Radnóti Miklós Gimnázium

azonosító1221
törzsszám15762
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaKözépület
eredeti főtípusoktatási és gyermekintézmény
eredeti típusgimnázium
megyeBudapest
helységBudapest 14
címCházár András utca 10.
Abonyi Lajos utca 7.
helyrajzi szám32745
földhivatalFővárosi Kerületek Földhivatala
állapot
rövid leírásIskola, Lajta Béla, 1913-1914.
külső leírásJellege:
Szabadon álló, U alaprajzú, két emeletes, tégla falazatú, modern iskolaépület.

Külső:
Keletről és Északról vesz közre egy udvart, Nyugaton egy harmadik, egy emelettel magasabb épületszárnnyal toldották meg. A tégla homlokzat kő lábazaton áll.
Főhomlokzata Keletre, a Cházár András utcára néz. Három, Dél felé egyre csökkenő magasságú, tagolatlan kubikus tömbből áll. A magas bejárati rész hangsúlyosan előreugrik. A földszintet és az első emeletet három keskeny, félköríves árkád fogja össze. Fogrovatos téglasor keretezi őket, köztük egy-egy téglából alakított, menórát ábrázoló laposdombormű van. Az árkádok belső oldalában stilizált kő domborműszalag fut körbe. Az első (déli) árkádívben nyílik az egyenes záródású kapu, mely felett faburkolat van, címerpajzzsal. E fölött az első emelet íves ablakai helyezkednek el. A második emeleten hét félköríves, fogrovatos keretezésű ablak sorakozik. A frízes kő főpárkány alatt rézsutosan falazott téglákból álló díszsor húzódik, a frízben palmetta- és ornamens díszítés látható.
A bejárati szakasztól Délre egy hosszúkás szárny emelkedik. A földszint tagolása: abbbbbba. Két egyszerű, szemöldökgerenda nélküli és hat magas, keskeny ablakból áll. Ezeknek közös könyöklőjük és szemöldökgerendájuk van, ami egybefogja őket. Ez a tagolás a következő szinten is megismétlődik, ahol a magas ablakok két emeletet fognak közre. Lényegében egyenes záródású fülkékben ülnek, félköríves lezárásúak. Rézsutos, lépcsőzetes béllethez hasonlóan, kő profilozással ugranak vissza a fal síkjából. Fölül egyszerű, kő szalagpárkány húzódik.
A hosszúkás szárny déli oldalához egy alacsony, kissé hátraugró, kétaxisos tömb csatlakozik, melynek tagolása: ab. A lábazaton erősen kiülő szemöldökpárkányú pinceablak látható, a földszinten és az emeleten egyszerű, fekvő téglalap alakú, hangsúlyos szemöldökű és könyöklőjű ablakok nyílnak. A második axisban ezekhez hasonló ablakok vannak, csak duplán, közös szemöldökkel és könyöklővel. A pinceablak ugyanaz. A fal dekorációja is megváltozik. míg az első axisban a két szint közt dupla fogrovatos sáv látható, a másodikban x-ekből álló sor található. A homlokzatot kő szalagpárkány zárja. Ennek a résznek a bejárata a hátsó oldalon van (Ny-ra), itt egyszerű homlokzatú.
A kapuzat északi oldalán egy kis szakasz visszaugrik. Az első emeleten itt egy kis egyszerű ablak látható. A sarokrész É és Ny felé is visszaugrik, mindhárom szinten egyszerű, hangsúlyos könyöklővel és szemöldökkel kialakított álló téglalap alakú ablakok nyílnak.
Az északi, az Abonyi utcára néző homlokzat tagoltabb. Széleit egy-egy széles oldalrizalit zárja le, melyek közül a nyugati magasabb, három emeletessé bővül. Ezek közt a tagolás: ababab. A keleti (a) tengelyben fekvő, egy szemöldökkel és könyöklővel kialakított dupla ablakok nyílnak. A szintek közt a falat csúcsukra állított rombuszokból álló sávok díszítik. Az e melletti (b) tengely kissé előreugrik, sarkai le vannak vágva. Pillérszerű hatást kelt, mely egy nyújtott nyolcszög három oldalából van kialakítva. Egyszerű, álló alakú nyílások tagolják. Az egyszerű szalagpárkány végigfut a homlokzat tetején, a kiugró tengelyekben palmettás és ornamentikus díszítésű pártázattal bővül. Az oldalrizalitokon is a kettős ablakok nyílnak, csak itt tégla helyett volutás, ornamentális díszű kő pillér választja el őket. A keleti rizaliton a második emeleten csak egy ablak van. A nyugatin hiányzik a fal geometrikus tagolása. A tetején a pártázattal bővült párkány fut körbe.
A nyugati rizalit nyugati homlokzatának földszintjén, az északi sarokban két axis szélességben egy egyenes záródású kapu nyílik. Három lépcsőfok vezet fel hozzá, három négyszögletes pilléren nyugvó lapos tető ugrik ki elé. A kapuk mellett két oldalt három oldalú falpillérek állnak, törzsükön stilizált palmetta és a tetejükön figurális dísz látható. A figurák a szabadon álló pilléreken is megtalálhatóak. A kapuzat mellett hét axis van. Az emeleteken is egyszerű ablakok nyílnak, köztük fogrovatos faldíszítés található, míg a szintek közt a rombuszos sávok húzódnak. A déli záróaxis kissé előreugrik, az északi homlokzatról ismert fektetett kettős ablakok helyezkednek el rajta. A széleken téglasávok húzódnak. A nyugati részhez itt egy két emeletes összekötő szárnnyal egy tornaterem kapcsolódik. Északi oldala félköríves lezárású, nyugati homlokzatán kis keskeny ablakok vannak. Déli homlokzatán öt axis látható, két ablaksor tagolja. Az alsó nyílások karcsúbbak. Az ablakok között kiugró, fogrovatos szélű falpillérek emelkednek. Az alsó ablaksor az alagsori tornateremé, ahová csak onnan lehet bejutni, a felső pedig az emeleti teremhez tartozik.
Az udvar északi homlokzatán a bejárati kubushoz csatlakozó hosszúkás szárny kialakítása ugyanolyan, mint az utca felé. Innen látni, hogy Délen egy kis apszissal záródik. DNy-i sarkában magas, keskeny négyszögletes torony emelkedik, felső részén oldalanként félköríves nyílás töri át, pártázat zárja.
A középső traktus udvari frontján található a főlépcső, ahonnan az alagsoron át ajtó nyílik az udvarra. Nyugati homlokzatán hat, a délin négy magas, szalagszerű ablak van szalagszerű, keskeny kő domborművekkel keretezve, melyek pártázatban végződnek.
Az északi homlokzat Keleten egy kiugró falrésszel kezdődik, itt minden szinten keskeny ablak nyílik. A középrészen álló szemöldökkel összefogott hármasablakok találhatóak, két oldalán a szárnyakon két ablaksáv látható, pillérrel elválasztott, álló formátumú ikerablakokkal. Szélük fogrovatos. A nyugati oldalon ez közvetlen a középrész mellett egy keskeny ablakos sávval egészül ki.
A nyugati oldalon az északi részen a földszint és az első emelet kiképzése a két utolsó axiséhoz hasonló. Lépcsőház áll itt az ablakok lépcsőzetes sávokba rendezettek. Egyszerű ablakok nyílnak itt, a szintek közt V alakú téglaminta látható. Négy keskeny axis után dél felé egy széles, dupla ablakos szakasz következik, ami enyhén előreugrik. Ez után rézsutosan előreugró lépcsőház emelkedik, amelyen négy szintet átfogó keskeny ablak nyílik. A sarkain rovátkasor húzódik. A legdélibb homlokzatelem egy rovátkasorokkal három részre tagolt szakasz, melynek közepén rovátkolt falas, előreugró, kő szemöldökkel kialakított kapu nyílik. E fölött egy téglából készült, oroszlánt mintázó laposdombormű helyezkedik el. E fölött hármas ablakok nyílnak, mellettük fogrovatos téglasort láthatunk. A homlokzatot szalagpárkány zárja. E fölött egy alacsony attikafal húzódik, V alakú elemekből álló díszítősávval.
A bejárat mellett a falban egy emléktábla található:
OCSKAY LÁSZLÓ/ SZÁZADOS/ EMLÉKÉRE/ AKI 1944-BEN A FASIZMUS ÜLDÖZÖTTEINEK/ EZREIT MENTETTE MEG/ ÁLLÍTOTTA/ BUDAPEST - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA/ ÉS A HALÁLÁVAL EMLÉKEZŐK/ 1997-BEN.
 szerkesztés

