Ókeresztény mauzóleum

azonosító1807
törzsszám170
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaSzakrális építmény
eredeti főtípusmauzóleum
megyeBaranya
helységPécs
címSzent István tér alatt
helyrajzi szám18344, 18295, 18300, 18301/1, 18298/1, 18301/2, 18392/1, 18300/A
település KSH kódja19415
földhivatalPécs Körzeti Földhivatal
rövid leírásÓkeresztény temetőépületek; kilenc sírkamra, kettő festett, 4. sz. Cella trichora, festett, 4 sz. Cella septichora, 4-5. sz.
 szerkesztés

Képek a fotópályázatból

Egy különleges temetőkápolna A föld alatt rejtőzködő sírépítményKorok találkozásaTúlvilági enteriőr

Állapotjelentések

2012.08.30 11:04 klo - állapot: 5 - pont: 7

A korábbi jelentésekhez, s így a saját bejárásomhoz képest is változatlan a helyzet. Továbbra is világörökségi helyszínhez méltó az állapot.

2010.11.01 14:20 ngabi - állapot: 5 - pont: 1A mauzóleum és környezete rendben tartott

2010.10.18 13:48 klo - állapot: 5 - koordináta: N 46° 4,664' E 18° 13,463' - pont: 14

Az új bejárat
Az új bejárat
Az Ókeresztény Mauzóleum
Az Ókeresztény Mauzóleum


A Möller-folyosó
A Möller-folyosó
Lent a Cella septichora 1.
Lent a Cella septichora 1.
Lent a Cella septichora 2.
Lent a Cella septichora 2.
Lent a Cella septichora 3.
Lent a Cella septichora 3.
Lent a Cella septichora 4.
Lent a Cella septichora 4.A Cella septichora belül
A Cella septichora belül
Világörökségi helyszínhez méltóan jó állapotban van. A dóm tövében lévő betekintőablakot elkerítették (valószínűleg balesetveszélyes rálépni). A Cella septichorában (innen nyílik az új bejárat, korábban a mára már lezárt Möller folyosón át lehetett megközelíteni) az üvegtetőn benézve láttam, hogy valami modern szobor kiállítás van: ez nem nagyon tetszett, ezen a helyen szerintem nem szerencsés ilyet rendezni (praktikusan pl. elveszi a lenti térélményt).
Most csak kívülről néztem meg, a belső fotókat korábban készítettem.

A megnevezés (talán csak számomra) kicsit félrevezető, hiszen Ókeresztény Mauzóleumnak a tér déli részén lévő bemutatóhelyet nevezik. A sírkamrák a "Cella septichora látogató központban" föld alatti sétával tekinthetők meg. Még egy: szerintem nem 9, hanem 10 sírkamra van területen (a városfalon belül 16), igaz, nem mindegyik látogatható.

Mivel az adatlapon lévő leírás elég szűkszavú, idézet a Világörökség magyar honlapjáról (www.vilagorokseg.hu):

"A római kori Sopiane - a mai Pécs - IV. századi ókeresztény temetőjét a Világörökség Bizottság 2000-ben azzal az indokkal vette fel a kultúrtörténeti kincsek listájára, hogy a feltárt építményegyüttes építészetében és falfestészetében rendkívül sokoldalúan és összetetten szemlélteti az északi és nyugati római provinciák korai keresztény temetkezési építészetét és művészetét. A föld alatti sírkamrák és emlékkápolnák a késő római kori Európában élt keresztény közösségek kitartásáról és hitéről tanúskodnak, valamint bemutatják egy máig ható és napjainkig élő kultúra és civilizáció gyökereit.

Sopianét a Kr. u. II. század elején alapították a rómaiak. A IV. századra már virágzó tartományi székhellyé és a kereszténység egyik jelentős központjává vált - és maradt is keresztény kegyhely, hiszen Pécs 1009 óta püspöki székhely. Az ókori város ókeresztény közösségétől számos sírépítmény, sírkamra, épített sír, kápolna és mauzóleum maradt ránk. Többnyire a földfelszín alatt épített sírkamrák fölé emelték a kápolnákat, így a kétszintes építmények kettős feladatot láttak el: egyszerre szolgáltak temetkezési helyként és szertartások céljára. Annak ellenére azonban, hogy a föld alatt épültek, sosem voltak katakombák - lévén nagyrészt a IV. században emelték őket, amikor a kereszténységet a Római Birodalomban már nem üldözték.

