Római katolikus plébániatemplom

azonosító1026
törzsszám15664
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaSzakrális építmény
eredeti főtípustemplom
eredeti típusr.k. templom
eredeti altípusr.k. plébániatemplom
megyeBudapest
helységBudapest 9
címBakáts tér
helyrajzi szám36910
földhivatalFővárosi Kerületek Földhivatala
állapotKielégítő
rövid leírásFerencvárosi r.k. plébániatemplom, romantikus, Ybl Miklós, 1867-1879.
külső leírásA háromhajós, keresztházas, poligonális szentélyzáródású bazilikának öt tornya van. A Ny-i oldalon, a főbejárat felett magas, négyzetes alaprajzú torony emelkedik. A kapuzat tömbje és a főhajó találkozásánál kétoldalt egy-egy alacsonyabb torony áll, a kereszthajó és az oldalsó szentélyzáródás között is kis tornyok találhatóak. A téglahomlokzatot kőburkolatú támpillérek tagolják, a sarkok armírozottak, az egész épület kőlábazaton emelkedik. A hajó öt boltszakaszból áll.
A bejárathoz pofafalak között egykarú, egyenes, alacsony lépcső vezet. A kapu előtt előcsarnok található, melynek bejárata félköríves, bélletes kialakítású. Az ívet kétoldalt sima, gyűrűs törzsű oszloppárok tartják, melyeknek csigavonalas-indás fejezete levél- és bimbódíszes. Az oszloppárok felett félköríves fülkékben kagylós gyámokon nyugvó angyalszobrok állnak. A bélletben a leírt oszlopok figyelhetőek meg. Az első bélletív palmettasoros, majd normannfonat következik. Ezután geometrikus, négyszögű elemekből álló pártázatsor díszíti az ívet. Felül vimperga emelkedik, a közepén egy tondóban az áldó Krisztus tart egy könyvet, melyen az A és W jele látható. Az egész alsó tömböt dupla palmettasoros párkány zárja le, melynek két oldalán sárkányokat ábrázoló dombormű található. A vimpergán rozettasor húzódik, két oldalán kőrózsák láthatóak, közepén Assisi Szt. Ferenc álló szobra kapott helyet. A kapu egyenes záródású, gyámos. Felette félköríves ívmező van. A kapualjat csegelyes kupola fedi, mely négy sarkában a leírtakhoz hasonló oszlopokra támaszkodik. Az oszlopok fejezetén tojásdíszes, palmettasoros párkány látható. Kétoldalt egy-egy tagolt keretes, osztott falmező áll. A padozat mozaikdíszítésű. Csúcsukra állított négyzetekből álló rácsmintában kisebb négyzetek láthatóak. A kétszárnyú fa kapu íves, stilizált leveleket formázó vas rátétekkel díszített. A kapualjat palmetta- és levéldíszes vaskorlát rekeszti el.
A torony földszintjének oldalsó homlokzatain félköríves falfülkék kaptak helyet. Levéldíszes konzolokon nyugvó, ívsorral keretezett falmezőben két kockafejezetes, palmettadíszes oszlopra támaszkodik a palmettasoros vimpergával koronázott ív. Mindkét fülkében mozaikkép látható, az É-i egy Madonna-kép, a D-i egy szakállas, glóriás álló férfialakot ábrázol liliommal a kezében. A torony magas első emeletét kis körablakkal kiegészített félköríves ikerablak tagolja. Felette kis, négykaréjos nyílás kapott helyet, az oldalhomlokzatokon vakablakok vannak. Fent palmettás konzolokon nyugvó, kockafejezetes, palmettadíszítésű féloszlopokkal tagolt törpeárkádsor húzódik. Az osztópárkány gyámos, palmettás díszítésű. A torony támpillérei eddig a magasságig emelkednek. A második emelet mind a négy oldalán félköríves záródású hármas ikerablakok nyílnak. Az ablakokat sima törzsű, leveles pillérek tagolják, felettük tondók láthatóak. A keskeny osztópárkány felett egy nyolcszögű, rövid átlós oldalakkal kialakított, alacsony szint emelkedik. Óra van benne, növénydíszes párkány zárja, a hosszú oldalak felett leveles keretezésű vimperga áll. A magas, bronzborítású toronysisak nyolcszög alakú, tetején kőkereszt látható.
