Iparművészeti Múzeum

azonosító1070
törzsszám15679
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaKözépület
eredeti főtípuskulturális és szórakoztató épület
eredeti típusmúzeum
megyeBudapest
helységBudapest 9
címÜllői út 33-37.
Hőgyes Endre utca 10-12.
Kinizsi Pál utca 31.
helyrajzi szám36862 (környezet: 36797, 36795, 36798, 36805)
földhivatalFővárosi Kerületek Földhivatala
állapot
rövid leírásIparművészeti Múzeum, kétemeletes szecessziós épület, Lechner Ödön és Pártos Gyula, 1893-1896.
külső leírásJellege:
Két belső udvarral rendelkező, E alaprajzú, ÉK-i tájolású, kétemeletes, központi kupolával rendelkező, monumentális múzeumépület.

Külső:
A négyszintes épület magas lábazaton áll, alagsor, magasföldszint és két emelet követik egymást.
Az alagsor a kőlábazat mögött húzódik meg. Alja előreugrik, közepükön íves sarkú pillérekkel tagolt, félkörív formájú alagsorablakok sorakoznak rajta.
A főhomlokzat 12 tengelyes. A bal oldali (DK-i) tengely keskenyebb, a nyolcszög három oldalából alakított sarokrész. A többi tengelytől a nyolcszög öt oldalából álló falpillér választja el, mely magasan a főpárkány fölé magasodik. Magas, nyolcszögű kupola fedi, szimpla nyílások láthatók rajta. A sokszögű falpillér a homlokzat másik sarkát is hangsúlyozza.
A 7. Tengelyben átlósan levágott sarkú, ötoldalú, széles, mélyen kiülő, lábazati pillérkötegekkel alátámasztott rizalit ugrik előre, melyben a főbejárat nyílik. Magas, bordás, nyújtott nyolcszögű, laternás kupola fedi. Az épület többi részén magas, kontyolt nyeregtető figyelhető meg.
A magasföldszint kváderezett vakolatú, tagolt könyöklőpárkány zárja. Élszedett, csigadíszes, íves sarkú gyámos, egyenes záródású ikerablakok tagolják. Csak a sarokrészen található szimpla ablak.
A két emelet építészetileg egybefogott. Téglafalúak, a sarkokon és pilléreknél kőburkolattal. Az első emelet ablakai sima kő szalagkeretesek, melyek belső része élszedett. Ebben féloszlop áll, tagolt, levéldíszes lábazattal, levéldíszes törzzsel, növénydíszes hengeres fejezettel. Az ablak gyámos, konvex íves zárású, tetején akrotérion látható. A második emeleten hasonló részletképzésű, kettes és hármas ikerablakok sorakoznak. A felső, keskeny zárópárkány alatti kőszalaghoz csatlakoznak. Az első hármasablak a 2. tengelyben kapott helyet, innentől váltják egymást a kettes ablakokkal. Ez utóbbiak kőpilaszterekkel egybe vannak fogva az első emelet alattuk lévő ablakaival. A pilaszterek az alsó ablakok mellett tükörben virágdíszes, gyöngysoros dekorációval egészülnek ki. Köztük, az alsó és felső ablakok között indás és virágdíszes mozaik látható. Az alsó tagolásnak megfelelően kialakított, alacsony, kváderezett attikában a hármasablakok felett szalagkeretes, háromkaréjos, csúcsíves mezőben stilizált, népies virágmotívumokból álló mozaikdíszítés van. Tetején kőrózsa látható, legfelül, a párkányon antefix-sor húzódik. A kettősablakok felett, az attika tetején háromszögű oromzatok emelkednek. Egy oromzatban kicsi, az alatta lévőhöz hasonló, gyámos, szamárhátíves keretezésű keskeny ablak nyílik. Az oromzatot kőkeret övezi, kétoldalt voluták tagolják, legfelül kőrózsa koronázza.
