Nagytemplom

titulusJézus mennybemenetele
azonosító2254
törzsszám505
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaSzakrális építmény
eredeti főtípustemplom
eredeti típusr.k. templom
eredeti altípusr.k. plébániatemplom
jelenlegi kategóriaSzakrális építmény
jelenlegi főtípustemplom
jelenlegi típusr.k. templom
jelenlegi altípusr.k. plébániatemplom
megyeBács-Kiskun
helységKecskemét
címKossuth tér 2.
Kossuth tér
helyrajzi szám2
település KSH kódja26684
földhivatalKecskemét Körzeti Földhivatal
állapot
rövid leírásSzabadon álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású templom, ÉNy-i homlokzati, tűzkiáltó erkélyes toronnyal, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel, a szentélyhez kapcsolódó kétszintes mellékterekkel. ÉNy-i homlokzatán középrizalit, magas oszlopszéken álló, füzérdíszes fejezetű, timpanont hordó oszloppárokkal. Főkapuja fölött a Kulcsátadás-, a timpanonban Patrona Hungariae-dombormű. A homlokzat szélső tengelyeiben félköríves záródású szoborfülkék, Szent István és Szent László szobrával, alattuk az oldalbejáratok. Az oldalbejáratok mellett 1848-1849-es, első és második világháborús emléktáblák. A főpárkány fölött, az oldalhomlokzatok szélső tengelyét lezáró attikapárkányon a négy evangélista szobra. Az oldalhomlokzatok lizénás-tükrös kialakításúak. Fiókos dongával fedett hajó és szentély, a hajó két oldalán kápolnasorral, a kápolnák felett empóriummal, a bejárat fölött karzat. A szentély előtti boltszakasz keresztszár jellegű, a négyezeti tér fölött kupola, kétoldalt fiókos dongaboltozat. Falképek és pannók a szentélyben és a hajóban: 1901 (Roskovics Ignác); díszítőfestés: 1901 (Lohr Ferenc). Festett üvegablakok: 1930-as évek. Berendezés: jellemzően 18. század vége; főoltárkép és két mellékoltárkép: 1791 (Falkoner József Ferenc). A város 1752-ben kapott engedélyt Mária Teréziától plébániatemplom építésére, helyét 1772-ben jelölték ki, az építkezést 1774-ben kezdték meg (építész: Oswald Gáspár piarista szerzetes, kivitelező Fischer Boldizsár és váci mesterek). Bár 1791-ben felszentelték, építését csak 1799-ben fejezték be. 1819-ben tornya és tetőzete leégett, és csak 1863-ban állították helyre (Dubecz János ácsmester). 1880-ban külsejét, 1901-ben belsejét újították meg. 1911-ben a földrengés után renoválták, homlokzatait megújították (építész: Lux Kálmán).
külső leírásA Városháza szomszédságában a Kossuth tér egyik oldalát határoló, szabadon álló, téglalap alaprajzú, mázas cseréppel fedett nyeregtetős, egy nyugati tornyos későbarokk templomépület.
A templom nyugati homlokzatán kb. 1 m magas lábazati rész fut végig, mely egyben része a főkapu szemöldökéig érő pillér- illetve oszloplábazatoknak. A lábazati részt 3 kapu szakítja meg, a két szélső téglalap alakú, kétszárnyú, füles kerettel, egyszerű geometrikus szemöldökkel. A középső kapu szegmensíves záródású, kétszárnyú, eredeti kapuszárnyakkal. A copf szemöldökdíszt 2 db ión fejezetes féloszlop tartja, felette 2 alakos jelenet: Kr. átadja a kulcsokat Szt. Péternek. A jelenet vonalában a két szélső kapu felett 1-1 félköríves záródású ablak.
Emeleti részen a két szélső tengelyben 1-1 félköríves záródású szoborfülke Szt. István és László szobrával, középen, a főkapu felett félköríves záródású ablak. A homlokzatot a széleken 2-2 félpillér, középen 2-2 féloszlop tagolja, mindegyik ión fejezetes. A széles főpárkány felett a középső szakaszt tympanon zárja. A tympanonban "Patrona Hungariae", a homlokzat szélén Szt. Péter és Pál szobra.
A tornyon, a tympanon felett téglalap alakú, füleskeretes ablak, felette konzolokra támaszkodó, körbefutó erkély félköríves záródású nyílásokkal.
A torony óratorony, melyet törtvonalú, díszes (a református templom sisakdíszéhez hasonló) sisakdísz zár le.
 szerkesztés

Állapotjelentések

2016.08.12 14:00 piroska - állapot: 4 - pont: 11


Még éppen 4!
Már körülkerítették a templomot. Veszélyes a fal melletti rész, hullik le a vakolat.

2013.04.11 10:30 piroska - állapot: 4 - pont: 11   erkély
erkély


A 2009-es jelentés óta a templom állapota lényegesen nem változott, de a festés tovább kopott. A torony erkélyét alulról nézve: egyre kevésbé lenne merszem kiállni rá, rossz állapotúnak látszik.

2009.12.26 11:07 piroska - állapot: 4 - pont: 3


      ázás
ázás

A nagytemplom kopottsága mellett ázás is látható(kép).

2009.05.03 14:52 ngabi - állapot: 5 - pont: 1
Néhány helyen a festék hiányzik, pótolni kellene

2009.04.01 09:18 piroska - állapot: 4 - pont: 1Egyre sürgetőbb a felújítás.

2009.03.23 15:45 fa-peti - állapot: 5 - pont: 1

Voiszonylag jó állapot, a tornyon lehetne mit javítani.

2009.01.30 11:53 carmin - állapot: 5 - koordináta: N 46° 54,445' E 19° 41,485' - pont: 5


Az állapot inkább 5 alá lenne, a festés igénye erősödik.

2008.10.10 13:37 piroska - állapot: 5 - koordináta: N 46° 54,435' E 19° 41,467' - pont: 5

  a kapu
a kapu


  a kapu fölött
a kapu fölött

  sekrestyeajtó
sekrestyeajtó

Nemsokára majd festeni kell.

2008.07.10 11:54 piroska - állapot: 5 - koordináta: N 46° 54,451' E 19° 41,490' - pont: 5Jó állapotú. Időszakonként a toronyba is fel lehet menni - belépődíj ellenében.
A festmény: Barackos Madonna