"Adria" Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság székháza

azonosító11791
törzsszám16216
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaKözépület
eredeti főtípuskereskedelmi- és vendéglátó létesítmény
eredeti típusirodaház
jelenlegi kategóriaLakóépület
jelenlegi főtípuslakóház
megyeBudapest
helységBudapest 5
címSzabadság tér 16.
Zoltán utca 18.
helyrajzi szám24716
földhivatalFővárosi Kerületek Földhivatala
állapotKielégítő
rövid leírásA Szabadság tér, a Vécsey utca és a Zoltán utca találkozásánál álló belső udvaros, négyemeletes historizáló (neobarokk) stílusú palota egykor az "Adria" Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság székháza volt. Térre néző, homorú ívben hajló főhomlokzatát hajózásra utaló motívumok, ill. ornamentális és figurális gazdag épületplasztikai díszítés jellemzi, két kupolás saroktorony fogja közre. Az első emelet reprezentatív helyiségeiig balusztráddal kísért, márvány lépcsővel, stukkóval és festett faliképes mennyezettel ékes díszlépcsőház vezet. Épült Meinig Artúr tervei szerint.
külső leírásA négyemeletes, belsőudvaros, neobarokk-eklektikus épület a Szabadság tér, a Vécsey utca és a Zoltán utca találkozásánál áll. Térre néző, homorú ívben hajló főhomlokzatát két saroktorony fogja közre, köztük öt tengely osztja a falsíkot. A földszint középtengelyében található íves záródású, armírozással kiemelt főbejáratnak aranyozott tengeri motívumokkal (stilizált hal, horgony, hullámok stb.) díszített kovácsoltvas kapuja van. A kaputól jobbra és balra egy-egy egyeneszáródású, timpanonnal koronázott nyílás és két-két félköríves záródású üzletportál található. Az első emelet ablakai egyenes záródásúak, a kapu feletti ablakot rendkívül gazdagon tagolt, faragott kőkeret veszi körül: legfelül látható az "ADRIA" Rt-t jelképező, hajózásra utaló motívumokkal ellátott pajzsmező, alatta kagyló, majd hajóköteleket mintázó díszítés következik, az ablak közepe táján erőteljesen kiugró, profilozott párkány ül egy-egy volután, amelyek az ablak könyöklőpárkányához s az alatta lévő, egymásba fonódó hajókötelekre emlékeztető díszítményhez csatlakoznak. Az első emelet két-két további ablaka egyenes záródású, erőteljesen előreugró, profilozott könyöklőpárkányukat konzolon elhelyezkedő oroszlánfej támasztja alá. A második emelet ablakai alatt övpárkány húzódik végig, melyen erkélymellvéd támaszkodik, s innen indul az a talapzaton álló hat korinthoszi oszlop, mely a második és harmadik emelet teljes magasságát átfogja, s melyek zárólemezén újabb párkány és a negyedik emelet ablakainak erkélymellvédje helyezkedik el. A mellvéd posztamensein négy ülő szobor található, valószínűleg allegorikus alakok. A második emelet oszlopok közt nyíló ablakai félköríves záródásúak konzolos zárókővel, a harmadik emeletéi szegmensívűek, szintén konzolos zárókővel, falsávos keretezéssel és könyöklőpárkánnyal. A negyedik emelet középső három tengelyében kis oszlopokkal elválasztott egyeneszáródású hármas ikerablakok, a két szélső tengelyben kettes ikerablakok találhatóak. A negyedik emeletet frízszerű - triglifek és körmezős metopék váltakozó sora alkotta - sáv zárja. E fölött helyezkedik el a konzolokkal alátámasztott, a széleken előre-, a középső tengelyekben visszaugró profilozott zárópárkány, amelyet végül íves, törtvonalú párkánnyal zárt orommező koronáz. Az orommező közepét hajóorrot formázó, rendkívül díszes kőfaragvány foglalja el.
A főhomlokzat sarkain az első és második emelet között húzódó párkány és erkélyes mellvéd erőteljesebben előreugrik, így kőkorlátos erkéllyé alakul, melyre három nyílás nyílik. Innentől félköríves fallal emelkedik a saroktorony, melynek a második emeleten félköríves-, a harmadikon szegmensíves záródású, díszes kőkerettel körülvett ablakait a két emeletet átfogó, korinthoszi fejezetes, kannelúrázott pilaszterek választják el egymástól. A saroktornyok kis kupolával záródnak, melyek tamburján nyolc ovális ablak nyílik, köztük elválasztó voluta-motívum. A kupolákat vázadísz koronázza.
A Vécsey utcára néző homlokzat nyolctengelyes, az első emeletet záró övpárkányig armírozott falsíkkal, a saroktoronyhoz közelebb eső öt tengely rizalitszerűen enyhén előrelép. A földszint nyílásai félkörívesek, konzolos zárókövekkel, melyeken oroszlánfejek nyugszanak - ezek tartják az első emelet egyenes záródású ablakait. Az előrelépő öt tengely második és harmadik emeletét az ablakok közt emelkedő kannelúrázott, korinthoszi fejezettel ellátott pilaszterek fogják át, a szélső három tengelynek sűrűbb az ablakkiosztása. A második emelet félkörív záródású ablakai kőrácsos mellvéddel, konzolos zárókővel rendelkeznek, a harmadik emeleten szegmensíves záródású, díszes kőkerettel ellátott ablakok vannak. A harmadik emeletet a pilaszterfejezetek által tartott osztópárkány zárja, mely faragott kagyló- és indamotívumokkal díszített. A negyedik emelet egyeneszárósású kettős ikerablakai a főhomlokzatéval megegyező kialakításúak, akárcsak az emeletet záró fríz és a fölötte lévő konzolos koronázópárkány.
A Zoltán utcai homlokzat hattengelyes, nyílásainak kialakítása és faltagolása megegyezik a Vécsey utcai homlokzatéval.
A szabálytalan alakú belső udvarra néző homlokzatok függőfolyosós kialakításúak. A nyílások egyenes záródásúak, egységes, szögletes volutával kombinált szemöldökkel. A kovácsoltvas folyosókorlátok egyszerű mintázatúak.
állapot leírásaAz épület homlokzatai, tetőszerkezete meglehetősen rossz állapotban vannak, az utóbbi időben elvégzett állagmegóvó munkálatok csak az életveszély elhárítására voltak alkalmasak, s körülbelül két év garancia van rájuk, így az épület felújítása elkerülhetetlen. A ház vezetékrendszere elavult, gyakoriak a beázások. Az első emeleti reprezentatív helyiségek mennyezetei gyakran károsodnak, a díszlépcsőház freskója is folyamatosan romló állagot mutat.
Jelenleg folyik az épület állapotának és esetleges felújítási költségeinek felmérése.
 szerkesztés