A torony és a főhajó találkozásánál lévő tornyok négyzetes alaprajzúak. A földszinten félköríves ajtó nyílik, korabeli fa szárnnyal, vasszerkezettel. Az első emeleten lőrésablak, a második emeleten egymás felett két lőrésablak nyílik. A harmadik emelet ugyanolyan mint az első, a szinteket szalagpárkány választja el. A zárópárkány gyámos, felette nyolcszögű szint emelkedik, minden második oldalon félköríves, bélletes ablakokkal. A gyámokon nyugvó párkány kiugrik, a sisak magas, nyolcszögű.
Az oldalhajó Ny-i zárófalán félköríves, tagolt keretű, vízvetős ablak nyílik. Az oldalhajók falán végig ilyen ablakok sorakoznak, a homlokzatot leveles gyámokon támaszkodó párkány zárja. A harmadik szakaszban É-on és D-en is oldalbejárat nyílik, mely mindkét részen ugyanolyan. Egykarú, egyenes lépcső vezet fel hozzá. Félköríves záródású, kétoldalt leveles fejezetű, csigameanderes nyakú oszlopok keretezik. Vimpergával zárul, melyben körbe írt háromkaréjos díszítés látható. Csúcsán kőkereszt emelkedik. Az ajtón az eredeti vas vasalások megfigyelhetőek.
A kereszthajó homlokzatának alsó részén az oldalhajón lévő ablakok folytatódnak. A párkány felett félköríves hármasablak nyílik, melynek középső tagja nagyobb. Leveles-indás fejezetű féloszlopok tagolják, az ívek magasítottak. Felül lépcsősen emelkedő törpeárkádsor látható, melynek magasított ívei kockafejezetes háromnegyedoszlopokra támaszkodnak. Az oromzat háromszögű, levéldíszes frízes párkánnyal zárt.
A főhajó gádorfalán félköríves ikerablakok sorakoznak. Párkányát két gyámsor tagolja, fríze függőlegesen sávozott.
Az É-i kereszthajó falában egy aranymozaikkal borított, madaras és indás keretű, félköríves falfülkében Assisi Szt. Ferenc félalakos szobra áll.
A keresztház K-i oldalán emelkedő tornyok nyolcszög alaprajzúak. Földszintjükön félköríves ajtó nyílik. Első emeletükön lőrésablak, a másodikon félköríves ablakok figyelhetőek meg. A toronysisakok nyolcszögesek. A két oldalsó poligonális végződésen az oldalhajókról ismert ablakok láthatóak. Középen, a szentélyen csak az oldalain vannak ablakok. Tetején kockafejezetes oszlopokon nyugvó, magasított ívű törpeárkádsor húzódik, mely minden oldalon háromtengelyes. A főhajó párkánya folytatódik.
A szentély keleti végén, középen az oldalbejáratokhoz hasonló ajtó, a kriptalejáró helyezkedik el. A vimperga frízét rombuszokba írt rozetták tagolják.
A torony mellett, az épülettől DNy-ra egy 1956-os emlékmű látható.
A háromhajós, keresztházas, poligonális szentélyzáródású bazilikának öt tornya van. A Ny-i oldalon, a főbejárat felett magas, négyzetes alaprajzú torony emelkedik. A kapuzat tömbje és a főhajó találkozásánál kétoldalt egy-egy alacsonyabb torony áll, a kereszthajó és az oldalsó szentélyzáródás között is kis tornyok találhatóak. A téglahomlokzatot kőburkolatú támpillérek tagolják, a sarkok armírozottak, az egész épület kőlábazaton emelkedik. A hajó öt boltszakaszból áll.
A bejárathoz pofafalak között egykarú, egyenes, alacsony lépcső vezet. A kapu előtt előcsarnok található, melynek bejárata félköríves, bélletes kialakítású. Az ívet kétoldalt sima, gyűrűs törzsű oszloppárok tartják, melyeknek csigavonalas-indás fejezete levél- és bimbódíszes. Az oszloppárok felett félköríves fülkékben kagylós gyámokon nyugvó angyalszobrok állnak. A bélletben a leírt oszlopok figyelhetőek meg. Az első bélletív palmettasoros, majd normannfonat következik. Ezután geometrikus, négyszögű elemekből álló pártázatsor díszíti az ívet. Felül vimperga emelkedik, a közepén egy tondóban az áldó Krisztus tart egy könyvet, melyen az A és W jele látható. Az egész alsó tömböt dupla palmettasoros párkány zárja le, melynek két oldalán sárkányokat ábrázoló dombormű található. A vimpergán rozettasor húzódik, két oldalán kőrózsák láthatóak, közepén Assisi Szt. Ferenc álló szobra kapott helyet. A kapu egyenes záródású, gyámos. Felette félköríves ívmező van. A kapualjat csegelyes kupola fedi, mely négy sarkában a leírtakhoz hasonló oszlopokra támaszkodik. Az oszlopok fejezetén tojásdíszes, palmettasoros párkány látható. Kétoldalt egy-egy tagolt keretes, osztott falmező áll. A padozat mozaikdíszítésű. Csúcsukra állított négyzetekből álló rácsmintában kisebb négyzetek láthatóak. A kétszárnyú fa kapu íves, stilizált leveleket formázó vas rátétekkel díszített. A kapualjat palmetta- és levéldíszes vaskorlát rekeszti el.
