Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Keresztelő Szent János
azonosító:
8788
törzsszám:
4213
szélesség (lat):
N 46° 24,422'
hosszúság (lon):
E 18° 45,205'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Tolna
helység:
település KSH kódja:
25274
földhivatal:
Szekszárd Megyei és Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Az utcavonaltól beljebb, kiteresedésben szabadon álló, Ny-i homlokzati tornyos templom, a hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentéllyel, ennek D-i oldalán kontyolt nyeregtetős sekrestyével. A hajó és szentély is kontyolt nyeregtetővel fedett. Az óriáspilaszterekkel tagolt, triglifes párkány fölött timpanonnal lezárt Ny-i főhomlokzat középtengelyében kőkeretes kapu, kétoldalt kosáríves fülkékben Szűz Mária és Szent József kőszobrai. A hajó mindkét oldalhomlokzatának középtengelyében kőkeretes oldalbejáratok. A hajóban, a sekrestyében és a szentélyben csehsüveg boltozat. A hajó Ny-i végében pilléres-íves, falazott orgonakarzat, kereszt- és dongaboltozatokkal. Falképek: 20. század. Berendezés: részben építéskori és 19. század második fele. Főoltárkép: 1891 (Graits Endre). Építész: Stann Jakab (?) Építtette a Tanulmányi Alapítvány, felszentelte Kremm Alajos pécsi nagyprépost. A főhomlokzat előtt az utca vonalában: vasráccsal elkerített kőkereszt korpusszal, talapzatán 1833-as évszám.

Állapotjelentések

2009.06.04 07:59 QnJ állapot: 3 - pont: 3

A ma már Tolnához tartozó Mözsön a szekszárdi Stann Jakab építette fel az r.k. templomot a XIX. század harmincas éveiben. A megrendelők (vagy az építészmester) konzervativizmusára jellemző, hogy a klasszicista stílus alig érvényesül még az épületen, a korábbi kömlődi templom inkább tartozik ehhez a stílushoz.

forrás: http://www.csatolna.hu/hu/tolnamegye/muemlek/dunament.shtml

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.172 km)
malomépület (0.788 km)
Lakóépület (2.976 km)
Lakóépület (2.978 km)
Lakóépület (3.003 km)