Római katolikus templom

titulusNagyboldogasszony
azonosító8550
törzsszám10002
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaSzakrális építmény
eredeti főtípustemplom
eredeti típusr.k. templom
megyeTolna
helységBátaszék
címSzentháromság tér
Szabadság tér
helyrajzi szám955
település KSH kódja8864
földhivatalSzekszárd Megyei és Körzeti Földhivatal
rövid leírásKerített kertben szabadon álló, a település látképét uraló, keletelt, háromhajós, keresztházas, téglaburkolatos gótizáló templom, nyújtott, poligonális záródású szentéllyel, a Ny-i homlokzat elé épült toronnyal, a torony földszintjén nyíló, bélletes főkapuval. A főhajó nyeregtetővel fedett, a hozzá támpillérekkel csatlakozó, alacsonyabb mellékhajókon félnyeregtető, a keresztházon felülkontyolt nyeregtető. A toronyhoz É és D felől alacsonyabb lépcsőtornyok kapcsolódnak. A szentélyhez É felől kontyolt nyeregtetős Szent Sír-kápolna, D felől kontyolt nyeregtetős sekrestye csatlakozik. Bordás keresztboltozatok, a hajó Ny-i végében karzat. Építéskori nyílászárók, kifestés és berendezés.
Falképek: Krikler József. Kifestés: Blaskovits Bátori Mihály. Üvegablakok: Walter Gida műhelye. Főoltár, mellékoltárok, szószék: Leivisch Róbert műhelye. Padok, gyóntatószékek, papi székek: Germán Ferenc műhelye. Orgona: 1902 (Angster-orgonagyár), átépítve. Építész: Hofhauser Antal. Kivitelező: Raichl és Molcer cég, majd Szélig Gáspár. A kifestés restaurálva az 1980-as évek végén. Helyén állt az 1142-ben alapított, a tatárok által felégetett, majd 1347 körül újjáépített cikádori ciszterci apátság török korban részben elpusztult temploma és monostora. A romokra épült rá 1726-1750 között a 20. század első éveiben elbontott barokk templom. A templomkertben bemutatva az apátsági templom 1994-1996 között feltárt, 2001-ben helyreállított maradványai. A templomkertben kőkereszt korpusszal, valamint 1848-as emlékmű, 1948.
 szerkesztés

Képek a fotópályázatból

Két ablakMajdnem felhőkarcoló

Állapotjelentések

2016.05.21 16:01 ngabi - állapot: 5 - pont: 13

Kifogástalan állapotú a templom épülete és környezete

2014.10.22 20:56 ngabi - állapot: 5 - egyéb

http://www.teol.hu/tolna/kozelet/elkeszult-a-bataszeki-templom-tornya-577924
A felújított bátaszéki templomtorony megáldására püspöki szentmise keretében kerül sor október 26-án, vasárnap 15 órakor.

2014.04.24 16:33 ngabi - állapot: 4 - egyéb

Őszre helyén lesz a toronysisak
Bátaszék: Jogosan foglalkoztatja az embereket, hogy mikorra készül el a bátaszéki Nagyboldogasszony Plébániatemplom helyreállítandó tornya ; mondta Bognár Jenő polgármester azon a sajtótájékoztatón, amelyet tegnap délután tartottak a városházán.
http://www.teol.hu/tolna/kozelet/oszre-helyen-lesz-a-toronysisak-549960

2013.04.09 17:21 ngabi - állapot: 4 - egyéb

Elkezdték a templom rekonstrukcióját:
http://www.teol.hu/tolna/kozelet/leszedtek-a-keresztet-szeletelik-a-tornyot-492049

2012.12.18 20:42 ngabi - állapot: 3 - egyéb

Bátaszék | Hétfőn írta alá a bátaszéki katolikus plébánia képviselője és a kivitelező a szerződést a templom helyreállításáról. A toronysisak állapota annyit romlott, hogy az épületet veszélyessé nyilvánították.
Tovább: http://www.teol.hu/tolna/kozelet/veszelyben-a-varos-jelkepe-476236