A középrizalit sarkait falpillérek hangsúlyozzák. A magasföldszint tetejéig hengeres pillérek nyúlnak, íves gyámokon egyenes gerendákat támasztanak alá. Hátul két pillér, mögöttük még két falpillér emelkedik. A nyílások felett, a könyöklőpárkány alatt kétoldalt kisebb, középen egy nagy virágdíszes mozaikmező található. Középen a felirat: ORSZ. MAGY./ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM. Az első emelet közepén kőkeretben hatalmas, tízkaréjos körablak nyílik. Körülötte három sávban az egész falat növényi ornamentikát ábrázoló mozaik borítja be. Kétoldalt, a tetején, már a második emeleten két kis mozaikmező látható. E felett nagy, hármas ikerablak kapott helyet. Ez háromszögben van elrendezve, csúcsíves és hullámvonalas elemekből álló felülvilágítókkal. Kőszalag osztja, áttöri az attikát, a tetejéig nyúlik. Itt virágmozaik és csigadíszes kőszalag keretezi.
Az attika itt magas, az oldalakon csúcsukra állított, rombusz alakú ablakok nyílnak, melyek belső oldalán karéjsor húzódik. Körülöttük virágos mozaikdíszítés kapott helyet.
Felül keskeny szalagpárkánnyal elválasztott kis attika fut körbe. Az átlós oldalakon szamárhátíves keretezésű, mozaik található kőrózsával lezárva. A középen lévő mozaikmező a címert veszi körül. Felette hármas, szamárhátíves keretezésű ikerablak nyílik, mely felülvilágítós, kőrózsával koronázva. A pillérek tetején szoboralakok állnak.
A laterna hengeres pilléreken nyugszik, tagolt hagymakupola fedi. A tetőben kis, háromkaréjos padlásablakok nyílnak.
A bejárati rész egy nyújtott nyolcszögű, pillérekkel tagolt térben helyezkedik el. A falakat és a síkmennyezetet mázas csempeborítás fedi. A középen nyíló főbejárathoz íves elemekből álló, sárga pirogránit korláttal övezett egykarú lépcső visz fel. Kétoldalt egy-egy kis félköríves ajtó látható konvex íves keretben. Felette kék és piros csempe borítja a falat. A faltagolás olyan keretben látható, amilyen lezárás a pilléreken nyugszik. Ezeket stilizált növényi motívumok borítják el. A mennyezet hullámvonalas rácsozattal tagolt, melyben az íves összemetszéseknél kis függőkőszerű elemek láthatóak. Fehér és sárga alapon zöld és piros, népies tulipánmotívumok borítják. A padozat mozaikborítású: barnásvörös alapon fehér és kék népi motívumok kaptak helyet. A főbejárat, a kapu konvex íves, kő szalagkerettel. Indás díszítésű, dobokból álló, hengeres félpillérek bővítik. Mellette, az átlós oldalakon íves lezárású, vörösmészkő táblák láthatóak. A bal oldali felirata: FERENCZ JÓZSEF/ MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYÁNAK/ DICSŐSÉGES URALKODÁSA ALATT/ A MIDŐN/ Dr WEKERLE SÁNDOR/ UTÓBB/ LOSONCZI BÁRÓ BÁNFFY DEZSŐ/ M. KIR. MINISZTERELNÖK/ ADORJÁNI ÉS KÖRÖSSZEGI GRÓF CSÁKY ALBIN,/ UTÓBB/ VÁSÁROSNAMÉNYI BÁRÓ EÖTVÖS LÓRÁND/ VÉGÜL Dr WLASSICS GYULA/ VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTER VOLT,/ PÁRTOS GYULA ÉS LECHNER ÖDÖN/ TERVEI SZERINT ÉPÜLT/ 1893-TÓL KEZDVE: ELKÉSZÜLT 1896-BAN,/ MAGYARORSZÁG FENNÁLLÁSÁNAK/ EZREDIK ÉVÉBEN. A jobb oldali felirat: Ő CS. ÉS APOST. KIR. FELSÉGE/ FERENCZ JÓZSEF/ EZ ÉPÜLETET 1896. ÉVI/ OKTÓBER HÓ 25-ÉN AVATTA FEL./ EBBEN AZ IDŐBEN/ AZ ORSZ. MAGY. IPARMŰVÉSZETI/ MÚZEUM IGAZGATÓJA/ KUTASI RADISICS JENŐ/ A MAGY. KIR. IPARMŰVÉSZETI/ ISKOLA IGAZGATÓJA/ FITTLER KAMILL/ VOLT. Bal oldalt egy kis tábla latin betűkkel az 1896-os évet adja ki.
