Római katolikus templom

azonosító7145
törzsszám7112
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaSzakrális építmény
eredeti főtípustemplom
eredeti típusr.k. templom
megyePest
helységNagybörzsöny
címTemplom tér
helyrajzi szám1
település KSH kódja14775
földhivatalVác Körzeti Földhivatal
rövid leírásR.k. templom, késő barokk, 1779-1788.
 szerkesztés

Állapotjelentések

2017.07.27 18:17 fehér - állapot: 3 - pont: 17
A homlokzatán a párkány fölötti sort eltávolították, a falai - főként az északi oldalon - szennyezettek.
A hibákról szakvéleményt kértem, az alábbiakban kaptam meg:

"A vakolat nem megfelelő minőségű, a csapadék miatt válik le: látszik, hogy közvetlenül a kiálló párkányrészek alatt (tehát ahol nem éri csapadék a vakolatot) maradt meg még viszonylag a legjobb minőségűnek és eredeti színűnek.
Az északi fal azért is lehet a legrosszabb állapotú, mert az uralkodó szélirány miatt az a homlokzat a legjobban kitett a csapadék odaverődésének. A körablak alatt is pl. látszik az elszíneződéssel, hogy hol folyik le a koszos esővíz.

A főpárkány felett a hó pedig megülhetett, lassan olvadozgatva volt ideje még jobban beszívódnia ott a nedvességnek a vakolatba, aztán belül megfagyhatott, ez a jegesedés pedig ledobta a vakolatot. Hogy szándékosan verték-e ott le a feltáskásodott részt vagy magától dobódott-e le, azt nem tudom.

Jó lenne - a falak átvizsgálása és a régi vakolat leverése mellett - egy jó minőségű, páraáteresztő, de egyúttal a csapadékot taszító (van ilyen), lélegző, műemlékekre is ajánlott vakolattal újra befedni az épületet, a párkányok bádogozását kijavítani."

2012.05.30 11:14 ngabi - állapot: 4 - pont: 5Változást nem tapasztaltam.

2011.02.20 08:53 prozak01 - állapot: 4 - pont: 5Sajnos mostanáig nem orvosolták a problémákat, továbbra is láthatóak a vakolathiányok, ill. az ázásnyomok.

2009.09.20 16:49 rlevente - állapot: 4 - koordináta: N 47° 56,060' E 18° 49,457' - pont: 5


Repedés a karzaton
Repedés a karzaton
Repedés a mennyezeten
Repedés a mennyezeten
Repedés a mennyezeten
Repedés a mennyezeten

A templom.hu szerint "Batthyány József érsek építtette fel tágas, barokk plébániatemplomukat, mely a falu négy temploma közül ma is a legnagyobb. Alapkövét 1782-ben helyezték el és 1788. május 6-án szentelték fel Szent Miklós tiszteletére. 1872. augusztus 4-én villám csapott a toronyba, felgyulladtak a faszerkezetek és megolvadtak harangjai.
A faluközponttól délre, a templomdombon magasodik a plébániatemplom a maga 38 méter magas, órapárkányos, homlokzati tornyával. Külső összképében domináló az erőteljesen kiülő főpárkány. A főhomlokzati középrizalit a téglalap alakú bejárattal és a kosáríves kórusablakkal a főpárkány magasságáig enyhe ívvel előreugrik. Az e fölött a homlokzat síkjába visszahúzott torony két oldalán dísztelen, egyszerű oromfal csatlakozik. A tornyot közepesen nyújtott gúlasisak zárja.
Belseje tágas, világos tér. A bejárattól a szentély faláig 32 méter hosszú, ebből a karzat alatti előcsarnok 3, a hajó 22, a szentély 7 méter. Belső szélességét tekintve a hajó 13, a szentély pedig 8 méter. Belmagassága 11 méter. Ahogy a külsőben, úgy a belső templomtérben is meghatározó az erős kiülésű, körbefutó párkányzat, melybe toszkán pilaszterek torkollanak. Az orgonakórus dongaboltozattal, a hajó háromboltszakaszos csehsüvegboltozattal, a szentély pedig egyetlen csehboltozattal fedett. Mennyezeti festése ornamentikába ágyazott egyházi szimbólumokat (oltáriszentség, kereszt stb.) ábrázol. Oltárainak, szobrainak és festményeinek jó része a Bányásztemplomból került át. Valamennyi festmény 18. századi mű.
A hajóba belépve, az első boltszakaszban bal oldalt Szent Margit, jobb oldalt Szent Imre vászonképét láthatjuk. A Szent Imre kép alatt Páduai Szent Antal szobra látható. Az oldalfalon sorakozó, további négy képet a Bányásztemplomtól örökölte a plébániatemplom. Ezek sorrendben baloldalt: a Szentháromság festménye, előtte Jézus Szíve szoborral, majd Szent József képe következik az előtte álló Árpádházi Szent Erzsébet szoborral. Az evangéliumi oldal középső képe a Szeplőtelen Boldogasszonyt, a Jelenések könyve alapján a Napbaöltözött Asszonyt ábrázolja, alatta Mária Szíve szobor. A szószék melletti kép Szűz Máriát, Szent Annát és Szent Joachimot ábrázolja. Ez az egyetlen kép, amelynek oltára is van, méghozzá ez volt a Bányásztemplom főoltára.
A rokokó tabernákulum eleven kék színű ajtaján az oltáriszentség jelenik meg, a tabernákulum két oldalán egy-egy térdelő angyalt láthatunk. Főoltárán copf, klasszicista és rokokó gyertyatartók sorakoznak. A tabernákulum ajtaján azt a jelenetet láthatjuk, amikor a feltámadt Krisztus megtöri a kenyeret az Emmausi tanítványok előtt. A bal szélen Árpádházi Szent Erzsébet, a jobb oldalon Szent Imre herceg látható. A főoltárkép 18. századi, későbarokk alkotás. Szent Miklós megdicsőülését ábrázolja. Az evangéliumi oldalon álló, rokokó szószék kosarán domborművön az elveszett bárányt nyakában tartó Jó Pásztor domborműve látható, a hangvetőn Istenszem-motívum és a Szentlélek galambja magasodik. A fal mentén körbe a 12 stáció sorakozik.
Az orgona a templommal egyidős, 1787-ben készült, készítőjéről nem maradt feljegyzés és az orgonaházon, játszóasztalon sem található a készítő neve. A hangszer 2 manuállal, pedálsorral és 21 regiszterrel rendelkezik."


Kívül-belül felújításra szorul.
Repedések, festékhullások, vakolathiányok. Jobboldalt az eresz alatt ázásnyomok.

2008.07.13 16:24 Attibati - állapot: 5 - koordináta: N 47° 56,063' E 18° 49,455' - pont: 5ok