Állapotjelentések

2017.09.17 15:30 piroska - állapot: 4 - pont: 15          munka
munka
Változatlan állapot, a bejáratnál (kép) valamit dolgoznak.

2014.04.26 16:00 piroska - állapot: 4 - egyéb     itt hullik
itt hullik


Az épület állapota jó.
De: több helyen hullik a téglaburkolat. ( kép)

2013.03.04 10:15 prozak01 - állapot: 5 - pont: 8A jellegzetesen egyedi Lajta-féle stílus egyik tipikus képviselője az épület -kitűnő állapotban van. Homlokzatán emléktábla található az itt a II. világháború idején üldözötteket mentő Ocskay László tiszteletére.

2010.09.25 16:13 rlevente - állapot: 5 - pont: 4


Elhanyagolható hibáktól eltekintve rendben.

2009.08.16 07:59 QnJ - állapot: 5 - pont: 2

jó állapotú épület, csupán kisebb homlokzati hibák vannak a vízelvezető ereszek környékén

2009.03.09 12:28 Pilis50 - állapot: 5 - pont: 5A hasonló célra épített házak állapotát feltűnően jónak találom. Ez is közéjük tartozik.

2008.11.05 16:02 QnJ - állapot: 5 - koordináta: N 47° 30,402' E 19° 5,353' - pont: 5változatlan állapot

2008.06.30 15:40 3D - állapot: 5 - koordináta: N 47° 30,389' E 19° 5,362' - pont: 5Az utcai homlokzatok mindkét utca felől jó állpotban vannak, csak kisebb esztétikai hibák láthatók.