Podmaniczky-Vigyázó-kastély

azonosító1250
törzsszám15780
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaLakóépület
eredeti főtípuskastély
megyeBudapest
helységBudapest 17
címPesti út 115.
helyrajzi szám125392/6
földhivatalFővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírásVolt Podmaniczky-Vigyázó-kastély, barokk, 1760; udvari homlokzata neobarokk, 1910.
"Az épületegyüttes a nyugat-keleti irányban húzódó Pesti út déli oldalán helyezkedik el. Maga a kastély három részből áll: A Pesti úttal párhuzamos hossztengelyű főépületből, az erre merőleges, eredetileg különálló melléképületből, valamint a kettőt összekapcsoló ún. összekötő szárnyból. A különálló gazdasági épület, a volt istálló a melléképület végénél, a Pesti úttal és a főépülettel párhuzamosan helyezkedik el.
Az épületegyüttest, illetve annak előkertjét a Pesti út felől - amely kb. 2 méterrel mélyebben fekszik - támfalszerű magas kerítés zárja le, melynek oszlopain az eredetileg megvolt nyolc barokk szobrocskából ma négy áll. E kerítés keleti végénél nyílt az eredeti kocsibehajtó- és gyalogkapu, amelyet - eredeti kődíszeinek maradványait megtartva kiszélesítettek. Ugyancsak megvan, részben átalakítva, a hátsó kerítés is, mely a kastély udvarát választja el a kerttől (ma: sportpályától).
A kastély főépületrészének alaprajza téglalap. Törtvonalú neobarokk manzárdtető fedi, az udvari rizalit fölött álkupolával. Architektúrája átalakított, neobarokk, a régi kiképzés egyes maradványainak megtartásával vagy utánzásával. A Pesti út felé, északra néző tizenegy tengelyes főhomlokzat 4+3+4 tengelybeosztású; középrizalitját törtvonalú barokk oromzat s benne faragott kőcímer, az oromzat csúcsát pedig kőváza emeli ki. A főhomlokzatéval azonos architektúra fordul át a két ablaknyílást tartalmazó keleti homlokzatra, az összekötő szárny által részben elfedett nyugati homlokzat szabad részére és kis változtatással a déli, udvari homlokzatoldalrészeire is. Itt a 2+2+3+2+2 tengelybeosztású homlokzat középső hét tengelyét ión oszlopos neobarokk előépítmény ésgazdagabb attika hangsúlyozza, ezen belül pedig a háromtengelyes középrészt erősebben előrelépő, portikusszerű nyitott előcsarnok, felette címeres neobarokk oromzat és álkupola emeli ki. Az előcsarnok alatt a középtengelyben nyíló bejárat megőrizte eredeti faragott rokokó kőkeretét.
A főépület nyugati oldalához csatlakozik a jóval alacsonyabb párkányszintű és kisebb traktusmélységű, nyeregtetős összekötő szrny. Homlokzatkiképzése a főépületével azonos jellegű, de a megváltozott méretek miatt eltérő arányokkal.
Az összekötő szárnyhoz dél felől csatlakozó, azonos párkánymagasságú, nyeregtetős melléképület nyugati homlokzatának közepétől kissé a Pesti út felé tolódva erőteljes háromtengelyes rizalit lép előre, zárópárkánya fölött attikával, s ezen íves-törtvonalú oromzattal; az épület déli végéhez mind a nyugati, mind a keleti (udvari) homlokzaton szintén erőteljes kiképzésű álkupolás neobarokk toldalékok csatlakoznak. Architektúrája -az udvari homlokzatot kivéve, ahol a neobarokk toldalékokkal egyidős és utólag beüvegezett oszlopos-árkádos folyosó húzódik - az összekötőszárnyéval azonos jellegű.
A különálló egykori istálló külseje jellegtelen." Homlokzatán láthatók a korábbi ablakok szemöldökkövei.

A kastély három részből áll: A Pesti úttal párhuzamos, középrizalitos főépületből, az erre merőleges, eredetileg különálló melléképületből, valamint a kettőt összekapcsoló összekötő szárnyból. A boltozott istálló a melléképület végénél, a főépülettel párhuzamosan helyezkedik el. Igényes belsőépítészeti részletek.
Építtette a Podmaniczky-család, több periódusban, a XVIII-XIX. század folyamán. Neobarokk udvari homlokzatát és manzárdtetejét 1906-1911 között kapta. 1996-ban leégett.
 szerkesztés

Képek a fotópályázatból

ElzárvaAblakperspektíva

Állapotjelentések

2013.08.03 18:49 prozak01 - állapot: 5 - pont: 5

Már használják mint "Podmaniczky-rendezvénykastélyt", nagyon szépen felújították a sokáig romladozó épületet.

2012.05.19 09:44 rlevente - állapot: 3 - pont: 5
A felújítás lendületet megtört, még mindig nem készült el teljesen.
A kastélynak a tetejét is lebontották, ezért csak hármast adhatok rá.
A belső udvart nagyon szépen rendezték.

2011.02.12 09:35 carmin - állapot: 4 - pont: 1


Még tart a felújítás.

2010.12.18 10:06 rlevente - állapot: 4 - pont: 2

Megelőlegezem a négyest, mert pár hete hirtelen komoly előrehaladás történt a felújításban. Remélem, nem törik meg a lendület.

2010.09.12 14:15 rlevente - állapot: 3 - pont: 5

Sajnos semmi nem történt egy év alatt, most is ugyanolyan félkész állapotban van a kastély...

2009.06.26 07:34 rlevente - állapot: 3 - koordináta: N 47° 28,876' E 19° 14,807' - pont: 4

A kastély felújítása most is folyik, remélhetőleg egyszer befejezik.
Az előző (egy évvel ezelőtti) jelentés képeit nézegetve nem sok változást látok...

A mérést a másik oldalon végeztem, a művelődési ház felőli oldalon.

2008.07.01 15:43 Shakespir - állapot: 3 - koordináta: N 47° 28,874' E 19° 14,890' - pont: 5
Jelenleg felújítás alatt van a kastély, állítólag étterem lesz benne. Mivel magántulajdonban van, bemenni nem lehet. A szomszéd idősek otthona felőli bejárat előtt végeztem el a mérést.