Szeleczky-kastély

azonosító5436
törzsszám2230
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaLakóépület
eredeti főtípuskastély
megyeHeves
helységBoconád
címSzabadság tér 14.
Szabadság tér 13-14.
helyrajzi szám610/9
település KSH kódja22354
földhivatalHeves Körzeti Földhivatal
állapotPusztuló
rövid leírásKertben álló, nagyméretű, tagolt tömegű, földszintes, U alaprajzú kastély. A főépület középső szakaszában egyemeletes, manzárdtetős középrizalit. Az oldalszárnyak nyeregtetővel fedettek. Boltozott helyiségek, néhány 18. század végi nyílászáró és vasrács töredékével. Falképek: az előcsarnokban és a kocsiáthajtóban, 1780 (Beller Jakab ?). Építtette Szeleczky Márton, később a Gosztonyi család tulajdonába került.
külső leírásTelepülés központjában áll.
Nagy kertben szabadonálló, "U" alaprajzú, részben alápincézett, földszintes téglaépület, egy emeletes középrizalittal. Az utcafronttal párhuzamosan elhelyezkedő, manzárdtetős főépületének homlokzata 4-3-4 tengelyes. Balról jobbra előbb két, félköríves záródású ablak látható, rojtdíszes kőkerettel, könyöklőpárkánnyal. Alattuk kis pinceablakok. Ezektől jobbra két, szegmensíves, kőkeretes ablak következik, rojtdíszes szemöldökkel, szintén kőkeretben. A rizalittól jobbra eső homlokzatszakasz nyílásai az előzőekben leírtak tükörképei, tehát a rizalit felől két szegmensíves, a homlokzat szélén pedig két félköríves záródású ablak figyelhető meg, az előzőekkel megegyező kereteléssel. A szélein lekerekített középrizalit földszinti részén eredetileg három, félköríves záródású ablak volt, közülük a középsőt mára egyenes záródású ajtóvá alakították. Az emeleti három ablak félköríves záródású. A homlokzatot törtíves főpárkány és attika zárja, rajta - mára szinte teljesen elpusztult - szobrok és vázák maradványai. A földszinti ablakokon kosaras rácsok láthatók, a balról számított 1., 4. és 5. kivételével, ezek mára már hiányoznak. A főépületen egy körülbelűl egy méter magas kőlábazat fut körbe, falai jelenleg vakolatlanok. A főépület oldalhomlokzatain 1-1 ablak nyílik, ezektől kissé hátrébb csatlakoznak az "L" alakú, kontyolt nyeregtetővel fedett, mélyen hátranyúló mellékszárnyak a főépület tömbjéhez. Mindkét mellékszárny főhomlokzata három tengelyes, de a bal oldali mellékszárny harmadik tengelye nem ablak, hanem az udvarba vezető kosáríves kapu, háromszögű timpanonnal. A mellékszárnyak külső oldalhomlokzatainak nyílásrendszere mára - az iskolai és óvodai funkció okán - jelentősen átalakított. Az említett kosáríves főkapun belépve, csehsüvegboltozatos kapualjon keresztűl jutunk az udvarba. A főépület középrizalitjának földszinti részét egy - mindhárom oldalán kosáríves nyílásokkal ellátott - kocsialáhajtó foglalja el. Felette az emeleten 1-1 ablaknyílás. A főépület földszintes szakaszán, valamint az oldalszárnyak udvari homlokzatán félköríves, árkádos, mellvédes tornác fut körbe, de a jobb oldali mellékszárny (iskola) nyílászárói mára teljesen átalakítottak, a tornácmellvédek kibontva, helyükön modern alumínium-üveg nyílászárók.
 szerkesztés

Állapotjelentések

2016.10.23 09:20 Lacipap - állapot: 3 - koordináta: N 47° 38,487' E 20° 11,257' - pont: 32
Az idő és koo-k.
Az idő és koo-k.

Változatlan!!!!
Nem értem, hogy miért kellett az egyébként is tönkre menő téglákat lefesteni fehérre? Változás itt nem történt! Romlik az állapota, szerencsére a régi épületek nagyon jól meg voltak építve.

2010.11.21 10:33 carmin - állapot: 3 - pont: 11
Annyi változás történt, hogy a falakat fehérre festették.

2009.01.10 10:33 Lacipap - állapot: 3 - koordináta: N 47° 38,475' E 20° 11,250' - pont: 5

Az épület állapotában változás nem történt.

2008.08.16 08:45 Lacipap - állapot: 3 - koordináta: N 47° 38,480' E 20° 11,254' - pont: 5Koo-k.
Koo-k.
Az idő.
Az idő.

Régen, szépségében pompázó kastély, most így néz ki! A tetőt már megcsinálták,esőcsatorna hiányos, hiányzik a díszrács egy-két ablakról. Ablak betörve, kiszedve.Az épület vizes. Külsővakolat hiányzik. Környezete rendezett.