Észak-Pesti Kórház

azonosító11481
törzsszám16172
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaKözépület
eredeti főtípusegészségügyi és szociális épület
eredeti típuskórház
jelenlegi kategóriaKözépület
jelenlegi főtípusegészségügyi és szociális épület
jelenlegi típuskórház
megyeBudapest
helységBudapest 15
címXV. kerület, Őrjárat u. 1-5.
helyrajzi szám82285
földhivatalFővárosi Kerületek Földhivatala
rövid leírásAz Észak-Pesti Kórház bejárati épülete, női és férfi szociális pavilonok, konyha, női és férfi inszociális pavilonok, ravatalozó és személyzeti ház.
külső leírásAz épületegyüttes egy szabálytalan, nyújtott négyszög alakú telken helyezkedik el, az Őrjárat utca - Adria u. - Pestújhelyi út - Neptun u. által határolt területen. Az épületek a parkositott telken belül szabadon állnak. A jelenleg álló épületek közül 8 rendelkezik műemléki védelemre méltó épitészeti kialakitással.

11. Bejárati épület
Szabadon álló , asszimetrikus bővitményekkel ellátott, lekerekitet délkeleti sarkú , téglány alaprajzú, asszimetrikus kialakitású, kontyolt tetejű egyemeletes épület. Az épület magas lábazati részében alagsor helyezkedik el.
Az épület homlokaztán tagolatlan lábazat és stilizált, tölcséralakú konzolokból kialakitott pákány fut köbe. A homlokzat földszintjén sima, emeleti részén rusztikus felülettel kialakitott vakolat látható. A fszt-en végigfutó tagolatlan könyöklőpásrkány és ablakok vállvonalában végigfutó övpárkány látható, az ablakok körül pedig egyszerű, felső peremén hullámos szalagkeret fut körbe. Az emeleti ablakok körül szalagkeret fut körbe, felső ivrészükön medallinos ornamentikával. Az emeleti ablakok vállvonalában végigfutó bekarcolt övpárkány. A főhomlokzat rizalitjának két szélén az oromzatig felfutó függőleges vakolatsáv húzódik az oromzat vonalában többször megtörve, majd az oromzat felső peremének kereteként továbbhaladva.
Az épületen található nyiászárók mind eredetiek, a többosztatú szárnyak fölött függőleges, sugaras-ives osztású felső ablakrészek találhatók. A kétszárnyú, hullámvonalú záródású főbejárati kapuban kosárives záródású, üvegezett felső részű gyalogkapu, a kapu felett ives-sugaras osztású felülvilágitó ablak.
Keleti főhomlokzata 8 tengelyes, a negyediktől a hatodik tengelyig a homlokzat elé magas, hullámvonalú oromzatú rizalit lép. Az oromfalban sziv alakú ablak. A homlokzat bal első tengelyében a fszt-en szélesebb, az emeleten ikerablakként kialakitott nyilások. Az 5. tengelyben a fszt-en kosárives kapunyilás, benne kétszárnyú, felülvilágitós kapu; az emeleten kosárives nyilásban kosárives záradékú erkélyajtó, előtte ives erkély, indadiszes kovácsoltvas korláttal. A lábazati részen négyzetes alagsori ablakok, az 1. tengelyben ikerablakként. A homlokzat többi tengelyében karcsú, kosárives záródású ablakok.
Ny-i, hátsó homlokzata hangsúlyosan asszimetrikus kialakitású, kosárives záródású nyilásokkal tagolva. A homlokzat sikjához párkány föl é magasodó hengeres lépcsőtorony simul, ehhez obbra csatlakozik egy lemetszett sarkú, téglány alaprajzú fszt-es épületrész, melynek tetején teraszt alakitottak ki. A homlokzat két szélső tengelyében a fszt-en a többinél szélesebb ablak, az emeleten ikerablak látható. Balról a 3. tengelyben az emeleten erkélyajtó, előtte keskeny, téglány alaprajzú erkély. A torony két oldalán keskenyebb kialakitású tengelyek. A torony homlokzatának fszt-jén. keskeny kétszárnyú, üveges ablak nyilik. A jobb oldali csatlakozó épületrész leszelt sarkain 1-1 tengelyben széleseb ablak, elülső homlokzatán széles, háromrészes ablak. Az erkélyen és teraszon indás diszű kovácsoltvas korlát.

11. Egykori női szociális pavilon.
Homlokzati diszeitől megfosztott, szabadon álló, téglány alaprajzú, 2 emeletes, sarkokon és fúhomlokzatának középtengelyében toronnyal, sarokrészein rizalitokkal tagozott, kontyolt tetejű épület. Ny-i homlokzatán a tornyon ives tető. Homlokzatán kosárives, keretelésüktől megfosztott ablakok. A homlokzat egykori vakolatdiszéből egyedül a lábazat, és az abból kiinduló ajtókeret maradt meg. Az épületbelső jelentéktelen, erősen átalakitva.

6. Egykori férfi szociális pavilon
A női szociális pavilonhoz hasonló, eredetileg azzal szimmetrikus kialakitású, szintén leegyszerűsitve, K-i oldalán modern toldalékkal bővitett szabadon álló, kontyolt tetejű, 2 emeletes, téglány alaprajzú épület. Az épületbelső jelentéktelen, erősen átalakitva.

