgy 87,287 km
Balogvár Vámosbalog 87,420 km
Murány vára Murányalja 87,483 km
Evangélikus templom Ratkósebes 87,940 km
Pósa Lajos szobra Nemesradnót 87,954 km
Grand Hotel Ótátrafüred 88,013 km
Református templom Rimaszécs 88,108 km
Szent György plébániatemplom Murányalja 88,158 km
Református templom Bátka 88,164 km
Szent Mihály arkangyal görögkatolikus fatemplom Kistopolya 88,195 km
Római katolikus plébánia Murányalja 88,210 km
Hotel Korona Murányalja 88,242 km
Koháry-kastély (Városháza) Murányalja 88,277 km
Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) plébániatemplom Murányszabadi 88,293 km
Evangélikus templom Ratkószuha 88,302 km
Bornemisza-kúria Bátka 88,363 km
Szent Pál megtérése plébániatemplom Rimaszécs 88,396 km
Szentmiklóssy-kúria Uzapanyit 88,402 km
Evangélikus templom Szeleste 88,460 km
Református templom Uzapanyit 88,519 km
Evangélikus harangláb Szeleste 88,536 km
Bornemisza-kastély Bátka 88,593 km
Református templom Vámosbalog 88,609 km
Koháry-kastély Vámosbalog 89,031 km
Református templom Balogtamási 89,060 km
Evangélikus templom Bugyikfala 89,089 km
Evangélikus templom Meleghegy 89,095 km
Szent Ágoston római katolikus plébániatemplom Perecseny 89,220 km
Dr. Guhr Szanatóriuma Tátraszéplak 89,452 km
Rainer-kunyhó Ótátrafüred 89,835 km
Szentháromság római katolikus plébániatemplom Nagyberezna 89,855 km
Evangélikus templom Dobrapatak 90,044 km
Gyopár menedékház Barlangliget 90,082 km
Zamkovszky menedékház Tátralomnic 90,181 km
Battyáni kastély Battyán 90,585 km
Evangélikus templom Derencsény 90,913 km
Evangélikus harangláb Derencsény 90,941 km
Szent Mihály arkangyal görög katolikus fatemplom Görbeszeg 91,630 km
Evangélikus templom Balogpádár 91,811 km
Obszervatórium Tátralomnic 91,886 km
Evangélikus templom Baradna 92,282 km
Téry menedékház Tátralomnic 92,432 km
Református templom Nemesmartonfala 92,637 km
Evangélikus templom Perjése 92,950 km
Bátky-kúria Harmac 92,972 km
Holló-kúria Harmac 92,976 km
Református templom Harmac 93,014 km
Református templom Szútor 93,115 km
Evangélikus templom Kiéte 93,673 km
Evangélikus templom Kőhegy 93,691 km
Szerednyei vár Szerednye 93,921 km
Régészeti bemutatóhely Kiéte 94,032 km
Evangélikus templom Babarét 94,449 km
Evangélikus harangláb Babarét 94,579 km
Református templom Zeherje 94,998 km
Szent Péter és Pál templom Szepesmátyásfalva 95,156 km
Szűz Mária plébániatemplom Helpa 95,202 km
Evangélikus templom Tiszolc 96,105 km
Evangélikus templom Karaszkó 96,112 km
Községháza Tiszolc 96,117 km
Vörös kolostor Lehnic 96,175 km
Nagyboldogasszony plébániatemplom Tiszolc 96,544 km
Református templom Hetyen 96,835 km
Református templom Pálfalva 96,843 km
Evangélikus templom Rimabrézó 96,989 km
Megyeháza Rimabrézó 97,171 km
Vályi-kastély Jánosi 97,251 km
Vályi-kastély Jánosi 97,266 km
Török-kastély Jánosi 97,374 km
Református templom Jánosi 97,409 km
Szathmáry-Király-kastély Jánosi 97,419 km
Keresztelő Szent János plébániatemplom Jánosi 97,435 km
Bíró-kúria Rimasimonyi 97,458 km
Sturman Márton emlékoszlopa Rimabrézó 97,490 km
Rimai Coalitio székháza Rimabrézó 97,525 km
Református templom Simonyi 97,783 km
Tompa Mihály szobra Rimaszombat 98,014 km
Gömör-Kishonti Múzeum Rimaszombat 98,075 km
Református templom Darnya 98,180 km
Megyeháza Rimaszombat 98,320 km
Városháza Rimaszombat 98,322 km
Huszth-ház Rimaszombat 98,338 km
Postás emlékmű Turjaremete 98,344 km
Blaha Lujza mellszobra Rimaszombat 98,358 km
Keresztelő Szent János plébániatemplom Rimaszombat 98,382 km
Régi gimnázium Rimaszombat 98,384 km
Református templom Rimaszombat 98,437 km
Fekete Sas szálloda Rimaszombat 98,442 km
Gömöry-kastély Serke 98,465 km
Református templom Serke 98,504 km
Evangélikus templom Rimaszombat 98,572 km
Fáy-kastély Serke 98,604 km
Nepomuki Szent János plébániatemplom Ágostonlak 98,901 km
Evangélikus templom Alsósziklás 98,927 km
Szent György vértanú római katolikus plébániatemplom Turjaremete 98,946 km
Hámos-Zmeskáll-kastély Cserencsény 99,227 km
Evangélikus templom Rimabánya 99,269 km
Farkas-kastély Rimaszombat 99,583 km
Lendvay-malom Bakostörék 99,595 km
Okolicsányi-Ruthényi-kúria Rimaráhó 99,742 km
Szabadkapuszta vára Rimaszombat 99,757 km
Okolicsányi-kúria Rimaráhó 99,810 km
Jákóffy-Jánoky-kastély Rimaráhó 99,860 km
Szűz Mária plébániatemplom Rimaráhó 99,980 km