Millenniumi emlékmű

azonosító1228
törzsszám15766
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaEgyéb építmény
eredeti főtípusemlékmű
megyeBudapest
helységBudapest 14
címHősök tere
helyrajzi szám29732/1
földhivatalFővárosi Kerületek Földhivatala
állapotKifogástalan
rövid leírásMillenniumi emlékmű, Schikedanz Albert és Zala György, 1896-1929.
külső leírásJellege:
Az emlékműcsoport két szabadon álló, szoborsort hordozó, ív alakú kolonnádból és ezek előtt egy bázison emelkedő, szoborcsoporttal körülvett, magas korinthoszi oszlopból tevődik össze. Előtte az ismeretlen katona sírja fekszik. Fő nézete nyugati tájolású.

Leírás:
A magas bázison álló oszlop négyszög alakú, lépcsős posztamensre nehezedik, melynek fríze leveles-indás díszítésű. Ezen az oszlopbázist É-Ny-D-i irányból, U alakban a hét vezért ábrázoló, életnagyságnál nagyobb bronz lovas szobrok övezik. Elől (Ny-ra) a posztamens lépcsősen, kétszeresen előreugrik, a főalak, Árpád itt áll. A lovasok nevének felirata a frízben látható, balról jobbra (É-D): Tétény, Ond, Kond, Árpád, Előd, Huba és Tas. Az oszlopbázis tetején tojássoros párkány húzódik, leveles-indás, szőlődíszes frízzel. Az oszlop kanellurázott, az oszlopfő bronzból készült. A tetején Gábriel arkangyal bronz alakja áll, jobbjával a Szent Koronát tartja előre, baljával az apostoli keresztet emeli a magasba.

Az oszlop előtt alacsony lépcsős emelvényen az ismeretlen katona vasráccsal körülvett kő szarkofágja látható, mely hátrafelé kissé emelkedik.

A két kolonnádot mindkét végén egy-egy széles tömör falsáv, pillér keretezi. Ez a külső oldalon keskenyebb, a belsőn pedig szélesebb. Köztük kolonnádokként hét-hét darab, oszloppal és pillérrel elválasztott, tagozott posztamensen nyugvó, életnagyságnál nagyobb bronz szoboralak áll. A kolonnád magas, lábazatos talapzatán egy bemélyített falmezőben mindegyikhez egy bronz dombormű tartozik. Az első oldalon, a pillérsor előtt szabadon álló, sima törzsű, korinthoszi oszlopsor húzódik. A pillérek fejezete is korinthoszi, első (az oszlop felé néző) oldalukon korinthoszi fejezetű, sima törzsű pilaszter emelkedik. A kolonnádokat keretező falsávok belső oldalain egy-egy sima törzsű, korinthoszi fejezetű pilaszterpár áll. Az oszlopok fogrovatos, tojássoros főpárkányt hordanak, melynek architrávja meanderes díszítésű. A keretező falakon füzérdíszes fríz húzódik, e fölött meanderdísz látható.
A kolonnádok tetején életnagyságnál nagyobb bronz szobrok állnak. Az északi külső oldalán (északi vége) tagozott négyszögű posztamensen egy nőt átkaroló, meztelen férfialak látható, kezében sarlóval. Alattuk, a frízen a 896-os évszám kapott helyet. Ennek a szoborcsoportnak a megfelelője a déli kolonnád külső oldalán (déli végén) található. Egy meztelen férfi és egy ruhás nőalak áll egymás mellett, a nő babérkoszorút visel és babérágat tart, míg a férfi jobb kezében egy gömbön a szárnyas Niké látható. Alattuk, a frízen az 1896-os évszám olvasható. A kolannádok belső oldalain lévő szobrok egy-egy két ló által húzott harci szekeret ábrázolnak. Ezek egymással szemben helyezkednek el. Posztamenseik négyzetesek, egymásnak szembe (D és É felé) félkörívvel bővülnek, oldalukat álló puttók tagolják. Az északi kolonnádon lévő posztamensen a puttók között négyszögletes mezőkben lévő tondókban triumfális jelképek (fegyverek) láthatóak, míg déli párjában itt tondófejek találhatóak. Az északi kocsit egy meztelen, tollforgós sisakos férfi hajtja, míg párját egy pálmaágat tartó nőalak.