Az épület előtt vasrácsos kerítés van, Lechner Ödön ülő kőszobra is itt látható, melynek felirata: A NEMZETI ÉPÍTÉSZET MESTERE/ LECHNER ÖDÖN.
Az oldalhomlokzatok elemeinek részletképzése a főhomlokzatéval megegyező.
A Högyes Endre utcai (DK-i) oldalhomlokzat 12 tengelyes. A 12. tengely a már leírt sarokrész. A 6. tengelyben egy széles középrizalit ugrik előre. A kapu itt nyílik, mellette egy-egy ablak kapott helyet. Az alagsorablakok csakúgy, mint a sarokrészen csúcsívesek. Az oldalkapu széles, gyámos, félköríves szalagkerettel. Egyenes záródású, kazettás fa szárnyai vannak, színes, üvegezett felülvilágítóval. Az ablakok felett háromkaréjos zománcmezőben virágdísz látható. A kapu felett hasonló keretben szecessziós felirat kapott helyet: ORSZ. MAGY./ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM. Az első emeleten hármas ikerablak található. A második emeleten mozaikmező látható, felette egy attikaemelet is van. Közepén kőkeretes, csigadíszes keretezésű, íves, kis ikerablak kapott helyet, felette tagolt négykaréjos vaknyílás van. Kétoldalt egy-egy négyzetes mezőben kis, csúcsíves ablakok nyílnak. A köztes és a szélső mezőkben mozaikdísz látható. A sarkokon és középen kőváza áll, fent antefix-sor húzódik. A rizalit felett sátortető emelkedik. A dupla ikerablakok fölött, az attikafal tetején hiányoznak a háromszögű oromzatok.
A Kinizsi utcai (ÉNy-i), zártsorú beépítésű homlokzat ugyanolyan kialakítású, mint az előző oldalhomlokzat. 13 tengely hosszú, középrizalitja a 7. tengelyben van. A kapu keskenyebb mint az előző, nincsenek mellette ablakok, az első emeleten normális nagy ablakok, a másodikon hármas ikerablakok sorakoznak. Az attika ablaka mellett nincsenek kisebb, oldalsó ablakok.
A külsőn pirogránit burkolat és színes, mázas tetőburkolat figyelhető meg.
A belső udvarok homlokzata egyszerűbb. Az ablakok téglakeretesek. A magas téglalábazatban szegmensíves ablakok sorakoznak. A magasföldszint és az első emelet ablakai egybe vannak fogva. Alul keskeny és széles szegmensíves ablakok váltakoznak, felül háromkaréjos ablakok láthatóak. A második emeleten vakablakok és rendes ablakok egymásutánja látható, melyek konvex lezárásúak. A tető alatt, szamárhátíves, téglakeretes oromzatban hasonló ablakok nyílnak, főleg az ÉNy-i oldal Ny-i részén. A DK-i szárny K-i oldalán a tető alatt széles, osztott üvegablak húzódik.
Az ÉNy-i oldal közepén félköríves lépcsőház emelkedik. A DK-i oldal Ny-i végén négyzetes tömb áll, mely a hátsó lépcsőt is magában foglalja.
A középső, kupola mögötti szárny kontyolt nyeregtető formájú, vasszerkezetes üvegtetővel fedett.
A négyszintes épület magas lábazaton áll, alagsor, magasföldszint és két emelet követik egymást.
