Kálvária

azonosító10189
törzsszám4837
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaSzakrális építmény
eredeti főtípuskálvária
megyeVeszprém
helységPápa
címKálvária u.
Győri u.
helyrajzi szám5726
település KSH kódja31945
földhivatalPápa Körzeti Földhivatal
rövid leírásKálvária, barokk, 1740-1746. Bővítve 1800 körül.
külső leírásJellege: A Győri út és a Kálvária utca, valamint a kettőt összekötő sétaút mentén, indítókápolnából, öt stációkápolnából, s a Kálvária-építményből álló monumentális, barokk építmény, mely a Kálvária-temetővel és a Temető-kápolnával együtt harmonikus városképi elemet alkot.

Leírása: Az indítókápolna a Győri út mellett áll, kör alakú, lizénákkal tagolt falú, kúpsisakos építmény. Belsejében neoreneszánsz oltár, két szent püspök és a donátor(?) szobra.
Az indítókápolna utáni öt stáció kápolnája 70 méterenként követi egymást. A téglány alaprajzú, nyitott oldalán kovácsoltvas ráccsal elzárt, faltükrös tagolású, súlyos párkánnyal záruló, félboltozattal és tetővel fedett kis kápolnákban Krisztus szenvedéstörténetének öt jelenetét (A getszemáni kertben, Töviskoronázás, Ostorozása, Keresztvitel, Keresztrefeszítés) életnagyságú 2-3 alakos, festett szoborcsoport mutatja be, mely talán grazi mesterek munkája.
A mesterségesen emelt hegyen levő Kálvária bejárata előtt kétoldalt egy-egy angyalszobor áll, íves törpepilléren. Ívesen hajló falak között nyolc lépcsőfok, majd jobbra és balra egy-egy kápolna, köztük kovácsoltvas kapu, majd a következő hat lépcsőfok melletti egy-egy kőváza után érünk fel az első, félköríves teraszra. A szemben lévő fal tengelyében nyílik a sírkápolna bejárata, mellette a falon két szoborfülke, Szt. Péter ill. Szt. Jeromos szobraival. A fal koronáján négy angyalszobor. A sírkápolna teteje a második terasz, ahova a kápolna mellett kétoldalt 3-3 egyeneskarú lépcső visz fel, közben két-két, domborműveket rejtő (angyalok a passió eszközeivel) fülke. A felső, nagy terasz négyzetes, mellvédjén a négy angyalszobor( a két középső térdel, kezükben lámpás). A teraszt nagy, félköríves alaprajzú fülke zárja le, benne három fakereszt korpusszal, valamint a keresztek alatt Mária és Szt. János evangélista szobraival. Középső kereszt alatt írásszalagon felirat: Isten nagyobb dicsőségére / özv. Palkovics Ferencné adományából.
 szerkesztés

Képek a fotópályázatból

Angyali nosztalgiaSzakrális (l)égifolyosóAngyali nosztalgia(L)égi folyosó

Állapotjelentések

2009.01.12 09:31 petika - állapot: 4 - koordináta: N 47° 20,479' E 17° 27,734' - pont: 1

Kálvária
Kálvária
Kálvária
Kálvária
Idő
Idő
Koordináták
Koordináták

A kálvária szépen rendben tartott, de a vakolat több helyen málladozik, a stációk állapota sajnos valamivel rosszabb. Nyitva tartás csak nagyobb ünnepek alkalmával, illetőleg a plébános úr külön engedélyével lehet bemenni.

2008.10.25 09:33 fa-peti - állapot: 5 - koordináta: N 47° 20,491' E 17° 27,730' - pont: 5

Kálvária
Kálvária
Belül
Belül
Oldalt
Oldalt
GPS
GPS
GPS óra
GPS óra

Kiváló állapotú a kálvária, néhány vakolathibától eltekintve.

2008.07.16 14:25 Akebono - állapot: 5 - koordináta: N 47° 20,476' E 17° 27,733' - pont: 5
Szépen karbantartva.