Az északi kolonnádon álló szobrok és a hozzájuk tartozó domborművek balról jobbra:
Szent István, Istvánnak az 1000. Év karácsonyán koronát küld a pápa; Szent László, László legyőzi a leányrabló kun vitézt; Könyves Kálmán, Kálmán király betiltja a boszorkányégetést; II. András, II. András keresztes hadjáratot vezet Jeruzsálem felszabadítására; IV. Béla, IV. Béla a tatárjárás után felépíti az országot; Károly Róbert, a dombormű alatt nincs felirat; Nagy Lajos, Nagy Lajos bevonul Nápolyba.
A déli kolonnád szoborsora:
Hunyadi János, Hunyadi nándorfehérvári győzelmével megállítja a török hódítókat; Mátyás, Mátyás király tudósai körében; Bocskai István; Bocskai hajdúi harcban a császári zsoldosokkal; Bethlen Gábor, Bethlen szövetséget köt a csehekkel; Thököly Imre, Thököly kurucai a szikszói harcban legyőzik a labancokat; II. Rákóczi Ferenc, Esze Tamás jobbágyseregével fogadja a hazatérő Rákóczit; Kossuth Lajos, Kossuth fegyverbe hívja az Alföld népét.
Az emlékműcsoport két szabadon álló, szoborsort hordozó, ív alakú kolonnádból és ezek előtt egy bázison emelkedő, szoborcsoporttal körülvett, magas korinthoszi oszlopból tevődik össze. Előtte az ismeretlen katona sírja fekszik. Fő nézete nyugati tájolású.

A magas bázison álló oszlop négyszög alakú, lépcsős posztamensre nehezedik, melynek fríze leveles-indás díszítésű. Ezen az oszlopbázist É-Ny-D-i irányból, U alakban a hét vezért ábrázoló, életnagyságnál nagyobb bronz lovas szobrok övezik. Elől (Ny-ra) a posztamens lépcsősen, kétszeresen előreugrik, a főalak, Árpád itt áll. A lovasok nevének felirata a frízben látható, balról jobbra (É-D): Tétény, Ond, Kond, Árpád, Előd, Huba és Tas. Az oszlopbázis tetején tojássoros párkány húzódik, leveles-indás, szőlődíszes frízzel. Az oszlop kanellurázott, az oszlopfő bronzból készült. A tetején Gábriel arkangyal bronz alakja áll, jobbjával a Szent Koronát tartja előre, baljával az apostoli keresztet emeli a magasba.

Az oszlop előtt alacsony lépcsős emelvényen az ismeretlen katona vasráccsal körülvett kő szarkofágja látható, mely hátrafelé kissé emelkedik.

A két kolonnádot mindkét végén egy-egy széles tömör falsáv, pillér keretezi. Ez a külső oldalon keskenyebb, a belsőn pedig szélesebb. Köztük kolonnádokként hét-hét darab, oszloppal és pillérrel elválasztott, tagozott posztamensen nyugvó, életnagyságnál nagyobb bronz szoboralak áll. A kolonnád magas, lábazatos talapzatán egy bemélyített falmezőben mindegyikhez egy bronz dombormű tartozik. Az első oldalon, a pillérsor előtt szabadon álló, sima törzsű, korinthoszi oszlopsor húzódik. A pillérek fejezete is korinthoszi, első (az oszlop felé néző) oldalukon korinthoszi fejezetű, sima törzsű pilaszter emelkedik. A kolonnádokat keretező falsávok belső oldalain egy-egy sima törzsű, korinthoszi fejezetű pilaszterpár áll. Az oszlopok fogrovatos, tojássoros főpárkányt hordanak, melynek architrávja meanderes díszítésű. A keretező falakon füzérdíszes fríz húzódik, e fölött meanderdísz látható.
A kolonnádok tetején életnagyságnál nagyobb bronz szobrok állnak. Az északi külső oldalán (északi vége) tagozott négyszögű posztamensen egy nőt átkaroló, meztelen férfialak látható, kezében sarlóval. Alattuk, a frízen a 896-os évszám kapott helyet. Ennek a szoborcsoportnak a megfelelője a déli kolonnád külső oldalán (déli végén) található. Egy meztelen férfi és egy ruhás nőalak áll egymás mellett, a nő babérkoszorút visel és babérágat tart, míg a férfi jobb kezében egy gömbön a szárnyas Niké látható. Alattuk, a frízen az 1896-os évszám olvasható. A kolannádok belső oldalain lévő szobrok egy-egy két ló által húzott harci szekeret ábrázolnak. Ezek egymással szemben helyezkednek el. Posztamenseik négyzetesek, egymásnak szembe (D és É felé) félkörívvel bővülnek, oldalukat álló puttók tagolják. Az északi kolonnádon lévő posztamensen a puttók között négyszögletes mezőkben lévő tondókban triumfális jelképek (fegyverek) láthatóak, míg déli párjában itt tondófejek találhatóak. Az északi kocsit egy meztelen, tollforgós sisakos férfi hajtja, míg párját egy pálmaágat tartó nőalak.