Az alagsor a kőlábazat mögött húzódik meg. Alja előreugrik, közepükön íves sarkú pillérekkel tagolt, félkörív formájú alagsorablakok sorakoznak rajta.
A főhomlokzat 12 tengelyes. A bal oldali (DK-i) tengely keskenyebb, a nyolcszög három oldalából alakított sarokrész. A többi tengelytől a nyolcszög öt oldalából álló falpillér választja el, mely magasan a főpárkány fölé magasodik. Magas, nyolcszögű kupola fedi, szimpla nyílások láthatók rajta. A sokszögű falpillér a homlokzat másik sarkát is hangsúlyozza.
A 7. Tengelyben átlósan levágott sarkú, ötoldalú, széles, mélyen kiülő, lábazati pillérkötegekkel alátámasztott rizalit ugrik előre, melyben a főbejárat nyílik. Magas, bordás, nyújtott nyolcszögű, laternás kupola fedi. Az épület többi részén magas, kontyolt nyeregtető figyelhető meg.
A magasföldszint kváderezett vakolatú, tagolt könyöklőpárkány zárja. Élszedett, csigadíszes, íves sarkú gyámos, egyenes záródású ikerablakok tagolják. Csak a sarokrészen található szimpla ablak.
A két emelet építészetileg egybefogott. Téglafalúak, a sarkokon és pilléreknél kőburkolattal. Az első emelet ablakai sima kő szalagkeretesek, melyek belső része élszedett. Ebben féloszlop áll, tagolt, levéldíszes lábazattal, levéldíszes törzzsel, növénydíszes hengeres fejezettel. Az ablak gyámos, konvex íves zárású, tetején akrotérion látható. A második emeleten hasonló részletképzésű, kettes és hármas ikerablakok sorakoznak. A felső, keskeny zárópárkány alatti kőszalaghoz csatlakoznak. Az első hármasablak a 2. tengelyben kapott helyet, innentől váltják egymást a kettes ablakokkal. Ez utóbbiak kőpilaszterekkel egybe vannak fogva az első emelet alattuk lévő ablakaival. A pilaszterek az alsó ablakok mellett tükörben virágdíszes, gyöngysoros dekorációval egészülnek ki. Köztük, az alsó és felső ablakok között indás és virágdíszes mozaik látható. Az alsó tagolásnak megfelelően kialakított, alacsony, kváderezett attikában a hármasablakok felett szalagkeretes, háromkaréjos, csúcsíves mezőben stilizált, népies virágmotívumokból álló mozaikdíszítés van. Tetején kőrózsa látható, legfelül, a párkányon antefix-sor húzódik. A kettősablakok felett, az attika tetején háromszögű oromzatok emelkednek. Egy oromzatban kicsi, az alatta lévőhöz hasonló, gyámos, szamárhátíves keretezésű keskeny ablak nyílik. Az oromzatot kőkeret övezi, kétoldalt voluták tagolják, legfelül kőrózsa koronázza.
A középrizalit sarkait falpillérek hangsúlyozzák. A magasföldszint tetejéig hengeres pillérek nyúlnak, íves gyámokon egyenes gerendákat támasztanak alá. Hátul két pillér, mögöttük még két falpillér emelkedik. A nyílások felett, a könyöklőpárkány alatt kétoldalt kisebb, középen egy nagy virágdíszes mozaikmező található. Középen a felirat: ORSZ. MAGY./ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM. Az első emelet közepén kőkeretben hatalmas, tízkaréjos körablak nyílik. Körülötte három sávban az egész falat növényi ornamentikát ábrázoló mozaik borítja be. Kétoldalt, a tetején, már a második emeleten két kis mozaikmező látható. E felett nagy, hármas ikerablak kapott helyet. Ez háromszögben van elrendezve, csúcsíves és hullámvonalas elemekből álló felülvilágítókkal. Kőszalag osztja, áttöri az attikát, a tetejéig nyúlik. Itt virágmozaik és csigadíszes kőszalag keretezi.