Állapotjelentések

2016.09.10 14:00 piroska - állapot: 4 - egyéb
Nem látok változást. Így is jó a filmeseknek - forgatás van.
A függőfolyosón egy helyen a burkolólapokat az eredetivel azonos mintájú műanyag padlóval pótolták!

2014.01.19 14:20 piroska - állapot: 4 - pont: 9   romos nyárfák mögött
romos nyárfák mögött


A tér többi épületéhez képest feltűnően sötét, kormos, pedig szép lehetett.
Állapotára nem mondanám, hogy romló, de felújításra érett.

2011.05.23 19:49 QnJ - állapot: 3 - pont: 3
változatlanul romló állapot

építtető:

"(Riunione Adriatica di Sicurtá, Triest). Alapíttatott 1838-ban Triesztben, 4 millió forintnyi alaptőkével, melynek azonban csak 40 százaléka fizettetett be készpénzben. Kezdetben a társaság csupán a tűzbiztosítási kockázatok elvállalására szorítkozott, utóbb a szállítmányi kockázatokra is, 1854-től kezdődőleg pedig már az életbiztosítási ágat is felvette üzletkörébe. A társaság székhelye Trieszt, vezérképviseletet tart azonban, és pedig megalakulása óta, Budapesten is. Díjtartalékai voltak 1891. évi zármérlegük szerint: a tűzkár-biztosítási üzletágban 1.612,910 frt, a szállítmányi üzletágban 33,594 frt, a jégkár-biztosítási üzletágban 200,000 frt, az életbiztosítási üzletágban pedig 10.754,307 frt."

forrás: http://www.kislexikon.hu/adriai_biztosito-tarsulat.html

2010.09.03 18:11 prozak01 - állapot: 3 - koordináta: N 47° 30,272' E 19° 2,960' - pont: 4Az első logomat annak idején erről az épületről készítettem, hiába, megy az idő..sajnos továbbra is elhanyagolt, annyi változás történt, hogy a Heim Pál Kórház rendelője elköltözött a házból.

2009.07.30 09:28 prozak01 - állapot: 3 - pont: 1

Az időpont 1.
Az időpont 1.
Az időpont 2
Az időpont 2
A külső homlokzat a Szabadság tér felől
A külső homlokzat a Szabadság tér felől
Emlékeztető szimbólum az épület korábbi funkciójára
Emlékeztető szimbólum az épület korábbi funkciójára
Emlékeztető szimbólum az épület korábbi funkciójára 2
Emlékeztető szimbólum az épület korábbi funkciójára 2
Ma ezt a szerepet tölti be a Zoltán utcai szárny
Ma ezt a szerepet tölti be a Zoltán utcai szárny
Az egykori szökőkút
Az egykori szökőkút
A belső udvar
A belső udvar

Nem túl szívderítő az állapota. Jóindulattal adtam 3-ast az állapotra. Az egyik szárnyában a Heim Pál kórház egy kihelyezett osztálya működik, ez a rész az elhanyagoltabb. Az udvaron található egy szökőkút maradványa, viszont a plafon kifestését elkezdték. A Szabadság téri részen egy étterem működik, ott a kapu is jóval díszesebb.

2009.07.20 18:15 QnJ - állapot: 3 - pont: 2
változatlan állapot

2009.02.20 15:00 Pilis50 - állapot: 4 - pont: 1
Pusztuló.

2009.01.31 08:26 QnJ - állapot: 3 - pont: 0

további fotók

2009.01.31 08:25 QnJ - állapot: 3 - pont: 5
elhanyagolt, romló állapotú épület, amely még így is nagyon szép

2008.10.03 12:02 szipeti - állapot: 4 - koordináta: N 47° 30,293' E 19° 2,980' - pont: 5

Egy átfestás nem ártana az épületnek.

2008.07.02 11:50 Pilis50 - állapot: 5 - koordináta: N 47° 30,281' E 19° 2,982' - pont: 5


Rendben van.