Hősök Temploma és Zsidó Múzeum

azonosító11520
törzsszám16105
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaSzakrális építmény
eredeti főtípuszsinagóga
megyeBudapest
helységBudapest 7
címDohány utca 2-4.
helyrajzi szám34520
földhivatalFővárosi Kerületek Földhivatala
állapot
rövid leírásÉpült Faragó Ferenc és Vágó László tervei szerint. A keretes beépítésű épületegyüttes Dohány utcai oldalán helyezkedik el a historizáló architektúrával kialakított egyemeletes, földszintjén árkádos, U-alaprajzú kultúrház, a telek túlsó végében a négyzet alaprajzú, kupolával fedett modern stílusú templom. A két épületet a telket övező árkádsor köti össze, körülfogva a nagyméretű téglány alakú udvart. A kultúrház termeit színes üvegablakok és orientalizáló elemek díszítik. A temploma görögkereszt alaprajzú terének kis mélységű keresztszárait dongaboltozat, a központi teret enyhén csúcsos kupola fedi. A zöld márványborítású tóraszekrény tetején két törvénytábla áll. A templom ívelt vonalú, mélybarna pácolású, magasfényű bútorai az 1930-as évek bútorstílusának jellegzetes és kiemelkedő példái.
külső leírásA Ludwig Förster tervezte romantikus zsinagóga bal rizalitjának egy részét az építkezés folyamán lebontották, majd a megmaradt csonkra az eredeti homlokzati rendszert építették vissza. A modern stílusú Hősök Temploma a zsinagóga építészeti kialakítását követő kétemeletes kultúrházhoz árkádsorral kapcsolódik, a mögötte létesített díszudvar mélyén áll. A két épületet a zsinagóga fala mentén és a Wesselényi utcai telekhatáron magas, földszintes árkádsor köti össze, mely a kultúrház földszintjén folytatódik és a sarkon átfordulva a zsinagóga rizalitjába vezet. A kultúrház előtti térről az árkádsor középső három ívén át belátni a díszudvarba, melynek végén a Hősök Templomának ugyancsak háromívű főbejárata látható.
A kultúrház alaprajza U alakú, a díszudvar felé néző egyik szárát a Förster féle rizalit, a másik szárát az új lépcsőház és a Zsidó Múzeum beforduló traktusa adja. A kultúrház kívülről kétszintesnek látszik, valójában a magas attika egy harmadik, felülvilágított szintet is rejt, ahová a könyvtárat szánták. Utcai homlokzata tagolásban, anyagban és díszítésben pontosan követi a zsinagóga architektúráját. A díszudvar felőli homlokzat egyszerűbb, hiszen a zsinagóga dísztelen oldalhomlokzatával látszik együtt.
A kultúrház utcai homlokzatának földszintjén hét egymáshoz kapcsolódó, félköríves záradékú árkádív, emeletén három félköríves záradékú kőrácsos ablak található. Az árkádíveket és ablakokat profilozott szegélyek között mintás vörös-sárga dísztégla szegély fogja körül. A homlokzat sárga téglaborítását keskeny, vörös színű, vízszintes téglacsíkok osztják. A homlokzatot három széles párkány tagolja: egy a lábazat szintjén, egy az emeleti ablakok alsó sávjában fut vízszintesen, míg a harmadik zárópárkányként szolgál. Háromrészes párkányok alsó és felső sávja az árkád és ablakkeretelésekkel megegyező, középső sávja szélesebb, benne vörös és sárga mintás dísztégla burkolat látható, a zárópárkány csak alsó és középső sávból áll, felső sáv itt nem készült. Az épületet és sarkait a zsinagógát kísérő oldalszárnyakhoz hasonlóan ugyanilyen felületi díszítésű, nyolcszögű, kisméretű hagymasisakkal koronázott falpillérek kapcsolódnak. A bal oldalhomlokzat a földszinten négy-, az emeleten kéttengelyes, kialakítása a főhomlokzatéval megegyező. Az U alakú udvari homlokzaton az utcai homlokzat téglatagolása ismétlődik. Az udvari homlokzat földszintjén az U alak szárain egy-egy szalagkeretes ikerablak nyílik, emeletén a szárnyak belső oldalán egy-egy szalagkeretes ikerablak van, míg középen szalagkeretes, ötös ablakcsoport található benne színes üvegablakokkal. A kultúrház falain pártázat fut körül.
A Hősök Temploma a díszudvar tengelyében áll, főbejáratával a kultúrház felé néz, a kultúrházhoz hosszú árkádsorral kapcsolódik. A travertin burkolatú két árkádsort egyszerű profilozású félköríves nyílások sora tagolja; az árkádsort felül fecskefarkas, szalagkeretes, érdesített belső tükrű fokokból álló pártázat zárja. Az árkádsor a Hősök Templomához csatlakozó utolsó tengelyben kiszélesedik, rizalitszerűen előrelép. A templom a rizalitszerű részek árkádsor végén beforduló szakaszai közé ékelődik. A templom félgömb kupolával koronázott, az árkádoknál magasabb, pártázatos négyzetes hasáb, mely a díszudvar felé három magasabb, egymás felé két alacsonyabb nyílással haránt áttört pillérű árkáddal nyílik meg. A templom az árkádokhoz hasonlóan travertin burkolatú, azokkal megegyező, körülfutó pártázattal van koronázva. A templom kupolája a homlokzat szélességénél keskenyebb, alacsony, bordás, lemezzel borított félgömb csúcsán hatágú csillaggal. A templom oldalhomlokzatain oldalanként megegyezően egy-egy magas, keskeny, félköríves záradékú elemekből álló hármas ablakcsoport látható pálcás osztású, rácsmotívumba ültetett hatágú csillagokkal díszített kőráccsal, kék-fehér üvegezéssel.
A templom hátsó homlokzatán középen a templomtesthez kapcsolódó, annak travertin burkolatú és pártázatos kialakításával megegyező kialakítású előtér foglal helyet, kandeláberek közé fogott, lépcsőről elérhető, szalagkeretes ajtóval, az ajtó fölött három résablakkal. Az előtér fölött a templom falán két félköríves záradékú kisebb ablak van. Az előtér melletti oldalszakaszokon oldalanként és szintenként egy-egy egyszerű ablak nyílik.
állapot leírásaAz egykori kultúrház ma a Zsidó Múzeumnak ad otthont, az emeleten elhelyezett kiállítótermekkel. A Wesselényi utcai árkádsor Dohány utca felé eső szakaszában kőtáblák, faragványok vannak elhelyezve. Az udvarban a második világháborúban elhunytak emlékparkja került kialakításra, kis emléktáblák százaival a borostyánnal benőtt parcellákon.
 szerkesztés