14. Egykori konyha és kápolna
Eredetileg szimmetrikus elrendezésű, ma későbbi toldalékokk miatt - asszimetrikus T alaprajzú, szabadon álló, kontyolt tetejű épület. A K-Ny-i hossztengelyű fszt-es épületrészhez kétemeletes, előzőre merőleges hossztengelyű K-i épület csatlakozik. Az emeletes épületrész homlokzatain az eredeti kialakitásból már csak a nyilászárók láthatók. A fszt-es épületrész 3 szabadon levő homlokzata őrzi az eredeti formát: az ives nyilások körül szecessziós ornamentikájú szalagkeret fut körbe, a nyilásokban eredeti , ives tagolású, osztott nyilászárók találhatók. Az épületen keskeny lábazat fut körbe, fent pedig stilizált konzolos, hullámvonalú párkány zárja a homlokzatokat. Ny-i homlokzatának közepén ajtónyilás látható, felette párkány fölé magasodó, keskeny ives, vakolatkeretes és csúcsdiszes oromzat. A nyugati épületrészben kápolna, a K-iben legutóbb kórtermek voltak kialakitva. A K-i épület belsejében eredeti szecessziós korlátját őrző, 3 karú egyenes lépcső látható. A kápolna dongaboltozatos terében két pillérre támaszkodó karzat látható, a szemben lévő falba a szentély félkörives fülkéje mélyed be, kétoldalt 1-1 félkörives ajtó. Az ajtók és a szentély felett

15. Egykori női inszociális pavilon
A 6. és 10. sz. épületekhez hasonló kialakitású, szabadon álló, téglány alaprajzú, 1 emeletes, tetőtérbeépitéses, kontyolt tetejű éület. Nyugati homlokzatán keskeny középrizalit, 9 tengelyes homlokzatának középső 5 szakasza fölött 2. emeletként a tetőtér szintje helyezkedik el. Az épület hátsó sarkain hengeres saroktornyok. A hátsó homlokzaton egykor nyitott, ma üvegezett veranda vonul végig mindkét szinten. Az épület többi homlokzatán ives lezárású ablakok, a Ny-i homlokzat fszt-jének középső tengelyében egyenes záródású ajtó található. Az épületbelsőben találhtók eredeti ajtók, ablakok, egyes szakaszokon padlóburkolatok, de az épületbelső részben átalakitásra került.

16. Egykori férfi inszociális pavilon
Szabadon álló, téglány alaprajzú, kontyolt tetejű épület, a 15. sz. épülettel szimmetrikus elrendezésben. Ny-i főhomlokzatának középső 5 tengelyében 1 emeletes, az épület többi része fszt-es kialakitású. K-i homlokzatának saroktornyáit hullámvonalő ives sisak fedi, s hasonló ivű magas kontyolt tető látható a főhomlokzat középrizalitja felett is. Az épület őrzi eredeti homlokzati kialakitását: szecessziós diszű vakolatkereteit, végigfutó, stilizált konzolokból kialakitott hullámvonalú párkányát, K-i oldalának középrészén a végigfutó tornácot. A tornác félnyeregtetejét szecessziós diszű vaskonzolok támasztják alá. Az erősen átalakitott épületbelsőben néhány eredeti geometrikus mintájú szines üvegablak, néhány növényi ornamentikájú maratott üvegablak látható.

19. Egykori ravatalozó, könyvtár
Szabadon álló, fszt-es, összetett alaprajzú, kontyolt tetejű épület, DK-i oldalán félnyeregtetős lefedésű fém-üveg szerkezetű épitménnyel bővitve. Az épület mind külsején, mind belsejében őrzi eredeti kialakitását: külsején szecessziós diszű szalagkeretes , ive száródású nyilásokat, egyéb vakolatdiszeket, (lábazat, párkány), a belsőben számos eredeti nyilászárót, nyilászáró tokot találunk.

4. Egykori személyzeti ház
Szabadon álló, nyújtott téglány alaprajzú, ÉK-i sarkán
 szerkesztés

Állapotjelentések

2013.06.07 17:22 prozak01 - állapot: 3 - pont: 9
A szép szecessziós bejárati épület állapota megfelelő, az egyik felújítását úgy fest hogy félbehagyták, a többi meg..mintegy érdekességképpen a Neptun utca és az Adria utca felől több fotót készítettem az újabb építésű, ám romladozó melléképületekről -cseppet sem túlzó a megállapítás hogy a TV-ben látott Csernobil, Pripjaty és környéke kísértetvárosai jutnak róla az ember eszébe.

2010.09.19 14:47 rlevente - állapot: 4 - pont: 4


A kórház körbe van kerítve, az utcáról a főépületet tudtam fényképezni.
Messziről nézve nincs rossz állapotban, de a melléépített porta ronda fémépülete és az óriási vakolathiány miatt négyesnél jobbat nem érdemel.

2009.08.26 09:00 prozak01 - állapot: 4 - pont: 3
A kórház ismét üzemel, járóbeteg-rendelés is volt ottjártamkor. Van benne ugyan modern hozzáépítés is, de összképét tekintve szép, szecessziós épület.

2008.11.28 10:41 QnJ - állapot: 3 - koordináta: N 47° 32,348' E 19° 7,328' - pont: 5
bezárt kórház területén találhatóak az épületek, bejutni nem lehet, csak polgármesteri hivatali engedély birtokában ? :-) ?
A műemlék épületegyüttes egyik egységét átépítés alatt érhette a bezárás ténye, ezért befejezetlenül várja, hogy az enyészetté váljon a többi épülettel együtt.
(az elmúlt évtizedekben készült épületek sem mutatnak jobb képet a hulló vakolattal és betört ablakokkal)

2008.07.08 17:30 lelcache - állapot: 4 - koordináta: N 47° 32,350' E 19° 7,336' - pont: 5

Cím
Cím
A főépület
A főépület
Hely és idő
Hely és idő
Díszes ablak
Díszes ablak
A főépület oldalról
A főépület oldalról
A főépület közelebbről
A főépület közelebbről
Sarok
Sarok
Egy hátsó épület
Egy hátsó épület

Sok épület van a területen, különböző állapotban. Általában jó allapotúak, a vakolat néhol pereg.

lelcache