2012.12.06 21:14 ngabi - állapot: 3 - egyéb

Veszélyessé nyilvánították a bátaszéki templomot. Az ország kilencedik legmagasabb épületét azért zárták le, mert a toronysisak károsodott. A legóvatosabb becslések szerint is 70-80 millió forintba kerülne a helyreállítása.
Szász Gábor, a pécsi egyházmegye építésze kérdésünkre elmondta, nem életveszélyesnek, "csupán" veszélyesnek minősítették a szakértők a bátaszéki templom tornyát.
Az egész cikk, fotókkal:
http://www.teol.hu/tolna/kozelet/veszelyesse-nyilvanitottak-a-bataszeki-templomot-fotok-474382

2012.04.13 17:31 klo - állapot: 4 - pont: 5

A ma álló templom állapota kiváló, leszámítva ez erősen pusztuló homokkő faragványokat, amelyeknek rosszabbodott az állapotuk. A belsőbe bejutni nem tudtam.
A ciszterci templom és apátság középkori (igaz, a barokk idején átépített) épületeinek alig száz évvel ezelőtti lebontása rettenetes. A bemutatás most imponáló, de itt álló középkori falak is lehetnének.

2011.02.05 09:43 piroska - állapot: 4 - pont: 1Homokkő hibákkal
Homokkő hibákkal

A templom belül szép állapotban van. A külső is rendben lenne, kivéve a homokkőből faragott részeket, azok nagyon mállanak!(kép)

2011.01.15 11:16 ngabi - állapot: 5 - pont: 5

Mindig nagyon lenyűgöz a szép templom, körbe fényképeztem!