Az attika itt magas, az oldalakon csúcsukra állított, rombusz alakú ablakok nyílnak, melyek belső oldalán karéjsor húzódik. Körülöttük virágos mozaikdíszítés kapott helyet.
Felül keskeny szalagpárkánnyal elválasztott kis attika fut körbe. Az átlós oldalakon szamárhátíves keretezésű, mozaik található kőrózsával lezárva. A középen lévő mozaikmező a címert veszi körül. Felette hármas, szamárhátíves keretezésű ikerablak nyílik, mely felülvilágítós, kőrózsával koronázva. A pillérek tetején szoboralakok állnak.
A laterna hengeres pilléreken nyugszik, tagolt hagymakupola fedi. A tetőben kis, háromkaréjos padlásablakok nyílnak.
A bejárati rész egy nyújtott nyolcszögű, pillérekkel tagolt térben helyezkedik el. A falakat és a síkmennyezetet mázas csempeborítás fedi. A középen nyíló főbejárathoz íves elemekből álló, sárga pirogránit korláttal övezett egykarú lépcső visz fel. Kétoldalt egy-egy kis félköríves ajtó látható konvex íves keretben. Felette kék és piros csempe borítja a falat. A faltagolás olyan keretben látható, amilyen lezárás a pilléreken nyugszik. Ezeket stilizált növényi motívumok borítják el. A mennyezet hullámvonalas rácsozattal tagolt, melyben az íves összemetszéseknél kis függőkőszerű elemek láthatóak. Fehér és sárga alapon zöld és piros, népies tulipánmotívumok borítják. A padozat mozaikborítású: barnásvörös alapon fehér és kék népi motívumok kaptak helyet. A főbejárat, a kapu konvex íves, kő szalagkerettel. Indás díszítésű, dobokból álló, hengeres félpillérek bővítik. Mellette, az átlós oldalakon íves lezárású, vörösmészkő táblák láthatóak. A bal oldali felirata: FERENCZ JÓZSEF/ MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYÁNAK/ DICSŐSÉGES URALKODÁSA ALATT/ A MIDŐN/ Dr WEKERLE SÁNDOR/ UTÓBB/ LOSONCZI BÁRÓ BÁNFFY DEZSŐ/ M. KIR. MINISZTERELNÖK/ ADORJÁNI ÉS KÖRÖSSZEGI GRÓF CSÁKY ALBIN,/ UTÓBB/ VÁSÁROSNAMÉNYI BÁRÓ EÖTVÖS LÓRÁND/ VÉGÜL Dr WLASSICS GYULA/ VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTER VOLT,/ PÁRTOS GYULA ÉS LECHNER ÖDÖN/ TERVEI SZERINT ÉPÜLT/ 1893-TÓL KEZDVE: ELKÉSZÜLT 1896-BAN,/ MAGYARORSZÁG FENNÁLLÁSÁNAK/ EZREDIK ÉVÉBEN. A jobb oldali felirat: Ő CS. ÉS APOST. KIR. FELSÉGE/ FERENCZ JÓZSEF/ EZ ÉPÜLETET 1896. ÉVI/ OKTÓBER HÓ 25-ÉN AVATTA FEL./ EBBEN AZ IDŐBEN/ AZ ORSZ. MAGY. IPARMŰVÉSZETI/ MÚZEUM IGAZGATÓJA/ KUTASI RADISICS JENŐ/ A MAGY. KIR. IPARMŰVÉSZETI/ ISKOLA IGAZGATÓJA/ FITTLER KAMILL/ VOLT. Bal oldalt egy kis tábla latin betűkkel az 1896-os évet adja ki.
Az épület előtt vasrácsos kerítés van, Lechner Ödön ülő kőszobra is itt látható, melynek felirata: A NEMZETI ÉPÍTÉSZET MESTERE/ LECHNER ÖDÖN.
Az oldalhomlokzatok elemeinek részletképzése a főhomlokzatéval megegyező.
