Római katolikus templom

azonosító7302
törzsszám7240
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaSzakrális építmény
eredeti főtípustemplom
eredeti típusr.k. templom
megyePest
helységSolymár
címTemplom tér
helyrajzi szám528
település KSH kódja7384
földhivatalBudakörnyéki Földhivatal
rövid leírásR.k. templom, klasszicizáló késő barokk, 1782-1799. Berendezés: főoltár, szószék, 1762. Bebo Károly műve. Intarziás sekrestyeszekrény, 1770 körül; epitáfium, copf, 18. sz. vége.
A falu nyugati magasan fekvő felén, a Templom tér közepén, parkosított környezetben szabadon álló 18. század végi, copf, és barokk stílusjegyeket elegyítő plébániatemplom. Háromtengelyes volutás főhomlokzatából a hajó testébe visszahúzott torony emelkedik. Középtengelyében kétoldalt fejezetpárkánnyal ellátott falpillérekkel közrefogott faragott vörös márvány kapuzat helyezkedik el, melynek szárkövei fölött törtvonalú, csigás szemöldökgyámon nyugvó képszékes párkány látható. A képszékben csüngő díszes lizénafejezetek között koszorús füzérdísz, a párkány fölött (a karzatablak alatti vakolatkeretes köténymezőben) az építtető család címereit helyezték el. A kapuszárnyakat szegecsekkel felerősített vaslemezek borítják. A kaputengely fölött szegmentíves kórusablak. A főhomlokzat szélső, mély tükrében elhelyezett ablakait vakolatmező köti össze, maguk az ablaknyílások a kapuzat mellett kör alakúak, felettük pedig téglány formájúak. Utóbbiak fölött vakolatkeretelés és egyszerű párkányzat kapcsolódik a tükör felső éléhez. A középtengely ablakai lapos szegmentívesek, valamennyi kőkeretes. A széles falsávokkal és striglifes főpárkánnyal tagolt homlokzat közepén timpanon helyezkedik el. Volutás oromzatának csúcsain lángnyelves, füzéres, copf stílusú kővázák. A torony testén körben ion fejezetű falpillérek között kosáríves ablakok nyílnak. A tornyot legfelül szemöldökös óraíves toronypárkány zárja, alatta órával. A toronysisak alacsony sátortetős, horganylemezzel borított. A homlokzatot alul magas kőlábazat övezi lábazati párkányzattal. Oldalhomlokzatát a hajó szélén egy, a homlokzat további részén 3 pár lizéna tagolja, felül a főpárkány alatt keskeny vakolatsávhoz kapcsolódva - alul ez nincs - közvetlenül a lábazatba fut. A hajót mindkét hosszoldalon két magasra helyezett, lapos szegmentíves, kokeretes ablak töri át. Főpárkánya félhenger-lemez tagozatokból áll. A hajó és a keskenyebb szentély rézsűs falszakasszal kapcsolódik. A szentélyfalon egészen felül szegmentíves, de alacsony ablak helyezkedik el. A szentély félköríves záradékú, az apszis kis beugrás után indul el. A szentély záradékához kitelepítési emlékművet (1946-1996) állítottak fel. A sekrestye hosszhomlokzatát két szinten 4 ablak töri át. Alul két szegmentíves, kőkeretes apácarácsos, felül szintén kőkeretes, de egyenes záradékú ablak helyezkedik el. Oldalt vakablak és szalagkeretes ajtó látható. A hajó nyeregtetejét hódfarkas cseréphéjazat borítja.
 szerkesztés

Állapotjelentések

2016.06.01 16:15 fbobee - állapot: 5 - pont: 33

A templom állapota változatlan, hirdetőtáblája élénk közösségi életről tanúskodik. A környezete is gondozott.

2012.06.04 12:09 ngabi - állapot: 5 - pont: 12


Nagyon jó állapotban lévő templom

2011.02.24 13:04 prozak01 - állapot: 5 - koordináta: N 47° 35,481' E 18° 55,712' - pont: 13


Továbbra is nagyon szép a templom, és a körülötte lévő tér is a szobrokkal.

2009.09.21 09:47 prozak01 - állapot: 5 - pont: 6

Gyönyörű a templom, és parkosított környezete is, különösen a kitelepítettek emlékműve megindító..emlékeztet arra hogy a kollektív bűnösség elve milyen undorító dolog.

2009.04.01 08:11 snake - állapot: 5 - koordináta: N 47° 35,470' E 18° 55,694' - pont: 6
Nagyon jó állapotban lévő templom, csak kisebb hibák láthatók.

2008.09.29 12:22 3D - állapot: 5 - koordináta: N 47° 35,483' E 18° 55,713' - pont: 1

Kívül-belül gondozott, szép állapotban van, bár nem mostanában történt a felújítása, ami néhol már meglátszik. Belül az üvegajtóig jutottunk, ott is minden rendben van. Környezete szép, rendezett, hétköznap dél körül igazi hangulatos kisvárosi nyüzsgés volt a templom előtti parkban.

2008.07.02 05:55 snake - állapot: 4 - koordináta: N 47° 35,483' E 18° 55,705' - pont: 5

A templom jó állapotban van, talán csak a tetején lévő díszítéseken látszik erős szennyezettség. Fotó este.