A torony földszintjének oldalsó homlokzatain félköríves falfülkék kaptak helyet. Levéldíszes konzolokon nyugvó, ívsorral keretezett falmezőben két kockafejezetes, palmettadokon nyugvó, kockafejezetes, palmettadíszítésű féloszlopokkal tagolt törpeárkádsor húzódik. Az osztópárkány gyámos, palmettás díszítésű. A torony támpillérei eddig a magasságig emelkednek. A második emelet mind a négy oldalán félköríves záródású hármas ikerablakok nyílnak. Az ablakokat sima törzsű, leveles pillérek tagolják, felettük tondók láthatóak. A keskeny osztópárkány felett egy nyolcszögű, rövid átlós oldalakkal kialakított, alacsony szint emelkedik. Óra van benne, növénydíszes párkány zárja, a hosszú oldalak felett leveles keretezésű vimperga áll. A magas, bronzborítású toronysisak nyolcszög alakú, tetején kőkereszt látható.
A torony és a főhajó találkozásánál lévő tornyok négyzetes alaprajzúak. A földszinten félköríves ajtó nyílik, korabeli fa szárnnyal, vasszerkezettel. Az első emeleten lőrésablak, a második emeleten egymás felett két lőrésablak nyílik. A harmadik emelet ugyanolyan mint aelső, a szinteket szalagpárkány választja el. A zárópárkány gyámos, felette nyolcszögű szint emelkedik, minden második oldalon félköríves, bélletes ablakokkal. A gyámokon nyugvó párkány kiugrik, a sisak magas, nyolcszögű.
Az oldalhajó Ny-i zárófalán félköríves, tagolt keretű, vízvetős ablak nyílik. Az oldalhajók falán végig ilyen ablakok sorakoznak, a homlokzatot leveles gyámokon támaszkodó párkány zárja. A harmadik szakaszban É-on és D-en is oldalbejárat nyílik, mely mindkét részen ugyanolyan. Egykarú, egyenes lépcső vezet fel hozzá. Félköríves záródású, kétoldalt leveles fejezetű, csigameanderes nyakú oszlopok keretezik. Vimpergával zárul, melyben körbe írt háromkaréjos díszítés látható. Csúcsán kőkereszt emelkedik. Az ajtón az eredeti vas vasalások megfigyelhetőek.
A kereszthajó homlokzatának alsó részén az oldalhajón lévő ablakok folytatódnak. A párkány felett félköríves hármasablak nyílik, melynek középső tagja nagyobb. Leveles-indás fejezetű féloszlopok tagolják, az ívek magasítottak. Felül lépcsősen emelkedő törpeárkádsor látható, melynek magasított ívei kockafejezetes háromnegyedoszlopokra támaszkodnak. Az oromzat háromszögű, levéldíszes frízes párkánnyal zárt.
A főhajó gádorfalán félköríves ikerablakok sorakoznak. Párkányát két gyámsor tagolja, fríze függőlegesen sávozott.
Az É-i kereszthajó falában egy aranymozaikkal borított, madaras és indás keretű, félköríves falfülkében Assisi Szt. Ferenc félalakos szobra áll.
A keresztház K-i oldalán emelkedő tornyok nyolcszög alaprajzúak. Földszintjükön félköríves ajtó nyílik. Első emeletükön lőrésablak, a másodikon félköríves ablakok figyelhetőek meg. A toronysisakok nyolcszögesek. A két oldalsó poligonális végződésen az oldalhajókról ismert ablakok láthatóak. Középen, a szentélyen csak az oldalain vannak ablakok. Tetején kockafejezetes oszlopokon nyugvó, magasított ívű törpeárkádsor húzódik, mely minden oldalon háromtengelyes. A főhajó párkánya folytatódik.
A szentély keleti végén, középen az oldalbejáratokhoz hasonló ajtó, a kriptalejáró helyezkedik el. A vimperga frízét rombuszokba írt rozetták tagolják.
A torony mellett, az épülettől DNy-ra egy 1956-os emlékmű látható.