A Högyes Endre utcai (DK-i) oldalhomlokzat 12 tengelyes. A 12. tengely a már leírt sarokrész. A 6. tengelyben egy széles középrizalit ugrik előre. A kapu itt nyílik, mellette egy-egy ablak kapott helyet. Az alagsorablakok csakúgy, mint a sarokrészen csúcsívesek. Az oldalkapu széles, gyámos, félköríves szalagkerettel. Egyenes záródású, kazettás fa szárnyai vannak, színes, üvegezett felülvilágítóval. Az ablakok felett háromkaréjos zománcmezőben virágdísz látható. A kapu felett hasonló keretben szecessziós felirat kapott helyet: ORSZ. MAGY./ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM. Az első emeleten hármas ikerablak található. A második emeleten mozaikmező látható, felette egy attikaemelet is van. Közepén kőkeretes, csigadíszes keretezésű, íves, kis ikerablak kapott helyet, felette tagolt négykaréjos vaknyílás van. Kétoldalt egy-egy négyzetes mezőben kis, csúcsíves ablakok nyílnak. A köztes és a szélső mezőkben mozaikdísz látható. A sarkokon és középen kőváza áll, fent antefix-sor húzódik. A rizalit felett sátortető emelkedik. A dupla ikerablakok fölött, az attikafal tetején hiányoznak a háromszögű oromzatok.
A Kinizsi utcai (ÉNy-i), zártsorú beépítésű homlokzat ugyanolyan kialakítású, mint az előző oldalhomlokzat. 13 tengely hosszú, középrizalitja a 7. tengelyben van. A kapu keskenyebb mint az előző, nincsenek mellette ablakok, az első emeleten normális nagy ablakok, a másodikon hármas ikerablakok sorakoznak. Az attika ablaka mellett nincsenek kisebb, oldalsó ablakok.
A külsőn pirogránit burkolat és színes, mázas tetőburkolat figyelhető meg.
A belső udvarok homlokzata egyszerűbb. Az ablakok téglakeretesek. A magas téglalábazatban szegmensíves ablakok sorakoznak. A magasföldszint és az első emelet ablakai egybe vannak fogva. Alul keskeny és széles szegmensíves ablakok váltakoznak, felül háromkaréjos ablakok láthatóak. A második emeleten vakablakok és rendes ablakok egymásutánja látható, melyek konvex lezárásúak. A tető alatt, szamárhátíves, téglakeretes oromzatban hasonló ablakok nyílnak, főleg az ÉNy-i oldal Ny-i részén. A DK-i szárny K-i oldalán a tető alatt széles, osztott üvegablak húzódik.
Az ÉNy-i oldal közepén félköríves lépcsőház emelkedik. A DK-i oldal Ny-i végén négyzetes tömb áll, mely a hátsó lépcsőt is magában foglalja.
A középső, kupola mögötti szárny kontyolt nyeregtető formájú, vasszerkezetes üvegtetővel fedett.
Alagsor, földszint+kétemeletes épület, a szabálytalan négyszögű telek déli hátsó sarka beépítetlen, a többi oldalon épületszárnyak. Az Üllői úti szárny tengelyére szerveződnek az udvar közepét elfoglaló reprezentatív terek. A középen emelkedő torony földszintje az utca felé nyitott, emeletén galériás díszterem. A torony mögötti előcsarnokban három szint kapcsolódik össze üvegkupola fedéssel, majd az üvegtetővel fedett, körben galériás kiállítási csarnok zárja a sort. Az Üllői úti oldalon előkert kovácsoltvas kerítéssel, Lechner Ödön szobrával (Farkas Béla, 1936). A földszint kőburkolatos, az emeleteken kő tagozatok vannak és gazdagon dekorált pirogránit burkolat. Kerámia elemekkel csipkézett attika, tornyok, tetőgerinc. Az udvari homlokzatok vakoltak, tégla tagozatokkal.
Tervezte Lechner Ödön és Pártos Gyula.
 szerkesztés