2009.08.06 11:37 QnJ - állapot: 5 - pont: 2"A középkori monostortemplom helyén álló, többször átépített épület a 19. század közepére olyan rossz állapotba került, hogy 1842-ben már új templom építésének tervét vetették fel a bátaszékiek az itt tartózkodó püspöknek. Az 1870-es évek elején a Bátaszékre látogató Trefort Ágoston kultuszminiszter is támogatta az új templom építésére létrehozott alapot, ám az építkezés tényleges előkészítése csak az 1890-es évek közepén kezdődhetett meg. A terveket Hofhauser Antal budapesti műépítész készítette, majd a kivitelezés a templomtéren álló régi apátsági épületek lebontása után 1899. július 4-én kezdődött meg. Az alapárkokat szegedi kubikusok ásták, (a fontosabb helyeken 8-10 m mély az épület alapja) majd a falakat még ebben az évben ember magasságúra húzták fel, 1900-ban pedig tető alá került a templom. 1901. július 1-jére kész lett volna minden munkálat, ám statikai hibák miatt 1901 tavaszán a süttői kőből készült oszlopok repedezni kezdtek, s a templom összeomlásától lehetett tartani. Lebontani ugyan nem kellett, de az oszlopokat kicserélték és újraboltozták a hatalmas teret, mely munkálatokkal 1902 májusára készültek el. Az ünnepélyes alapkőletétel 1901. július 21-én, a templom felszentelése 1903. október 4-én volt. A templom neogótikus stílusban épült három hajóval, keresztházzal, tágas szentéllyel, északi oldalán kápolnával, a délin sekrestyével. Külső hosszúsága 62,28 m, szélessége 21,9 m. A kereszthajó hossza 31,9 m, a szentélyé 14,5 m. A főhajó magassága 15,8 m, a mellékhajóké 7,6 m. A torony 82,45 m magas, s 50 m magasságban, ahol a sisak kezdődik 32 mázsás kövek vannak elhelyezve. Építéséhez 2,5 millió közönséges és félmillió darab Eszterházi-féle falburkoló téglát használtak fel. A templom stílszerű festését Blaskovits Bátori Mihály szabadkai festőművész műhelye végezte. A gazdag díszítésből a hiányzó bordák színgazdag plasztikai érzékeltetése érdemel figyelmet és a templom hat képsorozata, melyeket Krikler József festőművész készített. A szentélyben lévők: Krisztus levétele a keresztről, Asszonyok a feltámadt Krisztus sírjánál. A déli keresztház képei: Angyali üdvözlet, Jézus születése. Az északi keresztház képei: Jézus Péterrel a tengeren, Jézus a gyermekek barátja. Blaskovits képei közül kiemelkedik a főhajó ablakai alatt elhelyezkedő apostol mellképsorozat, valamint a főbejárat timpanonjának az Atyaistent ábrázoló freskóképe. Az oszlopfőket kerubok festett képei díszítik. A szépen faragott padok, székek, gyóntatószékek, térdeplők German Ferenc pécsi műasztalos műhelyéből kerültek ki, s darabonként is az asztalosipar remekei. Az oltárok, a szószék és az orgona homlokzata Leivisch Róbert szombathelyi oltárépítő műhelyében készültek. Az egyes tárgyak tömör tölgyfából vannak, cirbolya faragással és dús aranyozással díszítve. A főoltáron Szűz Mária relief szobra, két oldalán Szent István és Szent László szobrai állnak. A főoltár érdekessége még a rajta látható négy domborművű faragás. Az oltármenza előlapján Jézus születése és feltámadása látható, a tabernákulum két oldalán Vajk megkeresztelkedése és Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának. A főoltár fiatornyaiban az angyalok kilenc karát szimbolizáló angyalszobrok kaptak helyet. A keresztházban egyik oldalon Páduai Szent Antal oltára áll, Szent Margit és Szent Erzsébet életnagyságú szobrával, a másik oldalon Szent József oltára, melyet Szent Imre és Gonzága Szent Alajos szobra díszít. Ezt az oltár is két dombormű ékesíti, az egyik az utolsó vacsorát, a másik a csodálatos kenyérszaporítást ábrázolja. A szószéken a négy evangélista szobra áll, csúcsán angyal. A templom értékes üvegablakai Walter Gida üvegfestészetében készültek. A nyugati nagy rozetta az angyali karokat, közepén az orgonán játszó Cecíliát, a szentély ablakai Szent Flóriánt, Bálintot, Fábiánt és Sebestyént ábrázolják. A középső három üvegablak csúcsán a szentháromság személyeinek képeit helyezték el. Az északi keresztház ablakain Szent Mór, Borromei Szent Károly és Szent Rókus, a déli oldalon Nepomuki Szent János, Szent Orbán és Xavéri Szent Ferenc látható. Xavéri Szent Ferenc alakján a templomot építő Holndonner Ferenc prépost-plébános arcvonásai ismerhetők fel. Külön figyelmet érdemel a templom orgonája, melyet a pécsi Angster cég készített. 2200 síp alkotja, melyek közül a legnagyobbak 10 m magasak, míg a legkisebbek fél hüvelyk nagyságúak, összsúlya 100 mázsa. Homlokzatát Hofhauser tervei alapján Levisch Róbert készítette Szombathelyen. Csúcsát egy harsonát fújó angyal szobra díszíti. A kórust tartó déli pillérfőn Szent Júdás Tádé apostol festett képe érdemel említést, melyet Czencz János festőművész készített. A templom teljes felújítása 1991-ben fejeződött be. A templom előcsarnokában régi korokból megmaradt kövek láthatók. Ezek közül kiemeljük azt a török korból származó rituális mosdómedencét, mely hosszú ideig szenteltvíz tartóként funkcionált a Mária kápolnában."

forrás: http://www.csatolna.hu/hu/tolnamegye/muemlek/dunament.shtml

2009.06.10 15:18 ngabi - állapot: 5 - pont: 3


Nagyon szép, nagyon rendben!!

2009.01.30 10:07 Fairy - állapot: 5 - koordináta: N 46° 11,266' E 18° 43,530' - pont: 5

A jelentést a felhasználó kérésére töröltük.

2008.10.31 10:41 Fairy - állapot: 5 - koordináta: N 46° 11,267' E 18° 43,532' - pont: 5

A jelentést a felhasználó kérésére töröltük.

2008.10.24 17:54 Fairy - állapot: 5 - koordináta: N 46° 11,266' E 18° 43,527' - pont: 0

A jelentést a felhasználó kérésére töröltük.

2008.07.26 15:45 ngabi - állapot: 5 - koordináta: N 46° 11,265' E 18° 43,530' - pont: 5


Szép környezetben, a templom jó állapotban, a romkert is rendben tartva.
Az egész város főlé magasodik a gyönyörű templom!