A tér közepén kialakított teraszon álló, három hajós, keresztházas bazilika. Nyugati homlokzata előtt két lépcsőtoronnyal kísért nagy torony, támpillérekkel tagolt hármas szentélyzáródás. A mellékszentély jellegű terek sekrestyét, illetve keresztelőkápolnát foglalnak magukba, mellettük kisebb lépcsőtornyok állnak. Téglaburkolat kő tagozatokkal és armírozással. Szobrokkal díszített, bélletes főkapu.
Élkeresztboltozattal fedett hajók. Than Mór és Lotz Károly falképei. A főszentély és a kereszthajó alatt kripta.
Tervezte Ybl Miklós
 szerkesztés

Állapotjelentések

2014.04.26 10:00 piroska - állapot: 3 - egyéb

ezt könnyű megtalálni
ezt könnyű megtalálni
A hármasnál azért jobb, de: kívül hullik, belül az ázásnyomok rontják a képet.
Jó lenne, ha akadna pénz a felújításra.

Találd meg a szörnyeket!

2010.06.28 18:24 prozak01 - állapot: 3 - koordináta: N 47° 28,969' E 19° 4,001' - pont: 3


Az előző jelentésemhez képest sajnos semmi változás nem történt, továbbra is alá van dúcolva.

2009.10.05 07:33 prozak01 - állapot: 3 - pont: 3
A homlokzat továbbra is szennyezett, sőt roncsolódott. A kapuzat változatlanul aládúcolva, de azt legalább megtisztították.

2009.02.17 11:37 Pilis50 - állapot: 4 - pont: 1Mint lent..

2008.12.07 08:42 QnJ - állapot: 4 - koordináta: N 47° 28,987' E 19° 4,004' - pont: 5
változatlan állapot

2008.08.16 08:52 airdace - állapot: 4 - koordináta: N 47° 28,985' E 19° 3,999' - pont: 1

Hátulról
Hátulról
Torony
Torony
Koo+idő
Koo+idő
A Bakáts utca felől
A Bakáts utca felől

Szennyezett homlokzat, amely csak néhány helyen lett megtisztítva. Aládúcolt kapuzat. A Bakáts tér/Bakáts utca és a templomkert tervezett megújulása után talán a templomra is sor kerül.

2008.06.20 20:44 megtevesztett_felhasznalo - állapot: 5 - koordináta: N 47° 28,994' E 19° 3,955' - pont: 5ok