Képek a fotópályázatból

Fehér színekGyöngyházfény Őszi kakasvirágIn memoriam Lechner ÖdönArabeszkKővirágKépem a képenAz Ipari művészetek HázaI love IMM

Állapotjelentések

2014.05.23 10:30 piroska - állapot: 4 - pont: 6

  betonnal javítva
betonnal javítva


Az állványzat jó állapotban van. Az épület nem változott. Néhány kép az udvaron sorsára (pénzre?) váró lanternáról.
Remélem nyer valami pályázaton.

2012.10.24 12:51 piroska - állapot: 4 - pont: 7 lanterna nélkül
lanterna nélkül


 kakasvirág
kakasvirág


Állványzat az épület körül. Állapota nem javult.

2011.06.12 17:00 Bélosz - állapot: 2 - egyéb

A LATERNA
A LATERNA

(A "2"-es állapotot az ÉLETVESZÉLYES LATERNA indokolta.)

"Elbontják az Iparművészeti Múzeum életveszélyessé vált lanternáját, azaz kilátótornyát.

Az utóbbi időben az Üllői út irányába megdőlt épületrészt június 18-án és 19-én nagyobb egységekben emelik le, ezért 18-án a múzeum zárva tart majd, és a munkálatok alatt az Üllői utat is lezárják – derült ki a múzeum vezetésének sajtótájékoztatóján.

Az év eleji építészeti vizsgálatok rávilágítottak, hogy a mintegy 11,5 méteres kilátótornya, vagy szaknéven lanternája életveszélyes, ezért el kell bontani. A sajtótájékoztatón Nagy Gergely, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke, az épület állapotát vizsgáló építész elmondta, hogy az elmúlt hónapokban leszedték a kupola labilissá vált elemeit. „A lanternát 1934-ben cserélték le utoljára, az eredeti belső szerkezet megkárosodott, így mára gyakorlatilag ép elem nincs a toronyban. A Lechner Ödön tervezte palota teljes műemléki rekonstrukció­ja még előttünk áll, de bízunk abban, hogy még az idén nekiláthatunk a felújításnak. Természetesen a palota esetében teljes körű műemléki helyreállítás válik szükségessé, az elbontott kupolarészt pedig újjá kell építeni” – tette hozzá."

__________

2010.09.19 14:26 piroska - állapot: 4 - pont: 2
Az épület állapota változatlan.

2010.07.05 18:05 prozak01 - állapot: 4 - koordináta: N 47° 29,146' E 19° 4,170' - pont: 2

A homlokzatra némi tisztítás ráférne, a külső díszítőelemek megfelelő állapotúak, az udvari állapotokra kíváncsi lennék Piroska logja alapján, mert ha nem javult a helyzet, az nagyon szomorú..

2010.03.07 16:15 piroska - állapot: 4 - pont: 2

Hőgyes E. u. felől
Hőgyes E. u. felől
   vasrács
vasrács
az udvaron tárolt elemek
az udvaron tárolt elemek
több helyen így hullik
több helyen így hullik
   fehér színek
fehér színek
márciusi hóban
márciusi hóban
      ablak
ablak
       ablak
ablak
koo
koo

Szeretném, ha azoknak lenne igazuk, akik 5-t adtak a múzeum állapotára.
Az udvarok felé nézelődve sajnos nem ilyen a helyzet,sok helyen hullik a vakolat, az udvaron kerámia elemek várják sorsukat (képek).

2009.09.29 07:58 prozak01 - állapot: 5 - pont: 2Gyönyörű épület, alátámasztja hogy egyértelműen a szecesszió a kedvenc építészeti korszakom.

2009.04.26 08:41 QnJ - állapot: 5 - pont: 1

változatlan állapot

2009.04.22 13:25 Pilis50 - állapot: 5 - pont: 1
Jó az állapota.

2009.03.19 15:44 Pilis50 - állapot: 5 - pont: 5Jó állapotban.

2008.12.07 09:48 QnJ - állapot: 5 - koordináta: N 47° 29,165' E 19° 4,096' - pont: 1

változatlan állapot

2008.10.01 13:56 Pilis50 - állapot: 5 - koordináta: N 47° 29,181' E 19° 4,123' - pont: 5


Jó állapotban van.

2008.06.28 19:45 Mihul - állapot: 5 - koordináta: N 47° 29,172' E 19° 4,109' - pont: 5Jó állapotú épület