Kép a fotópályázatból

tóra takaró

Állapotjelentések

2016.10.06 16:50 piroska - állapot: 5 - egyéb

  múzeum
múzeum
      múzeum
múzeum
      múzeum
múzeum
      múzeum
múzeum

Jó állapotú épület és lehet fényképezni is.

2016.09.27 15:41 prozak01 - állapot: 5 - pont: 16


Az épületek és környezetük jó állapotúak továbbra is. Viszont ami kicsit aggasztó -hiába a hazai kultúrkincs része az épületegyüttes, a rengeteg rendőr, biztonsági őr, és fémdetektoros kapu nem arról tanúskodik hogy bármi jele lenne a felekezetek közötti párbeszédnek.

2011.12.06 08:59 prozak01 - állapot: 5 - pont: 7

Változatlanul remek állapotú az együttes.

2009.12.30 09:40 prozak01 - állapot: 5 - pont: 3


Kitűnő állapotúak, az összekötő árkádsort övező kertben a gettó áldozatai vannak eltemetve (Pl. Arany Dániel matematikus, akiről a középiskolai matematikaversenyt elnevezték). Ugyanitt látható a Wesselényi utca felőli részen néhány szép régi sírkő, és emléktábla, Pl. a vidéki hitközségek emléktáblái.

2009.04.23 16:00 Pilis50 - állapot: 5 - pont: 2

Jóó.

2009.02.17 14:01 Pilis50 - állapot: 5 - pont: 1

jó.

2008.12.22 10:09 QnJ - állapot: 5 - koordináta: N 47° 29,740' E 19° 3,610' - pont: 5változatlanul jó állapot

2008.08.14 08:41 Pilis50 - állapot: 5 - koordináta: N 47° 29,786' E 19° 3,627' - pont: 1Rendezett. Örömmel látom, hogy a környezetet tisztán tartják, locsolják. Igaz, hogy tűzöltócsapról, ami szigorúan tilos (méretlen). Miért van azonos címen kétszer jelölve ugyanaz az épület? (azonositó: 11392 illetve 11520. Szerintem egy is elég.).

2008.06.21 12:18 Pilis50 - állapot: 5 - koordináta: N 47° 29,754' E 19° 3,597' - pont: 5
Felújított