Az északi kolonnádon álló szobrok és a hozzájuk tartozó domborművek balról jobbra:
Szent István, Istvánnak az 1000. Év karácsonyán koronát küld a pápa; Szent László, László legyőzi a leányrabló kun vitézt; Könyves Kálmán, Kálmán király betiltja a boszorkányégetést; II. András, II. András keresztes hadjáratot vezet Jeruzsálem felszabadítására; IV. Béla, IV. Béla a tatárjárás után felépíti az országot; Károly Róbert, a dombormű alatt nincs felirat; Nagy Lajos, Nagy Lajos bevonul Nápolyba.
A déli kolonnád szoborsora:
Hunyadi János, Hunyadi nándorfehérvári győzelmével megállítja a török hódítókat; Mátyás, Mátyás király tudósai körében; Bocskai István; Bocskai hajdúi harcban a császári zsoldosokkal; Bethlen Gábor, Bethlen szövetséget köt a csehekkel; Thököly Imre, Thököly kurucai a szikszói harcban legyőzik a labancokat; II. Rákóczi Ferenc, Esze Tamás jobbágyseregével fogadja a hazatérő Rákóczit; Kossuth Lajos, Kossuth fegyverbe hívja az Alföld népét.
 szerkesztés

Képek a fotópályázatból

Alkonyi megvilágításTúlszaladvaFénybe öltöztetveFelajánlásElcsépelt téma újratöltve (kompozíciós tanulmány)Elcsépelt téma újratöltve (II.) Elcsépelt téma újratöltve (II.) Hello turist"Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg."Dinamikus perspektívaA Háború allegóriája - A millenniumi országimázs-cégér részleteA Valhalla kapujábanSzentháromságNagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji fellegA Valhalla kapujábanFormarendSzokványos tartalom új formában

Állapotjelentések

2015.02.23 15:06 közlegény - állapot: 4 - pont: 8Az emlékmű nagyon szép állapotban van, de a szobrok kezdenek kicsit megfolyni.

2012.10.12 17:20 prozak01 - állapot: 5 - pont: 7
Olyan műemlékről van szó, amelyről ugyan szinte mindent elmondtak már, ráadásul a hosszú évek, évtizedek során több szobrot kicseréltek a különböző politikai áramlatok hevében -mégis mindig új arcát tudja mutatni. Kifogástalan állapotban van.

2010.12.08 12:51 rlevente - állapot: 4 - pont: 6

Az emlékmű szobrai rendben vannak, de a talapzatra ráférne egy kis tisztítás.

2009.04.23 17:43 Pilis50 - állapot: 3 - pont: 2A tér padlózata erősen törött (gördeszka), állandó fotózási terület.

2009.01.17 09:20 snake - állapot: 5 - pont: 1

A szoborcsoport tökéletes állapotban van.

2008.12.02 15:31 Pilis50 - állapot: 5 - koordináta: N 47° 30,891' E 19° 4,623' - pont: 5


szemben a hívogató Turulmadár!!
szemben a hívogató Turulmadár!!

Nagyon szép, de a "padló" már újból töredezett.

2008.09.01 19:25 fa-peti - állapot: 5 - koordináta: N 47° 30,877' E 19° 4,646' - pont: 1
Remekállapotú, sérülés nem látszik. Turisták ezrei látogatják.

2008.06.24 18:24 Attibati - állapot: 5 - koordináta: N 47° 30,905' E 19° 4,683' - pont: 5

Az emlékhely állapota kifogástalan.