Szórványos források már a XVIII. század elején is említést tesznek római kori leletekről, a tudományos feltárás azonban csak a Péter-Pál sírkamra 1782-es felfedezésével indult meg. A jelenleg legutolsó, az alaprajzilag egyedülálló nyolcszögű sírkamra feltárása 2000-ben kezdődött. A közben eltelt több mint két évszázad során a középkori városfalon belül összesen 16 sírkamrát és több száz sírt tártak fel, valamint több ezer későrómai lelet került napvilágra. A viszonylag kis területet átfogó ókeresztény temetői épületegyüttes az Olaszországon kívüli nekropoliszok közül a legnagyobb és legjelentősebb, falfestése csak a Róma városi katakomba-festészethez hasonlítható. A nagyon jó minőségben megmaradt falképeken ikonográfiája egyszerre tükrözi a kor egyetemes gondolatvilágát és tartalmaz helyi, egyedi elemeket is.

A sírkamrákat eleinte római számozással azonosították a feltáró régészek, a bennük található festmények szerint azonban a köznyelv hamarosan elkeresztelte őket - az I. számú például Péter-Pál sírkamra néven ismert, a II. számú a Korsós sírkamra.

1975-ben, a Szent István tér átalakításakor került felszínre a IV. század végén épült Ókeresztény mauzóleum, egy nagyméretű, egyhajós, keletre tájolt kápolna. Alatta egy tőle szerkezetileg független, vele egy időben épített, kisebb méretű sírkamra található. Az épületegyüttest feltehetőleg egy fontos személy tiszteletére emelték, akinek III. századi fehér márvány szarkofágja a sírkamra déli oldalán áll. A sírkamra többi falát falfestmények - bibliai tárgyú freskók és növényi ornamentika - borítja.

Az I. számú - Péter-Pál - sírkamra talán a legismertebb pannóniai ókeresztény építmény, hiszen már 1782 óta tudnak létezéséről. Nevét onnan kapta, hogy a bejárattal szembeni főfalon Péter és Pál apostolok mutatnak rá a Jézus jelenlétét szimbolizáló Krisztus-monogramra. E dongaboltozatos sírkamra teljes belső falfelületét is bibliai jeleneteket ábrázoló freskók, valamint gazdag növényi és állati ornamentika díszíti.

1939-ben tárták fel a II. számú, Korsós sírkamrát, bár már a XVIII-XIX. század fordulóján rábukkantak egy mélypince építésekor. Az észak-déli tájolású, kétszintes építmény itt is egy sírkamrából és a felette elhelyezkedő kápolnából áll, melyben szertartásokat is tartottak, vagy itt emlékeztek meg az elhunytról halála évfordulóján. A sírkamra északi felében egy kis fülkét alakítottak ki, melynek falán kancsó és pohár ábrázolása látható - ennek a képnek köszönheti nevét a sírkamra.

Az előbbiektől eltér a sírkamra az Apáca utcában. Különlegességét az adja, hogy itt nem épült sírkamra szint, a négy sír a padlószint alá mélyített üregekben található. Az épület északon apszissal zárul, melyben Kr. u. 390 körül egy félkör alakú ülőpadot alakítottak ki és egy kőből készült oltárt helyeztek el, mely minden valószínűség szerint az itt nyugvó halottak halálának évfordulóján megtartott "lakoma" céljára szolgált.

Mindenképpen említést érdemel még a Cella trichora és a Cella septichora is. A Cella trichora, azaz a három apszisos temetői kápolna jellegzetes ókeresztény sírépület volt: téglalap alakú középterére északon, keleten és nyugaton apszisokat építettek, délen pedig egy előcsarnokot. A hétkaréjos temetői épület (Cella septichora) egyedi felépítésű: egy nyújtott nyolcszögű középteret hét, a kelet-nyugati irányú főtengely köré csoportosított karéj zár körül.

Az 1600 éves pécsi ókeresztény temető tehát csodálatosan mutatja a késő római temetkezési gyakorlatot és halotti kultuszt. Rómán kívül Pécsett maradt fenn a legnagyobb és legjobb minőségű, ilyen típusú korai keresztény együttes, melynek értékét még növeli, hogy a IV. században emelt kultikus épületek olyan állapotban maradtak meg, amilyenben a népvándorlás korában voltak."

A fenntartó címe, elérhetősége:
Pécs/Sopianae Örökség Kht.
Pécs, Esze Tamás u. 5.
Tel. 72 / 510-628, 510-629
Fax 72 / 510-628, 510-629

2008.10.29 14:53 Fairy - állapot: 5 - koordináta: N 46° 4,660' E 18° 13,450' - pont: 5

A jelentést a felhasználó kérésére töröltük.

2008.10.07 08:44 Fairy - állapot: 5 - pont: 0

A jelentést a felhasználó kérésére töröltük.

2008.07.09 17:34 Fairy - állapot: 5 - koordináta: N 46° 4,660' E 18° 13,470' - pont: 5

A jelentést a felhasználó kérésére töröltük.